Nhà văn nga l tôn xtôi nói lí tưởng là ngọn đèn không có cuộc sống hãy nêu suy nghĩ về vai trò của lí tưởng trong cuộc sống con người

2 212 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:25

Nhà văn Nga L. Tônxtôi nói: “Lí tưởng là ngọn đèn ... không có cuộc sống . Hãy nêu suy nghĩ về vai trò của lí tưởng trong cuộc sống con người Ngữ Văn 12 Bình chọn:Lí tưởng là mục đích cao nhất, tốt đẹp nhất mà người ta muốn đạt tới. Lí tưởng rất quan trọng đối với bất cứ ai, đối với tất cả mọi người.Sức mạnh nào giúp con người bớt đi những lo âu, sự hãi và đau khổ Ngữ Văn 12Một lần, trả lời câu hỏi của các cô con gái: “Đức tính mà cha quý nhất là gì?. Các...Bàn luận về văn minh, lịch sự trong xây dựng nếp sống mới, con người mới hiện nay ở...Bạn suy nghĩ gì về hai chữ nhẫn nhịn, nhẫn nhục Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Sống phải có mục đích. Sống phải có lí tưởng. Nói về tầm quan trọng của lí tưởng, nhà văn Nga Lép Tônxtôi chỉ rõ: “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thi không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống”.Lí tưởng là gì? Lí tưởng là mục đích cao nhất, tốt đẹp nhất mà người ta muốn đạt tới. Lí tưởng rất quan trọng đối với bất cứ ai, đối với tất cả mọi người. Đúng “lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường”. Nhờ có ánh sáng ngọn đèn lí tưởng dẫn đường mà ta có thể đi tới tương lai, tránh được sự mò mẫm, vấp váp. Nhờ có ánh sáng ngọn đèn lí tưởng mà chúng ta có nghị lực và niềm tin trong cuộc đời, biết sống thế nào cho có ý nghĩa, sống thế nào cho đáng sống. Không sống vô vị nhàm chán, không sông quẩn quanh, tăm tối, mà chỉ muốn sống có ý nghĩa, sống có ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Ngọn đèn được tác giả so sánh với lí tưởng thật là sâu sắc và có nhiều ý nghĩa.Nếu không có mục đích, sống không có lí tưởng thì sẽ như thế nào? Lép Tônxtôi cho biết: “Không có lí tưởng thi không có phương hướng kiên định, mà không có phương hưởng kiên định thì không có cuộc sống”.Phương hướng là hướng được xác định. Kiên định là một phẩm chất tốt đẹp, là tinh thần giữ vững ý định, ý chí, không dao động trước mọi khó khăn, trở lực. Khi đã không có lí tưởng, không có mục đích tốt đẹp sẽ không có phương hướng kién định, khác nào ké đi đêm hoặc chui vào sừng trâu, đâm đầu vào lối cụt. Không có lí tưởng thì khác nào thuyền không lái, thuyền sẽ trôi về đâu, về bến bờ nào. Nhừng kẻ sống quẩn quanh, sống bị động, hay dao động vì sống không có mục đích, không có lí tưởng, không có phương hướng. Mà khi đã không có phương hướng, hoặc không có phương hướng kiên định thì sẽ không có cuộc sống ý nghĩa. Anh sẽ không có hành động thiết thực. Nếu không có mơ ước, không có khát vọng sống, cuộc sống sẽ trở nên nhạt nhẽo, vô vị. Anh sẽ trở thành kẻ sông thừa, sống mòn. Nêu tuổi trẻ sống không có lí tưởng sẽ lười học, nhác lao dộng, sẽ sớm nhiễm phải những tệ nạn xã hội như ăn chơi đua đòi, cờ bạc, rượu chè, nghiện ma túy, cướp bóc... Những học sinh “cá biệt’ trong nhà trường hiện nay chú yếu là do cách sống buông thả, sống không có lí tưởng.Sống mà như chết thì sao có thể gọi là sống? sống mà tâm hồn bị khô héo, trái tim bị băng giá thì không thể gọi là sống. Sống mà không nghĩ đến tương lai, sống mà không nghĩ đến công hiến, phục vụ cho gia đình, đất nước thì sau có thể gọi là sống? Cô giáo em nói thời còn là học sinh, câu khẩu hiệu: “Sống, học tập, lao động và chiến đấu theo gương Bác Hồ vĩ đại” có một sức mạnh ghê gớm, lôi cuốn hàng triệu thanh niên thi đua và lập công trong phong trào “ba sẵn sàng”.Câu nói của nhà văn Nga đã chỉ rõ tầm quan trọng của lí tưởng và sống có lí tưởng. Câu nói ấy cho đến nay vần mới mẻ và giàu ý nghĩa đối với học sinh thanh niên chúng ta.Đất nước đang đổi mới. Công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước đang kêu gọi thanh niên lên đường. Có học tập tốt mới trang bị cho bản thân mỗi chung ta kiến thức, kĩ năng khoa học, lao động. Hơn bao giờ hết chúng ta mới thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của vấn đXem thêm tại: https:loigiaihay.comnhavanngaltonxtoinoilituonglangondenkhongcocuocsonghayneusuynghivevaitrocualituongtrongcuocsongconnguoinguvan12c30a626.htmlixzz5n2LHxU8P Nhà văn Nga L Tơn xtơi nói tưởng đèn khơng sống Hãy nêu suy nghĩ vai trò tưởng sống người - Ngữ Văn 12 Bình chọn: tưởng mục đích cao nhất, tốt đẹp mà người ta muốn đạt tới tưởng quan trọng ai, tất người • Sức mạnh giúp người bớt lo âu, hãi đau khổ - Ngữ Văn 12 • Một lần, trả lời câu hỏi gái: “Đức tính mà cha q gì?" Các • Bàn luận văn minh, lịch xây dựng nếp sống mới, người • Bạn suy nghĩ hai chữ "nhẫn nhịn", "nhẫn nhục" - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Mơn Văn học Sống phải mục đích Sống phải tưởng Nói tầm quan trọng tưởng, nhà văn Nga Lép Tơn-xtơi rõ: “Lí tưởng đèn đường Khơng tưởng thi khơng phương hướng kiên định, mà khơng phương hướng khơng sống” tưởng gì? tưởng mục đích cao nhất, tốt đẹp mà người ta muốn đạt tới tưởng quan trọng ai, tất người Đúng “lí tưởng đèn đường” Nhờ ánh sáng đèn tưởng dẫn đường mà ta tới tương lai, tránh mò mẫm, vấp váp Nhờ ánh sáng đèn tưởng nghị lực niềm tin đời, biết sống cho ý nghĩa, sống cho đáng sống Khơng sống vô vị nhàm chán, không sông quẩn quanh, tăm tối, mà muốn sống ý nghĩa, sống ích cho thân, cho gia đình cho xã hội Ngọn đèn tác giả so sánh với tưởng thật sâu sắc nhiều ý nghĩa Nếu khơng mục đích, sống khơng tưởng nào? Lép Tơn-xtơi cho biết: “Khơng tưởng thi khơng phương hướng kiên định, mà khơng phương hưởng kiên định khơng sống” Phương hướng hướng xác định Kiên định phẩm chất tốt đẹp, tinh thần giữ vững ý định, ý chí, khơng dao động trước khó khăn, trở lực Khi khơng tưởng, khơng mục đích tốt đẹp khơng phương hướng kién định, khác ké đêm chui vào sừng trâu, đâm đầu vào lối cụt Không tưởng khác thuyền khơng lái, thuyền trôi đâu, bến bờ Nhừng kẻ sống quẩn quanh, sống bị động, hay dao động sống khơng mục đích, khơng tưởng, khơng phương hướng Mà khơng phương hướng, khơng phương hướng kiên định khơng sống ý nghĩa Anh khơng hành động thiết thực Nếu khơng mơ ước, khơng khát vọng sống, sống trở nên nhạt nhẽo, vô vị Anh trở thành kẻ sông thừa, sống mòn Nêu tuổi trẻ sống khơng tưởng lười học, nhác lao dộng, sớm nhiễm phải tệ nạn xã hội ăn chơi đua đòi, cờ bạc, rượu chè, nghiện ma túy, cướp bóc Những học sinh “cá biệt’' nhà trường yếu cách sống bng thả, sống khơng tưởng Sống mà chết gọi sống? sống mà tâm hồn bị khô héo, trái tim bị băng giá khơng thể gọi sống Sốngkhông nghĩ đến tương lai, sốngkhơng nghĩ đến cơng hiến, phục vụ cho gia đình, đất nước sau gọi sống? giáo em nói thời học sinh, câu hiệu: “Sống, học tập, lao động chiến đấu theo gương Bác Hồ vĩ đại” sức mạnh ghê gớm, lôi hàng triệu niên thi đua lập cơng phong trào “ba sẵn sàng” Câu nói nhà văn Nga rõ tầm quan trọng tưởng sống tưởng Câu nói vần mẻ giàu ý nghĩa học sinh niên Đất nước đổi Cơng đại hóa, cơng nghiệp hóa đất nước kêu gọi niên lên đường học tập tốt trang bị cho thân chung ta kiến thức, kĩ khoa học, lao động Hơn hết thấy rõ ý nghĩa tầm quan trọng vấn đ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/nha-van-nga-l-ton-xtoi-noi-li-tuong-la-ngon-den-khong-co-cuoc-song-hayneu-suy-nghi-ve-vai-tro-cua-li-tuong-trong-cuoc-song-con-nguoi-ngu-van-12-c30a626.html#ixzz5n2LHxU8P ... yếu cách sống bng thả, sống khơng có l tưởng Sống mà chết gọi sống? sống mà tâm hồn bị khô héo, trái tim bị băng giá khơng thể gọi sống Sống mà không nghĩ đến tương lai, sống mà không nghĩ đến... sàng” Câu nói nhà văn Nga rõ tầm quan trọng l tưởng sống có l tưởng Câu nói vần mẻ giàu ý nghĩa học sinh niên Đất nước đổi Cơng đại hóa, cơng nghiệp hóa đất nước kêu gọi niên l n đường Có học... học, lao động Hơn hết thấy rõ ý nghĩa tầm quan trọng vấn đ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/nha-van -nga- l- ton-xtoi-noi-li-tuong-la-ngon-den-khong-co-cuoc-song-hayneu -suy- nghi-ve -vai- tro-cua-li-tuong -trong- cuoc-song -con- nguoi-ngu-van-12-c30a626.html#ixzz5n2LHxU8P
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhà văn nga l tôn xtôi nói lí tưởng là ngọn đèn không có cuộc sống hãy nêu suy nghĩ về vai trò của lí tưởng trong cuộc sống con người, Nhà văn nga l tôn xtôi nói lí tưởng là ngọn đèn không có cuộc sống hãy nêu suy nghĩ về vai trò của lí tưởng trong cuộc sống con người

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn