Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Trả bài tập làm văn số 5

3 40 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:54

BÀI 24 - TIẾT 98: TẬP LÀM VĂN: TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ I Mục tiêu: Kiến thức: - Giúp h/s nhận rõ ưu, nhược điểm viết mình, sửa chữa củng cố thêm lần lý thuyết văn miêu tả Kĩ năng: - Luyện kĩ nhận xét, sửa chữa làm bạn Thái độ: - Thấy ưu nhược điểm viết, qua biết sửa chữa rút kinh nghiệm cho viết II Chuẩn bị: GV: - Chấm, chữa bài, bảng phụ ghi dàn số lỗi viết HS: - Ôn tập kiến thức văn tả cảnh III Tiến trình tổ chức dạy - học: Kiểm tra cũ: - Kết hợp Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy tro: Nội dung ghi bảng: Hoạt động 1: GV giới thiệu tầm quan trọng tiết trả I/ Đề bài: Hãy tả lại cảnh thơn xóm ,bản làng em vào ngày mùa đông Hoạt động 2: Gọi HS nhắc lại đề bài- GV ghi II/ Yêu cầu viết: đề lên bảng 1- Đọc đề xác đinh yêu cầu đề Gọi HS nhắc lại yêu cầu đề - phân tích đề SGK.( GV treo bảng phụ)- Dựa vào câu hỏi phần yêu cầu phát vấn để HS trả lời + Đối tượng tả : Cảnh thơn xóm vào mùa đơng tự so sánh với làm + Tả cảnh thiên nhiên xen với vật việc - GV thông qua đáp án chấm ( t88 ) Hoạt động 3: GV phát cho HS để HS đối chiếu với làm với yêu cầu đề nhận xét Chữa thông qua đáp án chấm Hoạt động 4: Gọi HS lên bảng lập lại dàn ý HS khác nhận xét bổ sung III/ Dàn ý: ( Có tiết 88) - GV nhận xét, bổ sung.( Có tiết 88) Hoạt động 5: GV nhận xét cụ thể * Ưu điểm: IV/ Nhận xét làm HS: - Đa số hiểu đề nắm yêu cầu đề - Bố cục phần lớn đảm bảo - Diễn đạt số có liên tưởng tốt : Tùng , Cường , Nguyệt, Hè -Biết xếp tả có trình tự - Biết trình bày đoạn văn để diễn đạt nội dung * Tồn - Một số nội dung sài Bố cục chưa rõ ràng Kĩ làm yếu : Nguyên, Quang , Hìn , Kim … - Diễn đạt tối nghĩa , lủng củng : Trước , Chí , Tình - Chữ viết cẩu thả, ẩu : Hìn, Kim, Tình … => Đa số HS nắm vững cách làm bài, bám sát yêu cầu đề ra, diễn đạt có phần tiến trước Hoạt động 6: Sửa lỗi sai – GV ghi bảng phụ.các đoạn diễn đạt lủng củng gọi HS lên bảng sửa –GV cho HS phát sửa lỗi sai khác Hoạt động7 Cho HS đọc - > Công bố điểm 6A 32 Giỏi Khá TB Loại lỗi Chính tả -Chữ viết trình bày sáng sủa Lớp TS III TRẢ BÀI- CHỮA LỖI Yếu Dùng từ, đặt câu Diễn đạt Viết sai Sửa lại - quyê hương, - quê hương, chung tâm, trung tâm, chiêm hoá Chiêm Hoá - Gà gáy trầm - Gà gáy xao ngâm xác - Vẻ mặt bác nông dân trông buồn tủi - Vẻ mặt bác nông dân trông mệt mỏi Các Gần hôm mặt trời không xuất - Mấy hôm mặt trời không xuất - Những cảnh vật khẳng khưu - Cảnh vật kì nghỉ đơng, thật, thật vắng vẻ yên tĩnh - Lỗi viết hoa tuỳ tiện, viết số, viết tắt 6B 33 6C 33 Củng cố (3') - GV nhận xét trả bài, nhấn mạnh số lỗi thường mắc để HS có ý thức sửa - Ghi điểm vào sổ Hướng dẫn học nhà (2') - Xem lại cách làm văn miêu tả - Đọc soạn bài: Lượm, Mưa ... tiện, viết số, viết tắt 6B 33 6C 33 Củng cố (3') - GV nhận xét trả bài, nhấn mạnh số lỗi thường mắc để HS có ý thức sửa - Ghi điểm vào sổ Hướng dẫn học nhà (2') - Xem lại cách làm văn miêu tả... Tình - Chữ viết cẩu thả, ẩu : Hìn, Kim, Tình … => Đa số HS nắm vững cách làm bài, bám sát yêu cầu đề ra, diễn đạt có phần tiến trước Hoạt động 6: Sửa lỗi sai – GV ghi bảng phụ.các đoạn diễn đạt... sửa lỗi sai khác Hoạt động7 Cho HS đọc - > Công bố điểm 6A 32 Giỏi Khá TB Loại lỗi Chính tả -Chữ viết trình bày sáng sủa Lớp TS III TRẢ BÀI- CHỮA LỖI Yếu Dùng từ, đặt câu Diễn đạt Viết sai Sửa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Trả bài tập làm văn số 5, Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Trả bài tập làm văn số 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn