Toán 5 lên 6 THCS cầu giấy 2013 2014

2 67 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:22

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP Năm học: 20132014 MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 60 phút I Trắc nghiệm (5 điểm) Khoanh tròn bút mực đáp án mà bạn cho đáp án cho trước tập sau: Câu 1: Tích sau tận chữ số 0: A = 34  35 36   84  85 A 10 B 11 C 12 D 13 Câu 2: Nếu 34 học sinh ngồi vào bàn tròn, khoảng cách ngồi ngồi đối diện với người thứ A 17 B 22 C 23 D 24 Câu 3: Diện tích phần tơ màu hình vẽ sau biết tứ giác ABCD hình chữ nhật 8cm 6cm 16cm A 48cm B 80cm2 C 64cm2 D 128cm2 Câu 4: Diện tích miền màu hình vẽ sau biết hình có tứ giác ABCD hình chữ nhật có nửa đường tròn đường kính AD 12cm 6cm A 9 cm2 B 18 cm2 C 36 − 9 cm2 D 36 −18 cm2 Câu 5: Có số có chữ số chia hết cho mà số, chữ số khác lẻ? A 21 B 22 C 24 D 26 Câu 6: Trong phép chia số tạo 500 chữ số cho 15 phần thập phân nhận bao nhiêu? A B C D Câu 7: Số tự nhiên a lớn có chữ số biết a chia cho dư 1, a chia cho dư 1, a chia cho dư a chia hết cho số nào? A 171 B 981 C 801 D 891 Câu 8: Một người bố nói với mình: “10 năm trước tuổi bố gấp 10 lần tuổi con, 22 năm tuổi bố gấp đơi tuổi con” Hãy tính tuổi bố nay? A 40 tuổi B 50 tuổi C 54 tuổi D 72 tuổi Câu 9: Kết phép tính sau bao nhiêu?  191919 888  M = 7 +   212121 999  75 75 113 113 A B C D 9 Câu 10: Một đồng hồ lắc trơi qua đổ chng lần Số tiếng chuông đổ số mà cần điểm báo Chẳng hạn, điểm đổ tiếng chng, điểm đổ tiếng chng Bạn Hoa thường lắng nghe tiếng chng, quan sát tính tốn rằng: Khi đồng hồ điểm chng đổ tiếng, tổng cộng giây Vậy đồng hồ điểm 12 tổng cộng giây để đổ 12 tiếng chuông? A 24 giây B 36 giây C 32 giây D 33 giây II Phần tự luận (5,0 điểm) Trình bày lời giải tốn sau: Bài 1: (1 điểm) 1  1  a) Tính: A =  +   :  −1  + 2013 3  10    12  b) Tìm x biết: −  + x −   = 24  17  Bài 2: (1 điểm) Hai số thập phân có tổng 55,22 Nếu dời dấu phẩy số bé sang trái hàng lấy hiệu số lớn ta kết 37,07 Tìm hai số Bài 3: (2 điểm) Cho tứ giác ABCD hình vẽ có M, N, P , Q nằm AB, BC, CD, DA cho: MA = MB; NB = NC; PC = PD; QA = QD a) Nếu diện tích tứ giác ABCD = 90cm2 diện tích tứ giác MNPA bao nhiêu? b) Nối CM, AP, BQ, DN tô màu hình vẽ Hãy chứng minh diện tích tứ giác tơ màu đỏ tổng diện tích tam giác tô xanh Bài 4: (1 điểm) Trong đền có vị thần ngồi cạnh Thần Thật Thà (ln nói thật), Thần Dối Trá (ln nói dối) Thần Khơn Ngoan (lúc nói thật, lúc nói dối) Một nhà toán học hỏi: Hỏi Thần bên trái: -Ai ngồi cạnh Ngài? Ông ta trả lời: Thần Thật Thà Hỏi Thần ngồi giữa: -Ngài ai? Ông ta trả lời: Tôi Thần Khôn Ngoan Hỏi Thần ngồi bên phải: -Ai ngồi cạnh Ngài? Ông ta trả lời: Đấy Thần Dối Trá Hãy nhà toán học xác định tên vị Thần ... tuổi con” Hãy tính tuổi bố nay? A 40 tuổi B 50 tuổi C 54 tuổi D 72 tuổi Câu 9: Kết phép tính sau bao nhiêu?  191919 888  M = 7 +   212121 999  75 75 113 113 A B C D 9 Câu 10: Một đồng hồ lắc... điểm 12 tổng cộng giây để đổ 12 tiếng chuông? A 24 giây B 36 giây C 32 giây D 33 giây II Phần tự luận (5, 0 điểm) Trình bày lời giải toán sau: Bài 1: (1 điểm) 1  1  a) Tính: A =  +   :... học hỏi: Hỏi Thần bên trái: -Ai ngồi cạnh Ngài? Ông ta trả lời: Thần Thật Thà Hỏi Thần ngồi giữa: -Ngài ai? Ông ta trả lời: Tôi Thần Khôn Ngoan Hỏi Thần ngồi bên phải: -Ai ngồi cạnh Ngài? Ông ta
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán 5 lên 6 THCS cầu giấy 2013 2014 , Toán 5 lên 6 THCS cầu giấy 2013 2014

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn