Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đối cả thế giới anh chị hãy trình bày ý kiến của mình về câu nói trên

2 92 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:18

“Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đối cả thế giới ” (N.Mandela). Anh (chị) hãy trình bày ý kiến của mình về câu nói trên Ngữ Văn 12 Bình chọn:Từ xưa đến nay, sự phát triển của xã hội, của con người về mọi mặt từ vật chất đến tinh thần, đều không thể thiếu vai trò của giáo dục. Giáo dục đóng vai trò quyết định trong việc thúc đẩy xã hội tiến lên.Bình luận về câu nói của Hoàng đế Napôlêông: Mất tiền là chẳng mất gì cả, mất...Bình luận câu nói nổi tiếng của nhà đại văn hào nước Nga L.Tônxtôi: Lí tưởng là...Anh (chị) hãy viết một bài văn ngắn nêu lên những suy nghĩ của mình về nạn bạo lực...Trong bài thơ Một khúc ca xuân Tố Hữu có câu: Ôi sống đẹp là thế nào hỡi bạn? Anh...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Từ xưa đến nay, sự phát triển của xã hội, của con người về mọi mặt từ vật chất đến tinh thần, đều không thể thiếu vai trò của giáo dục. Giáo dục đóng vai trò quyết định trong việc thúc đẩy xã hội tiến lên. Chính vì vậy mà N.Mandela có một câu nói khá nổi tiếng: “Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới.Câu nói trên của N.Mandela là một chân lí. Để thấy rõ chân lí này, trước tiên la phải hiểu giáo dục bao gồm những phạm trù nào? Vì sao giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới?Giáo dục là môt lĩnh vực vô cùng rộng lớn bao gồm giáo dục nhân cách làm người, làm cho con người chúng ta nhận thức được cái đúng, cái sai, cái thiện, cái ác, cái chính, cái tà để từ đó chúng ta sống một cuộc sống thật sự có ý nghĩa, hợp với đạo lí làm người, góp phần làm cho cuộc sống xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Ví dụ như tổ tiên ta ngày trước đã giáo dục con cháu truyền thống yêu nước qua truyện Thánh Gióng, qua những áng thơ văn bất hủ như Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt, Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn, Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi..., giáo dục niềm tự hào về nguồn gốc cao quý của dân tộc bằng truyện Con rồng cháu tiên, giáo dục tinh thần đoàn kết, yêu thương nhau giữa những người dân trong một nước trong những câu ca dao, tục ngữ như:Nhiễu điều phủ lấy giá gươngNgười trong một nước phải thương nhau cùng Bầu ơi thương lấy bí cùngTuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.Chính nhờ sự giáo dục này mà dân tộc ta đã giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, đánh thắng những kẻ thù xâm lược, giữ vững nền độc lập, tự do của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử từ xưa đến nay và cả đến mai sau. Bên cạnh giáo dục truyền thông yêu nước, ông cha ta còn dạy cho ta đạo lí làm người, dạy ta phải biết hiếu thảo với cha mẹ để giữ trọn đạo làm người: Công cha như núi Thái SơnNghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy raMột lòng thờ mẹ kính chaCho tròn chữ hiếu mới là đạo con(Ca dao)Bên cạnh đó, ông cha ta còn dạy bảo chúng ta phải biết “tôn sư trọng đạo, phải ghi nhớ công ơn thầy cô, “một chữ cũng thầy, hai chữ cũng thầy, cha mẹ muốn con mình hay chữ thì phải biết kính yêu thầy cô:Muốn sang thì bắc cầu kiều Muốn con hay chữ phải yêu mến thầyChính nhờ sự giáo dục đó mà xã hội Việt Nam có một nền tảng đạo lí khá chắc chắn, sâu đậm.Giáo dục còn mang lại cho con người biết bao tri thức về các ngành nghệ thuật và khoa học. Không có giáo dục thì làXem thêm tại: https:loigiaihay.comgiaoduclavukhimanhnhatmanguoitacothesudungdethaydoicathegioinmandelaanhchihaytrinhbayykiencuaminhvecaunoitrennguvan12c30a1062.htmlixzz5n2Jc57Zu Giáo dục khí mạnh người ta sử dụng để thay đối giới Anh chị trình bày ý kiến câu nói - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Từ xưa đến nay, phát triển xã hội, người mặt từ vật chất đến tinh thần, khơng thể thiếu vai trò giáo dục Giáo dục đóng vai trò định việc thúc đẩy xã hội tiến lên  Bình luận câu nói Hồng đế Na-pơ-lê-ơng: "Mất tiền chẳng cả,  Bình luận câu nói tiếng nhà đại văn hào nước Nga L.Tơn-xtơi: "Lí tưởng Anh (chị) viết văn ngắn nêu lên suy nghĩ nạn bạo lực  Trong thơ Một khúc ca xn - Tố Hữu câu: "Ơi! sống đẹp bạn? Anh Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Từ xưa đến nay, phát triển xã hội, người mặt từ vật chất đến tinh thần, khơng thể thiếu vai trò giáo dục Giáo dục đóng vai trò định việc thúc đẩy xã hội tiến lên Chính N.Mandela câu nói tiếng: “Giáo dục khí mạnh người ta sử dụng để thay đổi giới" Câu nói N.Mandela chân lí Để thấy rõ chân lí này, trước tiên la phải hiểu giáo dục bao gồm phạm trù nào? Vì giáo dục khí mạnh người ta sử dụng để thay đổi giới? Giáo dục môt lĩnh vực vô rộng lớn bao gồm giáo dục nhân cách làm người, làm cho người nhận thức đúng, sai, thiện, ác, chính, để từ sống sống thật ý nghĩa, hợp với đạo lí làm người, góp phần làm cho sống xã hội ngày tốt đẹp Ví dụ tổ tiên ta ngày trước giáo dục cháu truyền thống yêu nước qua truyện Thánh Gióng, qua thơ văn bất hủ Nam quốc sơn hà Lý Thường Kiệt, Hịch tướng sĩ Trần Quốc Tuấn, Bình Ngơ đại cáo Nguyễn Trãi , giáo dục niềm tự hào nguồn gốc cao quý dân tộc truyện Con rồng cháu tiên, giáo dục tinh thần đoàn kết, yêu thương người dân nước câu ca dao, tục ngữ như: Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người nước phải thương Bầu thương lấy bí Tuy khác giống chung giàn Chính nhờ giáo dục dân tộc ta giữ gìn phát huy truyền thống yêu nước, đánh thắng kẻ thù xâm lược, giữ vững độc lập, tự dân tộc suốt chiều dài lịch sử từ xưa đến đến mai sau Bên cạnh giáo dục truyền thơng u nước, ơng cha ta dạy cho ta đạo lí làm người, dạy ta phải biết hiếu thảo với cha mẹ để giữ trọn đạo làm người: Công cha núi Thái Sơn Nghĩa mẹ nước nguồn chảy Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu đạo (Ca dao) Bên cạnh đó, ơng cha ta dạy bảo phải biết “tôn trọng đạo", phải ghi nhớ công ơn thầy cô, “một chữ thầy, hai chữ thầy", cha mẹ muốn hay chữ phải biết kính u thầy cơ: Muốn sang bắc cầu kiều Muốn hay chữ phải yêu mến thầy Chính nhờ giáo dục xã hội Việt Nam tảng đạo lí chắn, sâu đậm Giáo dục mang lại cho người tri thức ngành nghệ thuật khoa học Khơng giáo dục Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/giao-duc-la-vu-khi-manh-nhat-ma-nguoi-ta-co-the-su-dung-de-thay-doi-cathe-gioi-nmandela-anh-chi-hay-trinh-bay-y-kien-cua-minh-ve-cau-noi-tren-ngu-van-12c30a1062.html#ixzz5n2Jc57Zu .. .sử từ xưa đến đến mai sau Bên cạnh giáo dục truyền thông yêu nước, ông cha ta dạy cho ta đạo lí làm người, dạy ta phải biết hiếu thảo với cha mẹ để giữ trọn đạo làm người: Công cha... chữ phải u mến thầy Chính nhờ giáo dục mà xã hội Việt Nam có tảng đạo lí chắn, sâu đậm Giáo dục mang lại cho người tri thức ngành nghệ thuật khoa học Khơng có giáo dục Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/giao-duc-la-vu-khi-manh-nhat-ma-nguoi -ta- co-the-su-dung-de -thay- doi-cathe-gioi-nmandela -anh- chi-hay-trinh-bay-y-kien-cua-minh-ve-cau-noi-tren-ngu-van-12c30a1062.html#ixzz5n2Jc57Zu... dục Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/giao-duc-la-vu-khi-manh-nhat-ma-nguoi -ta- co-the-su-dung-de -thay- doi-cathe-gioi-nmandela -anh- chi-hay-trinh-bay-y-kien-cua-minh-ve-cau-noi-tren-ngu-van-12c30a1062.html#ixzz5n2Jc57Zu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đối cả thế giới anh chị hãy trình bày ý kiến của mình về câu nói trên, Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đối cả thế giới anh chị hãy trình bày ý kiến của mình về câu nói trên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn