Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Phương pháp tả cảnh, Viết bài tập làm văn số 5

5 52 0
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:10

BÀI 21 - TIẾT 88: TẬP LÀM VĂN: PHƯƠNG PHÁP TẢ CẢNH Viết tập làm văn tả cảnh(làm nhà) I- Mục tiêu cần đạt Giúp hs Kiến thức: - Nắm cách tả cảnh bố cục hình thức đoạn, văn tả cảnh Kỹ năng: - Luyện tập kĩ quan sát lựu chọn, kĩ trình bày điều quan sát lựa chọn theo thứ tự hợp lí Thái độ: Có ý thức viết II- Chuẩn bị: - GV: Giáo án - sgk – sgv –tài liệu tham khảo - HS: sgk – ghi III- Tiến trình tổ chức hoạt động (5p) Kiểm tra cũ ? Muốn miêu tả đợc cần phải làm gì? Bài mới: Giới thiệu Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiến thức cần đạt Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu phương pháp tả cảnh (10p) I- Bài tập Bài tập 1/45 b Cảnh dòng sơng Năm Căn - Tác giả quan sát tả lại theo thứ tự từ dới sông lên bờ từ gần tới xa c Phần mở dầu - Từ luỹ làng đến màu luỹ (giới thiệu khái quát luỹ tre, phong cảnh, hd, màu sắc) - Phần 2: tiếp đ không rõ - Gọi hs đọc ý b BT1/45 - học sinh đọc BT1/45 ? Đoạn văn tả cảnh gì? - Trả lời ? Người viết miêu tả cảnh vật theo thứ tự nào? - Suy nghĩ – trả lời - Gọi hs đọc đoạn văn c - Học sinh đọc đoạn văn c ? Hãy phần văn - Suy nghĩ – trả lời ? Em có nhân xét thứ tự miêu tả tác giả - Đoạn 2: quan sát miêu tả từ vào Từ kết đến cụ thể - Xđ đối tượng, quan sát, lựa ? Muốn tả cảnh cần phải làm chọn hình ảnh tiêu biểu gì? ? Bố cục văn miêu tả gồm phần? - Trình bày II- Bài học - phần: MB – TB – KB - Phơng pháp viết văn tả cảnh - Gọi hs đọc ghi nhớ sgk/47 - Đọc ghi nhớ sgk * Ghi nhớ: Hoạt động 2: HDHS luyện tập (13p) III- Luyện tập: Bài tập 1/47 ? Khi miêu tả cần lựa chọn hình ảnh tiêu biểu nào? ? Cần miêu tả theo thứ tự nào? - Suy nghĩ – trả lời - Các bạn: t thế, thái độ - Y/c học sinh viết phần mở kết cho tập - Từ vào trong, từ bảng đ cuối lớp - Gọi số em trình bày - Suy nghĩ – làm - Trình bày - Gv nhận xét, uốn nắn Hoạt động 3: HDHS làm TLV số nhà (12p) - Đề1: tả lại quang cảnh sân trường chơi - Chép đề - Đề2: Hãy tả lại hình ảnh đào mai vàng vào dịp tết đến, xuân ? Đề yêu cầu vấn đề gì? - Chọn hình ảnh tiêu biểu nào? cô nào? thầy nào? quang cảnh chung phòng học - Suy nghĩ – trả lời Em lựa chọn ý để trình bày - Y/c học sinh nhà viết - Lắng nghe – thực TLV số – thứ nộp (chú ý: làm giấy kiểm tra không làm vào ghi) Củng cố: (3p) - Khi tả cần ý đến điều gì? - Bố cục tả cảnh gồm phần Dặn dò: (2p) - Về nhà học - Viết TLV số - Soạn bài: buổi học cuối ... tượng, quan sát, lựa ? Muốn tả cảnh cần phải làm chọn hình ảnh tiêu biểu gì? ? Bố cục văn miêu tả gồm phần? - Trình bày II- Bài học - phần: MB – TB – KB - Phơng pháp viết văn tả cảnh - Gọi hs đọc ghi... khái quát luỹ tre, phong cảnh, hd, màu sắc) - Phần 2: tiếp đ không rõ - Gọi hs đọc ý b BT1/ 45 - học sinh đọc BT1/ 45 ? Đoạn văn tả cảnh gì? - Trả lời ? Người viết miêu tả cảnh vật theo thứ tự... luyện tập (13p) III- Luyện tập: Bài tập 1/47 ? Khi miêu tả cần lựa chọn hình ảnh tiêu biểu nào? ? Cần miêu tả theo thứ tự nào? - Suy nghĩ – trả lời - Các bạn: t thế, thái độ - Y/c học sinh viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Phương pháp tả cảnh, Viết bài tập làm văn số 5, Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Phương pháp tả cảnh, Viết bài tập làm văn số 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn