Khi bàn vể phương pháp học tập trau dồi văn hóa có người cho rằng văn hóa đó là cái còn lại khi người ta đã quên hết tất cả em hãy giải thích câu trên

2 59 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:31

Khi bàn vể phương pháp học tập, trau dồi văn hóa, có người cho rằng: Văn hóa, đó là cái còn lại khi người ta đã quên hết tất cả. Em hãy giải thích câu trên Ngữ Văn 12Bình chọn:Câu nói trên bác bỏ quan niệm trau dồi văn hóa một cách thụ động, nhồi nhét và khẳng định quan niệm chủ động học tập, rèn luyện văn hóa.Bàn luận về vấn đề: Nếu hành vi chấp hành luật giao thông là một nét đẹp văn hóa,...Bình luận về vấn đề tuổi trẻ chúng ta phải sống đẹp Ngữ Văn 12Viết bài bình luận ngắn về tai nạn giao thông ở nước ta hiện nay (không quá 400 từ) ...Bàn về cái đẹp trong xã hội và trong thiên nhiên Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học I. Mở bàiĐây là ý kiến của Edouard, một cố nghị trưởng Pháp, mà câu nói đầy đủ là: “Văn hóa, đó là cái còn lại khi người ta đã quên hết cả, đỏ là cái vẫn thiếu khi người ta đã học đủ cả” (La culture, c’est qui reste quand con a tuot oublie, c’est ce qui manque quand on a toun appris).Thoạt nghe, câu nói có vẻ nghịch lí: văn hóa là cái còn lại, là cái vẫn thiếu, không tùy thuộc những gì nhớ được, những gì học được. Tại sao vậy?Ta hãy giải thích vấn đề trên.II. Thân bàia. Trao đổi văn hóa và quan niệm đúng đắn về cách học1. Văn là vẻ đẹp, hóa là biến đổi (cho tốt hơn). Văn hóa là tất cả những thành tựu về vật chất và tinh thần của con người từ thời công xã nguyên thủy cho đến thời đại ngày nay (đặc biệt là những thành tựu về tư tưởng văn học, nghệ thuật, khoa học).Văn hóa vừa mang tính cộng đồng dân tộc, nhân loại, vừa bao hàm ý nghĩa đối với cá nhân, ở mỗi con người, đó là sự tiếp thu, rèn luyện và phát triển trí thức đạo đức. Muốn thế, con người phải học tập. Nói con người có văn hóa là con người có tri thức và nhân cách.Tiếng Pháp gọi văn hóa là “culture”, có cùng nghĩa với sự trồng trọt; người có văn hóa được chăm lo trí tuệ để cống hiến cho đời, như cây trồng được vun xới sẽ ra hoa, kết quả.2. Văn hóa là cái còn lại khi người ta đã quên tất cả. Văn hóa có mục đích đào tạo con người theo mẫu mực tốt đẹp. Ta không chỉ tiếp thu những điều đã học, mà phải chủ động suy nghĩ, tích cực vận động, biến nó thành tri thức của mình. “Những con ong hút nhụy hoa để tạo thành mật, mật đó được gọi là mật ong nói lên ý nghĩa đó. Cho nên ta có thể quên những điều đã học, nhưng vẫn còn lại trong trí óc một cách nhận thức, một phương pháp suy luận để vận dụng vào cuộc sống, phát triển và sáng tạo. Chẳng hạn, ta có thể quên mọi bài toán, công thức, định lí đã học, nhưng toán học vẫn giúp ta phân tích, suy luận giải quyết những vấn đề của cuộc sống. Có thể hiểu câu nói như sau: Sự trau dồi văn hóa, việc học chân chính không tùy thuộc cái người ta “có” mà thuộc cái người ta “thành”. “Có” ta sẽ quên, nhưng “thành” sẽ còn mãi trong ta.b. Phê phán quan niệm sai lệch về cách học1. Văn hóa không phải là những kiến thức tích lũy trong trí nhớ con người. Sự trau dồi văn hóa sự học không có nghĩa cố nhồi nhét cho thật nhiềukiến thức, rồi lặp lại như con vẹt. Không phải cứ có trí nhớ giỏi, có kí ức mạnh là thành đạt.2. Cách học đó thật phủ phù phiếmXem thêm tại: https:loigiaihay.comkhibanvephuongphaphoctaptraudoivanhoaconguoichorangvanhoadolacaiconlaikhinguoitadaquenhettatcaemhaygiaithichcautrennguvan12c30a603.htmlixzz5n2MqjTIk Khi bàn vể phương pháp học tập trau dồi văn hóa người cho Văn hóa lại người ta quên hết tất Em giải thích câu Ngữ Văn 12 Bình chọn: Câu nói bác bỏ quan niệm trau dồi văn hóa cách thụ động, nhồi nhét khẳng định quan niệm chủ động học tập, rèn luyện văn hóaBàn luận vấn đề: "Nếu hành vi chấp hành luật giao thông nét đẹp văn hóa,  Bình luận vấn đề tuổi trẻ phải sống đẹp - Ngữ Văn 12  Viết bình luận ngắn tai nạn giao thơng nước ta (không 400 từ) -  Bàn đẹp xã hội thiên nhiên - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học I Mở Đây ý kiến Edouard, cố nghị trưởng Pháp, mà câu nói đầy đủ là: “Văn hóa, lại người ta quên hết cả, đỏ thiếu người ta học đủ cả” (La culture, c’est qui reste quand a tuot oublie, c’est ce qui manque quand on a toun appris) Thoạt nghe, câu nói nghịch lí: văn hóa lại, thiếu, khơng tùy thuộc nhớ được, học Tại vậy? Ta giải thích vấn đề II Thân a Trao đổi văn hóa quan niệm đắn cách học Văn vẻ đẹp, hóa biến đổi (cho tốt hơn) Văn hóa tất thành tựu vật chất tinh thần người từ thời công xã nguyên thủy thời đại ngày (đặc biệt thành tựu tư tưởng văn học, nghệ thuật, khoa học) Văn hóa vừa mang tính cộng đồng dân tộc, nhân loại, vừa bao hàm ý nghĩa nhân, người, tiếp thu, rèn luyện phát triển trí thức đạo đức Muốn thế, người phải học tập Nói người văn hóa người tri thức nhân cách Tiếng Pháp gọi văn hóa “culture”, nghĩa với trồng trọt; người văn hóa chăm lo trí tuệ để cống hiến cho đời, trồng vun xới hoa, kết Văn hóa lại người ta quên tất - Văn hóa mục đích đào tạo người theo mẫu mực tốt đẹp Ta không tiếp thu điều học, mà phải chủ động suy nghĩ, tích cực vận động, biến thành tri thức “Những ong hút nhụy hoa để tạo thành mật, mật gọi mật ong" nói lên ý nghĩa - Cho nên ta quên điều học, lại trí óc cách nhận thức, phương pháp suy luận để vận dụng vào sống, phát triển sáng tạo Chẳng hạn, ta qn tốn, cơng thức, định lí học, tốn học giúp ta phân tích, suy luận giải vấn đề sống - thể hiểu câu nói sau: Sự trau dồi văn hóa, việc học chân khơng tùy thuộc người ta “có” mà thuộc người ta “thành” “Có” ta quên, “thành” ta b Phê phán quan niệm sai lệch cách học Văn hóa khơng phải kiến thức tích lũy trí nhớ người Sự trau dồi văn hóa học khơng nghĩa cố nhồi nhét cho thật nhiều kiến thức, lặp lại vẹt Khơng phải trí nhớ giỏi, kí ức mạnh thành đạt Cách học thật phủ phù phiếm Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/khi-ban-ve-phuong-phap-hoc-tap-trau-doi-van-hoa-co-nguoi-cho-rang-vanhoa-do-la-cai-con-lai-khi-nguoi-ta-da-quen-het-tat-ca-em-hay-giai-thich-cau-tren-ngu-van-12c30a603.html#ixzz5n2MqjTIk ... phân tích, suy luận giải vấn đề sống - Có thể hiểu câu nói sau: Sự trau dồi văn hóa, việc học chân khơng tùy thuộc người ta có mà thuộc người ta “thành” Có ta qn, “thành” ta b Phê phán quan... lệch cách học Văn hóa khơng phải kiến thức tích lũy trí nhớ người Sự trau dồi văn hóa học khơng có nghĩa cố nhồi nhét cho thật nhiều kiến thức, lặp lại vẹt Khơng phải có trí nhớ giỏi, có kí ức...- Cho nên ta quên điều học, lại trí óc cách nhận thức, phương pháp suy luận để vận dụng vào sống, phát triển sáng tạo Chẳng hạn, ta qn tốn, cơng thức, định lí học, tốn học giúp ta phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Khi bàn vể phương pháp học tập trau dồi văn hóa có người cho rằng văn hóa đó là cái còn lại khi người ta đã quên hết tất cả em hãy giải thích câu trên, Khi bàn vể phương pháp học tập trau dồi văn hóa có người cho rằng văn hóa đó là cái còn lại khi người ta đã quên hết tất cả em hãy giải thích câu trên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn