Giáo án Ngữ văn 6 bài 20: Bức tranh của em gái tôi

11 68 0
  • Loading ...
1/11 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 17:04

Tiết 81: Văn bản: BỨC TRANH CỦA EM GÁI TÔI < Tạ Duy Anh> I- Mục tiêu cần đạt: Giúp hs kiến thức: - Hiểu nội dung ý nghĩa truyện, tình cảm sáng lòng nhân hậu người em gái có tài giúp ngời anh nhận phần hạn chế vợt lên lòng tự - Hình thành thái độ cách ứng sử đắn, biết thắng ghen tị trước thành công ngời khác Kỹ năng: - Nắm nghệ thuật kể chuyện miêu tả tâm lý nhân vật tác phẩm - Rèn KN tự nhận thức, KN tư sáng tạo… Thái độ: Có ý thức tơn trọng người II- Chuẩn bị: - GV: Giỏo ỏn, sgk – giáo án – tài liệu tham khảo - đáp án - HS: sgk - ghi – soạn – phiếu học tập III- Tiến trình tổ chức hoạt động: (17p) Kiểm tra cũ: Kiểm tra 15phút Cõu 1: ? Nêu cảm nhận em vùng đất Cà Mau cực nam tổ quốc? TaiLieu.VN Page Câu 2: Nêu nội dung, nghệ thuật bài? Bài mới: Giới thiệu Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiến thức cần đạt Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu tác giả - tác phẩm (5p) Gọi hs đươc thích ảsgk ? Hãy nêu vài hiểu biết em tác giả ? Em biết tác phẩm? - Đọc thích ả - Sinh năm 1959 – Hà Tây I - Giới thiệu tác giả - tác phẩm Chú thích ả sgk - Là tác phẩm đạt giải nhì thi “tương lai…” Hoạt động 2: HDHS đọc hiểu văn (8p) TaiLieu.VN Page - Gọi hs đọc mẫu đoạn - Gọi hs đọc tiếp đ hết ? Giải thích từ: thẩm định Giải thích từ: xét nét II - Đọc - hiểu văn - Nghe – theo dõi sgk - 2,3 em đọc tiếp Đọc Chú thích Bố cục Giải thích từ: thơi miên TaiLieu.VN Page - Gọi em tóm tắt cốt truyện - Gv nhận xét uốn nắn ? Theo em nhân vật nhân vật chính? Gv: Qua truyện tác giả muốn hớng tới ngời đọc tự thức tỉnh ngời anh qua trình bày diễn biến tâm trạng nhân vật truyện - em tóm tắt cốt truyện - Các bạn nhận xét - Người anh - Lắng nghe Hoạt động 3: HDHS thảo luận câu hi sgk (10p) TaiLieu.VN Page Là truyện ngắn ®¹i cã sù lång ghÐp cđa cèt trun nhá - H·y tãm t¾t cèt trun vỊ ngêi em II Tỡm hiu chi tit - Mê vẽ, đợc phát có tài - Hãy tóm tắt cốt vẽ, tranh đợc giải truyện ngời anh vẽ anh Nhân vật người anh - Thấy em gái thích v coi l tr - Ngạc nhiên cách vui vẻ ? Truyện đợc kể theo lời nhân vật Ghen tức em có tài nào? Ngôi thứ mÊy? - Thấy bất tài, xem tranh thở dài hay gắt gỏng với em ? ViÖc lùa chän vai Hãnh diện, xấu hổ kể có tác dụng gì? - Nhân vật ngời anh ? Khi thấy em gái thích vẽ ngời anh có suy nghĩ gì? - Ngôi thứ ? Tâm trạng ngời - Miêu tả nhân vật anh lúc nào? cách tự nhiên nhân vật tự ? Khi ngời phát soi xét ý nghĩ, cảm tài vÏ cđa KP: t×nh ngêi anh cã suy m×nh - Ngi anh ó mun khúc nghĩ gì? Hành thy mỡnh hon ho động nh nào? quỏ bc tranh em gái ngạc nhiên, hãnh ? T¹i ngêi anh l¹i diện, xấu hổ TaiLieu.VN Page 3.Củng cố: (3p)- Nêu thay đổi thái độ người anh trước tài người em gái? Dặn dò: (2p) - nhà học cũ - Cbị hần “thái độ người em gái,và học người anh” TaiLieu.VN Page Tiết 82: Văn bản: BỨC TRANH CỦA EM GÁI TÔI (Tiết 2) < Tạ Duy Anh> I- Mục tiêu cần đạt Giúp hs Kiến thức: - Hiểu nội dung ý nghĩa truyện, tình cảm sáng lòng nhân hậu ngời em gái có tài giúp ngời anh nhận phần hạn chế vợt lên lòng tự kỹ năng: - Hình thành thái độ cách ứng sử đắn, biết thắng ghen tị trớc thành công ngời khác - Nắm nghệ thuật kể chuyện miêu tả tâm lý nhân vật tác phẩm Thỏi độ: Biết trân trọng tc gia đình II- Chuẩn bị: - GV: Giáo án – sgk –tài liệu tham khảo - đáp án - HS: sgk - ghi – soạn – phiếu học tập III- Tiến trình tổ chức hoạt động (5p) Kiểm tra cũ: ? Tóm tắt truyện “bức tranh em gái tôi” TaiLieu.VN Page Bài mới: Giới thiệu Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiến thức cần đạt Hoạt động 1: Nhắc lại kiến thức c (3p) (13p) Hoạt động 2: HDHS thảo luận câu hái sgk (tiÕp) I TaiLieu.VN Page II Tìm hiểu chi tit ? Ngời em có nét đáng yêu, đáng quý tính tình, tài ? Tấm lòng hay tài ngời em cảm hoá đợc ngời anh ? ? Điều khiến em cảm động nhân vật này? ? Tại ngời em lại vẽ tranh ngời anh hoàn thiện ®Õn thÕ? TaiLieu.VN Nhân vật người anh - Suy nghÜ – tr¶ lêi Nhân vật người em gái - Hn nhiờn, sỏng, lợng nhân hậu - Cả tài lòng - Tấm lòng sáng dành cho ngời thân nghệ thuật - Bức tranh tình cảm tốt đẹp em dành cho anh muốn anh tốt Page Bài học - Mọi người cần vợt qua lòng mặc cảm, tự ti để có ? Qua câu truyện em - Các nhóm nhận nhiệm vụ niềm vui thực chân rút học gì? – thực thành luận - Trình bày nhóm bạn bổ xung - Lòng nhân hậu, độ lượng giúp người tự vượt lên thân - Gv chốt ý - đa đáp án * Ghi nhớ: sgk - Gv gọi hs đọc ghi nhớ - Đọc ghi nhớ sgk Hoạt động 3: HDHS luyện tập (19p) Y/c học sinh làm BT2 vào – gọi trình bày - Thực – trình bày III- Luyện tập Các bạn góp ý – lắng nghe - Gv nhận xét chung Củng cố: (3p) TaiLieu.VN Page 10 ? Trước tài thành cơng người em cần có thái độ ntn? ? Qua việc làm thái độ cuả người anh để lại cho học tc anh em duột thịt, người xung quanh ta? Dặn dò: (2p) - Về nhà học - Kể tóm tắt truyện - Soạn bài: “luyện nói…” _ TaiLieu.VN Page 11 ... dò: (2p) - nhà học cũ - Cbị hần “thái độ người em gái, và học người anh” TaiLieu.VN Page Tiết 82: Văn bản: BỨC TRANH CỦA EM GÁI TÔI (Tiết 2) < Tạ Duy Anh> I- Mục tiêu cần đạt... Giáo án – sgk –tài liệu tham khảo - đáp án - HS: sgk - ghi – soạn – phiếu học tập III- Tiến trình tổ chức hoạt động (5p) Kiểm tra cũ: ? Tóm tắt truyện bức tranh em gái tôi TaiLieu.VN Page Bài. .. chi tiết ? Ngưêi em cã nh÷ng nÐt đáng yêu, đáng quý tính tình, tài ? Tấm lòng hay tài ngời em cảm hoá đợc ngời anh ? ? Điều khiến em cảm động nhân vật này? ? Tại ngời em lại vẽ tranh ngời anh hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 20: Bức tranh của em gái tôi, Giáo án Ngữ văn 6 bài 20: Bức tranh của em gái tôi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn