Giáo án Ngữ văn 6 bài 23: Ẩn dụ

5 40 0
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:04

Tiết 95: ẨN DỤ A – Mục tiêu cần đạt Kiến thức - Khái niệm ẩn dụ, kiểu ẩn dụ - Tác dụng phép ẩn dụ Kỹ - Bước đầu nhận biết phân tích ý nghĩa tác dụng phép tu từ ẩn dụ thực tế sử dụng Tiếng việt - Bước đầu tạo số kiểu ẩn dụ đơn giản nói, viết Thái độ - Biết sử dụng, vận dụng biện pháp tu từ nói, viết B – Chuẩn bị thầy trò - Giáo viên: Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ - Học sinh: Vở soạn, sách giao khoa C – Tiến trình hoạt động dạy học Kiểm tra 15 phút: Đề ra: 1) Thế so sánh ? 2) Trong câu ca dao sau đây: TaiLieu.VN Page Trâu ta bảo trâu Trâu ăn no cỏ trâu cày với ta Cách trò chuyện người với trâu ca dao cho em cảm nhận gì? Đáp án: Câu 1: điểm - Học sinh trình bày khái niệm phép so sánh điểm - Lấy ví dụ minh hoạ điểm Câu 2: điểm - điểm: Em ý cách xưng hô người trâu - điểm: Cách xưng hô thể thái độ tình cảm thân thiết, quý trọng gần gũi người bạn trâu với người - điểm: Chỉ tầm quan trọng trâu nhà nông Bài mới: Hoạt động GV, HS - Cho HS đọc khổ thơ SGK Nội dung cần đạt I ẩn dụ ? ? Trong khổ thơ, cụm từ “người cha” - Chỉ Bác Hồ dùng để ? ? Vì tác giả ví ? TaiLieu.VN - Ví Bác với người cha có phẩm chất giống (tuổi tác, tình thương Page u, chăm sóc chu đáo) ? Nhờ đâu mà em biết cụm từ “người - Nhờ vào ngữ cảnh khổ thơ cha” dùng để Bác Hồ ? thơ - Giáo viên dẫn ví dụ : Nhà thơ Tố Hữu viết “Bác Hồ, cha chúng Hồn muôn hồn … ” ? Em thấy cách nói Tố Hữu - Giống : Đều so sánh Bác Hồ với người Minh Huệ giống khác chổ cha ? - Khác : Minh Huệ lược bỏ vế A, vế B Tố Hữu khơng lược bỏ, câu thơ nguyên vế - Giáo viên : Đó điểm tương đồng khác biệt ẩn dụ so sánh, ta gọi ẩn dụ so sánh ngầm (ẩn kín) ? Căn vào việc phân tích ví dụ - Là gọi tên vật, tượng SGK, em hiểu ẩn dụ ? tên vật, tượng khác có nét tương đồng với ? ẩn dụ có tác dụng ? - Tăng tính hàm súc, gợi hình, gợi cảm cho diễn đạt ? LÊy vÝ dô minh häa ? - Häc sinh tù lÊy vÝ dơ - Cho häc sinh ®äc ghi nhí * Ghi nhí : TaiLieu.VN Page - GV nhÊn m¹nh nội dung kiến thức, yêu cầu HS học thuộc II Các kiểu ẩn dụ ? Các từ in đậm câu thơ - Lửa hồng màu đỏ của Nguyễn Đức Mậu đợc dùng hoa Râm bụt để tợng - thắp nở hoa vật ? ? Vì ví nh ? - Màu đỏ đợc ví với lửa hồng chúng có tơng đồng (màu sắc) - Sự nở hoa đợc ví với hành động thắp chúng giống cách thức thực - Xét phần (II), cho học sinh đọc câu văn Nguyễn Tuân ? Giòn tan thờng dùng để - Dùng để tiếng cời nêu đặc điểm ? ? Đợc cảm nhận giác quan - Thính giác ? ? Nắng dùng thính giác - Không để cảm nhận không ? TaiLieu.VN Page ? Vậy cách nói tác giả có - Đây cách so sánh đặc biệt đặc biệt ? có chuyển đổi cảm giác từ thính giác sang thị giác ? Từ ví dụ phân tích, - Học sinh trả lời rút kiểu ẩn dụ thờng - Giáo viên nhấn mạnh, bổ sung gặp ? * Ghi nhớ : - Cho häc sinh ®äc ghi nhí - GV nhấn mạnh nội dung kiến thức, yêu cầu HS học thc III Lun tËp * Híng dÉn häc sinh làm tập 1, 2, lớp * Củng cè bµi : Ẩn dụ tác dụng ẩn dụ * Hướng dẫn : Học sinh làm tập (SBT trang 40) TaiLieu.VN Page ... thơ nguyên vế - Giáo viên : Đó điểm tương đồng khác biệt ẩn dụ so sánh, ta gọi ẩn dụ so sánh ngầm (ẩn kín) ? Căn vào việc phân tích ví dụ - Là gọi tên vật, tượng SGK, em hiểu ẩn dụ ? tên vật, tượng... tác giả có - Đây cách so sánh đặc biệt đặc biệt ? có chuyển đổi cảm giác từ thính giác sang thị giác ? Từ ví dụ phân tích, - Học sinh trả lời rút kiểu ẩn dụ thờng - Giáo viên nhấn mạnh, bổ sung... yêu cầu HS học thuộc III Lun tËp * Híng dÉn häc sinh lµm tập 1, 2, lớp * Củng cố bµi : Ẩn dụ tác dụng ẩn dụ * Hướng dẫn : Học sinh làm tập (SBT trang 40) TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 23: Ẩn dụ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 23: Ẩn dụ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn