Giáo án Ngữ văn 6 bài 25: Viết bài tập làm văn số 6 Văn tả người

7 58 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:52

Tiết 107: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA CÂU A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp học sinh: - Nắm khái niệm thành phần câu - Có ý thức đặt câu có đầy đủ thành phần Rèn kĩ sử dụng tiếng Việt Giáo dục tình yêu tiếng mẹ đẻ B CHUẨN BỊ Giáo viên: Đọc sách - tài liệu - giáo án Học sinh: Đọc sách - Trả lời câu hỏi C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC *HĐ1, Khởi động I Ổn định tổ chức: Sĩ số : 6A 6B 6C II Kiểm tra cũ - Thế hoán dụ? Các kiểu hoán dụ? - Làm tập nhà III Tổ chức HĐ dạy - học: TaiLieu.VN Page * HĐ2 Bài - Nhắc lại tên thành phần câu học I Phân biệt thành phần với thành phần phụ câu - Tìm thành phần câu câu sau ? Ngữ liệu phân tích 2/ Nhận xét a/Các TPđã học tiểu học TP chủ ngữTP vị ngữ TPtrạng ngữ b/ NL2-3: Chẳng bao lâu,/ tôi/ TR.N ? Thử lược bỏ thành phần câu nói rút nhận xét Những thành phần bắt buộc phải có mặt câu? TP khơng bắt buộc phải có mặt? Phân biệt TP chính, TP phụ? CN trở thành chàng dế VN niên cường tráng - Thành phần bắt buộc phải có câu: CN - VN  Thành phần câu - Thành phần khơng bắt buộc: Thành phần T.Ngữ=>TP phụ +TP câu: Là thành phần bắt buộc phải có mặt để câu có cấu tạo hồn chỉnh diễn đạt ý trọn vẹn +TP phụ: Khơng bắt buộc có mặt câu( Trạng ngữ, TP biệt lập( L9)) TaiLieu.VN Page *BTN: Sáng ngày tháng 9, TPP quảng trường Ba Đình, Bác Hồ/ TPP TPC đọc tun ngơn độc lập TPC * HS đọc ghi nhớ/82 3/ Kết luận Ghi nhớ- T82 II Vị ngữ 1/ Ngữ liệu: 2/ Nhận xét Vị ngữ kết hợp với -a/ VN kết hợp với từ (Phó từ) từ ngữ phía trước Là phía trước từ loại học? - Vị ngữ trả lời cho câu hỏi nào? +Vị ngữ trả lời cho câu hỏi: làm gì? làm sao? nào? gì? Thế VN? - Vị ngữ từ hay cụm từ? - Nếu từ thuộc từ loại, cụm từ thuộc cụm từ loại nào? b/ NL2: +Câu a.Một buổi chiều, đứng cửa hang( CĐT) khi, xem hồng xuống.( CĐT) +Câu b Chợ Năm Căn nằm sát bên bờ sông, ồn ào, đông vui, tấp nập TaiLieu.VN Page TT TT TT - Mỗi câu có vị ngữ? c/ Câu c Cây tre người bạn….khác Em rút nxét cấu tạo VN? =>Câu a: Có VN, Câu b: VN, Câu c: VN +Quan hệ Chủ -Vị CN: Nêu tên vật, tượng VN: Thông báo hành động, trạng thái SV,HT 3/ Kết luận ghi nhớ/ 83 -HSđọc ghi nhớ NL1 + NL2: Cho biết mối quan hệ vật nêu CN với hành động đặc điểm , trạng thái nêu VN? Vậy VN? *Khái niệm: VN TP câu, Vị ngữ kết hợp với phó từ quan hệ thời gian.( đã, sẽ, ) - Vị ngữ trả lời cho câu hỏi: làm gì? làm sao? nào? gì? * Cấu tạo VN: VN thường động từ,hoặc cụm đt, tính từ cụm tt, danh từ cụm dt - Câu có nhiều vị ngữ III Chủ ngữ Ngữ liệu phân tích 2/ Nhận xét a Tôi: Đại từ- Làm CN b.Chợ Năm Căn: CDT- CN c.Cây tre: CDT- CN TaiLieu.VN Page Tre,nứa,mai,vầu: Các DT làm CN - Chủ ngữ thường trả lời cho câu hỏi nào? -> Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi: ai? gì? gì? - Phân tích cấu tạo chủ ngữ NL1 + NL2 +NL a: CN + NLb: CN +NLc: 4CN ( câu 2) 3/ Kết luận ghi nhớ/ 83 * Khái niệm: CN thành phần câu, nêu tên vật, tượng mà có đặc điểm, hành động, trạng thái miêu tả vị ngữ Từ em n.xét cấu tạo CN? - Mỗi câu có chủ ngữ? - Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi: ai? gì? gì? * Cấu tạo: - Chủ ngữ thường danh từ; cụm danh từ; đại từ; số trường hợp định, chủ ngữ động từ, cụm động từ, tính từ, cụm tính từ - Câu có nhiều chủ ngữ *Ghi nhớ : SGK – 93 IV Luyện tập: Bài tập 1: -Chẳng bao lâu, /tôi/đã trở thành chàng dế -HSđọc ghi nhớ TaiLieu.VN CN: Đại từ VN: Cụm động từ Page niên cường tráng - Đôi tơi/ mẫm bóng HS đọc đề, nêu u cầu tập Xác định chủ ngữ, vị ngữ, cấu tạo chủ ngữ, vị ngữ? CN: CN: Cụm DT - VN: Tính từ -Những vuốt chân kheo/cứ cứng dần nhọn hoắt Cụm DT VN: CTT&Tính -Thỉnh thoảng, muốn thử lợi hại vuốt, /tôi/ co cẳng lên đạp phanh phách vào cỏ CN: Đại từ -VN: CĐT -Những cỏ/ gẫy rạp, y có nhát dao vừa lia qua CN: Cụm DT VN: Cụm ĐT 2.Bài tập 2,3 - Trong kiểm tra, em /đã cho bạn Giang mượn bút CN VN - Bạn Linh Trang lớp 6A2/ người dịu dàng CN trả lời c.hỏi ai? VN Đặt câu theo yêu cầu TaiLieu.VN Page - Kể lại việc tốt em bạn em làm.VN trả lời câu hỏi làm gì? VD Trong kiểm tra em làm gì? Tả bạn lớp VN trả lời câu hỏi ntn? * HĐ 3: Củng cố.dặn dò IV Củng cố: - Thế thành phần chính, thnành phần phụ câu? - Chủ ngữ? Cấu tạo? Vị ngữ? Cấu tạo V Hướng dẫn nhà: Ôn tập chuẩn bị kĩ thi làm thơ chữ TaiLieu.VN Page ... miêu tả vị ngữ Từ em n.xét cấu tạo CN? - Mỗi câu có chủ ngữ? - Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi: ai? gì? gì? * Cấu tạo: - Chủ ngữ thường danh từ; cụm danh từ; đại từ; số trường hợp định, chủ ngữ động... Câu có nhiều vị ngữ III Chủ ngữ Ngữ liệu phân tích 2/ Nhận xét a Tơi: Đại từ- Làm CN b.Chợ Năm Căn: CDT- CN c.Cây tre: CDT- CN TaiLieu.VN Page Tre,nứa,mai,vầu: Các DT làm CN - Chủ ngữ thường trả... 2/ Nhận xét Vị ngữ kết hợp với -a/ VN kết hợp với từ (Phó từ) từ ngữ phía trước Là phía trước từ loại học? - Vị ngữ trả lời cho câu hỏi nào? +Vị ngữ trả lời cho câu hỏi: làm gì? làm sao? nào?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 25: Viết bài tập làm văn số 6 Văn tả người, Giáo án Ngữ văn 6 bài 25: Viết bài tập làm văn số 6 Văn tả người

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn