Bạn nghĩ như thế nào khi nhà triết học hi lạp dê nông năm 346 đến 264 trước công nguyên nói với một người bẻm mép chúng ta có hai tai và một mồm để nghe nhiều hơn và nói ít hơn

2 64 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:39

Bạn nghĩ như thế nào khi nhà triết học Hi Lạp Dênông (346264 trước Công nguyên) nói với một người bẻm mép: “Chúng ta có hai tai và một mồm để nghe nhiều hơn và nói ít hơn Ngữ Văn 12 Bình chọn:Nghe nhiều hơn và nói ít hơn là một lời khuyên đẹp, một bài học nhẹ nhàng mà sâu sắc, thấm thía. Nói ít, nghe nhiều, làm giỏi là thước đo giá trị và nhân phẩm.Bạn nghĩ gì về hạnh phúc Ngữ Văn 12Không phải nghề nghiệp làm danh giá cho con người, mà chính con người làm danh giá...Nghĩ gì về hiện tượng môi trường đang xuống cấp nghiêm trọng ở nước ta hiện nay Ngữ...Bình luận ý thơ sau đây của nhà thơ Tố Hữu: Ôi Sống đẹp là thế nào hỡi bạn? Ngữ...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Ai cũng có mồm để ăn nói, có tai để nghe. Nói như thế nào, nghe như thế nào, là cả một nghệ thuật sống trong giao tiếp hằng ngày, trong ứng xử giữa người với người trong cộng đồng.Câu nói của nhà triết học Hi Lạp Dênông (346264 trước Công nguyèn) với một người bẻm mép là một lời khuyên sâu sắc để chúng ta ghi lòng và suy nghĩ: “Chúng ta có hai tai và một mồm để nghe nhiều hơn và nói ít hơn”.Câu nói trên đây của Dênông hướng tới kẻ bẻm mép. Kẻ bém mép còn gọi là kẻ trém mép, nhừng kẻ nói hay mà ít làm, không chịu làm. Hai chữ “chúng ta” trong câu nói cùa Dênông như một lời tâm sự, một điều chiêm nghiệm nên không làm mất lòng đối với người đang đối thoại, dù đó là kẻ bẻm mép. Dê nông đã từ một hiện thực cụ thể hiển nhiên là “chúng ta có hai tai và một mồm” để rút ra một bài học, một chân lí, một lời khuyên giản dị mà sâu sắc: Ai cũng nên nghe nhiều hơn và nói ít hơn.Tại sao trong giao tiếp cần nghe nhiều hơn và nói ít hơn? Kẻ bẻm mép thường ăn nói ba hoa, khoe mẽ; nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Ăn nói khoe khoang là bản tính của kẻ bẻm mép. Lúc giao tiếp, lúc đối thoại với bất cứ ai, kẻ bẻm mép bao giờ cũng vậy, ăn nói huyên thuyên, hết đưa xa cái lí lẽ này, lời bình phẩm nọ, tung ra mọi tin tức thông báo, rồi nhận xét, đánh giá. Anh ta cũng có hai tai đấy, nhưng không biết lắng nghe mà chỉ huyên thuyên khoe biết, khoe tài, khoe giỏi. Anh ta có biết đâu, nhưng người đang nghe anh ta nói khó chịu và coi thường anh ta.Trong giao tiếp cần nghe nhiều hơn, nói ít hơn. Nói là để biểu đạt tình cảm, tư tưởng, nhận thức, sự hiểu biết của mình. Phải biết làm chủ bản thân mình nên phải nói ít. Biết mười nói một, làm nhiều nói ít là người khôn. Tục ngữ có câu: Người khôn nói ít làm nhiều,Không như người dại lắm điều rởm tai. Khôn ngoan chẳng lọ nói nhiều,Người khôn mới nói nửa điều cũng khôn.Nói ít nghe nhiều lúc giao tiếp là thể hiện sự khiêm nhường, lịch sự, đức tính chín chắn. Ngay cả lúc tranh luận, bàn cãi bất cứ về chuyện gì, ta cũng phải làm chủ thái độ, làm chủ ngôn ngữ, đừng cướp lời, đừng đỏ mặt tía tai, đừng vừa nói, vừa vung tay Nói ít nghe nhiều thì mới học được điều hay, điều tốt đẹp. Ông bà, cha mẹ thường dạy bảo con cháu: Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Học ăn, nói, gói, mở, để ứng xứ, để giao tiếp, để tu dưỡng nhân cách, đạo đức, trình độ học vấn của mỗi người. Trong giao tiếp, bất cứ ai cũng vậy, nên nói ít nghe nhiều, phải suy nghĩ chín chắn rồi mới nói. Nghe nhiều, nói ít mới đúng là người có nhân cách văn hóa.Đó đây trong nhà trường, ở đường phô, trên báo chí; .. ta thường bắt gặp những kẻ đa sự, nói nhiều. Có kẻ nói nhiều đã trở thành bệnh lí, cố tật. Kẻ bẻm mép có biết đâu bị thiên hạ cười chê. Nói dài, nXem thêm tại: https:loigiaihay.combannghinhuthenaokhinhatriethochilapdenong346264truoccongnguyennoivoimotnguoibemmepchungtacohaitaivamotmomdenghenhieuhonvanoiithonnguvan12c30a579.htmlixzz5n2OfP1VV Bạn nghĩ nhà triết học Hi Lạp nông năm 346 đến 264 trước Công nguyên nói với người bẻm mép Chúng ta hai tai mồm để nghe nhiều nói hơn" - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Nghe nhiều nói lời khun đẹp, học nhẹ nhàng mà sâu sắc, thấm thía Nói ít, nghe nhiều, làm giỏi thước đo giá trị nhân phẩm • Bạn nghĩ hạnh phúc - Ngữ Văn 12 • "Khơng phải nghề nghiệp làm danh giá cho người, mà người làm danh giá • Nghĩ tượng môi trường xuống cấp nghiêm trọng nước ta - Ngữ • Bình luận ý thơ sau nhà thơ Tố Hữu: "Ôi! Sống đẹp bạn?" - Ngữ Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Ai mồm để ăn nói, tai để nghe Nói nào, nghe nào, nghệ thuật sống giao tiếp ngày, ứng xử người với người cộng đồng Câu nói nhà triết học Hi Lạp Dê-nông (346-264 trước Công nguyèn) với người bẻm mép lời khuyên sâu sắc để ghi lòng suy nghĩ: “Chúng ta hai tai mồm để nghe nhiều nói hơn” Câu nói Dê-nơng hướng tới kẻ bẻm mép Kẻ bém mép gọi kẻ trém mép, nhừng kẻ nói hay mà làm, khơng chịu làm Hai chữ “chúng ta” câu nói cùa Dê-nơng lời tâm sự, điều chiêm nghiệm nên không làm lòng người đối thoại, dù kẻ bẻm mép Dê- nơng từ thực cụ thể hiển nhiên “chúng ta hai tai mồm” để rút học, chân lí, lời khuyên giản dị mà sâu sắc: Ai nên nghe nhiều nói Tại giao tiếp cần nghe nhiều nói hơn? Kẻ bẻm mép thường ăn nói ba hoa, khoe mẽ; nói đủ chuyện trời đất Ăn nói khoe khoang tính kẻ bẻm mép Lúc giao tiếp, lúc đối thoại với ai, kẻ bẻm mép vậy, ăn nói hun thun, hết đưa xa lí lẽ này, lời bình phẩm nọ, tung tin tức thông báo, nhận xét, đánh giá Anh ta hai tai đấy, khơng biết lắng nghe mà huyên thuyên khoe biết, khoe tài, khoe giỏi Anh ta biết đâu, người nghe nói khó chịu coi thường Trong giao tiếp cần nghe nhiều hơn, nói Nói để biểu đạt tình cảm, tư tưởng, nhận thức, hiểu biết Phải biết làm chủ thân nên phải nói Biết mười nói một, làm nhiều nói người khơn Tục ngữ câu: - Người khơn nói làm nhiều, Khơng người dại điều rởm tai - Khôn ngoan chẳng lọ nói nhiều, Người khơn nói nửa điều khơn Nói nghe nhiều lúc giao tiếp thể khiêm nhường, lịch sự, đức tính chín chắn Ngay lúc tranh luận, bàn cãi chuyện gì, ta phải làm chủ thái độ, làm chủ ngơn ngữ, đừng cướp lời, đừng đỏ mặt tía tai, đừng vừa nói, vừa vung tay! Nói nghe nhiều học điều hay, điều tốt đẹp Ơng bà, cha mẹ thường dạy bảo cháu: "Học ăn, học nói, học gói, học mở” Học ăn, nói, gói, mở, để ứng xứ, để giao tiếp, để tu dưỡng nhân cách, đạo đức, trình độ học vấn người Trong giao tiếp, vậy, nên nói nghe nhiều, phải suy nghĩ chín chắn nói Nghe nhiều, nói người nhân cách văn hóa Đó nhà trường, đường phơ, báo chí; ta thường bắt gặp kẻ đa sự, nói nhiều kẻ nói nhiều trở thành bệnh lí, cố tật Kẻ bẻm mép bị thiên hạ cười chê Nói dài, n Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ban-nghi-nhu-the-nao-khi-nha-triet-hoc-hi-lap-de-nong-346-264-truoccong-nguyen-noi-voi-mot-nguoi-bem-mep-chung-ta-co-hai-tai-va-mot-mom-de-nghe-nhieu-hon-va-noi-it-honngu-van-12-c30a579.html#ixzz5n2OfP1VV ... mặt tía tai, đừng vừa nói, vừa vung tay! Nói nghe nhiều học điều hay, điều tốt đẹp Ông bà, cha mẹ thường dạy bảo cháu: "Học ăn, học nói, học gói, học mở” Học ăn, nói, gói, mở, để ứng xứ, để giao...- Khơn ngoan chẳng lọ nói nhiều, Người khơn nói nửa điều khơn Nói nghe nhiều lúc giao tiếp thể khi m như ng, lịch sự, đức tính chín chắn Ngay lúc tranh luận, bàn cãi chuyện gì, ta phải làm... giao tiếp, để tu dưỡng nhân cách, đạo đức, trình độ học vấn người Trong giao tiếp, vậy, nên nói nghe nhiều, phải suy nghĩ chín chắn nói Nghe nhiều, nói người có nhân cách văn hóa Đó nhà trường,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bạn nghĩ như thế nào khi nhà triết học hi lạp dê nông năm 346 đến 264 trước công nguyên nói với một người bẻm mép chúng ta có hai tai và một mồm để nghe nhiều hơn và nói ít hơn, Bạn nghĩ như thế nào khi nhà triết học hi lạp dê nông năm 346 đến 264 trước công nguyên nói với một người bẻm mép chúng ta có hai tai và một mồm để nghe nhiều hơn và nói ít hơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn