Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Phó từ

4 74 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:08

GIÁO ÁN NGỮ VĂN BÀI 18 - TIẾT 75: PHÓ TỪ I Mục tiêu : Kiến thức: - Khái niệm Phó từ + Ý nghĩa khái quát Phó từ + Đặc điểm ngữ pháp Phó từ - Các loại Phó từ Kĩ năng: - Nhận biết phó từ văn - Phân biệt loại phó từ - Sử dụng phó từ để đặt câu Thái độ: - Có ý thức sử dụng Tiếng Việt nói, viết II Chuẩn bị : GV: - Bảng phụ HS: - Đọc nghiên cứu theo câu hỏi SGK III Tiến trình tổ chức dạy - học: Kiểm tra cũ: - Học kì I học từ loại ? ( Danh từ , động từ , tính từ , từ , lượng từ , số từ ) Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức HĐ1:Hình thành khái niệm phó từ I PHĨ TỪ LÀ GÌ? - GV treo bảng phụ có ghi VD Sgk Ví dụ : SGK - HS đọc VD trả lời câu hỏi Nhận xét: ? Các từ : đã, cũng, vẫn, chưa, thật, được, , ra… bổ sung ý nghĩa cho từ nào? a > đi, > ra, chưa > thấy, thật > lỗi lạc - HS: Trả lời b soi gương < được, > ưa nhìn, ? Những từ bổ xung ý nghĩa thuộc từ loại nào? to < ra, > bướng - Động từ : Đi, ra, thấy, soi… - HS: Trả lời - Tính từ : Lỗi lạc, ưa, to, bướng… ? Từ phân tích ví dụ em cho biết phó từ ? - HS đọc ghi nhớ sgk - HS làm tập nhanh : tìm phó từ * Ghi nhớ: SGK a, Ai chua Non xanh nước bạc xin đừng quên b, Thế Dế Choắt tắt thở Tôi thương Vừa thương vừa ăn năn tội Giá tơi khơng chêu chị Cốc Choắt đâu tội HĐ2: Phân loại phó từ - GV treo bảng phụ có ghi VD mục II, - HS đọc trả lời câu hỏi ? Những phó từ kèm với từ : Chóng ,trêu,, trơng thấy, loay hoay? II CÁC LOẠI PHĨ TỪ - GV : Lưu ý: Tiếng Việt, từ nhiều từ khác bổ nghĩa cho Nhận xét: Ví dụ : Đừng quên = đừng quên + quên nhau, Ví dụ : SGK * Các phó từ: lắm, đừng, khơng, đã, Lớn nhanh = Lớn nhanh + lớn - HS thống kê phó từ tìm mục I, II - GV treo bảng: loại phó từ ? Nhìn vào bảng phân loại, cho biết phó từ gồm loại ? Ý nghĩa loại phó từ ? ? Kể thêm phó từ mà em biết? * Bảng phân loại phó từ Ý nghĩa - HS: Trả lời PT đứng trước ĐT,TT -Chỉ quan hệ thời gian đã, Cũng, PT đứng sau ĐT,TT -Chỉ mức độ - HS: Đọc ghi nhớ: SGK HĐ3: Hướng dẫn luyện tập - HS: Đọc nêu yêu cầu tập - GV cho HS làm theo nhóm với trò chơi tiếp sức : Thi tìm hiểu ý nghĩa phó từ phút ,đội xong trước đội thắng - Sau lớp nhận xét, GV bổ xung kết luận Lắm,quá -Chỉ tiếp diễn Cũng ,vẫn -Chỉ phủ định Không… -Chỉ cầu khiến đừng,chớ -Chỉ kết hướng Vào , -Chỉ khả * Ghi nhớ : SGK III LUYỆN TẬP : Bài : a, Phó từ : - Đã : quan hệ thời gian - Khơng : Chỉ phủ định - Còn : Chỉ tiếp diễn tương tự - Đã : phó từ thời gian - Đều : Chỉ tiếp diễn - Đương, : Chỉ thời gian - HS: Đọc nêu yêu cầu tập - Lại : Phó từ tiếp diễn - GV hướng dẫn HS viết đoạn văn : - Ra : Chỉ kết quả, hướng + Nội dung : Thuật lại việc Mèn trêu chị Cốc dẫn đến chết bi thảm Dế Choắt - Cũng, Sắp : Chỉ tiếp diễn, thời gian + Độ dài : Từ – câu - Cũng : Tiếp diễn - Đã : thời gian + Kĩ : Có dùng phó từ, giải thích lý - Sắp : Thời gian dùng phó từ b, Trong câu có phó từ : Đã thời gian Được : Chỉ kết Bài tập : Củng cố : - Hồn thành tập lại - Viết đoạn văn tả cảnh mùa xuân có sử dụng phó từ Nói rõ tác dụng việc dùng phó từ đoạn văn Hướng dẫn học nhà : - Học thuộc phần ghi nhớ, nắm khái niệm phó từ, loại phó từ - Nhận diện phó từ câu văn cụ thể - Liên hệ , so sánh với từ loại khác học - Làm tập lại tập sách tập - Đọc nghiên cứu Tìm hiểu chung văn miêu tả ... đoạn văn tả cảnh mùa xuân có sử dụng phó từ Nói rõ tác dụng việc dùng phó từ đoạn văn Hướng dẫn học nhà : - Học thuộc phần ghi nhớ, nắm khái niệm phó từ, loại phó từ - Nhận diện phó từ câu văn. .. Các phó từ: lắm, đừng, khơng, đã, Lớn nhanh = Lớn nhanh + lớn - HS thống kê phó từ tìm mục I, II - GV treo bảng: loại phó từ ? Nhìn vào bảng phân loại, cho biết phó từ gồm loại ? Ý nghĩa loại phó. .. gian + Độ dài : Từ – câu - Cũng : Tiếp diễn - Đã : thời gian + Kĩ : Có dùng phó từ, giải thích lý - Sắp : Thời gian dùng phó từ b, Trong câu có phó từ : Đã thời gian Được : Chỉ kết Bài tập : Củng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Phó từ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Phó từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn