Giáo án Ngữ văn 6 bài 16: Hoạt động Ngữ văn: Thi kể chuyện

3 75 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:23

TIẾT 69 : HOẠT ĐỘNG NGỮ VĂN :THI KỂ CHUYỆN A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: - Giúp học sinh có kĩ kể truyện to, rõ ràng, tự nhiên, diễn cảm, phù hợp với nội dung câu chuyện củng cố kiến thức văn tự - Rèn kĩ kể truyện đúng, kể hay, sing động hấp dẫn - Giáo dục lòng u thích, say mê học môn B CHUẨN BỊ - GV: Giáo án, SGK - HS: SGK, đọc truyện C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG: * HĐ1: Khởi động 1.Tổ chức: Sĩ số 6A … 6B 6C Kiểm tra : - Sự chuẩn bị học sinh 3.Giới thiệu : *HĐ Thi kể truyện Hoạt động thầy trò TaiLieu.VN Nội dung cần đạt Page I Hướng dẫn kể chuyện: Đối tượng thi : - Tất học sinh khối lớp Phạm vi truyện kể: Học sinh đọc to hướng dẫn SGK - Truyện dân gian, truyện trung đại (168) - Truyện đời thường - Truyện tưởng tượng Yêu cầu thi : GV chuẩn bị tranh ảnh để học sinh - Kể, không đọc thi kể theo tranh - Kể rành mạch, lưu lốt, dùng cử chỉ, ngữ điệu II Thi kể chuyện - Chọn chuyện mà tâm đắc Tập kể trước tổ cho lưu loát, diễn để thi kể cảm - Học sinh tổ thi kể chuyện xem tổ kể hay - Sau câu chuyện h/s kể g/v hướng dẫn h/s nhận xét - Nội dung câu chuyện đảm bảo đầy Nội dung câu chuyện đảm bảo đầy đủ đủ chưa ? - Trình tự việc có đảm bảo ? Trình tự việc có đảm bảo theo trật tự nội dung câu chuyện theo trật tự nội dung câu chuyện chưa Lời kể diễn cảm , - Nếu học sinh kể tốt thơi kể hút người đọc chưa chưa cho nhóm khác kể lại TaiLieu.VN Page *HĐ3 III Luyện tập : - Chọn số đoạn hay yêu cầu học sinh tổ thi diễn GV chọn truyện phân vai cho học sinh *HĐ : 4.Củng cố : - Đọc phân vai - GV hệ thống nội dung - Nhận xét 5.HDVN: TaiLieu.VN - Chuẩn bị chương trình địa phương Page ... tượng Yêu cầu thi : GV chuẩn bị tranh ảnh để học sinh - Kể, không đọc thi kể theo tranh - Kể rành mạch, lưu lốt, dùng cử chỉ, ngữ điệu II Thi kể chuyện - Chọn chuyện mà tâm đắc Tập kể trước tổ... lưu loát, diễn để thi kể cảm - Học sinh tổ thi kể chuyện xem tổ kể hay - Sau câu chuyện h/s kể g/v hướng dẫn h/s nhận xét - Nội dung câu chuyện đảm bảo đầy Nội dung câu chuyện đảm bảo đầy... bảo theo trật tự nội dung câu chuyện theo trật tự nội dung câu chuyện chưa Lời kể diễn cảm , - Nếu học sinh kể tốt thơi kể hút người đọc chưa chưa cho nhóm khác kể lại TaiLieu.VN Page *HĐ3 III
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 16: Hoạt động Ngữ văn: Thi kể chuyện, Giáo án Ngữ văn 6 bài 16: Hoạt động Ngữ văn: Thi kể chuyện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn