Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Hoán dụ

5 53 0
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:00

Tiếng Việt Tiết 101: HOÁN DỤ I Mục tiêu : Kiến thức: - Khái niệm hoán dụ, kiểu hoán dụ - Tác dụng phép hoán dụ Kĩ năng: - Nhận biết phân tích giá trị phép tu từ hoán dụ - Bước đầu tạo số kiểu hốn dụ nói viết Thái độ: - Học sinh thấy tác dụng giá trị phép hoán dụ II Chuẩn bị : GV: - Bảng phụ ( VD Phần I, II), phiếu học tập HS: - Đọc nghiên cứu theo câu hỏi SGK III Tiến trình tổ chức dạy - học: Kiểm tra cũ: - Thế ẩn dụ? Cho VD phân tích tác dụng Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức HĐ1: Tìm hiểu khái niệm hốn dụ I HỐN DỤ LÀ GÌ? - GV treo bảng phụ ghi ví dụ sgk Bài tập : TaiLieu.VN Page HS đọc ví dụ áo nâu ? áo nâu, áo xanh ? nông thôn, thị thành ai? áo xanh – ? Xác định mối quan hệ vật ? (áo nâu, áo xanh "những người công nhân nông dân": quan hệ đặc điểm, tính chất với vật có đặc điểm, tính chất Nơng thơn, thành thị "những người sống nơng thôn người sống thành thị": quan hệ vật chứa đựng với vật bị chứa đựng) ? Qua tìm hiểu ví dụ, em hiểu hốn dụ ? – nơng dân cơng nhân quan hệ gần gũi < nông dân thường mặc áo nâu, công nhân thường mặc áo xanh > thành thị - người sống thành thị quan hệ gần gũi => Hoán dụ - GV treo bảng phụ so sánh cách nói: Câu thơ cách nói diễn xi câu thơ ? Cách nói hay hơn? Vì sao? ? Vậy hốn dụ có tác dụng gì? HĐ2: Tìm hiểu kiểu hốn dụ - GV treo bảng phụ ghi ví dụ sgk - HS đọc ví dụ SGK ? Bàn tay gợi cho em liên tưởng đến vật gì? Đó mối quan hệ gì? ? " Một, ba" dùng để số lượng nào? Đặt câu thơ, số đếm nói đến điều gì? * Ghi nhớ : II CÁC KIỂU HỐN DỤ: Ví dụ: SGK TaiLieu.VN Page ? Đó mối quan hệ gì? ? "Đổ máu" gợi cho em liên tưởng đến kiện gì? Vì em liên tưởng thế? ? Mối quan hệ chúng nào? ? Quan sát ví dụ phần I cho biết mối quan hệ vật thuộc kiểu quan hệ gì? - HS: Lấy vật chứa đựng để gọi tên vật chứa đựng ? Qua ví dụ trên, em thấy có kiểu hốn dụ ? ? Em tìm ví dụ minh hoạ - HS đọc ghi nhớ HĐ3: Hướng dẫn luyện tập - HS: Đọc yêu cầu tập Nhận xét: a) Bàn tay ( phận thể) dùng để thay cho người lao động nói chung  Quan hệ phận – toàn thể a) một, ba ( số lương cụ thể, dùng thay cho số số nhiều nói chung.)  Quan hệ cụ thể – trừu tượng b) đổ máu ( dấu hiệu thường dùng thay cho hi sinh, mát ) dùng chiến tranh  Quan hệ dấu hiệu vật – vật c) Nông thôn – người sống nông thôn Quan hệ vật chứa đựng vật bị chứa đựng - GV: Giao nhiệm vụ: + HS: Thảo luận nhóm (4 nhóm) + Nhóm 1: ý a * Ghi nhớ: SGK / 83 + Nhóm 2: ý b III LUYỆN TẬP: + Nhóm 3: ý c Bài Tìm phép hốn dụ + Nhóm 4: ý d a Làng xóm : người dân sống làng xóm => Đại diện nhóm trình bày, nhận xét TaiLieu.VN Page - GV: kết luận, bổ sung -> Vật chứa vật bị chứa b Mười năm : Ngắn ,trước mắt , cụ thể Trăm năm : Thời gian lâu dài - GV nêu yêu cầu tập - HS thảo luận theo nhóm bàn -> Đại diện nhóm trả lời -> Nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV nhận xét, chữa -> cụ thể trừu tượng c áo chàm – người dân Việt Bắc  dấu hiệu vật – vật d trái đất – nhân loại  vật chứa đựng – vật bị chứa đựng Bài tập2: Phân biệt ẩn dụ hoán dụ Giống: gọi tên vật, tượng tên vật, tượng khác Khác: - ẩn dụ: Dựa vào quan hệ tương đồng hình thức, cách thực - Hoán dụ: Dựa vào kiểu quan hệ gần gũi Củng cố: - Hốn dụ gì? - Các kiểu hoán dụ? - Sự khác ẩn dụ hoán dụ? Hướng dẫn học nhà - Học thuộc phần ghi nhớ SGK, nắm khái niệm hoán dụ TaiLieu.VN Page - Làm tập 3( sgk/ 84) - Viết đoạn văn miêu tả có sử dụng phép hốn dụ - Làm tập tiết " Tập làm thơ bốn chữ"- chuản bị cho học sau TaiLieu.VN Page ... Củng cố: - Hoán dụ gì? - Các kiểu hốn dụ? - Sự khác ẩn dụ hoán dụ? Hướng dẫn học nhà - Học thuộc phần ghi nhớ SGK, nắm khái niệm hoán dụ TaiLieu.VN Page - Làm tập 3( sgk/ 84) - Viết đoạn văn miêu... đựng – vật bị chứa đựng Bài tập2: Phân biệt ẩn dụ hoán dụ Giống: gọi tên vật, tượng tên vật, tượng khác Khác: - ẩn dụ: Dựa vào quan hệ tương đồng hình thức, cách thực - Hoán dụ: Dựa vào kiểu quan... phụ so sánh cách nói: Câu thơ cách nói diễn xi câu thơ ? Cách nói hay hơn? Vì sao? ? Vậy hốn dụ có tác dụng gì? HĐ2: Tìm hiểu kiểu hoán dụ - GV treo bảng phụ ghi ví dụ sgk - HS đọc ví dụ SGK ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Hoán dụ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Hoán dụ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn