Đồ án về vi điều khiển 98C51

78 157 0
  • Loading ...
1/78 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 12:03

Chúc các bạn đạt điểm tốt trong môn học nàyTác giả tự sạn thảo tài liệu nàyKhông tự ý sao chép và upload lại lên trên internetXin cảm ơnChúc các bạn đạt điểm tốt trong môn học nàyTác giả tự sạn thảo tài liệu nàyKhông tự ý sao chép và upload lại lên trên internetXin cảm ơnChúc các bạn đạt điểm tốt trong môn học nàyTác giả tự sạn thảo tài liệu nàyKhông tự ý sao chép và upload lại lên trên internetXin cảm ơn Đồ án học phần 1A GVHD: ThS Lê Sỹ Dũng LỜI CẢM ƠN Lời nhóm chúng em xin gủi lời cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học cơng nghiệp TP.Hồ Chí Minh tạo điều kiện để chúng em có mơi trường học tập tốt sở hạ tầng sở vật chất Chúng xin cảm ơn thư viện trường Đại học công nghiệp TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện để chúng em tiếp cận với nhiều tài liệu hữu ích khơng gian sinh hoạt nhóm để thực tiểu luận Em xin chân thành cảm ơn thầy Th.s Lê Sỹ Dũng, nhờ hướng dẫn thầy cách tận tình để nhóm hồn đề tài Với giới hạn kiến thức thời gian, trình tìm hiểu nhóm khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong q thầy góp ý để nhóm hồn thiện kiến thức Chúng em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH Đồ án học phần 1A GVHD: ThS Lê Sỹ Dũng DANH SÁCH SINH VIÊN CỦA NHÓM II: STT HỌ VÀ TÊN MSSV Nguyễn Văn Hưng 11011253 Lưu Đình Hùng 11023663 Lê Văn Hoàng Đinh Văn Linh Vũ Văn Khanh 11011003 11010083 11016913 SVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH GHI CHÚ Nhóm trưởng Đồ án học phần 1A GVHD: ThS Lê Sỹ Dũng NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Thanh Hóa, ngày …… tháng …… năm 2015 Giảng viên hướng dẫn SVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH Đồ án học phần 1A GVHD: ThS Lê Sỹ Dũng NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Thanh Hóa, ngày …… tháng …… năm 2015 Giảng viên phản biện SVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH Đồ án học phần 1A GVHD: ThS Lê Sỹ Dũng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 I GIỚI THIỆU: .1 II GIỚI HẠN ĐỀ TÀI: PHẦN I : GIỚI THIỆU VỀ VĐK 89C51 I GIỚI THIỆU CẤU TRÚC PHẦN CỨNG HỌ MSC-51 (8951) : II KHẢO SÁT SƠ ĐỒ CHÂN 8951, CHỨC NĂNG TỪNG CHÂN: Sơ đồ chân 89C51 Chức chân 8951: III CẤU TRÚC BÊN TRONG VI ĐIỀU KHIỂN Tổ chức nhớ: .8 Các ghi có chức đặc biệt: 11 Bộ nhớ (external memory) : 16 VI HOẠT ĐỘNG TIMER CỦA 8951: 21 GIỚI THIỆU: .21 CÁC THANH GHI ĐIỀU KHIỂN TIMER 23 2.1 Thanh ghi điều khiển chế độ timer TMOD (timer mode register) : 23 2.2 Thanh ghi điều khiển timer TCON (timer control register): 24 2.3 Các nguồn xung nhịp cho timer (clock sources): 25 2.4 bắt đầu, kết thúc điều khiển timer (starting, stopping and controlling the timer) : .26 2.5 Sự khởi động truy xuất ghi timer: 27 CÁC CHẾ ĐỘ TIMER VÀ CỜ TRÀN (TIMER MODES AND OVERFLOW): 28 3.1 Mode Timer 13 bit (MODE 0) : 28 3.2 Mode Timer 16 bit (MODE 1) : .29 3.3 Mode tự động nạp bit (MODE 2) : 29 3.4 Mode Timer tách (MODE 3) : .30 V HOẠT ĐỘNG PORT NỐI TIẾP 31 Giới thiệu 31 Các ghi chế độ hoạt động port nối tiếp: .32 2.1 Thanh ghi điều khiển port nối tiếp: 32 2.2 Chế độ (Thanh ghi dịch đơn bit) : .33 SVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH Đồ án học phần 1A GVHD: ThS Lê Sỹ Dũng 2.3 Chế độ (UART bit với tốc độ baud thay đổi được): 34 2.4 UART bit với tốc độ baud cố định (chế độ 2): 35 2.5 UART bit với tốc độ baud thay đổi (chế độ 3): 35 2.6 Khởi động truy xuất ghi cổng nối tiếp: 35 2.7 Tốc độ baud port nối tiếp 36 Tổ chức ngắt 8051 38 3.1 Cho Phép Không Cho Phép Ngắt 38 3.2 Xử lý ngắt 39 3.3 VécTơ Ngắt 40 3.4 Ngắt Port nối Tiếp 40 VI CÁC CHẾ ĐỘ ĐÁNH ĐỊA CHỈ: TRONG TẬP LỆNH CÓ CHẾ ĐỘ ĐÁNH ĐỊA CHỈ: 42 VII CÁC NHÓM LỆNH CỦA 8951 45 PHẦN : THIẾT KẾ MẠCH BÃI ĐẬU XE 58 Cổng P0 58 Mạch thiết kế 63 Các linh kiện có mạch 63 3.1 IC7447 63 3.2 Thạch anh 12Mhz 67 3.3 Led đoạn Anot chung 69 3.4 Tụ điện 71 3.5 Và sồ linh kiện khác 71 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 75 I KẾT LUẬN 75 II HƯỚNG PHÁT TRIỂN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 SVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH Đồ án học phần 1A SVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH GVHD: ThS Lê Sỹ Dũng Đồ án học phần 1A SVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH GVHD: ThS Lê Sỹ Dũng Đồ án học phần 1A GVHD: ThS Lê Sỹ Dũng PHẦN I : GIỚI THIỆU VỀ VĐK 89C51 I GIỚI THIỆU CẤU TRÚC PHẦN CỨNG HỌ MSC-51 (8951) : Đặc điểm chức hoạt động IC họ MSC-51 hoàn toàn tương tự Ở giới thiệu IC8951 họ IC vi điều khiển hãng Intel Mỹ sản xuất Chúng có đặc điểm chung sau: Các đặc điểm 8951 tóm tắt sau : 8 KB EPROM bên 128 Byte RAM nội 4 Port xuất /nhập I/O bit Giao tiếp nối tiếp 64 KB vùng nhớ mã 64 KB vùng nhớ liệu ngoại Xử lí Boolean (hoạt động bit đơn) 210 vị trí nhớ định vị bit 4 μs cho hoạt động nhân chia Sơ đồ khối 89C51: SVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH Đồ án học phần 1A SVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH GVHD: ThS Lê Sỹ Dũng Đồ án học phần 1A GVHD: ThS Lê Sỹ Dũng RST chân số - Reset Nó chân đầu vào có mức tích cực cao (bình thường mức thấp) Khi cấp xung cao tới chân vi điều khiển Reset kết thúc hoạt động Điều thường coi tái bật nguồn Khi kích hoạt tái bật nguồn làm giá trị ghi Hình liệt kê ghi đặc biệt 8051 giá trị chúng sau Reset Hình 3: Giá trị số ghi sau RESET Giá trị đếm chương trình PC tái lập để ép CPU nạp mã lệnh từ nhớ ROM vị trí ngăn nhớ 0000 Ta phải đặt dòng mã nguồn vị trí ngăn nhớ ROM mã mà sau CPU thức tỉnh tìm lệnh SVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH 56 Đồ án học phần 1A GVHD: ThS Lê Sỹ Dũng Hình trình bày cách nối chân RST với mạch Reset Nhằm làm cho đầu vào Reset có hiệu xung cấp cho phải kéo dài tối thiểu chu kỳ máy trước xuống thấp Trong 8051: chu kỳ máy tính 12 chu kỳ dao động Mạch thiết kế Port nối với giải mã 7447 P2.0 nối với đèn LED vàng, tương ứng với cửa mở P2.1 nối với đèn LED đỏ, tương ứng với cửa đóng xe đầy (20 xe) Cảm biến đưa tín hiệu vào thay nốt nhấn Các linh kiện có mạch 3.1 IC7447 Đầu IC 7447 tích cực mức thấp nên ta sử dụng Led chung Anốt Sơ đồ chân : SVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH 57 Đồ án học phần 1A GVHD: ThS Lê Sỹ Dũng Chức năng: - Một IC phổ biến điện tử số Có nhiều kí hiệu khác tùy thuộc vào hãng khả đáp ứng như: 74HC47, 74HCT47,74LS47 Ứng dụng: Đây IC giải mã kí giành riêng cho LED Anot chung Ứng dụng ta cần thị số led mạch số mà không cần dùng vi xử lý muốn tiết kiệm chân.” SVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH 58 Đồ án học phần 1A GVHD: ThS Lê Sỹ Dũng Cấu tạo: Các thức hoạt động: - Sơ đồ nguyên lý: Như sơ đồ trên, đó: + A,B,C,D ( Nối với Vi xử lý, mạch số counter,…) + BI/RBO,RBI,LT ( chân điều khiển 7447, tùy thuộc vào nhu cầu nối khác nhau), Chân QA,QB,QC,QD,QE,QF,QG nối với chân a,b,c,d,e,f,g led anot chung SVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH 59 Đồ án học phần 1A GVHD: ThS Lê Sỹ Dũng - Mô tả cách thức hoạt động sau: PORT A,B,C,D : đầu vào 7447, nhận giá trị theo nhị phân (BCD) từ tới 15, tương ứng với mối giá trị nhận giải mã đầu Q tương ứng PORT QA-QG : Nối trực tiếp LED với QA=a,QB=b,QC=c,QD=d,QE=e,QF=f,QG=g, giá trị hiển thị LED phụ thuộc vào giá trị đầu vào PORTA,B,C,D theo bảng sau; BI/RBO,RBI,LT : Chân điều khiển 7447, để hiểu rõ bạn cần đọc tìm hiểu mức bảng logic sau (Để kích hoạt IC 7447 hoạt động cần nối BI/RBO=LT=1 ): SVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH 60 Đồ án học phần 1A GVHD: ThS Lê Sỹ Dũng Nên dùng cho ic số VDK tốt dùng phương pháp quét để tiết kiệm chi phí 3.2 Thạch anh 12Mhz Thạch anh điện tử: Là linh kiện làm tinh thể đá thạch anh mài phẳng xác Linh kiện thạch anh làm việc dựa hiệu ứng áp điện Hiệu ứng có tính thuận nghịch Khi áp điện áp vào mặt thạch anh, SVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH 61 Đồ án học phần 1A GVHD: ThS Lê Sỹ Dũng bị biến dạng Ngược lại, tạo sức ép vào bề mặt đó, phát điện áp Những tinh thể thạch anh sử dụng chúng có tính chất “áp điện”, có nghĩa chúng chuyển dao động khí thành điện áp ngược lại, chuyển dao động khí thành xung điện áp Tính chất áp điện Jacques Curie phát năm 1880 từ chúng sử dụng vào mạch điện tử tích chất hữu ích này.Một đặc tính quan trọng tinh thể thạch anh tác động dạng học đến chúng (âm thanh, sóng nước ) vào tinh thể thạch anh chúng tạo điện áp dao động có tần số tương đương với mức độ tác động vào chúng, chúng ứng dụng nhiều lĩnh vực Tần số cộng hưởng Thạch anh tùy thuộc vào hình dáng kích thước Mỗi tinh thể thạch anh có tần số cộng hưởng: tần số cộng hưởng nối tiếp, tần số cộng hưởng song song Hai tần số gần có trị số bền vững, bị ảnh hưởng điều kiện mơi trường bên ngồi Ngồi ra, hệ số phẩm chất mạch cộng hưởng lớn, nên tổn hao thấp Mạch dao động Thạch anh: Cho tần số ổn định, sử dụng nhiều đồng hồ điện tử (như đồng hồ đeo tay, đồng hồ để bàn ), thiết bị đo lường điện tử (tạo xung chuẩn), mạch đồng màu TV, VCR, thiết bị tin học (máy vi tính, thiết bị nối với máy vi tính), nhạc cụ điện tử Piano điện, organ SVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH 62 Đồ án học phần 1A GVHD: ThS Lê Sỹ Dũng 3.3 Led đoạn Anot chung Hình 1.1 - Phân loại cấu tạo  Led có cấu tạo bao gồm led đơn có dạng xếp theo Hình 1.1 có thêm led đơn hình tròn nhỏ thể dấu chấm tròn góc dưới, bên phải led led đơn led đoạn có Aode(cực +) Cathode(cực -) nối chung với vào điểm, đưa chân để kết nối với mạch điện  cực lại led đơn đưa thành chân riêng:  Nếu led đoạn có Anode(cực +) chung, đầu chung nối với +Vcc, chân lại dùng để điều khiển trạng thái sáng tắt led đơn, led sáng tín hiệu đặt vào chân mức  Nếu led đoạn có Cathode (cực -) chung, đầu chung nối xuống Ground (hay Mass), chân lại dùng để điều khiển trạng thái sáng tắt led đơn, led sáng tín hiệu đặt vào chân mức SVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH 63 Đồ án học phần 1A GVHD: ThS Lê Sỹ Dũng Bảng giá trị tín hiệu cathode chung Bảng mã hiển thị led đoạn dành cho led đoạn có Anode chung (các led đơn sáng mức SVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH 64 Đồ án học phần 1A GVHD: ThS Lê Sỹ Dũng Bảng giá trị tín hiệu anode chung 3.4 Tụ điện Tụ sử dụng mạch tụ gốm chống nhiễu 3.5 Và sồ linh kiện khác LED đơn Điện trở SVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH 65 Đồ án học phần 1A GVHD: ThS Lê Sỹ Dũng Hình ảnh mơ Chương trình biên soạn : ORG 00H MOV P3,#20H MAIN: MOV P2,#0FFH MOV P3,#0FFH MOV A,#00H MOV R0,#00H BAIXE: MOV P2,#0FEH MOV DPTR,#DATA1 MOV A,R0 MOVC A,@A+DPTR MOV P3,A SJMP DK SVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH 66 Đồ án học phần 1A GVHD: ThS Lê Sỹ Dũng DK: JNB P1.0,CBIN JNB P1.1,CBOUT SJMP DK CBIN: SJMP TANG CBOUT: SJMP GIAM TANG: INC R0 LCALL DELAY CJNE R0,#15H,BAIXE SJMP DAY GIAM: LCALL DELAY DEC R0 CJNE R0,#00H,BAIXE SJMP MAIN SETB P2.0 CLR P2.1 SJMP DK DAY: DELAY: MOV R6,#0FFH MOV R5,#05H MOV R7,#0FFH DJNZ R7,$ DJNZ R5,DE DEL: DE: SVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH 67 Đồ án học phần 1A DJNZ GVHD: ThS Lê Sỹ Dũng R6,DEL RET DATA1: DB 00H,01H,2H,3H,4H,5H,6H,7H,8H,9H,10H,11H,12H,13H,14H,15H,16H,17H ,18H,19H,20H END SVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH 68 Đồ án học phần 1A GVHD: ThS Lê Sỹ Dũng KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN I KẾT LUẬN Sau thực việc ta mạch điều khiển, kết nối với hiển thị led đoạn mạch hoàn chỉnh chạy theo chương trình nạp vào vi điều khiển: Đề tài số hạn chế chưa sử dụng hết tính vi điều khiển Do thời gian thưc có hạn nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót nên mong góp ý từ thầy cô bạn để đề tài hoàn thiện II HƯỚNG PHÁT TRIỂN Nếu đề tài hồn thành tốt đẹp thời gian tới, với điều kiện cho phép nhóm cố gắng phát triển đề tài lớn với nhiều hiệu ứng lạ góp phần giới thiệu phát triển ngành quảng cáo led đơn ngày sâu rộng đến tất nơi vùng q xa xơi đất nước SVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH 69 Đồ án học phần 1A GVHD: ThS Lê Sỹ Dũng TÀI LIỆU THAM KHẢO Tra linh kiện WWW.ALLDATASHEET.COM Diễn đàn điện tử Việt Nam www.dientuvietnam.net Tài liệu thực hành vi xử lý Trương Ngọc Anh Kỹ Thuật Vi Xử Lý: Tác giả: Trần Văn Trọng (ĐHSP Kỹ Thuật-TP.HCM) Giới thiệu họ VDK 89C51 Đặng Hữu Phúc trường đại học Trà Vinh Giáo trình Vi điều khiển Phạm Hùng Kim Khánh www.led.net.vn www.diendandien.com www.hoiquandientu.com 10 www.tailieu.vn 11 www.doc123.com.vn SVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH 70 ... SINH VIÊN CỦA NHÓM II: STT HỌ VÀ TÊN MSSV Nguyễn Văn Hưng 11011253 Lưu Đình Hùng 11023663 Lê Văn Hoàng Đinh Văn Linh Vũ Văn Khanh 11011003 11010083 11016913 SVTH: Nhóm 02 – DHDI7TH GHI CHÚ Nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án về vi điều khiển 98C51, Đồ án về vi điều khiển 98C51, II. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI:, PHẦN I : GIỚI THIỆU VỀ VĐK 89C51, Chức năng các chân của 8951:, Tổ chức bộ nhớ:, Các thanh ghi có chức năng đặc biệt:, Bộ nhớ ngoài (external memory) :, CÁC THANH GHI ĐIỀU KHIỂN TIMER, Các thanh ghi và các chế độ hoạt động của port nối tiếp:, VI. CÁC CHẾ ĐỘ ĐÁNH ĐỊA CHỈ: TRONG TẬP LỆNH CÓ 8 CHẾ ĐỘ ĐÁNH ĐỊA CHỈ:, VII. CÁC NHÓM LỆNH CỦA 8951, PHẦN 2 : THIẾT KẾ MẠCH BÃI ĐẬU XE, Các linh kiện có trong mạch, 5 Và một sồ linh kiện khác

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn