Bình luận về câu nói của hoàng đế na pô lê ông mất tiền là chẳng mất gì cả mất danh dự là mất nửa cuộc đời mất niềm tin và nghị lực là mất cả cuộc đời

1 74 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:19

Bình luận về câu nói của Hoàng đế Napôlêông: Mất tiền là chẳng mất gì cả, mất danh dự là mất nửa cuộc đời; mất niềm tin và nghị lực là mất cả cuộc đời Ngữ Văn 12 Bình chọn:Trong cuộc sống, chúng ta cần phải có niềm tin và nghị lực. Thiếu niềm tin và nghị lực chúng ta không thể thành công trong cuộc đời.Bình luận câu nói nổi tiếng của nhà đại văn hào nước Nga L.Tônxtôi: Lí tưởng là...Anh (chị) hãy viết một bài văn ngắn nêu lên những suy nghĩ của mình về nạn bạo lực...Trong bài thơ Một khúc ca xuân Tố Hữu có câu: Ôi sống đẹp là thế nào hỡi bạn? Anh...Nói về giá trị của sách, nhà văn M.Goocki có viết: “Sách mở rộng ra trước mắt tôi...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Trong cuộc sống, chúng ta cần phải có niềm tin và nghị lực. Thiếu niềm tin và nghị lực chúng ta không thể thành công trong cuộc đời. Niềm tin và nghị lực sẽ giúp ta vượt qua những khó khăn, những bất hạnh, những trở lực trong cuộc sống để vươn lên, tìm thấy một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính vì vậy mà Hoàng đế Napôlêông của nước Pháp đã có một câu nói khá nổi tiếng, trở thành một châm ngôn trong cuộc sống của mỗi chúng ta: Mất tiền là chẳng mất gì cả, mất danh dự là mất nửa cuộc đời; mất niềm tin và nghị lực là mất cả cuộc đời.Để hiểu ý nghĩa vô cùng sâu sắc của câu nói này, trước tiên ta phải hiểu vì sao Napôlêông bảo: “Mất tiền là chẳng mất gì cả. Sở dĩ như vậy là vì mất tiền, chúng ta có thể làm ra tiền trở lại. Trong thực tế cuộc sống có những người bị thiên tai, bão lụt, bị trộm cắp mất hết tài sản... nhưng rồi họ lại đứng lên bằng đôi chân, bàn tay, khối óc của mình để làm ra tiền trở lại.Điều thứ hai ta cần phải hiểu là lại sao mất danh dự là mất nửa cuộc đời”? Mất danh dự là ta làm mất niềm tin của kẻ khác đối với ta, mà ta làm mất niềm tin một lần thì những lần sau người ta không còn tin mình nữa. Khi người ta không còn tin mình nữa thì làm việc gì cũng khó, ít có người giúp đỡ. Tuy nhiên, mất danh dự ta có thể lấy lại danh dự nhưng phải mất một thời gian dài, chúng ta phải nỗ lực, cần phải giữ đúng lời hứa với kẻ khác, giữa lời nói và việc làm phải luôn đi đôi với nhau, đừng nói một đằng, làm một nẻo, phải giữ gìn sự chân thật trong mọi công việc... thìXem thêm tại: https:loigiaihay.combinhluanvecaunoicuahoangdenapoleongmattienlachangmatgicamatdanhdulamatnuacuocdoimatniemtinvanghiluclamatcacuocdoinguvan12c30a1061.htmlixzz5n2JnAIHN Bình luận câu nói Hồng đế Na ơng Mất tiền chẳng mất danh dự nửa đời niềm tin nghị lực đời" - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Trong sống, cần phải có niềm tin nghị lực Thiếu niềm tin nghị lực thành công đờiBình luận câu nói tiếng nhà đại văn hào nước Nga L.Tơn-xtơi: "Lí tưởng • Anh (chị) viết văn ngắn nêu lên suy nghĩ nạn bạo lực • Trong thơ Một khúc ca xuân - Tố Hữu có câu: "Ơi! sống đẹp bạn? Anh • Nói giá trị sách, nhà văn M.Goocki có viết: “Sách mở rộng trước mắt Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Trong sống, cần phải có niềm tin nghị lực Thiếu niềm tin nghị lực thành công đời Niềm tin nghị lực giúp ta vượt qua khó khăn, bất hạnh, trở lực sống để vươn lên, tìm thấy sống tốt đẹp Chính mà Hồng đế Na-pơ-lê-ơng nước Pháp có câu nói tiếng, trở thành châm ngôn sống chúng ta: "Mất tiền chẳng cả, danh dự nửa đời; niềm tin nghị lực đời" Để hiểu ý nghĩa vơ sâu sắc câu nói này, trước tiên ta phải hiểu Na-pơ-lê-ơng bảo: “Mất tiền chẳng cả" Sở dĩ tiền, làm tiền trở lại Trong thực tế sống có người bị thiên tai, bão lụt, bị trộm cắp hết tài sản họ lại đứng lên đôi chân, bàn tay, khối óc để làm tiền trở lại Điều thứ hai ta cần phải hiểu lại "mất danh dự nửa đời”? Mất danh dự ta làm niềm tin kẻ khác ta, mà ta làm niềm tin lần lần sau người ta khơng tin Khi người ta khơng tin làm việc khó, có người giúp đỡ Tuy nhiên, danh dự ta lấy lại danh dự phải thời gian dài, phải nỗ lực, cần phải giữ lời hứa với kẻ khác, lời nói việc làm phải đôi với nhau, đừng nói đằng, làm nẻo, phải giữ gìn chân thật cơng việc Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/binh-luan-ve-cau-noi-cua-hoang-de-na-po-le-ong-mat-tien-la-chang-mat-gica-mat-danh-du-la-mat-nua-cuoc-doi-mat-niem-tin-va-nghi-luc-la-mat-ca-cuoc-doi-ngu-van-12c30a1061.html#ixzz5n2JnAIHN
- Xem thêm -

Xem thêm: Bình luận về câu nói của hoàng đế na pô lê ông mất tiền là chẳng mất gì cả mất danh dự là mất nửa cuộc đời mất niềm tin và nghị lực là mất cả cuộc đời, Bình luận về câu nói của hoàng đế na pô lê ông mất tiền là chẳng mất gì cả mất danh dự là mất nửa cuộc đời mất niềm tin và nghị lực là mất cả cuộc đời

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn