Giáo án Ngữ văn 6 bài 22: Nhân hóa

5 40 0
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:08

Tiết 91 NHÂN HOÁ I Mục tiêu : Kiến thức: - Khái niệm nhân hoá, kiểu nhân hoá - Tác dụng phép nhân hoá Kĩ năng: - Nhận biết bước đầu phân tích giá trị phép tu từ nhân hoá - Sử dụng phép nhân hố nói viết Thái độ: - Học sinh thấy tác dụng giá trị phép nhân hoá II Chuẩn bị : GV: - Máy chiếu, phiếu học tập HS: - Đọc nghiên cứu theo câu hỏi SGK III Tiến trình tổ chức dạy - học: Kiểm tra cũ: - Kết hợp Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức HĐ1: Tìm hiểu khái niệm nhân hố I NHÂN HỐ LÀ GÌ? - GV chiếu VD Ví dụ : - HS: đọc đoạn trích “Mưa” * Nhận xét: Trần Đăng Khoa TaiLieu.VN Page ? Hãy kể tên vật nhắc tới đoạn thơ? + Các vật : trời ,cây mía ,kiếm ? Những vật gán cho + Hành động : - Mặc áo giáp hành động nào? - HS: Trả lời - Ra trận ? Những từ ngữ vốn dùng để miêu tả hành động ai? - Múa gươm - Hành qn ? Em có nhận xét cách gọi vật => Miêu tả hành động người đây? chuẩn bị chiến đấu - HS:Trả lời + Cách gọi : Gọi " trời " " ông "-> dùng loại từ gọi người để gọi vật - GV: Chiếu kết luận -> HS theo dõi ? Vậy em hiểu nhân hoá? - HS đọc mục I.2 - SGK ? Em so sánh cách diễn đạt xem cách diễn đạt hay hơn? *GV bình : Bằng biện pháp nhân hoá, nhà thơ Trần Đăng Khoa thổi vào giới tự nhiên linh hồn người Khiến cho vật vốn vơ tri, vơ giác có hành động, thuộc tính, tình cảm người Giúp cho cảnh vật thơ trở nên sống động ? Hãy nêu tác dụng phép nhân hố? Ví dụ: * Nhận xét: - Đoạn 1: sử dụng phép nhân hoá làm cho vật, việc lên sống động ,gần gũi với người - Đoạn 2: Miêu tả tường thuật cách khách quan - HS: Lấy VD - HS đọc ghi nhớ TaiLieu.VN Page HĐ2 :Tìm hiểu kiểu nhân hố - GV: Chiếu VD - SGK * Ghi nhớ: SGK - HS: Đọc nêu u cầu II.CÁC KIỂU NHÂN HỐ: ? Tìm vật nhân hoá câu thơ, câu văn cho? - HS: Trả lời Ví dụ : Nhận xét * Sự việc nhân hoá: ? Cách nhân hoá nhân vật câu thơ, câu văn cho? - Miệng, Tai, Tay, Chân, Mắt ? Từ ngữ nhân hố có đặc biệt? - Tre - HS:Trả lời - Trâu ? kiểu nhân hố đó, kiểu hay * Từ ngữ nhân hố: gặp (3 kiểu) - Lão, cậu, cơ, bác - HS: Trả lời - Xung phong, chống, giữ - Ơi - HS: Lấy VD - HS đọc ghi nhớ sgk - GV: Chiếu kế luận HĐ3 :Hướng dẫn luyện tập * Cách nhân hoá: - Dùng từ ngữ vốn gọi người để gọi vật - Từ vốn hoạt động, tính chất người để vật - HS đọc nêu yêu cầu tập - Từ chuyên xưng hô với vật người - HS: Thảo luận theo bàn * Ghi nhớ : - GV giao nhiệm vụ: Chỉ nêu tác dụng phép nhân hoá III LUYỆN TẬP TaiLieu.VN Bài tập 1: Page - Các nhóm thảo luận 2’ Từ ngữ thể phép nhân hố - Đại diện nhóm trình bày -> nhóm khác nhận xét - Đơng vui - GV: Chiếu đáp án -> HS theo dõi - Tàu mẹ, tàu - Xe anh, xe em - Túi tít, nhận hang trở hang - Bận rộn - GV: Chiếu đoạn văn - HS: Đọc đoạn văn => Tác dụng : Làm cho quang cảnh bến cảng miêu tả sống động hơn, người đọc dễ hình dung cảnh nhộn nhịp, bận rộn phương tiện có cảng Bài tập 2/ Tr 58 - Cách diễn đạt đoạn văn hay hơn, - GV: Hướng dẫn HS so sánh đoạn văn đoạn văn sử dụng nhân hố giúp người nhận xét tác dụng phép nhân hoá đọc hình dung cảnh bến cảng đơng vui, đoạn văn sống động, nhộn nhịp - HS: Đọc yêu cầu tập - GV: Giao nhiệm vụ: + HS: Thảo luận nhóm (4 nhóm) + Nhóm 1: ý a + Nhóm 2: ý b + Nhóm 3: ý c + Nhóm 4: ý d => Đại diện nhóm trình bày, nhận xét TaiLieu.VN Bài tập 4/T.59 a Trò chuyện, xưng hô với vật với người - Tác dụng: Giãi bày tâm trạng mong thấy người thương b Dùng từ vốn hđ, t/c vật để gọi vật - Tác dụng: Làm cho đoạn văn sinh động, Page - GV: Chiếu kết luận, bổ sung hóm hỉnh c Dùng từ vốn hđ, t/c vật để người - Tác dụng: Hình ảnh lạ, gợi suy nghĩ cho người d Dùng từ vốn hđ, t/c vật để người - Tác dụng: Gợi cảm phục, lòng sót thương, căm thù Củng cố: - Cho HS đặt câu với tranh có sử dụng phép nhân hố - Nhân hố ? kiểu nhân hố ? - Sử dụng phép nhân hố viết TLV có tác dụng ? Hướng dẫn học nhà: - Nhớ khái niệm nhân hoá - Làm tập 3,5 sgk/ 58,59 - Biết vận dụng đặt câu, viết đoạn văn miêu tả có sử dụng phép nhân hố - Đọc nghiên cứu bài: Phương pháp tả người TaiLieu.VN Page ... hoá: ? Cách nhân hoá nhân vật câu thơ, câu văn cho? - Miệng, Tai, Tay, Chân, Mắt ? Từ ngữ nhân hố có đặc biệt? - Tre - HS:Trả lời - Trâu ? kiểu nhân hoá đó, kiểu hay * Từ ngữ nhân hố: gặp (3 kiểu)... Cách diễn đạt đoạn văn hay hơn, - GV: Hướng dẫn HS so sánh đoạn văn đoạn văn sử dụng nhân hoá giúp người nhận xét tác dụng phép nhân hố đọc hình dung cảnh bến cảng đông vui, đoạn văn sống động, nhộn... kiểu nhân hoá - GV: Chiếu VD - SGK * Ghi nhớ: SGK - HS: Đọc nêu u cầu II.CÁC KIỂU NHÂN HỐ: ? Tìm vật nhân hoá câu thơ, câu văn cho? - HS: Trả lời Ví dụ : Nhận xét * Sự việc nhân hoá: ? Cách nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 22: Nhân hóa, Giáo án Ngữ văn 6 bài 22: Nhân hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn