Nói về giá trị của sách nhà văn m goocki có viết sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới anh chị hãy giải thích và bình luận ý kiến trên

2 112 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:22

Nói về giá trị của sách, nhà văn M.Goocki có viết: “Sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới”. Anh (chị) hãy giải thích và bình luận ý kiến trên Ngữ Văn 12 Bình chọn:Sách còn giúp người đọc phát hiện ra chính mình, hiểu rõ mình là ai giữa vũ trụ bao la này, hiểu mỗi người có mối quan hệ như thế nào với người khác, với tất cả mọi người trong cộng đồng dân tộc và cộng đồng nhân loại này.Có người cho rằng: “Sự ham muốn vô độ về tiền bạc sẽ đẩy con người vào chỗ sa đọa về...Trình bày quan niệm về nội dung câu ngạn ngữ: Không có nghề nào hèn cả, chỉ có những...Nhà văn Nga L. Tônxtôi nói: “Lí tưởng là ngọn đèn ... không có cuộc sống . Hãy nêu...Sức mạnh nào giúp con người bớt đi những lo âu, sự hãi và đau khổ Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Từ một cậu bé mồ côi, thất học, Alexei Peshkow đã vươn lên trở thành M.Goocki nhà văn nổi tiếng thế giới, nhà văn bậc thầy của giai cấp vô sản, con người được nhân dân thế giới kính trọng vì một vốn hiểu biết văn hóa vừa rộng lớn vừa sâu sắc. Nhờ đâu? Nhờ một nghị lực sống phi thường đã tìm gặp được một thứ tài sản phi thường: sách. Nói đến M.Goocki, không thể không nói đến tự học, do đó không thể không nói đến sách. Chính ông đã nói đến tác động to lớn của sách đối với mình trong một lời phát biểu giản dị: “Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới”. Câu nói ấy hàm chứa một ý nghĩa phong phú và một chân lí, một lời khuyên. Từ lâu con người đã biết đến sự kì diệu của sách. Sách, đó là cái thần kì trong những cái thần kì mà nhân loại đã sáng tạo nên. Thật không thể hình dung một nền văn minh mà không có sách. Từ hàng nghìn năm trước, khi chưa có chữ in, chưa có máy in, chưa có cả giấy bút nữa, thì nhân loại đã nghĩ đến sách rồi, đã có những hình thức đầu tiên của sách rồi. Sách là cái cần có để con người lưu giữ và truyền lại cho người khác, cho thế hệ khác, những hiểu biết của mình về thế giới xung quanh, những khám phá về vũ trụ và con người, cả những ý nghĩ, những quan niệm, những mong muốn về cuộc sống cần gửi đến cho mọi người và trao gửi đến đời sau.Sách, đó là kho tàng chứa đựng những hiểu biết của con người đã được khám phá, chọn lọc, thử thách, tổng hợp. Sách là nơi kết tinh những tư tưởng tiên tiến nhất của các thời đại, những hoài bão mạnh mẽ nhất, những tình cảm tha thiết nhất của con người. Chỉ có những gì mà con người cảm thấy bức xúc cần nói lên, cần truyền lại, mới đi vào sách.Tác động của sách không hề bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Con người ngày nay vẫn không hề giảm sút những thú tìm lại những trang sách đã có hàng mấy nghìn năm nay, từ những hình vẽ bí hiểm trên những miếng đất sét, những chữ cái từ lâu đã trở nên lạ lùng trên các tấm da cừu, những con chữ tượng hình trên các thẻ tre... cho đến hôm nay, những cuốn sách được in hàng loạt bằng những máy in điện tử hiện đại. Một người sống ở một làng hẻo lánh châu Á cũng có thể đọc được cuốn sách của một người viết từ một đất nước xa xôi từ châu Mỹ. Thật có thể nói không ngoa rằng: có sách, các thế kỉ và dân tộc xích lại gần nhau.Sách là thế, sách có sức mạnh như thế, cho nên M.Goocki đã rất có lí khi nói: Sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới.Sách đưa đến cho người đọc những hiểu biết mới về thế giới xung quanh, về vũ trụ bao la, về những đất nước và những dân tộc xa xôi. Những quyển sách khoa học có thể giúp người đọc khám phá ra vũ trụ vô tận với những qui luật của nó, hiểu được quả đất tròn mang trên mình nó hao nhiêu đất nước khác nhau với những hoàn cảnh thiên nhiên khác nhau. NhữXem thêm tại: https:loigiaihay.comnoivegiatricuasachnhavanmgoockicovietsachmorongratruocmattoinhungchantroimoianhchihaygiaithichvabinhluanykientrennguvan12c30a1057.htmlixzz5n2KaMGSU Nói giá trị sách nhà văn M Goocki viết Sách mở rộng trước mắt tơi chân trời Anh chị giải thích bình luận ý kiến - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Sách giúp người đọc phát mình, hiểu rõ vũ trụ bao la này, hiểu người mối quan hệ với người khác, với tất người cộng đồng dân tộc cộng đồng nhân loại • người cho rằng: “Sự ham muốn vơ độ tiền bạc đẩy người vào chỗ sa đọa • Trình bày quan niệm nội dung câu ngạn ngữ: "Khơng nghề hèn cả, Nhà văn Nga L Tơn-xtơi nói: “Lí tưởng đèn khơng sống " Hãy nêu • Sức mạnh giúp người bớt lo âu, hãi đau khổ - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Từ cậu bé mồ côi, thất học, Alexei Peshkow vươn lên trở thành M.Goocki - nhà văn tiếng giới, nhà văn bậc thầy giai cấp vơ sản, người nhân dân giới kính trọng vốn hiểu biết văn hóa vừa rộng lớn vừa sâu sắc Nhờ đâu? Nhờ nghị lực sống phi thường tìm gặp thứ tài sản phi thường: sách Nói đến M.Goocki, khơng thể khơng nói đến tự học, khơng thể khơng nói đến sách Chính ơng nói đến tác động to lớn sách lời phát biểu giản dị: “Sách mở trước mắt chân trời mới” Câu nói hàm chứa ý nghĩa phong phú chân lí, lời khuyên Từ lâu người biết đến kì diệu sách Sách, thần kì thần kì mà nhân loại sáng tạo nên Thật khơng thể hình dung văn minh mà khơng sách Từ hàng nghìn năm trước, chưa chữ in, chưa máy in, chưa giấy bút nữa, nhân loại nghĩ đến sách rồi, hình thức sách Sách cần để người lưu giữ truyền lại cho người khác, cho hệ khác, hiểu biết giới xung quanh, khám phá vũ trụ người, ý nghĩ, quan niệm, mong muốn sống cần gửi đến cho người trao gửi đến đời sau Sách, kho tàng chứa đựng hiểu biết người khám phá, chọn lọc, thử thách, tổng hợp Sách nơi kết tinh tư tưởng tiên tiến thời đại, hoài bão mạnh mẽ nhất, tình cảm tha thiết người Chỉ mà người cảm thấy xúc cần nói lên, cần truyền lại, vào sách Tác động sách không bị giới hạn thời gian không gian Con người ngày không giảm sút thú tìm lại trang sách hàng nghìn năm nay, từ hình vẽ bí hiểm miếng đất sét, chữ từ lâu trở nên da cừu, chữ tượng hình thẻ tre hôm nay, sách in hàng loạt máy in điện tử đại Một người sống làng hẻo lánh châu Á đọc sách người viết từ đất nước xa xôi từ châu Mỹ Thật nói khơng ngoa rằng: sách, kỉ dân tộc xích lại gần Sách thế, sách sức mạnh thế, M.Goocki lí nói: "Sách mở rộng trước mắt chân trời mới" Sách đưa đến cho người đọc hiểu biết giới xung quanh, vũ trụ bao la, đất nước dân tộc xa xôi Những sách khoa học giúp người đọc khám phá vũ trụ vô tận với qui luật nó, hiểu đất tròn mang hao nhiêu đất nước khác với hoàn cảnh thiên nhiên khác Nhữ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/noi-ve-gia-tri-cua-sach-nha-van-mgoocki-co-viet-sach-mo-rong-ra-truocmat-toi-nhung-chan-troi-moi-anh-chi-hay-giai-thich-va-binh-luan-y-kien-tren-ngu-van-12c30a1057.html#ixzz5n2KaMGSU ... đọc sách người viết từ đất nước xa xôi từ châu M Thật nói khơng ngoa rằng: có sách, kỉ dân tộc xích lại gần Sách thế, sách có sức m nh thế, M. Goocki có lí nói: "Sách m rộng trước m t chân trời. .. hoàn cảnh thiên nhiên khác Nhữ Xem th m tại: https://loigiaihay.com/noi-ve-gia-tri-cua-sach-nha-van-mgoocki-co-viet-sach-mo-rong -ra- truocmat-toi-nhung-chan-troi-moi -anh- chi-hay-giai-thich-va-binh-luan-y-kien-tren-ngu-van-12c30a1057.html#ixzz5n2KaMGSU... trời m i" Sách đưa đến cho người đọc hiểu biết giới xung quanh, vũ trụ bao la, đất nước dân tộc xa xơi Những sách khoa học giúp người đọc kh m phá vũ trụ vô tận với qui luật nó, hiểu đất tròn mang
- Xem thêm -

Xem thêm: Nói về giá trị của sách nhà văn m goocki có viết sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới anh chị hãy giải thích và bình luận ý kiến trên, Nói về giá trị của sách nhà văn m goocki có viết sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới anh chị hãy giải thích và bình luận ý kiến trên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn