Giáo án Ngữ văn 6 bài 17: Ôn tập Tiếng Việt

4 59 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:16

Tiết 66:Tiếng việt: ôn tập tiếng việt Mục tiêu bµi häc: a KiÕn thøc: häc kú I líp - Củng cố kiến thức học - Củng cố với kỹ vận dụng tích hợp với phần văn TV, TLV b Kỹ : - Rèn luyện kỹ luyện tập từ loại giao tiếp, kĩ viết kể chuyện - Rốn KN tự nhận thức, KN tư sáng tạo c Thái độ : Tích cực ôn tập Chuẩn bị: a Gv: Giáo án Bảng phụ b Hs: Học cũ, soạn Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học: a Kiểm tra cũ : Kiểm tra phần chuẩn bị học sinh b Bài mới: Gii thiu bi Hoạt động thầy TaiLieu.VN H trò Kiến thức cần đạt Page Hoạt động I : HD ôn tập Những nội dung cần ý I Phần văn Đặc điểm thể loại truyện học: - Truyền thut - Cỉ tÝch - Trun cêi - Trun ngơ ngôn - Truyện trung đại Việt Nam Nội dung cụ thể truyện học: - Nhân vật, cốt truyện, số chi tiết tiêu biểu ý nghĩa truyện - Có thể trả lời câu hỏi đặc điểm thể loại cụ thể truyện ví dụ: + Tại Thánh Gióng đợc coi truyền thuyết + Tại Treo biển truyện cời Đeo nhạc cho mèo truyện ngụ ngôn? - Đặc điểm truyện trung đại Viêt nam đợc thĨ hiƯn ë trun MĐ hiỊn d¹y nh thÕ nào? II Phần tiếng Việt * Đặc điểm từ loại: TaiLieu.VN Page - Các từ loại: Danh từ, động từ, tính từ, số từ, lợng từ, tõ - Cơm danh tõ, cơm ®éng tõ, cơm tÝnh tõ - HiƯn tỵng chun nghÜa cđa tõ - Tõ mợn - Chữa lỗi dùng từ III Phần tập làm văn.(Văn tự sự) Sơ lợc lí thuyết văn tự sự: - Văn tự loại văn nh nào? Văn tự loại văn trình bày chuỗi việc, việc dẫn ®Õn sù viÖc kia, cuèi cïng dÉn ®Õn mét kÕt thóc, thĨ hiƯn mét ý nghÜa - Dµn ý mét văn tự cần có phần, mục gì? + Gồm phần: - Mở bài: Giới thiệu chung nhân vật việc - Thân bài: Kể diƠn biÕn cđa sù viƯc - KÕt bµi: KĨ kÕt cục việc - Ngôi kể văn tự nh nào? (Ngôi 3, 1, chuyển ngôi) - Thứ tự kể văn tự sự? (Theo trình tự thời gian không gian, trình tự thời gian) - Thế kể chuyện tởng tợng? Ngời kể nghĩ trí tởng tợng mình, sẵn sách hay thực tế, nhng có ý nghĩa Truyện kể phần dựa vào điều có thật, có ý nghĩa làm cho ý nghĩa câu chuyện thêm bật Kĩ làm văn tự TaiLieu.VN Page - Kể chuyện dân gian học - Kể chuyện đời thờng - KĨ chun tëng tỵng c Cđng cè - Gäi hs nhắc lại nội dung học - GV củng cố đơn vị kiến thức học - Nắm phần lí thuyết để vận dụng vào tập d Dặn dò: - Làm tập lại sgk Học thuộc phần ghi nhớ - Chuẩn bị mới: Tự học vận dụng vào tập để chuẩn bị cho kiểm tra học kì I TaiLieu.VN Page ... nghÜa cđa tõ - Tõ mợn - Chữa lỗi dùng từ III Phần tập làm văn. (Văn tự sự) Sơ lợc lí thuyết văn tự sự: - Văn tự loại văn nh nào? Văn tự loại văn trình bày chuỗi việc, việc dẫn ®Õn sù viÖc kia,...Hoạt động I : HD ôn tập Những nội dung cần ý I Phần văn Đặc điểm thể loại truyện học: - Truyền thut - Cỉ tÝch - Trun cêi - Trun ngơ ngôn - Truyện trung đại Việt Nam Nội dung cụ thể truyện... Thánh Gióng đợc coi truyền thuyết + Tại Treo biển truyện cời Đeo nhạc cho mèo truyện ngụ ngôn? - Đặc điểm truyện trung đại Viêt nam đợc thĨ hiƯn ë trun MĐ hiỊn d¹y nh thÕ nào? II Phần tiếng Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 17: Ôn tập Tiếng Việt, Giáo án Ngữ văn 6 bài 17: Ôn tập Tiếng Việt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn