Anh chị hãy bình luận ý kiến sau đây của lão tử kẻ biết người là người khôn kẻ biết mình là người sáng

1 113 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 11:38

Anh (chị) hãy bình luận ý kiến sau đây của Lão Tử: Kẻ biết người là người khôn, kẻ biết mình là người sáng Ngữ Văn 12 Bình chọn:Câu nói ấy của Lão Tử giúp chúng ta biết nhìn người, nhìn mình để hiểu người, hiểu mình để mà sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.Anh (chị) hãy trình bày ý kiến của mình về câu nói sau đây của Virgile: Cái gì cũng...Anh (chị) hãy viết một đoạn văn từ 400 đến 600 từ nói về suy nghĩ của anh (chị) về...Anh (chị) hiểu như thế nào về câu nói của nữ văn sĩ Tháckơrê trong bộ tiểu thuyết...Hãy bình luận câu nói của nhà văn Nguyễn Khải : Sự sống nảy sinh từ trong cái chết,...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Ông cha ta thường nói “Ăn thì dễ, ở thì khó”. Thật vậy, trong cuộc sống hàng ngày của chúng la “ăn” thì chỉ là một vấn đề đơn giản, chỉ giải quyết sự đòi hỏi của bao tử, còn mối quan hệ của chúng ta với những người xung quanh trong xã hội để chúng ta sống mới là vấn đề quan trọng, phức tạp. Chính vì vậy mà nhà triết học nổi tiếng của Trung Quốc đã nói: Kẻ biết người là người khôn, kẻ biết mình là người sáng.Câu nói trên của Lão Tử có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, là bài học rất cần thiết trong cuộc đời chúng ta. Trước tiên ta phải biết vì sao Lão Tử bảo: Kể biết người là người khôn” sở dĩ “Kẻ biết người là người khôn” vì ta có hiểu rõ người dó, biết được tâm tính, sở thích, cách sống của người đó thì ta mới có cách quan hệ thích hợp, để thu phục đựợc người đó và ta không bạo giờ bị người đó qua mặt ta trong bất kì công việc gì, nghĩa là ta không bao giờ bị người đó lừa gạt. Ví dụ, chúng ta biết được người chúng ta quan hệ là một con người có tâm hồn cao thượng, nhân đức, có quan điểm sống đúng đắn thì chúng ta yên tâm và học tập ở ngựời đó được nhiều điều tốt đẹp. Ngược lại chúng ta biết một người có tâm địa ác độc, bản chất gian xảo, có cách sống không đúng đắn thì ta nên tránh xa người ấy, đề phòng mọi hành động của người ấy. Quả đúng là “Kẻ biết người là người khôn”.Điều thứ hai mà ta cần hiểu rõ ở đây là: “Kẻ biết mình là người sáng”. Kẻ biết mình là kẻ hiểu rất rõ về chính mìnhXem thêm tại: https:loigiaihay.comanhchihaybinhluanykiensaudaycualaotukebietnguoilanguoikhonkebietminhlanguoisangnguvan12c30a1090.htmlixzz5n1Q1RUb2 Anh chị bình luận ý kiến sau Lão Tử Kẻ biết người người khôn kẻ biết người sáng" - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Câu nói Lão Tử giúp biết nhìn người, nhìn để hiểu người, hiểu sống sống tốt đẹp • Anh (chị) trình bày ý kiến câu nói sau Virgile: "Cái • Anh (chị) viết đoạn văn từ 400 đến 600 từ nói suy nghĩ anh (chị) • Anh (chị) hiểu câu nói nữ văn sĩ Thác-kơ-rê tiểu thuyết • Hãy bình luận câu nói nhà văn Nguyễn Khải : "Sự sống nảy sinh từ chết, Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Mơn Văn học Ơng cha ta thường nói “Ăn dễ, khó” Thật vậy, sống hàng ngày chúng la “ăn” vấn đề đơn giản, giải đòi hỏi bao tử, mối quan hệ với người xung quanh xã hội để sống vấn đề quan trọng, phức tạp Chính mà nhà triết học tiếng Trung Quốc nói: "Kẻ biết người người khơn, kẻ biết người sáng" Câu nói Lão Tửý nghĩa vơ sâu sắc, học cần thiết đời Trước tiên ta phải biết Lão Tử bảo: "Kể biết người người khôn” “Kẻ biết người người khơn” ta có hiểu rõ người dó, biết tâm tính, sở thích, cách sống người ta có cách quan hệ thích hợp, để thu phục đựợc người ta khơng bạo bị người qua mặt ta cơng việc gì, nghĩa ta khơng bị người lừa gạt Ví dụ, biết người quan hệ người có tâm hồn cao thượng, nhân đức, có quan điểm sống đắn yên tâm học tập ngựời nhiều điều tốt đẹp Ngược lại biết người có tâm địa ác độc, chất gian xảo, có cách sống khơng đắn ta nên tránh xa người ấy, đề phòng hành động người Quả “Kẻ biết người người khôn” Điều thứ hai mà ta cần hiểu rõ là: “Kẻ biết người sáng” Kẻ biết kẻ hiểu rõ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/anh-chi-hay-binh-luan-y-kien-sau-day-cua-lao-tu-ke-biet-nguoi-la-nguoikhon-ke-biet-minh-la-nguoi-sang-ngu-van-12-c30a1090.html#ixzz5n1Q1RUb2
- Xem thêm -

Xem thêm: Anh chị hãy bình luận ý kiến sau đây của lão tử kẻ biết người là người khôn kẻ biết mình là người sáng, Anh chị hãy bình luận ý kiến sau đây của lão tử kẻ biết người là người khôn kẻ biết mình là người sáng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn