Một số vấn đề về NCKH trong sinh viên

7 102 0
  • Loading ...
1/7 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 19:38

Nghiên cứu khoa học trong sinh viên luôn là một vấn đề cần quan tâm và phát triển nhiều hơn nữa tại Việt Nam. Không những thế, đó còn phải là một hoạt động cần đào tạo có hệ thống và kế hoạch chi tiết, các đề tài cần được nâng cao về cả kinh phí tài trợ và chất lượng chuyên môn. Một số vấn đề sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học Vấn đề 1: Vấn đề học tập đồng thời với hoạt động NCKH Trong thực tế, hầu hết việc học lớp học bao gồm kết hợp giáo viên học sinh, tách riêng việc "dạy" việc "học" lớp học, phân lo ại mơ hình dạy học sau: 1,Học dựa giảng (LBL) 2,Học dựa tảng nhóm (TBL) Problem-based Learning 3,Học tập dựa vấn đề (PBL) 4,Hình thức cao học tập lấy học sinh làm trung tâm(Student-centered) Sinh viên đại học năm đầu nước ta vượt qua cấp học phổ thông thường ch ỉ biết học tập tảng giảng(LBL) Trong để đáp ứng hoạt động NCKH đòi hỏi trình độ học tập dựa tảng cấp độ cao hơn(thường cấp độ PBL trở lên) Team-based Sự cân đối trình độ hLearning ọc tập làm nghiên cứu đòi hỏi phải phát triển mơ hình đào tạo khoa học thơng minh, giúp người học tiếp cận nhanh chóng với cấp độ h ọc tập cao hơn(cấp độ TBL trở lên), đảm bảo hiệu học làm nghiên cứu đồng thời Do vậy, muốn hoạt động khoa học hiệu song hành hoạt động học tập khóa, điều quan trọng cần phải xây dựng mơ hình hoạt động nhóm hiệu Vấn đề 2: Lecture-based Learning Vấn đề kinh phí cho hoạt động NCKH Hoạt động NCKH quy thường phải theo khâu mơ hình trên, khó khăn sinh viên vấn đề kinh phí cho nghiên c ứu Sinh viên khơng có nguồn tài trợ đáng kể bền vững cho hoạt động khoa học họ, hầu hết nguồn kinh phí nhỏ lẻ hạn hẹp đến từ tổ chức phi phủ, đa số nghiên cứu họ hướng đến quy mô vừa thời gian nghiên cứu ngắn hạn Do vậy, sinh viên (đại học cao học) phải tiến hành nghiên cứu khoa học dạng tiểu luận luận văn cuối khóa Quy trình nghiên cứu khác so với quy trình nghiên cứu quy, dựa nhiều vào việc tìm tài liệu thư viện thư viện điện tử, khơng trọng đến xin kinh phí thực thu thập liệu ngồi cộng đồng.Theo Wikipedia, quy trình bao gồm khâu sau: • Xác định vấn đề: đảm bảo hiểu yêu cầu nghiên cứu (hoặc đề tiểu luận), đọc Từ điển, sách để hiểu tổng quan chủ đề • Lập kế hoạch: Xây dựng chiến lược bước phải làm Bước phải tìm danh sách tài liệu cần đọc (reading list) • Tìm tài liệu: Tra thư viện mượn tài liệu Tra sở liệu Tập hợp tóm tắt Nhớ ghi lại nguồn lấy từ đâu để làm thích sau • Phân tích liệu tìm được: đưa kết luận từ liệu • Viết báo cáo • Viết thích (nguồn ý từ tài liệu nào) • Kiểm tra đạo văn (nếu cần): nhiều trường giới cấm sinh viên copy y nguyên câu tài liệu cơng bố (ví dụ: từ tạp chí, sách) Sinh viên mu ốn s dụng phải viết lại câu theo ý Cấp độ nghiên cứu y học thực chứng: Có thể nói, hoạt động NCKH trọng việc phân tích nguồn liệu mở có s ẵn t thư viện, internet… Hay cấp độ cao nghiên cứu thực chứng- Systematic Review: Để viết báo cấp độ Systematic review cần phải hiểu dạng báo review, cấp độ Literatural Review, cấp đ ộ khó nh ất phân tích-t hợp(meta-analysis) Cấp độ cuối nặng kĩ thuật phân tích thống kê, khơng hướng tới mà trọng hai dạng báo đào tạo khoa học(LR SR) Tổng hợp vấn đề hoạt động NCKH sinh viên: Vấn đề Kì vọng Học tập tảng nhóm Phương pháp học tập chưa phù hợp (Team-based learning TBL) Chưa làm quen với dạng văn khoa học Khả đọc đánh giá loại văn khoa học Hạn chế ngơn ngữ tốn học Tiếng Anh bản, tiếng Anh dành cho nghiên cứu khoa học, kiến thức thống kê, xác suất… Chưa có kỹ cần thiết Đặt câu hỏi nghiên cứu, viết đề cương nghiên cứu, làm câu hỏi, lập kế hoạch thu thập số liệu, thu thập số liệu, phân tích xử lý số liệu, viết báo, thuyết trình, làm powerpoint, bình duyệt trả lời bình duyệt, tìm kiếm y văn qua mạng, quản lý nguồn tài liệu… Các khó khăn khác Thiếu ý tưởng, động lực, định hướng, hỗ trợ, kiến thức chuyên môn, kiến thức lịch sử, thông tin thực tế… Phân Loại nguồn tài liệu bản: Primary Literatures Secondary Literatures Tertiary Literatures (PLs) (SLs) (TLs) • • • Trình bày kết trực tiếp hoạt động nghiên cứu Thường bao gồm việc phân tích liệu thu thập Trình bày khám phá khoa học • • Trình bày tóm lược tổng hợp PLs Nó thường rộng phổ biến so với PLs Hữu ích cho việc tìm kiếm thêm thơng tin chủ đề • • Trình bày tóm lược đúc kết nhiều lĩnh vực, thường có tham chiếu đến nguồn PLs SLs Là nơi tốt để tra cứu cho nhìn tổng quan chung lĩnh vực • • • • Nghiên cứu khởi Luận văn Báo cáo kỹ thuật Biên hội nghị • • Bài báo tổng quan (review articles) Sách • • • • Sách giáo khoa Từ điển Bách khoa toàn thư Sổ tay ... nhóm hiệu Vấn đề 2: Lecture-based Learning Vấn đề kinh phí cho hoạt động NCKH Hoạt động NCKH quy thường phải theo khâu mơ hình trên, khó khăn sinh viên vấn đề kinh phí cho nghiên c ứu Sinh viên khơng... thống kê, khơng hướng tới mà trọng hai dạng báo đào tạo khoa học(LR SR) Tổng hợp vấn đề hoạt động NCKH sinh viên: Vấn đề Kì vọng Học tập tảng nhóm Phương pháp học tập chưa phù hợp (Team-based learning... dựa vấn đề (PBL) 4,Hình thức cao học tập lấy học sinh làm trung tâm(Student-centered) Sinh viên đại học năm đầu nước ta vượt qua cấp học phổ thông thường ch ỉ biết học tập tảng giảng(LBL) Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề về NCKH trong sinh viên, Một số vấn đề về NCKH trong sinh viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn