VERB COLLOCATIONS

7 81 0
  • Loading ...
1/7 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 11:44

[Type text] Chào em, Verbs (Động từ) – loại từ loại mang lại nhiều rắc rối cho em Nguyên nhân việc chọn đáp án sai nằm phương pháp em học từ vựng Thay học từ “apply = viết đơn xin việc” – ghi nghĩa tiếng việt; em nên học cụm từ (collocation) – “apply for a loan – đăng kí khoản vay ngân hàng” hay thay học “recommend – giới thiệu đó”, em nên học “highly recommend something” để nắm cách dùng sử dụng cụm từ môi trường giao tiếp Quốc tế Cách học động từ tốt Tiếng anh nói chung Toeic nói riêng: Các em học cụm động từ dựa vào vị trí động từ Tiếng Anh - Verb + Nouns - Verb + Adverb Tài liệu sau tập hợp Collocations cụm động từ thói quen Toeic thường xuyên bẫy em Hi vọng em đạt kết tốt thi VERB + NOUN COLLOCATIONS apply for xin attend tham dự cause gây chair close làm chủ toạ chốt hỗ trợ conclude bao gồm deserve xứng đáng discontinue không tiếp tục a grant a loan a permission a rebate a conference a function alarm concern damage problems trouble a committee a meeting a deal a gap a sale ranks an agreement a contract a deal a treaty credit praise recognition respect a line TOEIC opens excellent job opportunities Website: http://www.mshoatoeic.com tài trợ vay phép giảm giá hội nghị buổi họp mặt quan trọng báo động quan ngại thiệt hại vấn đề uỷ ban họp thương vụ khoảng trống đợt giảm giá đồng nghiệp hợp đồng thương vụ hiệp ước [lời] khen ngợi [sự] cơng nhận [sự] tơn trọng dòng sản phẩm [Type text] dismiss bác bỏ draw thu hút đưa express bày tỏ fight đấu tranh file nộp đơn, đâm đơn gain nhận được, đạt grow hold tổ chức honor làm theo issue đưa join gia nhập launch bắt đầu, mở a product an allegation a claim an offer a suggestion attention to a conclusion concern frustration a view a battle corruption crime discrimination prejudice for bankruptcy for divorce acceptance an advantage confidence entry popularity speed recognition impatient restless tired of a conference an election an inquiry a meeting a rally a party a contract an obligation an apology an injunction a statement an ultimatum a warning a club forces a union a campaign TOEIC opens excellent job opportunities Website: http://www.mshoatoeic.com sản phẩm cáo buộc [lời] yêu cầu [lời] đề nghị [sự] gợi ý ý kết luận mối quan ngại thất vọng quan điểm [trong] chiến [chống] tham nhũng [chống] tội phạm [chống] phân biệt đối xử [chống] định kiến phá sản ly hôn chấp thuận thuận lợi tự tin đầu vào ưa thích [của cơng chúng] tốc độ công nhận kiên nhẫn tập trung phát chán hội nghị bầu cử thẩm tra họp mít-tinh bữa tiệc hợp đồng nghĩa vụ lời xin lỗi cảnh báo lời tuyên bố tối hậu thư cảnh báo câu lạc lực lượng cơng đồn chiến dịch [Type text] lead dẫn dắt limit giới hạn meet đáp ứng negotiate đàm phán overcome vượt qua, xử lý trả giá pay dành postpone hoãn propose kiến nghị pursue theo đuổi reach đạt đến, đạt tới an initiative an investigation a product a discussion the amount capacity growth scope expectations the needs wishes the deadline a deal a settlement terms a treaty adversity obstacles problems resistance dearly for dividends a fine your respects to interest tribute to a compliment an engagement a meeting a trip an idea a plan reform a solution an ambition a career a goal an objective a policy an agreement an compromise a conclusion a decision a limit a verdict TOEIC opens excellent job opportunities Website: http://www.mshoatoeic.com khởi nguồn điều tra sản phẩm thảo luận số lượng công suất phát triển phạm vi kỳ vọng nhu cầu lòng mong muốn trước hạn cuối thương vụ vụ hồ giải điều khoản hiệp ước khó khăn vấn đề chống cự cao cho cổ tức tiền phạt tôn trọng cho quan tâm lời khen ngợi cho họp, gặp chuyến ý kiến kế hoạch thay đổi giải pháp hoài bão nghiệp mục tiêu sách đồng thuận thoả hiệp kết luận định giới hạn phán [Type text] register bày tỏ secure bảo đảm settle giải suffer chịu đựng support ủng hộ tackle giải undermine phá hoại giảm thiếu xói mòn voice lên tiếng bày tỏ withstand chống cự a complaint concern displeasure an objection a protest payment permission a seat a debt an argument your differences a disagreement a dispute a defeat a loss a setback an argument a claim a contention a hypothesis a challenge a crisis a problem a question a task authority confidence credibility legitimacy morale concern doubts misgivings pressure phàn nàn quan ngại bất mãn, phản đối toán cho phép chỗ ngồi nợ tranh chấp thất bại khó khăn lý lẽ xác nhận cáo buộc giả thuyết thách thức khủng hoảng vấn đề câu hỏi việc danh dự tự tin tín nhiệm đáng đạo đức quan ngại nghi ngờ lo âu, hoài nghi áp lực VERB + ADVERB COLLOCATIONS agree đồng ý approve argue tranh cãi completely reluctantly unanimously unreservedly thoroughly wholeheartedly forcefully TOEIC opens excellent job opportunities Website: http://www.mshoatoeic.com hoàn toàn cách ngần ngại trí cẩn thận hết lòng mạnh mẽ [Type text] borrow mượn change thay đổi choose lựa chọn climb tăng differ khác fail thất bại fall giảm fight chiến đấu, đánh improve cải thiện listen nghe object phản đối obtain đạt passionately persuasively strongly heavily dramatically drastically fundamentally rapidly significantly carefully sensibly well dramatically rapidly sharply steadily steeply markedly substantially abysmally completely miserably narrowly rapidly sharply steadily steeply doggedly hard tenaciously desperately dramatically greatly markedly vastly attentively carefully closely hard intently bitterly formally strenuously vehemently dishonestly TOEIC opens excellent job opportunities Website: http://www.mshoatoeic.com cách thuyết phục nghiêm túc nhiều [tiền] đột ngột mạnh mẽ nhanh đáng kể cẩn thận nhạy cảm thông thái đột ngột nhanh mạnh đều mạnh đáng kể cực hoàn toàn kinh khủng đột ngột nhanh mạnh đều tiếp tục mạnh kiên vô vọng đột ngột đáng kể nhiều chăm cẩn thận cố gắng tích cực chăm liệt thức hăng hái kịch liệt, dội cách thiếu trung [Type text] promote xúc tiến react phản ứng recommend đề nghị reduce giảm reject từ chối remember nhớ rise tăng search tìm kiếm treat đối xử wait đợi fraudulently illegally actively heavily strongly vigorously adversely angrily unfavorably violently thoroughly unreservedly wholeheartedly heartily dramatically drastically gradually substantially categorically decisively outright distinctly rightly vaguely dramatically rapidly sharply steadily steeply diligently frantically painstakingly systematically badly equally harshly leniently unfairly anxiously eagerly expectantly impatiently quietly TOEIC opens excellent job opportunities Website: http://www.mshoatoeic.com thực cách gian lận cách bất hợp pháp tích cực mạnh mẽ tiêu cực cách tức giận bất lợi cách bạo lực cẩn thận cởi mở hết lòng thân mật đột ngột mạnh mẽ từ từ đáng kể thẳng thừng, dứt khốt rõ ràng, minh bạch chuẩn ngờ ngợ, khơng chắn đột ngột nhanh mạnh đều mạnh chăm điên cuồng cẩn thận, chịu khó có hệ thống tệ công cay nghiệt khoan dung không công hồi hộp hăm hở, hăng hái hy vọng, kỳ vọng kiên nhẫn [trong] im lặng [Type text] watch xem weaken làm yếu win chiến thắng work làm việc avidly helplessly idly incredulously intently considerably fatally seriously severely comfortably convincingly easily narrowly closely [with/towards] steadily TOEIC opens excellent job opportunities Website: http://www.mshoatoeic.com say sưa, ngấu nghiến bất lực, vô vọng [những thứ] khơng đâu [trong] hồi nghi chăm đáng kể cách chết người nghiêm trọng dễ dàng thuyết phục dễ dàng gần với kiên định, vững ... hỏi việc danh dự tự tin tín nhiệm đáng đạo đức quan ngại nghi ngờ lo âu, hoài nghi áp lực VERB + ADVERB COLLOCATIONS agree đồng ý approve argue tranh cãi completely reluctantly unanimously unreservedly
- Xem thêm -

Xem thêm: VERB COLLOCATIONS , VERB COLLOCATIONS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn