Giáo án Ngữ văn 6 bài 23: Ẩn dụ

4 54 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:04

BÀI 23 - TIẾT 95: TIẾNG VIỆT: ẨN DỤ I- Mục tiêu cần đạt Kiến thức: - Học sinh nắm khái niệm ẩn dụ, kiểu ẩn dụ - Tác dụng ẩn dụ Kĩ năng: - Biết phân tích ý nghĩa tác dụng ẩn dụ tiếng Việt - Bước đầu có kĩ tự tạo số ẩn dụ - Rốn KN giair vấn đề, KN giao tiếp… Thái độ: Có ý thức tham gia vào hoạt động học tập, làm tập II- Chuẩn bị: - GV: Giáo án - sgk – sgv –tài liệu tham khảo - HS: Sgk – ghi – soạn - đọc kĩ nhà III- Tiến trình tổ chức hoạt động: (5p) Kiểm tra cũ: Nhân hóa gì? Nhân hóa có kiểu ,đó kiểu nào? Bài mới: Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiến thức cần đạt Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu khái niệm ẩn dụ tác dụng ẩn dụ(10p) I- Ẩn dụ gì? Gọi học sinh đọc vd - Đọc vd /48 Ví dụ ? Từ người cha dùng để ai? - Suy nghĩ – trả lời Nhận xét ? Vì nói Bác Hồ (Bác người cha có phẩm người cha? chất giống nhau: tuổi tác, tình u thương, chăm sóc chu đáo với con) ? Cách có giống với - Người cha Bác Hồ - Giống phép so sánh: tăng phép so sánh? ? Thế ẩn dụ? - Suy nghĩ – trả lời sức gợi hình, gợi cảm cho diễn đạt - Gv chốt ý - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - Đọc ghi nhớ/68 sgk/68 ? ẩn dụ có tác dụng gì? - Làm cho câu văn câu thơ có tính hàm xúc tạo sức gợi hình, gợi cảm Đọc Gọi hs đọc ghi nhớ * Ghi nhớ: sgk Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu kiểu ẩn dụ (10p) - Gv treo bảng phụ bt/68 - Gọi học sinh đọc nội dung tập? II- Các kiểu ẩn dụ - Quan sát bt Vớ dụ ? Thắp gì? - Màu đá ? Màu đá ví với gì? - Sự nở hoa - Lửa hồng – màu đá (hình thức) - Thắp – nở hoa ? Sự nở hoa ví với gì? - Ví với lửa hồng - Hành động thắp ? Lửa hồng gì? Bphụ - hs đọc ? Giòn tan thường dùng để Quan sát - đọc nêu đặc điểm gì? - Bánh ? Là cảm nhận giác quan nào? - Vị giác (sự chuyển đổi cảm giác) ? Nắng có dùng vị giác để - Khơng cảm nhận không? - Trong thơ Việt Bắc áo chàm đưa buổi phân li Cầm tay biết nói - áo chàm: đồng bào Việt Bắc Vớ dụ - Đõy so sánh đặc biệt vỡ cú chuyển đổi cảm giác-> thị giác hs đọc ghi nhớ Đọc * Ghi nhớ: sgk Hoạt động 3: HDHS luyện tập (15p) III - Luyện tập - Gọi em đọc BT1 - Đọc Bt1 - Y/c học sinh lên bảng thực (3 em) - em lên bảng - Dưới lớp làm vào Bài tập 1/69 C1: Bình thường - Y/c học sinh nhận xét - Nhận xét bạn bạn - Lắng nghe - Gv: nhận xét chung C2: dùng so sánh (BH người cha) - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Đọc y/c BT2 Bt2 Bài tập 2/70 - Y/c học sinh ghi văn tắt - Y/c học sinh làm vào phiếu nhóm BT2 C3: sử dụng ẩn dụ a, Ăn quả, kẻ trồng b, Mực, đen, đèn, sáng - Thực c, Thuyền, bến d, Mặt trời - Y/c học sinh làm BT3 - Gọi học sinh nhận xét - Trình bày - Gv chốt ý - đưa đáp án - Nhận xét – bổ xung - Lắng nghe – quan sát đối chiếu * Câu a: ăn có nét tương đồng cách thức với hưởng thụ thành lao động - Kẻ trồng có nét tương đồng phẩm chất với người lao động, người gây dựng - Đọc cho học sinh chép tả tập vào - Chép tả vào - Y/c em bàn tráo vở, phát lỗi - Thực - Gv: nhận xét chung - Báo cáo kết Củng cố: (3p) ? ẩn dụ gì? có kiểu ẩn dụ? ? ẩn dụ có tác dụng gì? Dặn dò: (2p) Bài 4: - nhà làm BT3/70 - Xem lại phần văn miêu tả chuẩn bị dàn theo đề luyện nói văn miêu tả ... cáo kết Củng cố: (3p) ? ẩn dụ gì? có kiểu ẩn dụ? ? ẩn dụ có tác dụng gì? Dặn dò: (2p) Bài 4: - nhà làm BT3/70 - Xem lại phần văn miêu tả chuẩn bị dàn theo đề luyện nói văn miêu tả ...phép so sánh? ? Thế ẩn dụ? - Suy nghĩ – trả lời sức gợi hình, gợi cảm cho diễn đạt - Gv chốt ý - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - Đọc ghi nhớ /68 sgk /68 ? ẩn dụ có tác dụng gì? - Làm cho câu văn câu... Ghi nhớ: sgk Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu kiểu ẩn dụ (10p) - Gv treo bảng phụ bt /68 - Gọi học sinh đọc nội dung tập? II- Các kiểu ẩn dụ - Quan sát bt Vớ dụ ? Thắp gì? - Màu đá ? Màu đá ví với gì?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 23: Ẩn dụ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 23: Ẩn dụ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn