Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: So sánh

4 45 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:05

TiÕt 78: SO SÁNH A – Mục tiêu cần đạt Kiến thức - Cấu tạo phép tu từ so sánh - Các kiểu so sánh thường gặp Kỹ - Nhận diện phép so sánh - Nhận biết phân tích kiểu so sánh dùng văn bản, tác dụng kiểu so sánh Thái độ - Yêu môn văn, thơ B – Chuẩn bị thầy trò - Giáo viên: Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ - Học sinh: Vở soạn, sách giao khoa C – Tiến trình hoạt động dạy học Bài cũ: - Phó từ ? Cho ví dụ ? - Phó từ chia làm loại ? Ví dụ loại ? Bài mới: - Giới thiệu sở nói tác dụng so sánh văn học Hoạt động GV, HS Nội dung cần đạt - Cho HS đọc ví dụ SGK I So sánh ? ? Tìm tập hợp từ chứa hình - Trẻ em búp cành ảnh so sánh câu (a) ? ? Và tập hợp từ chứa hình - Rừng đước dựng lên cao ngất dãy ảnh so sánh câu (b)? trường thành vô tận ? Trong phép so sánh trên, - Trẻ em // búp cành vật, việc so - Rừng đước // hai dãy trường thành vơ tận sánh với ? ? Vì so sánh ? - Vì chúng có điểm giống định (ít theo quan sát, liên tưởng tác giả) ? So sánh vật, việc với - Làm bật đựơc cảm nhận người để làm ? viết, người nói vật, việc nói đến, làm cho câu thơ, câu văn có tính hình ảnh gợi cảm ? Vậy từ em hiểu so - Bằng câu hỏi này, dẫn đắt học sinh đến sánh? phần ghi nhớ - Cho học sinh đọc ghi nhớ * Ghi nhớ - Giáo viên nhấn mạnh nội dung, kiến thức Yêu cầu HS học thuộc ? Thử lấy vài ví dụ so sánh? - Quê hương chùm khế - Cầu cong lược ngà - Miệng cười thể hoa ngâu - Cái khăn đội đầu thể hoa sen II Cấu tạo phép so sánh 1) Điền tập hợp từ chứa hình ảnh so sánh ví dụ vào mơ hình phép so sánh Vế A Vế B (Sự vật so Phương sánh) sánh diện so Từ so sánh Trẻ em rừng đước dựng lên cao ngất (Sự vật dùng để so sánh) búp cành hai dãy trường thành vô tận ? Thử nhận xét yếu tố - Phép so sánh đầy đủ có yếu tố (ví dụ b) phép so sánh ? sử dụng lược bỏ (một số) yếu tố (ví dụ a) ? Tìm thêm số ví dụ phân - Học sinh tự làm tích cấu tạo ví dụ ? - Giáo viên nhận xét, bổ sung Nêu thêm từ so sánh mà em - Là, là, y như, giống như, tựa như, tựa biết? là, nhiêu 3 Cho HS đọc ví dụ SGK ? Cấu tạo phép so sánh - Ví dụ a : Vắng mặt từ ngữ phương diện ví dụ có đặc biệt? so sánh, từ so sánh - Ví dụ b : Từ so sánh vế B đảo lên trước vế A * Ghi nhớ - Cho học sinh đọc ghi nhớ - Giáo viên nhấn mạnh nội dung, kiến thức Yêu cầu học sinh học thuộc III Luyện tập - Hướng dẫn học sinh làm tập 1, 2, SGK lớp * Cũng cố : - So sánh cấu tạo so sánh * Hướng dẫn học : - Học sinh làm tập thuộc so sánh sách tập ... phép so sánh 1) Điền tập hợp từ chứa hình ảnh so sánh ví dụ vào mơ hình phép so sánh Vế A Vế B (Sự vật so Phương sánh) sánh diện so Từ so sánh Trẻ em rừng đước dựng lên cao ngất (Sự vật dùng để so. .. phép so sánh trên, - Trẻ em // búp cành vật, việc so - Rừng đước // hai dãy trường thành vô tận sánh với ? ? Vì so sánh ? - Vì chúng có điểm giống định (ít theo quan sát, liên tưởng tác giả) ? So. .. mặt từ ngữ phương diện ví dụ có đặc biệt? so sánh, từ so sánh - Ví dụ b : Từ so sánh vế B đảo lên trước vế A * Ghi nhớ - Cho học sinh đọc ghi nhớ - Giáo viên nhấn mạnh nội dung, kiến thức Yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: So sánh, Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: So sánh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn