Nhà văn đức f sile có nói tình yêu là niềm say mê làm cho người khác hạnh phúc anh chị nghĩ gì về ý kiến đó và về vai trò tình yêu trong cuộc sống con người

2 101 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:15

Nhà văn Đức F.Sile có nói: Tình yêu là niềm say mê làm cho người khác hạnh phúc. Anh (chị) nghĩ gì về ý kiến đó và về vai trò tình yêu trong cuộc sống con người? Ngữ Văn 12 Bình chọn:Tình yêu chỉ hai chữ đơn giản vậy mà đã làm hao tổn bao giấy mực của những nhà văn, những thi sĩ, những triết gia... Từ xưa đến nay, nó đã trở thành đề tài muôn thuở của con người.Chứng minh và giải thích ý kiến: Ai cũng biết tàn phá rừng là tự thắt cổ mình, vì đó...Bình luận ý kiến sau: Tập quán xấu ban đầu là khách qua đường, sau trở thành ngựời...Con người không có mục đích nào khác ngoài mục đích trở thành người chân chính. Hãy...Bình luận về câu nói: Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả, Anh cũng...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Có ai trên đời chưa một lần nếm “trái đắng” của tình yêu, dẫu biết “yêu là chết ở trong lòng một ít (Xuân Diệu)?Tình yêu chỉ hai chữ đơn giản vậy mà đã làm hao tổn bao giấy mực của những nhà văn, những thi sĩ, những triết gia... từ xưa đến nay. Nó đã trở thành đề tài muôn thuở của con người. V.Hugo đã khẵng định: Tình yêu là bông hoa, cuộc đời là mật ngọt. Vai trò của tình yêu lớn lao như vậy nhưng bản chất của nó là gì? Bàn về vấn đề này, F.Sile nhà văn Đức thế kỉ XVIII cho rằng: “Tình yêu là niềm say mê làm cho người khác được hạnh phúc”.Cho đây là tình yêu với nghĩa hẹp là tình yêu nam nữ là trước hết, cơ bản là chuyện con tim. Tình yêu lứa đôi của trai gái là một thứ tình cảm đặc biệt. Không nói đến trường hợp nó nảy sinh đột ngột như sét đánh, bình thường nó là một sự cảm thông dần dần, một sự thẩm thấu có quá trình.Bắt đầu bằng sự gần gũi, bằng những cử chỉ, ánh mắt, nụ cười, sự ngượng ngùng rồi quen thân, rồi thương vì nết, trọng vì tài. Cái tài ăn nói có duyên, cái nụ cười như thể hoa ngâu... đều có vai trò mở đường vào con tim. Thế là tình yêu đến lúc nào không hay.Vậy tình yêu là gì?Cùng với F.Sile, biết bao nhà văn đã nói về tình yêu, Stendal nói: “Một nửa và là một nửa đẹp nhất của cuộc đời vẫn là khép kín với những ai chưa từng yêu say đắm’’. V.Hugo viết: Thế giới không có người biết yêu thì mặt trời sẽ tắt”. Và TônXtôi thì khẳng định: Tình yêu biến những điều vô nghĩa của cuộc đời thành có ý nghĩa, làm cho những bất hạnh thành hạnh phúc”. Còn Dostoievski hùng hồn tuyên bố: “Tình yêu là sức mạnh toàn năng đến mức nó tái sinh chính bản thân ta. Nhưng cũng có một nhà thơ cổ điển Pháp từng nói: Tình yêu là điều mà con người không thể hiểu nổi”. Xuân Diệu cũng đã viết: “Làm sao cắt nghĩa được tình yêu”. Tự nhiên như hơi thở, cần thiết như cơm ăn áo mặc hàng ngày, thế nhưng tình yêu là gì thì khó ai giải thích nổi. Sức quyến rũ ghê gớm của nó có lẽ là ở chỗ đó chăng? Chi tiết: “từ lúc yêu nhau hoa nở mãi”. Thấy người mình yêu đẹp hơn. Cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn.Vẻ đẹp trong trắng của nàng Giuliét đã gọi Rômêô đến với nàng trong tiếng hót của chim dạ loan, bất chấp nganXem thêm tại: https:loigiaihay.comnhavanducfsileconoitinhyeulaniemsaymelamchonguoikhachanhphucanhchinghigiveykiendovavevaitrotinhyeutrongcuocsongconnguoinguvan12c30a1080.htmlixzz5n2InM3TO Nhà văn Đức F Sile nói Tình u niềm say làm cho người khác hạnh phúc Anh chị nghĩ ý kiến vai trò tình u sống người? - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Tình yêu - hai chữ đơn giản mà làm hao tổn bao giấy mực nhà văn, thi sĩ, triết gia Từ xưa đến nay, trở thành đề tài mn thuở người • Chứng minh giải thích ý kiến: "Ai biết tàn phá rừng tự thắt cổ mình, • Bình luận ý kiến sau: "Tập quán xấu ban đầu khách qua đường, sau trở thành ngựời • "Con người khơng mục đích khác ngồi mục đích trở thành người chân Hãy • Bình luận câu nói: "Nếu khơng mục đích, anh khơng làm cả, Anh Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học đời chưa lần nếm “trái đắng” tình yêu, biết “yêu chết lòng ít" (Xn Diệu)? Tình u - hai chữ đơn giản mà làm hao tổn bao giấy mực nhà văn, thi sĩ, triết gia từ xưa đến Nó trở thành đề tài muôn thuở người V.Hugo khẵng định: "Tình u bơng hoa, đời mật ngọt" Vai trò tình u lớn lao chất gì? Bàn vấn đề này, F.Sile - nhà văn Đức kỉ XVIII cho rằng: “Tình yêu niềm say làm cho người khác hạnh phúc” Cho tình yêu với nghĩa hẹp tình yêu nam nữ trước hết, chuyện tim Tình u lứa đơi trai gái thứ tình cảm đặc biệt Khơng nói đến trường hợp nảy sinh đột ngột sét đánh, bình thường cảm thông dần dần, thẩm thấu q trình Bắt đầu gần gũi, cử chỉ, ánh mắt, nụ cười, ngượng ngùng quen thân, thương nết, trọng tài Cái tài ăn nói duyên, nụ cười thể hoa ngâu vai trò mở đường vào tim Thế tình yêu đến lúc khơng hay Vậy tình u gì? Cùng với F.Sile, nhà văn nói tình u, Stendal nói: “'Một nửa nửa đẹp đời khép kín với chưa yêu say đắm’’ V.Hugo viết: "Thế giới người biết u mặt trời tắt” Tơn-Xtơi khẳng định: "Tình u biến điều vơ nghĩa đời thành ý nghĩa, làm cho bất hạnh thành hạnh phúc” Còn Dostoievski hùng hồn tun bố: “Tình u sức mạnh tồn đến mức tái sinh thân ta" Nhưng nhà thơ cổ điển Pháp nói: "Tình yêu điều mà người hiểu nổi” Xuân Diệu viết: “Làm cắt nghĩa tình yêu” Tự nhiên thở, cần thiết cơm ăn áo mặc hàng ngày, tình yêu khó giải thích Sức quyến rũ ghê gớm lẽ chỗ chăng? Chi tiết: “từ lúc yêu hoa nở mãi” Thấy người yêu đẹp Cuộc sống ý nghĩa Vẻ đẹp trắng nàng Giu-li-ét gọi Rô-mê-ô đến với nàng tiếng hót chim loan, bất chấp ngan Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/nha-van-duc-fsile-co-noi-tinh-yeu-la-niem-say-me-lam-cho-nguoi-khachanh-phuc-anh-chi-nghi-gi-ve-y-kien-do-va-ve-vai-tro-tinh-yeu-trong-cuoc-song-con-nguoi-ngu-van-12c30a1080.html#ixzz5n2InM3TO ... hàng ngày, tình yêu khó giải thích Sức quyến rũ ghê gớm có lẽ chỗ chăng? Chi tiết: “từ lúc yêu hoa nở mãi” Thấy người u đẹp Cuộc sống có ý nghĩa Vẻ đẹp trắng nàng Giu-li-ét gọi Rơ -mê- ơ đến với... https://loigiaihay.com/nha-van-duc-fsile-co-noi-tinh-yeu-la-niem -say- me-lam -cho- nguoi-khachanh-phuc -anh- chi-nghi-gi-ve-y-kien-do-va-ve -vai- tro-tinh-yeu -trong- cuoc-song -con- nguoi-ngu-van-12c30a1080.html#ixzz5n2InM3TO
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhà văn đức f sile có nói tình yêu là niềm say mê làm cho người khác hạnh phúc anh chị nghĩ gì về ý kiến đó và về vai trò tình yêu trong cuộc sống con người, Nhà văn đức f sile có nói tình yêu là niềm say mê làm cho người khác hạnh phúc anh chị nghĩ gì về ý kiến đó và về vai trò tình yêu trong cuộc sống con người

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn