Bàn luận câu cổ ngữ ngọc vô cùng quý giá nhưng ngọc tâm hồn còn quý giá hơn nhiều

2 53 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:42

Bàn luận câu cổ ngữ: “Ngọc vô cùng quý giá, nhưng ngọc tâm hồn còn quý giá hơn nhiều” Ngữ Văn 12 Bình chọn:“Ngọc vô cùng quý giá, nhưng ngọc tâm hồn còn quý giá hơn nhiều”. Ngọc tâm hồn là thứ tài sản tinh thần vô giá của đời người.Bình luận về cách ứng xử lịch sự, văn minh Ngữ Văn 12Một số bạn trẻ hiện nay vẫn cho rằng: “Chỉ có tiền tài và địa vị thì mới có hạnh...Em hãy bình luận về lòng tự trọng Ngữ Văn 12Đọc sách là ta đang tìm đến một thế giới khác Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Sống ở trên đời đã mấy người có ngọc làm gia bảo, làm đồ trang sức, làm tài sản? Thế mà cổ ngữ lại có câu: “Ngọc vô cùng quý giá, nhưng ngọc tâm hồn còn quý giá hơn nhiều”.Một sự so sánh nhiều ý nghĩa, giúp cho mỗi chúng ta hiểu rõ và trân trọng giá trị của ngọc tâm hồn.1. Ngọc còn có tên là hạt minh châu rất quý hiếm, có giá trị kinh tế cao, hơn hẳn vàng, Ngọc rất cứng, có màu sắc lóng lánh, đủ loại: bạch ngọc, hồng ngọc, ngọc lam, huyền ngọc, ngọc lưu li... Ngọc được chế tác thành nhiều vật dụng tuyệt dẹp: chén ngọc, ấn ngọc, tượng ngọc, đồ nữ trang... Trên thị trường thế giới, có những viên ngọc giá nhiều triệu đô la.Thật vậy, ngọc vô cùng quý giá. Đã mấy ai sỡ hữu được ngọc; có ngọc làm tài sản, làm đồ gia bảo?2. “Nhưng ngọc tâm hồn còn quý giá hơn nhiều” tại sao?Trong câu cổ ngữ này, ngọc tâm hồn là một ẩn dụ, một hình tượng nhằm khẳng định, ngợi ca tâm hồn đẹp hơn, trong sáng hơn, quý giá hơn thứ ngọc vật chất.Tâm hồn thì người nào chẳng có, nhưng ngọc tâm hồn thì không phải ai cũng có. Không phải đá nào cũng có ngọc. Người ba đấng, của ba loài” (Tục ngữ). Không phân biệt tuổi tác, giới tính, học vấn, địa vị xã hội... mà có ngọc tâm hồn.Một em bé học sinh nhảy xuống hồ Bảy Mẫu cứu bạn thoát khỏi chết đuối. Một cụ già “thất thập cổ lai hi”, trước lúc qua đời gửi lại sổ tiết kiệm, với lời trăng trói “gửi tặng các cháu mồ côi”. Một thầy thuốc giàu y đức cứu chữa được nhiều người bệnh mà không hề lấy tiền công, tiền thuốc,... Đó là những tấm gương sáng ngời ngọc tâm hồn mà báo chí từng ngợi ca, hàng triệu người ngưỡng mộ.Không phải có học vấn cao, chức vụ cao, giàu sang phú quý... mà có ngọc tâm hồn. Người có ngọc tâm hồn là người giàu tình thương, thương mình, thương người, biết san sẻ, đồng cảm, cưu mang đồng loại. Có tấm lòng “thương người như thể thương thân, coi trọng tình người hơn vàng bạc... là có ngọc tâm hồn. Phong cách sống của người có ngọc tâm hồn rất đẹp: thanh cao, bao dung, lễ độ. Khổng Tử có nói: “Văn nhã, hòa khí, khiêm tốn là cốt cánh kẻ sĩ”. Phải chăng văn nhã, hòa khí, khiêm tốn là ngọc tâm hồn?Cách ứng xử của người có ngọc tâm hồn bất cứ hoàn cảnh nào, tình thế nào đều thể hiện một tâm thế, một bản lĩnh rất đẹp, như người xưa đã nói: “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất”.3. Ngọc tâm hồn là một giá trị tinh thần, có thể biến đổi trong thời gian và không gian. Nó có thể phai mờ, cũng có thể mỗi ngày thêm tỏa sáng. Cho nên phải tu dường, rèn luyện như ông cha từng nhắc nhở: “Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.Trang sách giáo khoa và những lời dạy dỗ, giáo huấn của thầy cô giáo là những nhân tố bồi đắp nuôi dưỡng ngọcXem thêm tại: https:loigiaihay.combanluancaucongungocvocungquygianhungngoctamhonconquygiahonnhieunguvan12c30a573.htmlixzz5n2PSShtA Bàn luận câu cổ ngữ Ngọc quý giá ngọc tâm hồn quý giá nhiều” - Ngữ Văn 12 Bình chọn: “Ngọc q giá, ngọc tâm hồn quý giá nhiều” Ngọc tâm hồn thứ tài sản tinh thần giá đời người  Bình luận cách ứng xử lịch sự, văn minh - Ngữ Văn 12  Một số bạn trẻ cho rằng: “Chỉ tiền tài địa vị hạnh  Em bình luận lòng tự trọng - Ngữ Văn 12  Đọc sách ta tìm đến giới khác - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Sống đời người ngọc làm gia bảo, làm đồ trang sức, làm tài sản? Thế mà cổ ngữ lại câu: “Ngọc q giá, ngọc tâm hồn q giá nhiều” Một so sánh nhiều ý nghĩa, giúp cho hiểu rõ trân trọng giá trị ngọc tâm hồn Ngọc tên hạt minh châu quý hiếm, giá trị kinh tế cao, hẳn vàng, Ngọc cứng, màu sắc lóng lánh, đủ loại: bạch ngọc, hồng ngọc, ngọc lam, huyền ngọc, ngọc lưu li Ngọc chế tác thành nhiều vật dụng tuyệt dẹp: chén ngọc, ấn ngọc, tượng ngọc, đồ nữ trang Trên thị trường giới, viên ngọc giá nhiều triệu đô la Thật vậy, ngọc quý giá Đã sỡ hữu ngọc; ngọc làm tài sản, làm đồ gia bảo? “Nhưng ngọc tâm hồn quý giá nhiều” - sao? Trong câu cổ ngữ này, ngọc tâm hồn ẩn dụ, hình tượng nhằm khẳng định, ngợi ca tâm hồn đẹp hơn, sáng hơn, quý giá thứ ngọc vật chất Tâm hồn người chẳng có, ngọc tâm hồn khơng phải Khơng phải đá ngọc "Người ba đấng, ba lồi” (Tục ngữ) Khơng phân biệt tuổi tác, giới tính, học vấn, địa vị xã hội mà ngọc tâm hồn Một em bé học sinh nhảy xuống hồ Bảy Mẫu cứu bạn thoát khỏi chết đuối Một cụ già “thất thập hi”, trước lúc qua đời gửi lại sổ tiết kiệm, với lời trăng trói “gửi tặng cháu mồ cơi” Một thầy thuốc giàu y đức cứu chữa nhiều người bệnh mà khơng lấy tiền cơng, tiền thuốc, Đó gương sáng ngời ngọc tâm hồn mà báo chí ngợi ca, hàng triệu người ngưỡng mộ Khơng phải học vấn cao, chức vụ cao, giàu sang phú quý ngọc tâm hồn Người ngọc tâm hồn người giàu tình thương, thương mình, thương người, biết san sẻ, đồng cảm, cưu mang đồng loại lòng “thương người thể thương thân", coi trọng tình người vàng bạc ngọc tâm hồn Phong cách sống người ngọc tâm hồn đẹp: cao, bao dung, lễ độ Khổng Tử nói: “Văn nhã, hòa khí, khiêm tốn cốt cánh kẻ sĩ” Phải văn nhã, hòa khí, khiêm tốn ngọc tâm hồn? Cách ứng xử người ngọc tâm hồn hồn cảnh nào, tình thể tâm thế, lĩnh đẹp, người xưa nói: “Phú quý bất dâm, bần tiện bất di, uy vũ bất khuất” Ngọc tâm hồn giá trị tinh thần, biến đổi thời gian khơng gian Nó phai mờ, ngày thêm tỏa sáng Cho nên phải tu dường, rèn luyện ông cha nhắc nhở: “Ngọc mài sáng, vàng luyện trong” Trang sách giáo khoa lời dạy dỗ, giáo huấn thầy giáo nhân tố bồi đắp nuôi dưỡng ngọc Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ban-luan-cau-co-ngu-ngoc-vo-cung-quy-gia-nhung-ngoc-tam-hon-con-quygia-hon-nhieu-ngu-van-12-c30a573.html#ixzz5n2PSShtA ... người có ngọc tâm hồn hồn cảnh nào, tình thể tâm thế, lĩnh đẹp, người xưa nói: “Phú quý bất dâm, bần tiện bất di, uy vũ bất khuất” Ngọc tâm hồn giá trị tinh thần, biến đổi thời gian khơng gian... bạc có ngọc tâm hồn Phong cách sống người có ngọc tâm hồn đẹp: cao, bao dung, lễ độ Khổng Tử có nói: “Văn nhã, hòa khí, khiêm tốn cốt cánh kẻ sĩ” Phải văn nhã, hòa khí, khiêm tốn ngọc tâm hồn? ... tu dường, rèn luyện ông cha nhắc nhở: Ngọc mài sáng, vàng luyện trong” Trang sách giáo khoa lời dạy dỗ, giáo huấn thầy cô giáo nhân tố bồi đắp nuôi dưỡng ngọc Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ban-luan-cau-co-ngu-ngoc-vo-cung-quy-gia-nhung-ngoc-tam-hon-con-quygia-hon-nhieu-ngu-van-12-c30a573.html#ixzz5n2PSShtA
- Xem thêm -

Xem thêm: Bàn luận câu cổ ngữ ngọc vô cùng quý giá nhưng ngọc tâm hồn còn quý giá hơn nhiều, Bàn luận câu cổ ngữ ngọc vô cùng quý giá nhưng ngọc tâm hồn còn quý giá hơn nhiều

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn