Giáo án Ngữ văn 6 bài 17: Chương trình địa phương

6 55 0
  • Loading ...
1/6 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:10

Tiết 71: CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN ĐỊA PHƯƠNG A MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Tiếp tục giúp HS nắm lỗi tả phổ biến phụ âm đầu địa phương để khơng mắc lỗi Góp phần giữ gìn sáng tiếng Việt qua việc viết tả - Rèn kĩ phát âm đúng, viết cặp phụ âm đầu - Giáo dục học sinh có ý thức viết tả cặp phụ âm đầu dễ lẫn B CHUẨN BỊ: - GV: Chấm ghi lại lỗi cần sửa - HS: ghi - PP: Phân tích, giảng giải C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG: * HĐ1: Khởi động 1.Tổ chức: Sĩ số 6A … 6B 6C Kiểm tra : - Sự chuẩn bị học sinh 3.Giới thiệu : *HĐ TaiLieu.VN Page Hoạt động thy v trũ Ni dung I Đọc phát âm cấc vần có nguyên âm dễ lẫn: GV đọc mẫu lượt GV hướng dẫn HS đọc đồng HS ngời Kinh đọc phát âm vần: a u / iu b ơu / iêu c uªnh / uyªnh d uªch / uyªch HS ngời dân tộc thiểu số đọc phát âm vần: a iên / ên b ân / ơn GV gọi số HS lên đọc lại c u©n / uôn d uât / uôt Cách viết phụ âm cờ theo quy tắc: - Đợc viết k đứng trớc nguyên âm i, e, ê, iê - Đợc viết q đứng trớc âm đệm u - Đợc viết c trờng TaiLieu.VN Page hợp l¹i GV gọi số HS lên bảng viết - Phụ âm gờ ngờ: - Đợc viết g ngh đứng trớc nguyên âm i, e, ê, iê - Đợc viết g ng trờng hợp lại II Luyện tập: a Bài tập1: Điền vần dấu phù hợp vào chỗ trống * HS ngời Kinh: - Điền vần u / iu - Điền vần ơu / iêu - Điền vần uênh / uyênh - Điền vần uêch / uyêch GV phân nhóm theo cặp để HS điền vần dÊu * HS ngưêi d©n téc thiĨu sè : (sau trao đổi nhóm) - Điền vần ên / iên - Điền vần ân / ơn Từng nhóm trình bày kết - Điền vần uân / uôn quả, nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung - Điền vần uât / uôt a cồng kềnh, cuống quýt, kì quặc, kéo bè kéo cánh, két sắt, quanh co, quảng cáo, cuống cà kê, quẩn TaiLieu.VN Page quanh, kÝnh coong, quay cuång, quay cãp b Ng¶ nghiêng, ngắm nghía, ngẫm nghĩ, nghẹn ngào, ngất nghểu, ngặt nghẽo, nghiêm ngặt, nghịch GV đọc cho HS viết ngợm, ngúng nguẩy tả c Ghê gớm, gắng gợng, gập gà gập ghềnh, gửi gắm, gần gũi, gai góc, gây gỉ, gËt gµ gËt gï b.Bµi tËp 2: - Gạch chân tiếng viết sai vần viết lại cho c Bài tập 3: - Tìm từ láy từ ghép có vần: * HS uêch ngời Kinh: u , ơu, uênh, * HS ngời dân tộc thiểu số: iên, ân, uân, uât GV phân nhóm theo bàn, trao đổi, thảo luận để thực bµi tËp TaiLieu.VN Page Bµi : ViÕt chÝnh tả Ca dao dân ca, nguồn sữa tinh thần ngời Việt Nam Cuối có đáp án Ca dao dân ca tiếng nói quần chúng nhân dân, hồn nhiên bình dị mà vô cao quý, chân chất mộc mạc mà có ý nghĩa sâu xa Biết bao t tởng, tình cảm, bao kinh nghiệm nhân dân đợc gửi gắm đó, góp phần làm phong phú thêm văn học dân tộc Ca dao dân ca nguồn sữa lành nuôi dỡng tâm hồn hệ cháu Việt Nam Nguồn GV đọc cho HS viết sữa tinh thần nh mạch ngầm xuyên suốt, thấm sâu, ghi tả khắc trái tim ngGV đọc lại lần cho HS ời soát lại GV kiểm tra kết TaiLieu.VN Page cách đổi theo cặp bàn bàn dới HS gạch chân bút chì từ viết sai GV kiểm tra lại, chấm điểm ( có thời gian) *HĐ : 4.CỦNG CÓ : - GV hệ thống nội dung - Qui tắc viết phụ âm vừa học 5.HDVN: TaiLieu.VN - Giờ sau trả kiểm tra tổng hợp Page ... Điền vần ân / ơn Từng nhóm trình bày kết - Điền vần uân / uôn quả, nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung - Điền vần uât / uôt a cồng kềnh, cuống quýt, kì quặc, kéo bè kéo cánh, két sắt, quanh co,... gập gà gập ghềnh, gửi gắm, gần gũi, gai góc, gây gổ, gật gà gật gù b .Bài tập 2: - Gạch chân tiếng viết sai vần viết lại cho c Bài tập 3: - Tìm từ láy từ ghép có vần: * HS uêch ngời Kinh: u , ơu,... - Đợc viết g ngh đứng trớc nguyên âm i, e, ê, iê - Đợc viết g ng trờng hợp lại II Luyện tập: a Bài tập1: Điền vần dấu phù hợp vào chỗ trống * HS ngời Kinh: - Điền vần u / iu - Điền vần ơu / iêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 17: Chương trình địa phương, Giáo án Ngữ văn 6 bài 17: Chương trình địa phương

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn