Giáo án Ngữ văn 6 bài 22: Nhân hóa

5 74 0
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:08

Tiết 91: NHÂN HÓA A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT *Kiến thức - Nắm khái niệm nhân hoá, kiểu nhân hố - Nắm tác dụng nhân hoá *Kĩ - Biết dùng kiểu nhân hoá viết *Thái độ: có ý thức học tập vận dụng B CHUẨN BỊ Giáo viên: Đọc sách - tài liệu - giáo án Học sinh: Đọc sách - Trả lời câu hỏi C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC *Hoạt động I Ổn định tổ chức: Sĩ số : 6A 6B 6C II Kiểm tra cũ - Có kiểu so sánh? Tác dụng so sánh? - Làm tập nhà III Tổ chức HĐ dạy - học: * Hoạt động Nội dung: TaiLieu.VN Page I- Nhân hố gì? 1/Ngữ liệu phân tích 2/Nhận xét Tìm phép nhân hố khổ thơ sau? - Tìm từ ngữ vốn dùng tả người để tả vật, đồ vật? *NL1: phép nhân hố - Ơng mặt: trời mặc áo giáp đen trận-Cây mía: múa gươm - Kiến: hành quân => Gán cho vật hoạt động người ?So sánh với diễn đạt NL2, tượng diễn tả NL1 hay chỗ nào? *NL2:Cách diễn đạt khổ thơ có hình ảnh vật tả gần gũi với người , bày tỏ tình cảm người viết  Làm cho giới loài vật, cối, đồ vật trở nên gần gũi với người 3/ Kết luận: ?- Em hiểu nhân hố gì? Nhân hố gọi, tả vật, cối, đồ vật, từ ngữ vốn dùng để gọi tả người; làm cho giới loài vật, cối, đồ vật, trở nên gần gũi với người, biểu thị suy nghĩ, tình cảm *Ghi nhớ/57 HS đọc II Các kiểu nhân hoá: 1/Ngữ liệu: a,b,c(sgk-57) TaiLieu.VN Page 2/ Nhận xét -Sự vật nhân hoá: Những vật nhân hoá? a/ Miệng = từ “Lão” Tai = từ “Bác” Mắt = từ “Cô“ Chân, tay = từ “Cậu”  Dùng từ vốn gọi người để gọi vật ?Mỗi vật nhân hoá cách nào? b/- Tre - từ ngữ: “Chống lại”; “xung phong”; “giữ”  Dùng từ vốn hoạt động, tích chất người để hoạt động, tích chất vật - Trâu = từ “Ơi” Trò chuyện, xưng hơ với vật người 3/ Kết luận *Ghi nhớ/58 - Có kiểu nhân hoá? *HS đọc III Luyện tập TaiLieu.VN Page - Gọi học sinh lên bảng làm  Bài tập 1: tập Nhân hoá: Tàu mẹ, tàu con, xe anh, xe em, tíu tít, bận rộn Chỉ nêu tác dụng phép nhân hố  Cách diễn tả làm cho vật trở nên gần gũi, sinh động, có quan hệ gần gũi gắn bó quan hệ ruột thịt người.Giúp người đọc hình dung cụ thể khơng khí nhộn nhịp khẩn trương người phương tiện hoạt động  Bài tập 2: - Đoạn Sử dụng nhân hoá -> sinh động gợi cảm hơnngười đọc hình dung khơng khí nơi bến cảng So sánh cách diễn đạt đoạn văn? - Đoạn khơng sử dụng nhân hố nên khơng khách quan sinh động đoạn  Bài tập 3: Cách So sánh cách viết.Nên chọn cách cho văn biểu cảm, cách viết cho VB thuyết minh? Gọi học sinh lên bảng làm tập TaiLieu.VN Cách Trong họ hàng nhà chổi Trong loại chổi Cô bé Chổi Rơm Chổi rơm Xinh xắn đẹp - Cách viết 1: Dùng phép nhân hoá, với từ ngữ gợi cảm, vật trở nên gần gũi với người Page có hoạt động người => dùng cho văn biểu cảm, miêu tả - Cách viết 2: Chỉ giới thiệu đặc điểm chổi=>Dùng cho văn thuyết minh  Bài tập 4: Chỉ rõ cách nhân hố tác dụng nó? a, Núi ơi: Trò chuyện xưng hô với vật với người khiến cho hình ảnh núi gần gũi , giúp người bày tỏ nỗi niềm nhớ thương không nguôi b, Tấp nập, cãi cọ om sòm: Dùng từ ngữ tính chất hoạt động người để tính chất hoạt động vật làm cho chúng trở nên sinh động hóm hỉnh *Hoạt động Củng cố,dặn dò IV Củng cố: - Nhân hố? Có phép nhân hoá? V Hướng dẫn nhà: - Bài tập nhà: phần c,d, bài5 (SGK) + BT (SBT) TaiLieu.VN Page ...I- Nhân hố gì? 1 /Ngữ liệu phân tích 2/Nhận xét Tìm phép nhân hố khổ thơ sau? - Tìm từ ngữ vốn dùng tả người để tả vật, đồ vật? *NL1: phép nhân hoá - Ông mặt: trời mặc... phương tiện hoạt động  Bài tập 2: - Đoạn Sử dụng nhân hố -> sinh động gợi cảm hơnngười đọc hình dung khơng khí nơi bến cảng So sánh cách diễn đạt đoạn văn? - Đoạn không sử dụng nhân hố nên khơng khách... nhân hoá, với từ ngữ gợi cảm, vật trở nên gần gũi với người Page có hoạt động người => dùng cho văn biểu cảm, miêu tả - Cách viết 2: Chỉ giới thiệu đặc điểm chổi=>Dùng cho văn thuyết minh  Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 22: Nhân hóa, Giáo án Ngữ văn 6 bài 22: Nhân hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn