Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Trả bài tập làm văn số 5

4 47 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:54

Tiết 98: TRẢ BÀI LÀM VĂN TẢ CẢNH (Viết nhà) A – Mục tiêu cần đạt Kiến thức - Nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm văn tả cảnh Kỹ - Chữa lỗi tả, lỗi lơ gíc - Viết lại đoạn, thơ theo dẫn giáo viên Thái độ - Có ý thức, tự sử lỗi B – Chuẩn bị thầy trò - Giáo viên: Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ - Học sinh: Vở soạn, sách giao khoa C – Tiến trình hoạt động dạy học Bài cũ: - Nêu bố cục văn tả cảnh ? Bài mới: Hoạt động 1: Cho học sinh đọc lại đề ? TaiLieu.VN Page Đề : Bão lũ qua liên tục tin tình cảnh đồng bào miền trung đối mặt với thiên tai khắc nghiệt Biết bao đau thương lại nhờ tình u thương giúp người vượt lên Em tả lại cảnh lụt bão Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh thảo luận tìm hiểu yêu cầu đề - Nội dung - Kiểu - Cách viết Hoạt động : Hướng dẫn học sinh xây dựng đề cương cho viết I Mở : - Giới thiệu chung cảnh đồng bào miền trung đối mặt với thiên tai II Thân - Tả cảnh lụt bão - Mất mát người - Sự cuồng nộ thiên nhiên - Sự trợ giúp bạn bè gần xa - Sự thăm hỏi động viên nước III Kết - Suy nghĩ, tình cảm em cảnh đồng bào miền trung đối mặt với thiên tai Hoạt động : Nhận xét làm học sinh *Ưu điểm : - Đa số em cố gắng làm bài, nắm nội dung dạng tự sự, nhiều có đầu tư lớn : Cầm, Phương Thảo, Trà My em biết sử dụng biện pháp nghệ thuật miêu tả TaiLieu.VN Page * Nhược điểm : - Nhìn chung nhiều viết chưa xác định trọng tâm đề nên viết dừng lại việc cung cấp số thông tin thầy cô giáo mà chưa biết kết hợp biện pháp nghệ thuật - Nhiều viết sài, cẩu thả, chữ viết xấu : Huỳnh, Cương, Nhung Giáo viên hướng dẫn chữa số lỗi phổ biến -Chữa lỗi lặp từ vựng Câu văn Đó ngày mưa trút xuống thác đổ Yêu cầu sửa lại : Đó ngày mưa trút xuống thác đổ triền miên khơng dứt - Lỗi tả: Nhìn giòng sơng Câu văn mắc lỗi : Nhìn giòng sơng u cầu sửa lại Nhìn dòng sơng - Lỗi diễn đạt Câu văn mắc lỗi: Mỗi trận lụt chúng cướp tốt đẹp Yêu cầu sửa lại: Mỗi trận lụt chúng cướp tốt đẹp người Giáo viên đọc hai văn tiêu biểu, hai điểm yếu trước lớp để học sinh học hỏi rút kinh nghiệm Hoạt động : Giáo viên trả , lấy điểm, hướng dẫn học sinh trực tiếp sửa lổi làm Sau học sinh tự sửa lỗi, giáo viên kiểm tra vài trường hợp tự chữa bài, hướng dẫn cụ thể đối tượng Hoạt động : - Hướng dẫn học nhà.HS ôn tập, chuẩn bị cho Lượm TaiLieu.VN Page - Học sinh lập dàn ý chi tiết cho đề TaiLieu.VN Page ... rút kinh nghiệm Hoạt động : Giáo viên trả , lấy điểm, hướng dẫn học sinh trực tiếp sửa lổi làm Sau học sinh tự sửa lỗi, giáo viên kiểm tra vài trường hợp tự chữa bài, hướng dẫn cụ thể đối tượng... lại việc cung cấp số thông tin thầy cô giáo mà chưa biết kết hợp biện pháp nghệ thuật - Nhiều viết sơ sài, cẩu thả, chữ viết xấu : Huỳnh, Cương, Nhung Giáo viên hướng dẫn chữa số lỗi phổ biến -Chữa... cảm em cảnh đồng bào miền trung đối mặt với thiên tai Hoạt động : Nhận xét làm học sinh *Ưu điểm : - Đa số em cố gắng làm bài, nắm nội dung dạng tự sự, nhiều có đầu tư lớn : Cầm, Phương Thảo, Trà
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Trả bài tập làm văn số 5, Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Trả bài tập làm văn số 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn