Giáo trình hướng dẫn sử dụng Infopath 2010 từ Microsoft

208 53 0
  • Loading ...
1/208 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:33

[Type text] Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam INFOPATH 2010 INFOPATH 2010 Phần Giới thiệu chung INFOPATH I) Giới thiệu II) Các ứng dụng INFOPATH III) Những điểm Microsoft Office 2010 Phần Sử dụng InfoPath I) Các thành phần InfoPath II) Phần Giao diện làm việc Thiết kế sử dụng Controls InfoPath 23 I) Mẫu Form 23 II) Phần Ứng dụng cho mẫu Form 49 Các rules tính tốn 51 I) Các luật lệ - quy tắc (Rule) 51 Phần Làm việc với View Option Control 72 I) Làm việc với View 73 II) Phần Làm việc với Lựa chọn (Option): 77 Xuất InfoPath (Publish InfoPath) 81 I) Các thuộc tính Security InfoPath 86 II) Phần Publish InfoPath Form: 89 Merge Form thông tin 124 I) Phân tích: 126 II) Mẫu biểu thiết kế lại sau: 126 III) Tiến hành Merge 135 Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam IV) Ứng dụng Merge thông tin 138 Phần Kết nối với liệu bên 139 Phần Digital Signature 153 Phần 10 Customize InfoPath ứng dụng Workflow 172 I) Workflow: 172 II) Tinh chỉnh InfoPath 184 Phần 11 Những điểm lưu ý cho InfoPath 2010 199 Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam Phần Giới thiệu chung INFOPATH I) Giới thiệu II) Các ứng dụng INFOPATH III) Những điểm Microsoft Office 2010 I) Giới thiệu Microsoft Office InfoPath giới thiệu lần đầu Microsoft Office 2003 bước đầu đem lại kết khả quan InfoPath ứng dụng việc tạo mẫu biểu (Form) đồng thời đem lại giá trị thiết thực cho mẫu biểu; bước đầu cho việc sử dụng mẫu biểu điện tử bước đệm cần thiết chuẩn bị cho việc triển khai ERP ứng dụng điện tử Cùng với đời Microsoft Office Sharepoint 2007 , Microsoft Office InfoPath 2007 đem lại kết đáng kinh ngạc việc ứng dụng quản lý, phục vụ cho xử lý theo luồng công việc (Workflow) môi trường Web thân thiện với người dùng, bước xây dựng môi trường làm việc mạng, môi trường điện tử doanh nghiệp Đặc điểm làm Microsoft Office InfoPath không phần mềm Microsoft Office khác khả xử lý, làm việc định dạng XML, điều hồn tồn khơng chương trình Word hay Excel, nhiên phần mềm Microsoft Office có InfoPath có khả thao tác, xử lý định dạng XML cách trực quan thân thiện gói phần mềm khác dừng lại hiểu đọc định dạng XML Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam Sự tương thích với định dạng XML đồng nghĩa với khả tương thích làm việc môi trường di động, môi trường Web kể thiết bị di động đặc biệt khả làm việc tương tác với hệ thống quản lý thông tin Microsoft Sharepoint Services hay Microsoft Office Sharepoint Server vốn cải thiện nhiều từ phiên 2007 II) Các ứng dụng INFOPATH InfoPath ứng dụnng việc quản lý công ty/doanh nghiệp cách xây dựng biểu mẫu chuẩn tổng hợp thông tin từ biểu mẫu, báo cáo InfoPath công cụ mạnh mẽ việc tổng hợp thông tin từ báo cáo (Report) trước Một ứng dụng khác Microsoft Office InfoPath ứng dụng để tạo bảng câu hỏi khảo sát khách quan, bảng câu hỏi định hướng môi trường Web thân thiện với người dùng Một điểm mạnh khác việc xây dựng hoạt động cơng ty/doanh nghiệp theo mơ hình Workflow giúp cho cơng việc xử lý cách có hệ thống hồn tồn tự động Mơ hình xây dựng kết hợp Sharepoint đem lại hiệu cao hoạt động doanh nghiệp III) Những điểm Microsoft Office 2010 Hiện với phiên Microsoft Office InfoPath 2010 Beta có số thay đổi so với phiên 2007 là:  Giao diện InfoPath 2010 giống với ứng dụng khác Microsoft Office bố trí cách hợp lý với Ribbon, Quick Access Toolbar  Các Control InfoPath 2010 tinh gọn nhiều có nhiều điểm giống với phiên đầu InfoPath 2010 Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam  Xử lý Control cho phép nhúng vào Form nhanh  InfoPath 2010 chia hai cơng việc độc lập là: Designer (Microsoft InfoPath Designer 2010) Filler (Microsoft InfoPath Filler 2010)  Khả xuất (Publish) nhanh hiệu so với InfoPath 2010 tính Quick Publish  Một số tính Rules Control không xây dựng sẵn InfoPath 2010 nhiên Control phiên trước hoạt động InfoPath 2010  Phần lập trình InfoPath giữ lại hai ngơn ngữ Visual Basic Visual C#, ngơn ngữ lập trình Script (VBScript JavaScript) khơng xuất cơng cụ lập trình Microsoft InfoPath 2010  Các vị trí nút lệnh thay đổi vị trí khác nhiên, điều khơng ảnh hưởng nhiều đến công việc Microsoft Office 2010 Những thay đổi Microsoft Office InfoPath 2010 có số ảnh hưởng đến người dùng phiên trước thời gian đầu quen đem lại tiện dụng hơn, tận dụng tốt thành phần làm việc cách Logic Phiên sử dụng phiên Microsoft Office 2010 Beta phiên thức có nhiều tính mà chưa đề cập đến Phần phần hướng dẫn bước đầu việc sử dụng InfoPath cho người sử dụng lần đầu Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam Phần Sử dụng InfoPath I) Các thành phần InfoPath II) Giao diện làm việc Sau cài đặt InfoPath với Office 2010 (beta), sử dụng InfoPath cách vào Start  All Programs  Microsoft Office  Microsoft Office InfoPath Designer 2010 Microsoft Office InfoPath Filler 2010 Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam I) Các thành phần InfoPath Như đề cập trước, Microsoft InfoPath chia làm công việc riêng biệt Designer Filler, InfoPath có định dạng tương ứng với cơng việc việc thiết kế giao diện làm việc cho biểu mẫu/báo cáo liệu lưu trữ phục vụ cho mẫu biểu/báo cáo InfoPath Designer có nhiệm vụ tạo giao diện tương tác với người dùng có định dạng XSN Định dạng chứa thông tin Control (bao gồm Field, Group …) tạo cấu trúc chuẩn phục vụ cho việc tổng hợp liệu Định dạng không chứa liệu cấu trúc mẫu biểu InfoPath InfoPath Filler tạo liệu gắn kết với cấu trúc thiết kế biểu mẫu Khi sử dụng InfoPath Filler việc InfoPath Filler tìm cấu trúc InfoPath Designer tạo thể qua giao diện tương tác với người dùng, cho phép người dùng nhập liệu Nội dung InfoPath Filler lưu dạng XML Chính lưu trữ thành thành phần riêng biệt nên InfoPath có khả hiệu chỉnh thiết kế Designer cập nhật mà không làm ảnh hưởng đến phần liệu Dĩ nhiên hiệu chỉnh khơng làm tính cấu trúc việc thiết kế có từ trước Ghi chú: số thay đổi làm thay đổi tính cấu trúc thảo luận chi tiết phần sau II) a) Giao diện làm việc Khởi động chương trình InfoPath 2010: Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam Hình 01: Sử dụng InfoPath 2010 Windows cách search Chọn Microsoft Office InfoPath Designer 2010 cho việkhác Các định dạng cho phép xuất nội dung từ chương trình Microsoft InfoPath Filler 2010 sang định dạng PDF, định dạng MHT Web định dạng Excel 189 Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam Hình 210: Xuất nội dung InfoPath sang PDF Hình thức xuất thông tin sang sạng dạng khác tương đối đơn giản cách chọn File  Share  chọn dạng xuất file Đối với hình thức xuất sang PDF hay định dạng XPS, cần chọn Create PDF/XPS Documents lưu tên file cần xuất hoàn tất công việc Xuất sang định dạng Web: Tương tự định dạng PDF/XPS, xuất sang định dạng Web cần cung cấp tên cho file xuất nội dung hiển thị dạng MHT Hình 211: Xuất nội dung sang định dạng Web MHT (Single Web Archive) 190 ... tiện dụng hơn, tận dụng tốt thành phần làm việc cách Logic Phiên sử dụng phiên Microsoft Office 2010 Beta phiên thức có nhiều tính mà chưa đề cập đến Phần phần hướng dẫn bước đầu việc sử dụng InfoPath. .. InfoPath với Office 2010 (beta), sử dụng InfoPath cách vào Start  All Programs  Microsoft Office  Microsoft Office InfoPath Designer 2010 Microsoft Office InfoPath Filler 2010 Phiên thử nghiệm... lập trình Microsoft InfoPath 2010  Các vị trí nút lệnh thay đổi vị trí khác nhiên, điều không ảnh hưởng nhiều đến công việc Microsoft Office 2010 Những thay đổi Microsoft Office InfoPath 2010
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình hướng dẫn sử dụng Infopath 2010 từ Microsoft, Giáo trình hướng dẫn sử dụng Infopath 2010 từ Microsoft

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn