Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Trả bài tập làm văn số 5

3 45 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:54

BÀI 24 - TIẾT 98: TẬP LÀM VĂN: TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN TẢ CẢNH ( Làm nhà) I- Mục tiêu cần đạt Kiến thức: - Qua tập làm văn - trả đánh giá nhận thức học sinh thể loại văn miêu tả (tả cảnh) ưu - nhược Từ học sinh có nhận thức thể loại văn viết tốt Kĩ năng: - Chữa lỗi sai Học sinh biết sửa chữa lỗi sai khắc phục - Rèn KN tự nhận thức, KN đánh giá… Thái độ: - Có ý thức chữa lỗi sai khắc phục Giáo viên có kế hoạch bồi dưìng đối tượng II- Chuẩn bị: - GV: kiểm tragiáo án - HS: ghi – phiếu học tập – bút chì III- Tiến trình tổ chức hoạt động: Kiểm tra: Không Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiến thức cần đạt Hoạt động 1: HDHS chữa đề (25p) - Y/c học sinh nhắc lại đề - Nhắc lại đề I - Chữa - Khi tả cảnh ta cần ý đến điều gì? - Nhắc lại lí thuyết văn tả cảnh Đề bài: - Đề yêu cầu gì? - Bố cục văn - phần (mở - thân -kết bài) - Y/c học sinh chữa dàn + Nêu phần - Nêu thể loại - nội dung - phạm vi Đề1: Em tả lại quang cảnh sân trường chơi * Y/c: Mở - Thể loại: tả cảnh Thân - Nội dung: cảnh sân Kết trường chơi (hoạt động - phạm vi) Dàn bài: a, Mở bài: giới thiệu chung quang cảnh sân trường b Thân bài: - Trước chơi - Giờ chơi tiết nào? - Các hoạt động diễn sân trường - Tiếng trống kết thúc chơi c Kết luận: - Cảm xúc chơi Đề 2: Tả lại hình ảnh đào mai vàng dịp tết đến xuân Hoạt động 2: Nhận xét viết (10p) - Gv nhận xét viết - Nghe II - Chữa lỗi cụ thể + ưu điểm: Nắm lí thuyết - bố cục Một số viết có hình ảnh , chữ trình bày râ ràng Lỗi diễn đạt - dùng từ + Nhược điểm: lẫn phần bố cục văn chưa quan sát kĩ chơi, số viết sài - diễn đạt yếu - Trong lúc bắt đầu trống chơi Học sinh lớp ùa - HD chữa lỗi sai + Chép vào bảng phụ? Y/c - Sau học xong chơi làm cho chúng em cảm thấy thoải mái lỗi diễn đạt- dùng từ? Chữa cá nhân - trình bày - Chép lỗi sai lên bảng + Y/c học sinh chữa cá nhân bảng? - Gv nhắc nhở học sinh khắc phục văn sau - Quan sát bảng phụ phát lỗi sai - chữa lỗi  trình bày - Chép - quan sát - Chữa bảng Lỗi tả - viết tắt (cá nhân) - ron rả  Ron rả - Nghe - nắng lặng  vắng lặng - trũ chơi  trò chơi - Sếp hàng  xếp hàng Hoạt đọng 3: Trả – lấy điểm (5p) - Gv công bố kết - Nghe kết - Trả cho học sinh? Y/c - Nhận - đối chứng cá nhân tự học sinh chữa lỗi sai sửa bút chì - lỗi sai mình? - Nghe đọc điểm xác - Gv lấy điểm vào sổ Củng cố: (3p) - Hệ thống kiến thức Dặn dò: (2p) - Tiết sau: học Lượm - Xem: làm thơ chữ ...Kết trường chơi (hoạt động - phạm vi) Dàn bài: a, Mở bài: giới thiệu chung quang cảnh sân trường b Thân bài: - Trước chơi - Giờ chơi tiết nào? - Các hoạt động diễn sân trường... điểm: Nắm lí thuyết - bố cục Một số viết có hình ảnh , chữ trình bày râ ràng Lỗi diễn đạt - dùng từ + Nhược điểm: lẫn phần bố cục văn chưa quan sát kĩ chơi, số viết sơ sài - diễn đạt yếu - Trong... lặng  vắng lặng - trũ chơi  trò chơi - Sếp hàng  xếp hàng Hoạt đọng 3: Trả – lấy điểm (5p) - Gv công bố kết - Nghe kết - Trả cho học sinh? Y/c - Nhận - đối chứng cá nhân tự học sinh chữa lỗi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Trả bài tập làm văn số 5, Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Trả bài tập làm văn số 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn