Giáo án Ngữ văn 6 bài 17: Ôn tập Tiếng Việt

4 109 2
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:16

GIÁO ÁN NGỮ VĂN BÀI 17 - TIẾT 65: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT I Mục tiêu : Kiến thức: - Củng cố kiến thức cấu tạo từ Tiếng Việt, từ mượn, nghĩa từ, lỗi dùng từ, từ loại cụm từ Kĩ năng: - Vận dụng kiến thức học vào thực tiễn: Chữa lỗi dùng từ, đặt câu, viết đoạn văn Thái độ: - HS có ý thức vận dụng kiến thức Tiếng Việt học vào văn nói, viết II Chuẩn bị : GV: - Bảng phụ HS: - Đọc nghiên cứu theo câu hỏi SGK III Tiến trình tổ chức dạy - học: Kiểm tra cũ: - Thế cụm ĐT? Cụm ĐT có đặc điểm gì? - Vẽ mơ hình cụm ĐT Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức HĐ 1: Nội dung ơn tập I NỘI DUNG ƠN TẬP ( 20’) ? Nêu kiến thức học + Cấu tạo từ TV phần tiếng việt? + Nghĩa từ - HS: Trả lời + Từ mượn - GV: Hệ thống = bảng phụ + Chữa lỗi dùng từ + Từ loại, cụm từ - GV vẽ sơ đồ câm yêu cầu HS Vẽ sơ đồ phần kiến thức điền vào sơ đồ câm ( Bảng a Cấu tạo từ TV phụ) Sơ đò cấu tạo từ Sơ đồ từ mượn Từ Đơn Phức Ghép Láy b Từ mượn Phân loại từ theo nguồn gốc Sơ đồ nghĩa từ Thuần Việt Mượn ? Điền nội dung sơ đồ lỗi dùng từ? Ngôn ngữ khác Tiếng Hán Hán-Việt Gốc Hán c Nghĩa từ Nghĩa từ Nghĩa gốc - GV yêu cầu HS vẽ lại sơ đồ phân loại DT - ĐT d Lỗi dùng từ Nghĩa chuyển Lỗi dùng từ HĐ 2: Hướng dẫn luyện tập ? Nhận diện từ ghép , từ láy, từ đơn ? Xếp từ sau vào dòng cho phù hợp Lặp từ Lẫn lộn từ gần âm e Từ loại DT Cụm DT Dùng từ không nghĩa Từ loại cụm từ ĐT TT Cụm ĐT Cụm TT ST LT CT II BÀI TẬP ( 20’) ? Xác định cụm TT, cụm ĐT , cụm TT cho cụm từ sau Bài 1: - Từ đơn: , , sông, hồ, thầy - Từ ghép: công nhân, trắng, nhân dân - Từ láy: Xanh xao, đắn Bài Phát câu mắc lỗi Danh từ: Thủy tinh, gia nhân, chiếu Động từ: Triệu, ngả, sinh phúc Tính từ: Lỗi lạc, chỉnh tề, oăm Từ mượn: Thuỷ tinh, gia nhân , chiếu, sinh phúc Từ láy: ối oăm, lóc cóc, lỗi lạc Từ ghép: Thuỷ tinh, gia nhân, sinh phúc, chỉnh tề Bài - Những bàn chân - Trận mưa rào ( Cụm danh từ) - Những lo lắng ơng -Cười nắc nẻ -Nói nhỏ nhẹ ( Cụm ĐT) - Chậm rùa - Đồng không mông quạnh ( Cụm TT) - Xanh vỏ đỏ lòng - xanh xanh thắm Củng cố ( 3’) - Nhắc lại nội dung ôn tập Hướng dẫn học nhà (2’) - Vận dụng đơn vị kiến thức Tiếng Việt học để chữa lỗi dùng từ tập làm văn gần - Ôn tập kiến thức học chuẩn bị kiểm tra học kì I ... mượn Phân loại từ theo nguồn gốc Sơ đồ nghĩa từ Thuần Việt Mượn ? Điền nội dung sơ đồ lỗi dùng từ? Ngôn ngữ khác Tiếng Hán Hán -Việt Gốc Hán c Nghĩa từ Nghĩa từ Nghĩa gốc - GV yêu cầu HS vẽ lại... thắm Củng cố ( 3’) - Nhắc lại nội dung ôn tập Hướng dẫn học nhà (2’) - Vận dụng đơn vị kiến thức Tiếng Việt học để chữa lỗi dùng từ tập làm văn gần - Ôn tập kiến thức học chuẩn bị kiểm tra học... ST LT CT II BÀI TẬP ( 20’) ? Xác định cụm TT, cụm ĐT , cụm TT cho cụm từ sau Bài 1: - Từ đơn: , , sông, hồ, thầy - Từ ghép: công nhân, trắng, nhân dân - Từ láy: Xanh xao, đắn Bài Phát câu mắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 17: Ôn tập Tiếng Việt, Giáo án Ngữ văn 6 bài 17: Ôn tập Tiếng Việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn