Giáo án cả năm sinh học 9

174 56 0
  • Loading ...
1/174 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:24

Giáo án cả năm sinh học 9__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Giáo án Sinh học Năm học 2010-2011 Tun Tiết Ngày soạn : 14/08/2010 Phần I - Di truyền biến dị Chương I - Các thí nghiệm menđen Bài 1: Menđen di truyền học A Mục tiêu Kiến thức: - Học sinh trình bày mục đích, nhiệm vụ ý nghĩa di truyền học - Hiểu công lao to lớn trình bày phương pháp phân tích hệ lai Menđen - Hiểu ghi nhớ số thuật ngữ kí hiệu di truyền học Kỹ năng: - Rèn kỹ quan sát phân tích - Phát triển tư phân tích so sánh Thái độ: Xây dựng ý thức tự giác, thói quen học tập mơn B Chuẩn bị - Tranh phóng to hình 1.2 - Tranh ảnh hay chân dung Menđen C hoạt động dạy - học 1.ổn định lớp (1phút) 2.Kiểm tra cũ Bài mới: GV giới thiệu chương trình sinh học lớp (5phút) Hoạt động 1: Di truyền học TG Hoạt động GV 10 - GV cho HS đọc khái niệm di phút truyền biến dị mục I SGK -Thế di truyền biến dị ? - GV giải thích rõ: biến dị di truyền tượng trái ngược tiến hành song song gắn liền với trình sinh sản - GV cho HS làm tập  SGK mục I Hoạt động HS Nội dung - nhân HS đọc SGK I Di truyền học - HS dọc to khái niệm biến - Di truyền tượng dị di truyền truyền đạt lại tính trạng tổ tiên cho hệ - HS lắng nghe tiếp thu kiến cháu thức - Biến dị tượng can sinh khác với bố mẹ khác nhiều chi tiết - Liên hệ thân xác định - Di truyền học nghiên cứu xem giống khác bó sở vật chất, chế, tính - Cho HS tiếp tục tìm hiểu mục I mẹ điểm nào: hình dạng tai, quy luật tượng di mắt, mũi, tóc, màu da truyền biến dị để trả lời: trình bày trước lớp - Di truyền học có vai trò quan - Dựa vào  SGK mục I để trả trọng chọn giống, y học đặc biệt công nghệ lời sinh học đại TG Hoạt động 2: Menđen – người đặt móng cho di truyền học Hoạt động GV Hoạt ng ca HS Ni dung GV Trần Nh Hoàng Trờng THCS Hơng Toàn Giáo án Sinh học Năm học 2010-2011 - GV cho HS đọc tiểu sử Menđen 14 SGK phút - Yêu cầu HS quan sát kĩ hình 1.2 nêu nhận xét đặc điểm cặp tính trạng đem lai? - Treo hình 1.2 phóng to để phân tích - Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK nêu phương pháp nghiên cứu Menđen? - GV: trước Menđen, nhiều nhà khoa học thực phép lai đậu Hà Lan khơng thành cơng Menđen có ưu điểm: chọn đối tượng chủng, có vòng đời ngắn, lai 1-2 cặp tính trạng tương phản, thí nghiệm lặp lặp lại nhiều lần, dùng toán thống kê để xử lý kết - GV giải thích menđen chọn đậu Hà Lan làm đối tượng để nghiên cứu - HS đọc to , lớp theo II.Menđen - người đặt dõi móng cho di truyền học - Menđen (1822-1884)- người - HS quan sát phân tích đặt móng cho di truyền H 1.2, nêu tương học phản cặp tính - Đối tượng nghiên cứu di trạng truyền cảu Menđen đậu Hà Lan - Đọc kĩ thông tin SGK, - Menđen dùng phương pháp trình bày nội dung phân tích hẹ lai tốn phương pháp phân thống kê để tìm quy luật tích hệ lai di truyền - vài HS phát biểu, bổ sung - HS lắng nghe GV giới thiệu - HS suy nghĩ trả lời Hoạt động III: Một số thuật ngữ kí hiệu di truyền học TG Hoạt động GV - GV hướng dẫn HS nghiên cứu 10 số thuật ngữ phút - Yêu cầu HS lấy thêm VD minh hoạ cho thuật ngữ - Khái niệm giống chủng: GV giới thiệu cách làm Menđen để có giống chủng tính trạng - GV giới thiệu số kí hiệu - GV nêu cách viết công thức lai: mẹ thường viết bên trái dấu x, bố thường viết bên phải P: mẹ x bố Hoạt động HS - HS thu nhận thông tin, ghi nhớ kiến thức - HS lấy VD cụ thể để minh hoạ Nội dung III.Một số thuật ngữ kí hiệu di truyền học Một số thuật ngữ: + Tính trạng +Cặp tính trạng tương phản + Nhân tố di truyền +Giống (dòng) chủng Một số kí hiệu P: Cặp bố mẹ xuất phát - HS ghi nhớ kiến thức, x: Kí hiệu phép lai chuyển thông tin vào G: Giao tử ♂ : Đực; ♀: Cái F: Thế hệ (F1: thứ P; F2 F2 tự thụ phấn giao phấn F1) Củng cố: 3phút GV TrÇn Nh Hoàng Trờng THCS Hơng Toàn Giáo án Sinh học Năm học 2010-2011 - HS c kt luận SGK - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi 2, 3,4 SGK trang Dặn dò: 2phút - Học trả lời câu hỏi SGK - Kẻ bảng vào tập - Đọc trước 6.Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… -Hết -Tuần Tiết Ngày soạn : 15/08/2010 Bài 2: lai cặp tính trạng A Mục tiêu Kiến thức: - Học sinh trình bày phân tích thí nghiệm lai cặp tính trạng Menđen - Hiểu ghi nhớ khái niệm kiểu hình, kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp - Hiểu phát biểu nội dung quy luật phân li - Giải thích kết thí nghiệm theo quan điểm Menđen Kỹ năng: - Rèn kĩ phân tích số liệu kênh hình Thái độ: Củng cố niềm tin khoa học nghiên cứu tính quy luật tượng di truyền B Chuẩn bị - Tranh phóng to hình 2.1; 2.2; 2.3 SGK C hoạt động dạy - học ổn dịnh lớp Phút Kiểm tra cũ: phút ? Trình bày đối tượng nội dung ý nghĩa thực tế di truyền học ? 3.Bài Bằng phân tích hệ lai, Menđen rút quy luật di truyền, quy luật gì? Chúng ta tìm hiểu hơm Hoạt động 1: Thí nghiệm Menđen (15phút) TG Hoạt động GV - GV hướng dẫn HS quan sát 15 tranh H 2.1 giới thiệu tự phút thụ phấn nhân tạo hoa đậu Hà Lan - GV giới thiệu kết thí nghiệm bảng đồng thời phân tích khái niệm kiểu hình, tính trạng trội, lặn - Yêu cầu HS: Xem bảng điền tỉ lệ loại kiểu hình F vào ô trống - Nhận xét tỉ lệ kiểu hinìh F 1; F2? GV Trần Nh Hoàng Hot ng ca HS Nội dung - HS quan sát tranh, theo dõi I.Thí nghiệm Menđen ghi nhớ cách tiến hành a Thí nghiệm: - Lai giống đậu Hà Lan khác cặp tính trạng - Ghi nhớ khái niệm chủng tương phản VD: P: Hoa đỏ x Hoa trắng - Phân tích bảng số liệu, thảo F1: Hoa đỏ luận nhóm nêu được: F2: hoa đỏ: hoa trắng + Kiểu hình F1: đồng tính b Các khái niệm: tính trạng trội - Kiểu hình tổ hợp tính trạng + F2: trội: lặn thể - Tính trạng trội tính trạng biểu - Lựa chọn cụm từ in vo hin F1 Trờng THCS Hơng Toàn Giáo án Sinh học Năm học 2010-2011 - GV nhấn mạnh thay đổi giống làm bố làm mẹ kết phép lai khơng thay đổi - Yêu cầu HS làm tập điền từ SGK trang - Yêu cầu HS đọc lại nội dung tập sau điền chỗ trống: - Tính trạng lặn tính trạng đến F2 biểu đồng tính trội: lặn - 1, HS đọc c Kết thí nghiệm – Kết luận: - Khi lai hai thể bố mẹ khác cặp tính trạng chủng tương phản F1 đồng tính tính trạng bố mẹ, F2 có phân li theo tỉ lệ trung bình trội: lặn Hoạt động 2: Menđen giải thích kết thí nghiệm TG Hoạt động GV - GV giải thích quan niệm đương 18 thời quan niệm Menđen phút đồng thời sử dụng H 2.3 để giải thích - Do đâu tất F1 cho hoa đỏ? - Yêu cầu HS: - Hãy quan sát H 2.3 cho biết: tỉ lệ loại giao tử F tỉ lệ loại hợp tử F2? - Tại F2 lại có tỉ lệ hoa đỏ: hoa trắng? - GV nêu rõ: F1 hình thành giao tử, nhân tố di truyền cặp nhân tố di truyền phân li giao tử giữ ngun chất P mà khơng hồ lẫn vào nên F2 tạo ra: 1AA:2Aa: 1aa AA Aa cho kiểu hình hoa đỏ, aa cho kiểu hình hoa trắng - Hãy phát biểu nội dung quy luật phân li trình phát sinh giao t? GV Trần Nh Hoàng Hot ng ca HS - HS ghi nhớ kiến thức, quan sát H 2.3 + Nhân tố di truyền A quy định tính trạng trội (hoa đỏ) + Nhân tố di truyền a quy định tính trạng trội (hoa trắng) + Trong tế bào sinh dưỡng, nhân tố di truyền tồn thành cặp: Cây hoa đỏ chủng cặp nhân tố di truyền AA, hoa trắng chủng cặp nhân tố di truyền aa - Trong trình phát sinh giao tử: + Cây hoa đỏ chủng cho loại giao tử: a + Cây hoa trắng chủng cho loại giao tử a - F1 nhân tố di truyền A át a nên tính trạng A biểu - Quan sát H 2.3 thảo luận nhóm xác định được: GF1: 1A: 1a + Tỉ lệ hợp tử F2 1AA: 2Aa: 1aa + Vì hợp tử Aa biểu kiểu hình giống AA Nội dung II.Menđen giải thích kết thí nghiệm Theo Menđen: - Mỗi tính trạng cặp nhân tố di truyền quy định (sau gọi gen) - Trong trình phát sinh giao tử, nhân tố di truyền cặp nhân tố di truyền phân li giao tử giữ nguyên chất thể P chủng - Trong trình thụ tinh, nhân tố di truyền tổ hợp lại hợp tử thành cặp tương ứng quy định kiểu hình thể => Sự phân li tổ hợp cặp nhân tố di truyền (gen) quy định cặp tính trạng thơng qua q trình phát sinh giao tử thụ tinh chế di truyền tính trạng - Nội dung quy luật phân li: trình phát sinh giao tử, nhân tố di truyền phân li giao tử giữ nguyên chất thể chủng ca P Trờng THCS Hơng Toàn Giáo án Sinh học Năm học 2010-2011 Cng c: 3phỳt - Trình bày thí nghiệm lai cặp tính trạng giải thích kết thí nghiệm Menđen? - Phân biệt tính trạng trội, tính trạng lặn cho VD minh hoạ 5,.Dặn dò: 5phút - Học trả lời câu hỏi SGK - Làm tập (GV hướng dẫn cách quy ước gen viết sơ đồ lai) Vì F1 tồn kiếm mắt đen nên tính trạng màu mắt đen trội so với tính trạng mắt đỏ Quy ước gen A quy định mắt đen Quy ước gen a quy định mắt đỏ mắt đen chủng có kiểu gen AA mắt đỏ chủng có kiểu gen aa Sơ đồ lai: P: mắt đen x mắt đỏ AA aa GP: A a F1: Aa (mắt đen) x Aa (mắt đen) GF1: 1A: 1a 1A: 1a F2: 1AA: 2Aa: 1aa (3 mắt đen: mắt đỏ) 6.Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… -Hết -Tuần Tiết Ngày soạn : 21/08/2010 Bài 3: lai cặp tính trạng (tiếp) A Mục tiêu 1.Kiến thức - Học sinh hiểu trình bày nội dung, mục đích ứng dụng phép lai phân tích - Hiểu giải thích quy luật phân li nghiệm điều kiện định - Nêu ý nghĩa quy luật phân li lĩnh vực sản xuất - Hiểu phân biệt di truyền trội khơng hồn tồn (di truyền trung gian) với di truyền trội hoàn toàn 2, Kỹ - Phát triển tư lí luận phân tích, so sánh, luyện viết sơ đồ lai 3.Thái độ - Biết ứng dụng vào sản xuất B Chuẩn bị - Tranh phóng to hình SGK - Bảng phụ ghi tập trắc nghiệm C hoạt động dạy - học ổn định lớp: phút Kiểm tra cũ: phút - Phát biểu nội dung quy luật phân li? Menđen giải thích kết thí nghiệm đậu Hà Lan nào? (sơ đồ) - Giải tập SGK 3.Bài Hoạt động 1: Lai phân tích GV Trần Nh Hoàng Trờng THCS Hơng Toàn Giáo án Sinh học Năm học 2010-2011 TG Hot ng GV - Nêu tỉ lệ loại hợp tử F 15 thí nghiệm Menđen? phút - Từ kết GV phân tích khái niệm: kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp - Hãy xác định kết phép lai sau: P: Hoa đỏ x Hoa trắng AA aa P: Hoa đỏ x Hoa trắng Aa aa - Kết lai ta kết luận đậu hoa đỏ P chủng hay không chủng? - Điền từ thích hợp vào trống (SGK – trang 11) - Khái niệm lai phân tích? - GV nêu; mục đích phép lai phân tích nhằm xác định kiểu gen thể mang tính trạng trội Hoạt động HS - HS nêu: hợp tử F2 có tỉ lệ: 1AA: 2Aa: 1aa - HS ghi nhớ khái niệm - Các nhóm thảo luận , viết sơ đồ lai, nêu kết trường hợp - Đại diện nhóm lên bảng viết sơ đồ lai - Các nhóm khác hồn thiện đáp án - HS dựa vào sơ đồ lai để trả lời 1- Trội; 2- Kiểu gen; 3- Lặn; 4Đồng hợp trội; 5- Dị hợp - HS đọc lại khái niệm lai phân tích Nội dung I Lai phân tích Một số khái niệm: - Kiểu gen tổ hợp toàn gen tế bào thể - Thể đồng hợp có kiểu gen chứa cặp gen tương ứng giống (AA, aa) - Thể dị hợp có kiểu gen chứa cặp gen gồm gen tương ứng khác (Aa) Lai phân tích: - Là phép lai thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với thể mang tính trạng lặn + Nếu kết phép lai đồng tính thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp + Nếu kết phép lai phân tính theo tỉ lệ 1:1 thể mang tính trạng trội có kiểu gen dị hợp Hoạt động 2: ý nghĩa tương quan trội lặn TG Hoạt động GV 12 - GV yêu cầu HS nghiên cứu phút thồn tin SGK, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: - Nêu tương quan trội lặn tự nhiên? - Xác định tính trạng trội, tính trạng lặn nhằm mục đích gì? Dựa vào đâu? - Việc xác định độ chủng giống có ý nghĩa sản xuất? - Muốn xác định độ chủng giống cần thực phép lai nào? Hoạt động HS - HS thu nhận xử lý thơng tin - Thảo luận nhóm, thống đáp án - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung Nội dung II.ý nghĩa tương quan trội lặn - Tương quan trội, lặn tượng phổ biến giới sinh vật - Tính trạng trội thường tính trạng tốt chọn giống phát tính trạng trội để tập hợp gen trội quý vào kiểu gen, tạo giống có ý nghĩa kinh tế - HS xác định cần sử - Trong chọn giống, để tránh dụng phép lai phân tích nêu phân li tính trạng, xuất tính nội dung phương pháp trạng xấu phải kiểm tra độ trồng cho tự thụ phấn chủng giống Hoạt động 3: Trội khơng hồn tồn TG Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung - GV yêu cầu HS quan sát H 3, - HS tự thu nhận thơng tin, kết III.Trội khơng hồn tồn GV TrÇn Nh Hoàng Trờng THCS Hơng Toàn Giáo án Sinh học Năm học 2010-2011 phỳt nghiờn cu thụng tin SGK hợp với quan sát hình, trao đổi - Trội khơng hồn tồn hồn thành bảng GV phát nhóm hồn thành bảng tượng di truyền kiểu hình - Đại diện nhóm trình bày, thể lai F1 biểu tính trạng - GV yêu cầu HS làm tập nhóm khác nhận xét, bổ sung trung gian thể bố mẹ, điền từ SGK - HS điền cụm từ : F2 có tỉ lệ kiểu hình 1: 2: - Cho HS đọc kết quả, nhận 1- Tính trạng trung gian xét: 2- 1: 2: - ? Thế trội khơng hồn tồn? 4.Củng cố: phút Khoanh tròn vào chữ ý trả lời đúng: Khi cho chua đỏ chủng lai phân tích Kết là: a Toàn vàng c đỏ: vàng b Toàn đỏ d đỏ: vàng đậu Hà Lan, gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp Cho lai thân cao với thân thấp F1 thu 51% thân cao, 49% thân thấp Kiểu gen phép lai là: a P: AA x aa c P: Aa x Aa b P: Aa x AA d P: aa x aa Trường hợp trội không hoàn toàn, phép lai cho tỉ lệ 1:1 a Aa x Aa c Aa x aa b Aa x AA d aa x aa 5.Dặn dò: phút - Học trả lời câu hỏi SGK - Làm tập 3, vào - Kẻ sẵn bảng vào tập 6.Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… -Hết -Tuần Tiết Ngày soạn : 22/08/2010 Bài 4: lai hai cặp tính trạng A Mục tiêu Kiến thức - Học sinh mơ tả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng Menđen - Biết phân tích kết thí nghiệm lai cặp tính trạng Menđen - Hiểu phát biểu nội dung quy luật phân li độc lập Menđen - Giải thích khái niệm biến dị tổ hợp 2.Kỹ - Rèn kĩ phân tích kết thí nghiệm 3, Thái độ - Biết ứng dụng vào thực tiễn B Chuẩn bị - Tranh phóng to hình SGK - Bảng phụ ghi nội dung bảng C tiến trình dy - hc GV Trần Nh Hoàng Trờng THCS Hơng Toàn Giáo án Sinh học Năm học 2010-2011 ổn định lớp: phút Kiểm tra cũ: phút - Muốn xác định kiểu gen thể mang tính trạng trội cần làm gì? - Kiểm tra tập 3, SGK Bìa mới: phút Menđen không tiến hành lai cạp tính trạng để tìm quy luật phân li quy luật di truyền trội khơng hồn tồn, ơng tiến hành lai hai cạp tính trạng để tìm quy luật phân li độc lập Hoạt động 1: Thí nghiệm Menđen(24 phút) TG Hoạt động GV - Yêu cầu HS quan sát hình SGk, 24 nghiên cứu thơng tin trình bày thí phút nghiệm Menđen - Từ kết quả, GV yêu cầu HS hoàn thành bảng Trang 15 (Khi làm cột GV gợi ý cho HS coi 32 phần để tính tỉ lệ phần lại) - GV treo bảng phụ gọi HS lên điền, GV chốt lại kiến thức Kiểu hình F2 Hoạt động HS Nội dung - HS quan sát tranh nêu thí nghệm I.Thí nghiệm Menđen - Hoạt động nhóm để hồn thành bảng - Đại diện nhóm lên bảng điền Tỉ lệ kiểu Tỉ lệ cặp tính trạng F2 hình F2 315 Vàng 315+101 416 =Vàng, trơn = = Vàng, nhăn 101 Xanh 108+32 140 Trơn 315+108 423 =Xanh, trơn = =108 Xanh, nhăn 32 Nhăn 101+32 133 - GV phân tích cho HS thấy rõ - HS ghi nhớ kiến thức tỉ lệ cặp tính trạng có vàng, trơn: vàng, nhăn: Thí nghiệm: mối tương quan với tỉ lệ kiểu xanh, trơn: xanh, nhăn - Lai bố mẹ khác hai cặp hình F2 cụ thể SGK = (3 vàng: xanh)(3 trơn: tính trạng chủng tương phản - GV cho HS làm tập điền nhăn) P: Vàng, trơn x Xanh, từ vào chỗ trống Trang 15 - HS vận dụng kiến thức mục nhăn SGK điền đựoc cụm từ “tích tỉ lệ” F1: Vàng, trơn - Yêu cầu HS đọc kết - HS đọc lại nội dung SGK Cho F1 tự thụ phấn => F2: tập, rút kết luận cho loại kiểu hình với tỷ lệ: - Căn vào đâu Menđen cho vàng, trơn: vàng, nhăn:3 tính trạng màu sắc - HS nêu được: vào tỉ lệ xanh, trơn:1 xanh, nhăn hình dạng hạt đậu di truyền kiểu hình F2 tích tỉ lệ độc lập? tính trạng hợp thành Quy luật phân li độc lập: Lai hai bố mẹ chủng khác hai cặp tính trạng tương phản di GV TrÇn Nh Hoàng S ht Trờng THCS Hơng Toàn Giáo án Sinh học Năm học 2010-2011 truyn c lp với tì F2 cho tỷ lệ kiểu hình tích tỷ lệ tính trạng hợp thành Hoạt động 2: Biến dị tổ hợp TG Hoạt động GV - Yêu cầu HS nhớ lại kết thí 10 nghiệm F2 trả lời câu hỏi: phút - F2 có kiểu hình khác với bố mẹ? - GV đưa khái niệm biến dị tổ hợp Hoạt động HS Nội dung - HS nêu được: kiểu hình II.Biến dị tổ hợp khác bố mẹ là: vàng, nhăn - Biến dị tổ hợp tổ hợp lại xanh, trơn (chiếm tỷ lệ: 6/16) tính trạng bố mẹ - Nguyên nhân: Chính phân li - HS theo dõi ghi nhớ độc lập tổ hợp tự cặp tính trạng P, làm xuất kiểu hình khác P Củng cố: 3phút - Phát biểu nội dung quy luật phân li? - Biến dị tổ hợp gì? Nó xuất hình thức sinh sản nào? Dặn dò: 1phút - Học trả lời câu hỏi SGK - Kẻ sẵn bảng vào tập - Đọc trước 6.Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… -Hết -Kiểm tra TCM Kiểm tra BGH Tuần Tiết Ngày soạn : 28/08/2010 Bài 5: lai hai cặp tính trạng (tiếp) A Mục tiêu 1.Kiến thức - Học sinh hiểu giải thích kết lai hai cặp tính trạng theo quan im ca Menen GV Trần Nh Hoàng Trờng THCS Hơng Toàn Giáo án Sinh học Năm học 2010-2011 10 - Phân tích ý nghĩa quy luật phân li độc lập chọn giống tiến hoá 2.Kỹ Năng - Phát triển kĩ quan sát phân tích kênh hình 3, Thái độ - HS Biết ứng dụng vào thực tiễn B Chuẩn bị - Tranh phóng to hình SGK - Bảng phụ ghi nội dung bảng C hoạt động dạy - học ổn định lớp: 1phút Kiểm tra cũ: 5phút - Căn vào đâu Menđen lại cho tính trạng màu sắc hình dạng hạt đậu thí nghiệm di truyền độc lập với nhau? ( Căn vào tỉ lệ kiểu hình F2 bảng tích tỉ lệ tính trạng hợp thành nó) - Cặp tính trạng thứ có tỉ lệ phân li 3:1, cặp tính trạng thứ có tỉ lệ phân li 1:1, di truyền cặp tính trạng cho tỉ lệ phân li kiểu nào? (3:1)(1:1) = 3: 3: 1: - Biến dị tổ hợp gì? xuất hình thức sinh sản nào? Vì sao? Bài mới: Menđen giải thích kết thí nghiệm lai hai cặp tính trạng nào? Quy luật phân li độc lập có ý nghĩa gì? ta xét hơm Hoạt động 1: Menđen giải thích kết thí nghiệm TG Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung - Yêu cầu HS nhắc lại tỉ lệ phân li - HS nêu tỉ lệ: 19 kiểu hình F2? Vàng = phút - Từ kết cho ta kết luận gì? Xanh Trơn = Nhăn - HS rút kết luận - Yêu cầu HS quy ước gen - HS trả lời - Nhắc lại tỉ lệ kiểu hình F2? - HS nêu được: vàng, trơn; vàng, nhăn; xanh, - Số tổ hợp giao tử (hợp tử) F2? trơn; xanh, nhăn - Tỉ lệ kiểu hình F2 tương - Số loại giao tử đực cái? ứng với 16 hợp tử - GV kết luận : thể F1 phải dị hợp - có loại giao tử đực tử cặp gen AaBb gen tương loại giao tử cái, loại có ứng A a, B b phân li độc lập tỉ lệ 1/4 tổ hợp tự loại giao tử: AB, Ab, aB, ab - Yêu cầu HS theo dõi hình giải thích F2 lại có 16 tổ hợp giao tử (hợp tử)? - GV hướng dẫn cách xác định kiểu - HS hoạt động nhóm hình kiểu gen F2, u cầu HS hoàn thành bảng hoàn thành bảng trang 18 I.Menđen giải thích kết thí nghiệm GV Trần Nh Hoàng Trờng THCS Hơng Toàn - T kt thí nghiệm: phân li cặp tính trạng 3:1 Menđen cho cặp tính trạng cặp nhân tố di truyền quy định, tính trạng hạt vàng trội so với hạt xanh, hạt trơn trội so với hạt nhăn - Quy ước gen: A quy định hạt vàng B quy định hạt trơn a quy định hạt xanh b quy định ht nhn Giáo án Sinh học Năm học 2010-2011 160 phiếu phim GV chiếu lênmáy, nhóm có phiếu giấy HS trình bày + GV chữa nội dung giúp HS hoàn thiện kiến thức cần - GV thông báo đáp án máy chiếu để lớp theo dõi - Các nhóm thực theo yêu cầu GV - Các nhóm bổ sung ý kiến Nội dung kiến thức cần hỏi thêm bảng câu hỏi khác nội dung nhóm - HS theo dõi sửa chữa cần Nội dung kiến thức bảng: Bảng 63.1- Môi trường nhân tố sinh thái Môi trường Nhân tố sinh thái (NTST) Ví dụ minh hoạ Mơi trường nước NTST vô sinh - ánh sáng NTST hữu sinh - Động vật, thực vật, VSV Môi trường đất NTST vô sinh - Độ ẩm, nhiệt độ NTST hữu sinh - Động vật, thực vật, VSV Môi trường mặt NTST vô sinh - Độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ đất NTST hữu sinh - Động vật, thực vật, VSV, người Môi trường sinh vật NTST vô sinh - Độ ẩm, nhiệt độ, dinh dưỡng NTST hữu sinh - Động vật, thực vật, người Bảng 63.2- Sự phân chia nhóm sinh vật dựa vào giới hạn sinh thái Nhân tố sinh thái ánh sáng Nhiệt độ Độ ẩm Nhóm thực vật - Nhóm ưa sáng - Nhóm ưa bóng - Thực vật biến nhiệt - Thực vật ưa ẩm - Thực vật chịu hạn Nhóm động vật - Động vật ưa sáng - Động vật ưa tối - Động vật biến nhiệt - Động vật nhiệt - Động vật ưa ẩm - Động vật ưa khơ Bảng 63.3- Quan hệ lồi khác lồi Quan hệ Hỗ trợ GV TrÇn Nh Hoµng Cùng lồi - Quần tụ thể - Cách li thể Khác loài - Cộng sinh - Hội sinh Trờng THCS Hơng Toàn Giáo án Sinh học Năm học 2010-2011 Cnh tranh (hay i ch) 161 - Cạnh tranh thức ăn, chỗ - Cạnh tranh - Cạnh tranh mùa sinh - Kí sinh, nửa kí sinh sản - Sinh vật ăn sinh vật khác - Ăn thịt Củng cố - Hoàn thành lại - Ơn lại học 5, Dặn dò: - Chuẩn bị kiểm tra học kì II vào tiết sau Ngày soạn : ………… Ngày giảng: Lớp 9A, tiết … Ngày … tháng… năm 2009, s s 34 vng GV Trần Nh Hoàng Trờng THCS Hơng Toàn Giáo án Sinh học Năm học 2010-2011 162 Lớp 9B, tiết … Ngày … tháng… năm 2009, sĩ số 36 vắng… Tiết 66 B ÀI T ẬP A Mục tiêu 1, kiến thức: - Học sinh hệ thống hoá kiến thức sinh vật mơi trường - Biết vận dụng lí thuyết vào thực tiễn sản xuất đời sống 2, Kỹ năng: - Tiếp tục rèn luyện kĩ tư lí luận, tổng hợp, hệ thống hố 3, Thái độ: - Học sinh tích cục xây dựng B Chuẩn bị +GV: chỗ chọn C hoạt động dạy - học ổn định lớp; 2.Kiểm tra cũ: 3.Bài mới: Bảng 63.4- Hệ thống hoá khái niệm Khái niệm - Quần thể: tập hợp thể lồi, sống khơng gian định, thời điểm định, có khả sinh sản - Quần xã: tập hợp quần thể sinh vật khác lồi, sống khơng gian xác định, có mối quan hệ gắn bó thể thống nên có cấu trúc tương đối ổn định, sinh vật quần xã thích nghi với mơi trường sống - Cân sinh học trạng thái mà số lượng cs thể quần thể quần xã dao động quanh vị trí cân nhờ khống chế sinh học - Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật khu vực sống quần xã, sinh vật ln tác động lẫn tác động qua lại với nhân tố vô sinh mơi trường tạo thành hệ thống hồn GV TrÇn Nh Hoµng Ví dụ minh hoạ VD: Quần thể thơng Đà Lạt, cọ Phú Thọ, voi Châu Phi VD; Quần xã ao, quần xã rừng Cúc Phương VD: Thực vật phát triển  sâu ăn thực vật tăng  chim ăn sâu tăng  sâu ăn thực vật giảm VD: Hệ sih thái rừng nhiệt đới, rừng ngập mn, bin, tho nguyờn Trờng THCS Hơng Toàn Giáo án Sinh học Năm học 2010-2011 163 chnh v tương đối ổn định - Chuỗi thức ăn: dãy nhiều lồi sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng với nhau, loài Rau  Sâu  Chim ăn sâu  Đại bàng  mắt xích, vừa mắt xích tiêu thụ mắt xích phía VSV trước, vừa bị mắt xích phía sau tiêu thụ - Lưới thức ăn chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung Bảng 63.5- Các đặc trưng quần thể Các đặc trưng Nội dung ý nghĩa sinh thái - Phần lớn quần thể có tỉ lệ - Cho thấy tiềm năn sinh sản quần Tỉ lệ đực/ đực: 1:1 thể Quần thể gồm nhóm tuổi: - Nhóm tuổi trước sinh sản - Tăng trưởng khối lượng kích thước Thành phần quần thể nhóm tuổi - Nhóm tuổi sinh sản - Quyết định mức sinh sản quần thể - Khơng ảnh hưởng tới phát triển - Nhóm sau sinh sản quần thể - Là số lượng sinh vật - Phản ánh mối quan hệ quần Mật độ quần thể đơn vị diện tích hay thể tích thể ảnh hưởng tới đặc trưng khác quần thể Bảng 63.6 – Các dấu hiệu điển hình quần xã (Bảng 49 SGK) Hoạt động 2: Câu hỏi ôn tập Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung - GV cho HS nghiên cứu câu hỏi - Các nhóm nghiên cứu SGK trang 190, thảo luận nhóm để trả câu hỏi, thảo luận để trả lời: lời, nhóm khác - Nếu hết phần HS tự trả lời nhận xét, bổ sung Củng cố - Hoàn thành lại - Ơn lại học 5, Dặn dò: - Chuẩn bị kiểm tra học kì II vào tiết sau Ngày soạn : ………… Ngày giảng: Lớp 9A, tiết … Ngày … tháng… năm 2009, s s 34 vng GV Trần Nh Hoàng Trờng THCS Hơng Toàn Giáo án Sinh học Năm học 2010-2011 164 Lớp 9B, tiết … Ngày … tháng… năm 2009, sĩ số 36 vắng… Tiết 67 Kiểm tra học kì II theo đề cua phòng GD GV TrÇn Nh Hoàng Trờng THCS Hơng Toàn Giáo án Sinh học Năm học 2010-2011 GV Trần Nh Hoàng 165 Trờng THCS Hơng Toàn Giáo án Sinh học Năm học 2010-2011 166 Ngày soạn : ………… Ngày giảng: Lớp 9A, tiết … Ngày … tháng… năm 2009, sĩ số 34 vắng… GV Trần Nh Hoàng Trờng THCS Hơng Toàn Giáo án Sinh học Năm học 2010-2011 167 Lp 9B, tit … Ngày … tháng… năm 2009, sĩ số 36 vắng… Tiết 68 TổNG KếT CHƯƠNG TRìNH tồn cấp A Mục tiêu: 1, Kiến thức: Sau học xong hs đạt mục tiêu sau: - Giúp hs hệ thống hóa kiến thức thức sinh học nhóm sinh vật, đặc điểm nhóm thực vật nhóm động vật 2, Kỹ năng: - Rèn cho hs kĩ vận dụng lí thuyết vào thực tiễn, tư so sánh khái quát hóa kiến thức 3, Thái độ: - Giáo dục cho hs lòng yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ thiên nhiên ý thức nghiên cứu môn B Chuẩn bị GV: - Bảng 64.1 - 64.5 2: HS: - Kiến thức học C hoạt động dạy - học ổn định lớp; 2.Kiểm tra cũ: 3.Bài mới: Hôm ôn lại kiến thức sinh học chương trình tồn cấp Hoạt động I: Đa dạng sinh học Hoạt động thầy - GV chia lớp thành nhóm - GV giao việc cho nhóm y/c hs hồn thành nơi dung bảng - GV cho đại diện nhóm trình bày cho nhóm khác bổ sung thêm - GV nhận xét, bổ sung thêm dẫn chứng - GV thông báo nội dung GV Trần Nh Hoàng Hot ng ca tr Ni dung Đa dạng sinh học - Các nhóm thực theo yêu cầu GV - Các nhóm bổ sung ý kiến cần hỏi thêm - Nội dung bảng câu hỏi khác nội dung kiến thức nhóm - HS theo dõi sa cha Trờng THCS Hơng Toàn Giáo án Sinh học Năm học 2010-2011 168 y ca cỏc bng kiến cần thức Hoạt động II: Sự tiến hóa thực vật động vật Hoạt động thầy Hoạt động trũ - GV y/c hs hoàn thành BT - Các nhóm thực theo ở sgk ( T 192, 193) yêu cầu GV - GV cho nhóm thảo luận để trả lời - GV cho nhóm trả lời cách gọi đại diện - 1-> nhóm trả lời nhóm lên viết bảng - GV nhận xét thông báo đáp án - GV y/c hs lấy ví dụ đại diện cho ngành động vật thực vật Nội dung II Sự tiến hóa thực vật động vật - Thực vật: Tảo xoắn, tảo vòng, thơng, cải, bưởi, bàng… - Động vật: Trùng roi, trùng biến hình, sán dây, thủy tức, sứa, giun đất, trai sơng, châu chấu, sâu bọ, cá, ếch…gấu, chó, mèo - Sự phát triển thực vật: Sinh học - Tiến hóa giới động vật: 1d; 2b; 3a; 4e; 5c; 6i; 7g; 8h Củng cố: - GV đánh giá hoạt động kết nhóm Dặn dò: - Ơn tập nơi dung bảng 65.1 - 65.5 sgk Tuần 36 GV TrÇn Nh Hoàng Trờng THCS Hơng Toàn Giáo án Sinh học Năm học 2010-2011 169 Ngy son : Ngy giảng: Lớp 9A, tiết … Ngày … tháng… năm 2009, sĩ số 34 vắng… Lớp 9B, tiết … Ngày … tháng… năm 2009, sĩ số 36 vắng… Tiết 69 TổNG KếT CHƯƠNG TRìNH tồn cấp A Mục tiêu: 1, Kiến thức: Sau học xong hs đạt mục tiêu sau: - Giúp hs hệ thống hóa kiến thức thức sinh học thể sinh học tế bào, vận dụng kiến thức vào thực tế 2, Kỹ năng: - Rèn cho hs kĩ vận dụng lí thuyết vào thực tiễn, tư so sánh khái quát hóa kiến thức 3, Thái độ: - Giáo dục cho hs lòng yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ thiên nhiên ý thức nghiên cứu môn B Chuẩn bị GV: - Bảng 65.1 -> 65.5 2: HS: - Kiến thức học C hoạt động dạy - học ổn định lớp; 2.Kiểm tra cũ: 3.Bài mới: Hôm ôn lại kiến thức sinh học chương trình tồn cấp Hoạt động I: Sinh học thể Hoạt động thầy - GV y/c hs hoàn thành bảng 65.1 65.2 sgk ( T194) ? Cho biết chức hệ quan thực vật người - GV theo dõi nhóm hoạt động giúp đỡ nhóm yếu - GV cho đại diện nhóm trình GV TrÇn Nh Hoµng Hoạt động trò - Các nhóm trả lời, thực theo yêu cầu GV - Các nhóm bổ sung ý kiến cần hỏi thêm câu hỏi Nội dung Sinh học thể - thực vật: Lá làm nhiệm vụ quang hợp  để tổng hợp chất hữu nuôi sống thể.Nhưng quang hợp rễ hút nước, muối khống nhờ hệ Trêng THCS H¬ng Toàn Giáo án Sinh học Năm học 2010-2011 170 cách dán lên bảng đại diện trình bày - GV nhận xét, bổ sung thêm dẫn chứng - GV thông báo nội dung đầy đủ bảng kiến thức - GV hỏi thêm: ? Em lấy ví dụ chứng minh hoạt động quan, hệ quan thể sinh vật liên quan mật thiết với khác nội dung nhóm - HS theo dõi sửa chữa cần mạch thân vận chuyển lên - người: Hệ vận động có chức giúp thể vận động, lao động, di chuyển Để thực chức cần lượng lấy từ thức ăn hệ tiêu hóa cung cấp, oxi hệ hô hấp vận chuyển tới TB nhờ hệ tuần hoàn Hoạt động I: Sinh học tế bào Hoạt động thầy - GV y/c hs hoàn thành nội dung bảng 65.3 - 65.5 ? Cho biết mối liên quan q trình hơ hấp quang hợp tế bào thực vật - GV cho đại diện nhóm trình bày - GV đánh giá kết giúp hs hoàn thiện kiến thức - GV lưu ý hs: Nhắc nhở hs khắc sâu kiến thức hoạt động sống tế bào, đặc điểm trình nguyên phân, giảm phân Hoạt động trò - Học sinh hồn thành bảng 65.3 -> 65.5 Nội dung 2.Sinh học tế bào 1-2 nhóm nhóm khac nhan xet Nội dung bảng 65.3 - 65.5 Củng cố: - GV đánh giá hoạt động kết nhóm Dặn dò: - Ơn tập nôi dung bảng 66.1 - 66.5 sgk GV Trần Nh Hoàng Trờng THCS Hơng Toàn Giáo án Sinh học Năm học 2010-2011 171 Tun 37 Ngy soạn : ………… Ngày giảng: Lớp 9A, tiết … Ngày … tháng… năm 2009, sĩ số 34 vắng… Lớp 9B, tiết … Ngày … tháng… năm 2009, sĩ số 36 vắng… Tiết 70 TổNG KếT CHƯƠNG TRìNH tồn cấp (tt) A Mục tiêu: 1, Kiến thức: Sau học xong hs đạt mục tiêu sau: - Giúp hs hệ thống hóa kiến thức thức sinh học thể sinh học tế bào, vận dụng kiến thức vào thực tế 2, Kỹ năng: - Rèn cho hs kĩ vận dụng lí thuyết vào thực tiễn, tư so sánh khái quát hóa kiến thức 3, Thái độ: - Giáo dục cho hs lòng yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ thiên nhiên ý thức nghiên cứu môn B Chuẩn bị GV: - Bảng 66.1 -> 66.5 2: HS: - Kiến thức học C hoạt động dạy - học ổn định lớp; 2.Kiểm tra cũ: 3.Bài mới: Hôm ôn lại kiến thức sinh học chương trình tồn cấp Hoạt động I: Di truyền biến dị Hoạt động thầy - GV chia lớp thành nhóm thảo luận chung nội dung - GV cho hs chữa trao đổi toàn lớp - GV theo dõi nhóm hoạt động giúp đỡ nhóm yếu - GV cho đại diện nhóm trình cách dán lên bảng đại diện trình bày - GV nhận xét, bổ sung thêm dẫn GV TrÇn Nh Hoµng Hoạt động trò HS tiến hành chia nhóm - Các nhóm thực theo yêu cầu GV - Các nhóm bổ sung ý kiến cần hỏi thêm câu hỏi khác nội dung nhóm Nội dung Di truyền bin d Trờng THCS Hơng Toàn Giáo án Sinh học Năm học 2010-2011 172 chng - Kin thc bảng - GV nhấn mạnh khắc sâu kiến - HS theo dõi sửa chữa thức bảng 66.1 66.3 cần - GV y/c hs phân biệt đột biến - HS trả lời cấu trúc NST đột biến số lượng NST, nhận biết dạng ĐB Hoạt động II: Sinh vật môi trường Hoạt động thầy HĐ 2: ( 16’) - GV y/c hs giải thích sơ đồ hình 66 sgk ( T197) - GV chữa cách cho hs thuyết minh sơ đồ bảng - GV tổng kết ý kiến hs đưa nhận xét đánh giá nội dung chưa hoàn chỉnh để bổ sung - GV lưu ý: HS lấy ví dụ để nhận biết quần thể, quần xã với tập hợp ngẫu nhiên Hoạt động trò - HS ý lắng nghe - HS lên thuyết trình - HS ý lắng nghe Nội dung II Sinh vật môi trường - Giữa môi trường cấp độ tổ chức thể thường xuyên có tác động qua lại - Các thể lồi tạo nên đặc trưng tuổi, mật độ…có mối quan hệ sinh sản  Quần thể - Nhiều quần thể khác lồi có quan hệ dinh dưỡng - Kiến thức bảng Củng cố: ? Trong chương trình sinh học THCS em học - GV đánh giá hoạt động kết nhóm Dặn dò: - Ghi nhớ kiến thức học để chuẩn bị cho việc học kiến thức sinh học THPT Đề kiểm tra tiết A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( điểm ) I Hóy khoanh trũn cõu trả lời đỳng nhất(mổi cõu trả lời đỳng 0,5điểm) Cõu Quần thể ưu quần xó quần thể cú a số lượng nhiều b vai trũ quan trọng c Khả cạnh tranh cao d Sinh sản mạnh Cõu Độ đa dạng quần xó thể a Số lượng cỏ thể nhiều b Cú nhiều nhúm tuổi khỏc GV TrÇn Nh Hoàng Trờng THCS Hơng Toàn Giáo án Sinh học Năm học 2010-2011 173 c Cỳ thnh phn loi phong phỳ d Cú động vật thực vật Cõu Vỡ giao phối gần cú tượng thoỏi hoỏ giống? a vỡ giao phối gần giảm tỉ lệ cỏc cặp gen dị hợp kiểu gen khiến ưu bị suy giảm b Vỡ giao phối gần làm giảm tỉ lệ cỏc cặp gen đồng hợp số đú cú số đồng hợp lặn biểu c Cả a b Cõu Trong quần xó , quần thể đặc trưng quần thể sinh vật a Chỉ riờng quần xó b Cú giới hạn sinh thỏi hẹp c Cú số lượng lớn d Cả a, b, c Cõu Ưu điểm phương phỏp chọn lọc hàng loạt a Đơn giản,dể tiến hành , ớt tốn kộm b Chỉ quan tõm đến kiểu hỡnh c Tạo giống cú suất cao d Bổ sung cho phương phỏp chọn lọc cỏ thể Cõu Cỏc tập hợp sau, tập hợp khụng phải quần thể sinh vật? a Bầy khỉ mắt đỏ sống rừng b Đàn cỏ sống song c Đàn chim sẻ sống rừng cõy d Cỏc cõy thụng rừng II tự luận ( điểm) Câu 1: Vì quần thể ngời lại có số đặc trng mà quần thể sinh vật khác khơng có? Câu 2: Nêu đặc điểm hình thái a bóng đặc điểm hình thái a sáng? Cho VD? Vẽ đại diện loại? Đáp án I/ Trắc nghiệm ( điểm ) I Mổi cõu trả lời đỳng (0,5điểm) a c a c a b II, Tự luận ( điểm ) Câu 1:Quần thể ngời có số đặc trng vì: - Quần thể ngời có đặc trng khác với quần thể sinh vật khác đặc điểm nh: pháp luật, chế độ nhân, văn hố, giáo dục, kinh tế ( 1,5 điểm ) - Sự khác ngời có lao động t nên có khả tự điều chỉnh đặc điểm sinh thái quần thể, đồng thời cải tạo thiên nhiên.( 1,5 điểm ) Câu 2: (3 điểm) - Đặc điểm a sáng: phiến nhỏ, hẹp, màu xanh nhạt (0,75 điểm) VD: Lá cỏ phi lao, chuối, tre (0,5 điểm) - Đặc điểm a bóng: phiến lớn, màu xanh thẫm (0,75 điểm) VD: Lá lốt, chuối, phong lan, dong (0,5 điểm) - Vẽ hình dạng đại diện (đẹp, hình ảnh giống) (1,5 điểm) GV Trần Nh Hoàng Trờng THCS Hơng Toàn Giáo án Sinh học Năm học 2010-2011 174 Ngy son : 20/3/2009 Ngày giảng: Lớp 9A, tiết … Ngày … tháng… năm 2009, sĩ số 36 vắng… Lớp 9B, tiết … Ngày … tháng… năm 2009, sĩ số 38 vắng… Tiết 54 GV Trần Nh Hoàng Trờng THCS Hơng Toàn ... Tiết GV Trần Nh Hoàng Trờng THCS Hơng Toàn Giáo án Sinh học Năm học 2010-2011 20 Ngy son : 11/ 09/ 2010 Bài 9: Nguyên phân A Mục tiêu 1.Kiến thức - Học sinh nắm biến đổi hình thái NST (chủ yếu đóng... NST qua kì: Bảng 9. 1 - HS ghi nhớ mức độ đóng, duỗi xoắn vào bảng 9. 1 Bảng 9. 1- Mức độ đóng, duỗi xoắn NST qua kì tế bào GV Trần Nh Hoàng Trờng THCS Hơng Toàn Giáo án Sinh học Năm học 2010-2011... Hơng Toàn Giáo án Sinh học Năm học 2010-2011 25 Kim tra - Đánh giá Nhận xét…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Hương Toàn, Ngày…… tháng…… .năm 2010
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án cả năm sinh học 9, Giáo án cả năm sinh học 9, C. Tiến trình bài giảng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn