vocabulary part1,2,3,4

39 92 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 11:26

• Văn phòng : Be making photocopies : Be lifting up some papers : Be starting at a monitor : Đang phô tô, in Đang lấy vài tờ báo Đang chăm nhìn vào hình máy tính Đang ngồi bàn làm việc Đang viết lên mảnh giấy Đang xem xét tấp áp phích Đang nói chuyện điện thoại Đang xếp giấy tờ Đang tham dự thảo luận thân mật Đang tập hợp phòng hội nghị Đang chuẩn bị vài tập hồ sơ Đang thảo luận số tài liệu Be seated at a workstation : Be writing on a piece of paper Be examining the poster : Be talking on the telephone : Be sorting through some paperwork : Be engaged in a friendly discussion : Be gathered in a conference room : Be reparing some folders : Be discussing some documents : • Nơi ăn uống : Be being served : Be eating in a restaurant : Be sitting together at a table : Be eating together : Be sitting across from each other : Be sitting outdoors at a café : Đang phục vụ Đang ăn nhà hàng Đang ngồi chung bàn Đang ăn chung với Đang ngồi đối diện Đang ngồi quán ăn nhỏ trời Thức ăn dọn lên bàn Thức ăn dọn lên bàn Đang làm thức ăn Đang rót nước vào ly Đang dọn bàn Đang rửa chén Đang rửa chén Đang múc kem Have been laid on the table : Have been set : Be reparing food : Be pooring water in to a glass : Be cleaning (away) the table : Be washing the dishes : Be doing the dishes : Be scooping the ice cream • Mua sắm : Be pulling a cart : Be being displayed : Be full of books : Have been arranged in the displayed Đang kéo xe đựng hàng (Trong siêu thị) Đang trưng bày Đầy sách Đã xếp tủ trưng bày case : Be looking in the shop windows : Be lines with bookselves : Be hanging from the rack : Be on display : Đang nhìn vào tử kính bán hàng Được xếp dọc theo kệ sách Đang treo giá Đang trưng bày • Xây dựng, làm việc : Be working with an electric device : Đang làm việc với thiết bị dung điện Đang chở vài công tai nơ Đang cầm gối Đang với lấy hàng siêu thị Đã trình bày họp Được trưng để bán Đang đổ từ xô vào bồn chứa Be carrying some containers : Be holding a pillow : Be reaching for an item in a supermarket : Have been arranged on the boxes : Be laid out for sales : Be emptying a bucket in to a container: Be working with a hammer : Be operating heavy machinery : Have lifted the weelbarrow : Be loading a box on to a cart : Be watching the other use a tools: Đang làm việc với búa Đang vận hành thiết bị cỡ lớn Đã nâng xe cút kít lên Đang chất hộp lên xe đẩy Đang quan sát người dùng thiết bị Đang làm việc với máy to Đang làm việc sữa chữa nhà trời Đang làm dự án (Hay cơng việc đó) Đã chất lên Được đỗ gần tòa nhà Be working with a large machine : Be working outside on the house : Be working on : Have been loaded : Be parked near a building : • Động tác chuyên biệt : Be taking a photograph : Be removing loaves of bread from the oven : Be using the computer : Be holding the receive to his ear : Đang chụp hình Đang lấy ổ bánh mì khỏi lò nướng Đang dùng máy vi tính Anh áp ống nghe điện thoại vào tai Đang khom người Sẵn sàng câu cá Be bending down : Be ready go fishing : Be helping herself to a snack : Be vacuuming the floor : Be looking (closely) at : Be sitting by : Be seated with one’s legs crossed : Be standing beside [next to] Be holding a bowl : Be leaning forward by the counter : Be walking beside the pool : Be putting gar in his car : Be talking in a group : Be bending over some luggage : Be standing near some vehicles : Be standing at a machine : Be waiting to board the vehicle : Be waiting at -Be rowing a boat on the water : Be facing each other : Be facing in opposite directions : Be laying a piece of music : Be playing a musical piece : Be making a transaction : Be waiting to + động từ nguyên mẫu : Be walking beside : Be running ahead of : Be moving down the slope : Cô tự lấy ăn nhẹ Đang hút bụi sàn nhà Đang nhìn(kỹ) Đang ngồi cạnh Ngồi vắt chéo chân Đang đứng kề Đang cầm chén Đang rướn người qua quày Đang bộ/ dạo bên hồ bơi Đang đổ xăng vào xe Đang nói chuyện nhóm Đang khom người hành lý Đang đứng gần vài xe Đang đứng chỗ máy Đang chờ lên xe Đang chờ Đang chèo thuyền mặt nước Đang đối mặt Đang đối lưng Đang chơi nhạc Đang chơi nhạc Đang giao dịch Đang chờ làm Đang bên cạnh Đang chạy đàng trước (ai/ gì) Đang di chuyển xuống dốc • Trạng thái vật : A is/are teller than B : There is/are A in front of B : Be sharing : Be arranged out side : Extends up from the beach : Have been stacked : Be reflacted in the water : Be lined with : The road passes by : What time did you get here ? A cao B Có A phía trước B Đang chia sẻ, dùng chung Được đặt bên Trải dài từ bở biển Được chất đống Được phản chiếu mặt nước Dọc theo, song song Con đường chạy ngang qua Mấy anh nghé qua ? Who is good at ? Have been set The path leads to : The light are on Have been positioned There is/are A bise B : Cover Be being offerred for sale : The flags are wawing : There is A on the ceiling : Form a pattern : Be waiting at the crossing : Ai người giỏi ? Thức ăn dọn Con đường mòn (dẫn tới) Đèn sáng (Đang mở) Đã xếp đặt vào vị trí Có A bên cạnh B Che phủ lên Đang rao bán Lá cờ phấp phới Có A trần nhà Hình thành mẫu nhà Đang chờ vạch sơn dành cho người qua đường Được đỗ tựa vào/ kế bên Be parked against/next to : • Cách diễn đạt thường gặp Part : Câu hỏi WH : What are + danh từ ? What does A look like ? What do/ did you think of/about ~? What time + câu hỏi ~? Who responsible for ~? Who can + Động từ nguyên mẫu ~? Who will be + V-ing ~? Who should I give + vật + to ~? Who called me while + chủ ngữ + động từ ? Who knows how to + động từ nguyên mẫu ~ ? Whose turn is it to + Động từ nguyên mẫu ~? When did you + Động từ nguyên mẫu ~? When did you get back (from + nơi chốn) ? When should I expect to + động từ nguyên mẫu ~? When will + chủ ngữ + động từ nguyên mẫu ? When can I + động từ nguyên mẫu + you ~? Where are + Danh từ ? Where you want me to + Động từ nguyên mẫu ~? Where you want me to put + Sự vật ? Where did you want me to put + vật ? Where can I + động từ nguyên mẫu ~? Where can I get + Danh từ ? Where should I + động từ nguyên mẫu~? Where should I send + vật ? Where have you been ? Why is + chủ ngữ + so + tính từ ? Why is + chủ ngữ + so + successful ? Why is + chủ ngữ + so eager to + động từ nguyên mẫu ~? Where have you been ? Why is + chủ ngữ + so + tính từ ? Why is + chủ ngữ + so + successful ? Why is + chủ ngữ + so eager to + động từ nguyên mẫu ~? Why was/wasn’t + chủ ngữ ~? Why were/weren’t you ~? Why did you + động từ nguyên mẫu ~? Why did you come back (from + nơi chốn) ? Why don’t you + động từ nguyên mẫu~? Why don’t you ask + người + for ~? Why don’t you ask + người + to + động từ nguyên mẫu ? Why don’t you let me carry ~? how was + danh từ ? how was your trip (to+nơi chốn) ? how ‘s A going ? how you think chủ ngữ + động từ ~? How long does it take to + động từ nguyên mẫu ~? How long does it take to get to + nơi chốn ? How long have you been + V-ing ~? How much time do(es) + chủ ngữ + động từ ~? How much time you need to + động từ nguyên maaux~? How many + danh từ + do(es) + chủ ngữ + động từ ~? How many vacation days you have left ? How many times do(es) chủ ngữ + động từ ~? How soon + câu hỏi ~? How often + câu hỏi ~? How far is A from B ? How come + chủ ngữ + động từ ~? Which + chủ ngữ + động từ ~? • Câu hỏi Yes/No Do you think (that) chủ ngữ + động từ ~? Do you want to + động từ nguyên mẫu ~? Do you want me to + động từ nguyên mẫu ~? Do I have to + Động từ nguyên mẫu ~? Do I have to pick + vật+ up(in person) ? Do I have to pick + người + up (in person) ? Did you forget + Động từ nguyên mẫu ~? Did you hear (that) chủ ngữ + động từ ~? Did we get + vật ~? Are you going to + động từ nguyên mẫu ~? Are you ready to + Động từ nguyên mẫu ~? Are you supposed to + động từ nguyên mẫu ~? Are you interested in ~? Is every one + V-ing ~? Is it OK [all right] if chủ ngữ + động từ ~? Is it so + tính từ + to + động từ nguyên mẫu ~? Is it so + expensive to + động từ nguyên mẫu ~? Is it difficult to + động từ nguyên mẫu ? Is there any way to + động từ nguyên mẫu ~? Is there any one else who + động từ ~? Can you help me with + danh từ ~? Can you help me to + động từ nguyên mẫu ~? Could you tell (show) me ~? Can I get + vật ? Would you like to + đông từ nguyên mẫu ~? Would you prefer ~? Have you (ever) + P.P ~? Have you (ever) seen ~? Have you heard (that) chủ ngữ + động từ ~? Have you ever been to + nơi chốn ? Have you tried + động danh từ ~? • Các loại câu hỏi khác : Would you like A or B ? Do you prefer + V-ing A or B ? Do(es) chủ ngữ + động từ 1-or đông từ 2~? Did you ~ cụm trạng từ nơi chốn or cụm trạng từ nơi chốn ? Will you ~ cụm trạng từ thời gian or cụm trạng từ thời gian ? Câu hỏi Yes/No 1, or câu hỏi Yes/No ? Do you have to ~, or can you ~? Do you want to ~? Or would you rather~? Will you ~, or are you ~? Can you~or are you~? Could you ~, or are you ~? Could you ~, or should I ~? Should I ~, you need to ~? You are ~, aren’t you ? We’re ~, aren’t we ? He/she/it is ~, isn’t he/she/it? Người đàn ông/ phụ nữ + is~, isn’t he/she ? Sự vật + is~, isn’t it ? Have you tried + (động danh từ ~) ? It’s + tính từ thời tiết , isn’t it ? You~don’t you ? You ~ didn’t you I+ động từ khứ ~, didn’t I ? I + động từ khứ ~, didn’t you ? I realy enjoyed ~, didn’t you ? Chủ ngữ số nhiều ~, don’t they ? Chủ ngữ số nhiều + will ~, won’t they ? Aren’t you going + động từ nguyên mẫu ~? Aren’t/isn’t + chủ ngữ + due to + động từ nguyên mâu~? Isn’t that where + chủ ngữ + động từ~? Don’t you need~? Didn’t you + động từ nguyên mẫu ~? Won’t we need to + động từ nguyên mẫu ~? Shouldn’t we + động từ nguyên mẫu~? Shouldn’t we practice~? Do/would you mind~? Do you know what/who/when/where/why/how chủ ngữ + động từ ~? Do you know how to + động từ nguyên mẫu ~? Do you know how to get to + nơi chốn ? Do you know how to use ~? Can you tell me where chủ ngữ + is ? • Câu kể I’ve been + V-ing all morning/day/week You + động từ nguyên mẫu ~? You want to + động từ nguyên mẫu ~? You mean ~? Let+động từ nguyên mẫu Please + động từ nguyên mẫu ~ Please fax ~as soon as possible I wonder if chủ ngữ + động từ ~ • Cách diễn đạt thường gặp Part : Hỏi theo chủ đề : What are they discussing ? What are the speaker discussing ? What are they talking about ? What are the speaker talking about ? What is being discussed? What is the topic of this conversation Hỏi thông tin chi tiết What is the problem ? What ‘s wrong with the report ? What is the man worried about ? What is the man looking for ? What is the man hopping to get ? What did the man ? What did the man win ? What will happen to the contract next ? What information does than man provide ? What department is sending out the annual report ? Trường hợp hỏi việc làm làm: What does the man ? What is the man doing ? What is the man going to next ? What will the man probably ? What should the man ? Trường hợp hỏi nghê nghiệp : What is his job ? What is his occupation ? What is his profession ? What does he for a living ? What line of work is he in ? What line of business is he in ? What bussiness are the speakers in ? Who is the man ? Trường hợp hỏi nơi chốn (1) – hỏi nơi diễn đối thoại : Where are the speakers ? Where most likely are the speakers ? Where the speakers probably work ? Where does this conversation take place ? Where is the man originally coming from today ? Where is the report ? Where was the check drawn ? Where is the conference center ? Where are they supposed to meet ? Where does the man want to go ? Where does the man suggest sending employees ? Where does the man suggest holding the party ? Where did they go ? Where did the speakers meet ? Where will the reunion be held ? Where will the man probably next ? When is the awards ceremony ? When is the meeting going to be held ? When is this conversation most likely take place ? When does the man want to meet with Mr.Denver ? When was the software first expected to be ready ? When did the man attend the seminar ? When will the man visit again ? When will the man’s plane depart ? (khi máy bay người đàn ông khởi hành) When will the speakers meet Gustaf ? When will the man prefer to meet the sales representatives ? What time does the show start? Trường hợp hỏi cách thức, phương pháp : How is the man feeling ? How does the man usually get to work ? How was the shipment sent ? How will the man help the woman ? How will the man contact the flower shop ? How will the man get to the lecture ? How will the man let Carol know about his plans ? How should the man abtain the supplies ? How many cakes this the man order ? How much does the man want to pay ? How long has the company existed ? How soon will the next bus come ? Trường hợp hỏi lý : Why is the man upset ? Why is the man worried ? Why is the man calling ? Why is the man going to the camera store ? Why is the speakers surprised ? Why does the man want to speak with the manager ? Why was the woman unaware of the cancellation ? Why did the man call ? Why did the man rearrange the tables ? Trường hợp hỏi đối tượng : Who is the man ? Who most likely is Jim ? Who most likely are the speakers ? Who is the man speaking to ? Who will the man probably talk to ? Who is wating to talk to the man ? Who is allowed to use the conference room ? Who most likely are taking the class ? 10 phiếu Dow jones index : số Dow Jons Dividend : cổ tức Conference call : triệu tập hội nghị Seminar : Buổi họp, buổi học (Dành cho nhân viên cơng ty) Staff meeting : Họp tồn thể nhân viên Hold a meeting : tổ chức họp Reschedule a meeting : Sắp xếp ngày họp khác Registed for (=sign up, enroll in) : Đăng ký tham dự Be absent from the meeting : vắng họp Opening seremony : lễ khai trương Guest speaker : diễn giả khách mời công chúng Shareholder : cổ đông Sell off : việc bán tháo cổ phiếu Presentation : Bài báo cáo thuyết trình Workshop : Hội thảo chuyên đề Session : buổi (họp) Move up a meeting : dời họp Reside over : chủ tọa Attend a meeting(=be present at the meeting) : dự họp Be at a meeting : họp Keynote speaker : diễn giả Panel : nhóm người tham gia hội thảo/diễn đàn Agenda : chương trình hội họp Handout : tài liệu phát tay Cancel a meeting : hủy bỏ họp Podium (=plaform) : diễn đàn Items : hàng Adjourn a meeting : [ə'dʒə:n] dời lại họp End the meeting (conclude the meeting/conference) : kết thúc họp Từ vựng liên quan đến ngân hàng : Banker : chủ ngân hàng Branch manager : Giám đốc chi nhánh Loan officer : nhân viên tín dụng Account number : số tài khoảng Minutes : Biên họp Branch : chi nhánh Bank officer : nhân viên ngân hàng (Bank) teller : nhân viên thu phát ngân ATM (Automated teller machine) : máy rút tiền tự động Cash a check : đổi sec lấy tiền mặt Check the balance : kiểm tra số dư Transaction : giao dịch Open an account (# close an acccount) : mở tài khoảng Apply for a loan : nộp đơn xin vay tiền Exchange foreign currency : thu đổi ngoại tệ Transfer : chuyển giao, chuyển nhượng Slip : giấy nhỏ, phiếu Get(take out a loan) : vay tiền Housing loan : vay tiền mua nhà Fill out [in] a form : điền vào mẫu đơn Check : chi phiếu,sec 25 Draft(=bill) : hối phiếu CD (certificate of Deposit) : chứng từ ký thác Issue(=draw) : phát hành Account statement : Bản báo cáo tài khoảng Interest rate : lãi suất Draw(=withdraw, make a withdraw, take out) : rút tiền Credit rating : đánh giá khả tài Deposit (make a deposit, put in) : Gửi tiền vào Collateral : vật chấp Từ vựng liên quan đến san bay, máy bay : Book a flight : đăng ký chuyến bay Reservation counter : quày đặt vé Conformation : việc xác nhận(chuyến Round trip ticket : vé bay) One way ticket : vé chiều Courtesy shuttle : xe đưa rước miễn phí Check in : làm thủ tục đầu vào Window seat : chỗ ngồi gần cửa sổ Aisle seat : chỗ ngồi gần lối First class : ghế hạng Business class : (ghế) hạng doanh nhân Bounce : trả cho người ký (sec) bị bội chi Economy class : ghế loại thường Check the baggage : kiểm tra hành lý Carry on : hành lý xách tay Security check point : chốt kiểm tra an ninh Duty free shop : cửa hàng miễn thuế Snack bar : nơi bán thức ăn nhanh, thường sân bay Kiosk : kiosk Concourse['kɔηkɔ:s] : phòng đợi lớn sân bay Board : lên máy bay Boarding pass : thẻ lên máy bay Boarding gate : cổng lên máy bay Boarding time : Giờ lên máy bay Flight number : số chuyến bay Runway : đường băng Take off : cất cánh Land : hạ cánh Captain : trưởng, trưởng đồn bay Flight attendant : tiếp viên hàng khơng Call button : nút gọi (trên máy bay) Overhead compartment : ngăn để hành lý Fasten the seatbelt : cài thắt lưng an Remain seated : ngồi chỗ toàn Return your seat back : kéo ghế thẳng Return your table to an upright đứng trở lại position : dựng đứng bàn ăn lên 26 Continental breakfast : bữa điểm tâm nhẹ (Bánh mì, bơ cà phê) Requent flier : người thường xuyên lại máy bay Stopover : Quá cảnh Connecting flight : chuyến bay chuyển tiếp B&B (Bed and breakfast): phòng trọ giá rẻ phục vụ giường nằm phục vụ điểm tâm Caroulsel : băng chuyền, hành lý, hàng hóa Customs declaration : khai hải quan Time diference : khác biệt thời gian, lệch múi Mileage : khoảng cách bay Transfer : chuyển tiếp Make a connection : chuyển tiếp Fully equipped : đầy đủ thiết bị Baggage claim area : khu vực nhận lại hành lý Disembarkation card : thẻ xuống máy bay Clear customs : làm thủ tục hải quan Từ vựng liên quan đến công ty du lịch: Travel agency : công ty du lịch Intinerary : [ai'tinərəri; i'tinərəri] lộ trình Reconform : tái xác nhận Accommondation : nơi Inn : nhà trọ, khách sạn Tourist attraction : Điểm thu hút du khách Valuable : quý giá Travel agent : nhân viên công ty du lịch Tour guide : hướng dẫn viên du lịch Go sightseeing : ngắm cảnh Hotel : khách sạn Lodge: [lɔdʒ] : nhà nghỉ Tourist site : Điểm du lịch Từ vựng liên quan đến khách sạn : Check in : làm thủ tục nhận phòng Vacancy : phòng trống Double : phòng đơi Suite : dãy phòng Overlook : phòng nhìn biển, sơng Room service : dịch vụ phòng Front desk : Bàn tiếp tân Charge : tính tiền Hallway : hành lang Check out : làm thủ tục trả phòng Single : (phòng đơn) Twin : phòng có gường đơn Thermoniter : nhiệt kế House keeping : quản lý khách sạn Bellboy : người hầu phòng Bill : phiếu tính tiền Front desk clerk : nhân viên tiếp tân Parlor['pɑ:lə] : phòng khách 27 Lobby : hành lang Valet parking : việc đưa xe vào bãi cho khách How many nights are you staying ? Ông bà định đêm ? Từ vựng liên quan đến công ty cho thuê xe Agreement form : mẫu hợp đồng Fill [in] out : điền vào Enter : Bước vào Final odometer reading : số quãng đường xe Indicate the level of fiel tank : mức Main office : văn phòng xăng Leave a car unclocked : khơng khóa xe Parking lot : Bãi đậu xe Từ vựng liên quan đến bệnh viện : General hospital : Bệnh viện đa khoa Enter [go in to] a hospital (=be hospitalized) : nhập viện Send sb to a hospital(=hospitalize) : Đưa vào viện Be in the hospital : nằm viện Leave a hospital (Be out of the hospital) : viện Attend a hospital (As an outpatient)=(=go to hospital) : Điều trị ngoại trú Visit [ call in] sb at the hospital : thăm nằm viện Physician : bác sĩ Specialist : chuyên gia Cardiologist : Bác sĩ chuyên khoa tim mạch Dermatologist [,də:mə'tɔlədʒist]: Bác sĩ chuyên khoa da liễu Chiropractor : [,kaiərou'præktə] người chữa bệnh phương pháp nắn xương khớp Ophthalmonogist : Bác sĩ chuyên khoa mắt Physical therapist : Bác sĩ chuyên khoa thần kinh Fracture : chỗ gãy xương Sprain : trật khớp Disease [di'zi:z] : chứng bệnh Insomnia(=sleep disorder) [in'sɔmniə] : Pediatrician : Bác sĩ chuyên khoa nhi Surgeon(=operation): việc giải phẩu Nausea ['nɔ:sjə] : buồn nơn Diagnosis[,daiəg'nousis] : chẩn đốn Amnesia[ỉm'ni:zjə] : chứng trí nhớ Backache['bỉkeik] : chứng đau lưng 28 chứng ngủ Diabetes[,daiə'bi:tiz]: Bệnh tiểu đường Leukemia[lju:'ki:miə] : Bệnh bạch cầu Diarrhea[,daiə'riə] : Bệnh tiêu chảy High blood pressure : Bệnh cao/thấp huyết áp Sore throat : đau họng Stroke : Đột quỵ, tai biến Crutch : nạng Patient information form : Phiếu thông tin bệnh nhân Symptom : triệu chứng Come down with : mắc chứng Rash : Phát ban, bệnh ban Stomachache['stʌmək'eik] : Đau bao tử Cast : Bó bột Waiting room : phòng chờ Check up : khám tổng quát Be in good shape : có sức khỏe tốt, mạnh khỏe Run down : mệt mỏi, nhúm bệnh Under the weather : mệt, khó người Fever : sốt Infectious (=contagious) : Truyền nhiễm Stethoscope : ['steθəskoup] ống nghe Regimen['redʒimən] :chế độ ăn uống luyện tập Congestion : tắt nghẽn Chronic : mãn tính Prescribe : toa, kê toa Prescription : kê toa, toa thuốc Prognosis : [prɔg'nousi:z] chẩn đoán Từ vựng liên quan đến nha khoa : Dentist’s office (Dental clinic) : phòng khám nha khoa Cavity (=Decay, decayed tooth): lỗ sâu Gums : nướu Fill in, put the cap on : trám Root canal (treatment) : Điều trị ống chân Dentist : nha sĩ Molar : hàm Grind : nghiền thức ăn Pull out(=extract) : nhổ Từ vựng liên quan đến nhà thuốc tây: Pharmacy : nhà thuốc tây Have (get) a prescription filled : mua bán thuốc theo toa Take medicine : uống thuốc Pharmacist (=druggist) : Dược sĩ Pharmaceutical : thuộc dược Medication : thuốc (nói chung) 29 Pill : viên thuốc tròn Lozenge : viên thuốc hình thoi Powder : (thuốc) bôi Tablet : viên thuốc dẹt Liquid medicine : thuốc nước Prescription medicine [drug] : thuốc mua theo toa Từ vựng liên quan đến bưu điện : Regular mail : thư gửi thường Surface mail : thư chuyển đường thủy hay đường Antibiotic : kháng sinh Dose : liều thuốc Side effect : tác dụng phụ First – aid kit : dụng cụ sơ cứu Registered mail : thư gửi bảo đảm Over the counter medicine[drug] : thuốc bán tự Administer : dùng thuốc Dosage : liều lượng Drowsiness : buồn ngủ Từ vựng liên quan đến thư viện : Borrow (=check out, keep out) : mượn Library borrower’s card : thẻ mượn sách, thẻ thư viện Due : đến hạng Librarian : thủ thư Categorize : ['kætigəraiz] phân loại Shelf : kệ sách Airmail : thư chuyển đường hàng không First class : thư phát ưu tiên Return the book : trả sách Be eligible to : phép Fine : phạt Reference : sách tham khảo Library hours : mở cửa thư viện Aisle : lối Special dilivery : chuyển phát nhanh Overnight delivery : chuyển phát qua đêm Send : gửi Drop off : Gửi bổ thư vào thùng Package (parcel) : bưu phẩm Pick up : lấy How long does it take to : động từ ngun mẫu, để làm Từ vựng liên quan đến tòa án : Courthouse : trụ sở tòa án Appear in count : tòa Lawyer[attorney] : luật sư Juror : thành viên ban hội thẩm, bội thảm Court : tòa án Judge : quan tòa, thẩm phán Jury : Bồi thẩm đoàn Plaintiff/accuser : nguyên đơn 30 Defendant/ the accused : bị đơn Trial : Buổi xử án Lawsuit : việc kiện cáo, tố tụng Win the suit[case] (=the case is decided in favor of) : thắng kiện Appeal : kháng án Infringe : xâm phạm Lose the suit [case] : thua kiện Testify : Đưa chứng Từ vựng liên quan đến bảo hiểm : Insurance : bảo hiểm Life insurance : bảo hiểm nhân thọ Car (auto) insurance : Bảo hiểm xe ô tô Insure : Bảo hiểm Beneficiary : [,beni'fi∫əri] : người hưởng bảo hiểm Insurance company : công ty bảo hiểm Health insurance : Bảo hiểm y tế Insurance policy : Hợp đồng bảo hiểm Coverage : phạm vi bao hàm Claim : người đòi chi trả Từ vựng liên quan đến đường bộ: Expressway, freeway, thru[through] way : đường cao tốc State highway : Đường nội tiểu bang Provincial highway : tỉnh lộ US highway : quốc lộ Interstate highway : đường liên bang Country trunk highway : xa lộ liên kết hạt Ramp : Đoạn đường dốc Turn off (exit) : đường rẽ, từ đường Median : dải phân cách Reroute : thay đổi lộ trình Junction : giao lộ Off-road : xe cộ thiết kế để chạy địa hình gồ gờ Walkway : đường dành cho người Thoroughfare : đại lộ Pull over : tấp vào lề đường tránh sang bên để nhường đường Pull out of : (xe) khỏi Pull up : dừng lại Route : lộ trình Toll gate : trạm thu phí Intersection : Giao lộ Side walk : vỉa hè Boulevard : đại lộ Curb : lề đường, mép đường Pull in to : tấp vào dừng lại Pull to : dừng lại Congestion : tắt nghẽn giao thông 31 Traffic dam : kẹt xe Bumber to bumber : nối đuôi Be held up in traffic : Bị kẹt xe Traffic is at a standstill : xe cộ khơng nhúc nhích Crosswork : vạch sơn qua đường cho người Avenue : đại lộ Heavy traffic : xe cộ đông đúc Be caught in traffic : Bị kẹt xe Traffic is backed up : xe cộ bị dồn lại Run out of gas : (=be out of gas) : hết xăng Driveway : đường lái xe ô tô vào nhà từ đường vào nhà Fill it up (=fill up the tank) : đổ đầy xăng Diesel : Dầu diesel Unleaded : xăng khơng chì Từ vựng liên quan đến mua bán ô tô : Sedan : xe thông dụng (4 cữa, chỗ ngồi trở lên) Hatchback : loại xe có cửa phía sau Compact car : xe thể thao SUV (Support utility Vehicle) : Xe SUV (thể thao địa hình) Station wagon : loại xe có ngăn hành lý lớn phía sau Convertible : loại xe có mui rời, xếp lại 4WD (four wheel drive) : xe cầu RV (Recreational Vehicle) : Xe RV cỡ lớn có bếp giường ngủ, để xa cắm trại) Testdrive : xe chạy thử Installment : phần tiền trả góp Energy efficient : tiết kiệm nhiên liệu Secondhand car = used car : xe qua sử dụng Warranty : giấy bảo hành Van : xe tải nhỏ Finance : cung cấp tài cho Reasonably priced : giá hợp lý Brand new car : xe Low mileage : chưa sử dụng nhiều, số dặm ghi đồng hồ nhỏ Từ vựng có liên quan đến trạm sửa chữa : Auto repair shop (garage, car repare Mechanic : thợ máy shop, maintenance shop) : Estimate : ước tính Headlight : đèn trước ô tô Turn signal : đèn xi nhanh Hood : mui Towing truck : xe kéo, xe khác Crash in to (collide with ) : đâm sầm vào, đụng vào Mar : làm hỏng Dent : vết lõm xe ô tô 32 Jumpstart : Đẩy xe để khởi động (khi rời xe bị hỏng) Bumper : than chắn Steering wheel : Vô lăng Ignition : Bộ phận đánh lửa Fuel gauge : Đồng hồ xăng Brake : thắng (phanh) Gear shift : cần số Windshield : ['wind∫i:ld] kính chắn gió Flat tire : lốp bị xẹp Horn : còi Odometer : Đồng hồ đo dặm Gas pedal : thắng, phanh Clutch : hộp số Automatic transmission : sang số tự động Glove compartment : Khóa nhỏ để đồ gần Vơ Lăng Passenger seat : chỗ ngồi hành khách Tow away : kéo(xe) Alignment : xếp thẳng hàng Dashboard : Bảng đồng hồ Driver seat : chỗ ngồi tài xế Back seat : ngồi phía sau xe Tune up : điều chỉnh máy móc để chạy tốt Emission : việc thải khói bụi Car wash : việc rửa xe Từ vựng liên quan đến xưởng, xây dựng : Factory (=plant ) : nhà máy Shipyard : xưởng tàu Facility : sở vật chất Unit : đơn vị Equipment : trang thiết bị Manufacturer : nhà sản xuất Factory worker : công nhân nhà máy Unit operator : đốc công Protective clothing : quần áo bảo hộ Hard hat (=safe helmet) : nón bảo hiểm Access panel : bảng điều khiển Generator : máy phát điện Feeder line : nơi đưa nguyên liệu vào Productivity : suất Production capacity : công suất sản Be under construction : xây xuất dựng Blueprint : kế hoạch chi tiết Heavy machinery : máy móc cỡ lớn, hạng nặng Crane : cần cẩu Cement mixer : máy trộn bê tông Bulldozer : xe ủi Tractor : máy kéo Wheelbarrow : xe cút kít Raw metirials (resources) : nguyên liệu thô Industy : công nghiệp Infrastructure : sở hạ tầng 33 Từ vựng liên quan đến kho hàng sản phẩm : Warehouse : nhà kho, nhà hàng Deport : kho chứa Inventory(stock) : Bản kiểm kê hàng Take inventory : kiểm kê hóa Inventory list : kiểm kê hàng hóa Invoice : hóa đơn Specification : mơ tả chi tiết Product (item, goods, merchandise, ware) : sản phẩm Produce : sản xuất Crops : mùa vụ Yield : sản lượng Catch : khó khăn tiềm ẩn Product line : dòng sản phẩm Lineup : hàng ngũ, đội ngũ Manual : tay Serial number : số sê ri Model number : mã thiết kế Customize : làm theo đơn đặt hàng Personalize : làm cho người State of the art : tối tân, Cutting adge : tối tân, Fragile : dễ vỡ Prototype : mẫu gốc Quality control : kiểm soát chất lượng Stack (pile, heap) : đống, chồng Store up : trữ (hàng hóa) Forklift : xe nâng Từ ngữ liên quan đến bầu cử : Votte for : (cast a ballot for) bầu cho Election : bầu cử Vote on : bỏ phiếu bầu cho Run for : ứng cử vào vị trí Referendum : trưng cầu ý dân Candidate : ứng cử viên Vote against : bỏ phiếu bầu cho, chống lại Run against : cạnh tranh với bầu cử Từ vựng liên quan đến thẩm mỹ viện cắt tóc : Beauty shop (beauty salon) : thẩm mỹ Hairdresser : thợ làm đầu, thợ cắt tóc viện Barber shop : tiệm cắt tóc Barber : thợ cắt tóc Trim : cắt, tỉa Componet : thành phần, phận Replacement parts : phận bị ăn Defective : có lỗi, thiếu sót mòn Have one’s hair dyed : nhuộm tóc Top : đỉnh 34 Shampoo : dầu gọi đầu Treatment : phương pháp trị liệu Mustache : ria Rinse : thuốc nhuộm Shave : cạo Beards : râu Từ vựng liên quan đến điểm ăn uống, nấu nướng : Restaurant : nhà hàng Cafeteria : quán ăn tự phục vụ Bistro : quán ăn Chef (cook) : bếp trưởng Caterer : nhân viên công ty phục vụ ăn Goutmet : người sành ăn uống Specialty : đặc sản Dish (plate) : ăn, đĩa Cuisine : cách nấu ăn Recipe : công thức nấu ăn Appertizer : khai vị Entrée (main dish) : Luncheon : bữa ăn trưa ( trang trọng) Serve : phục vụ Leftover : phần thức ăn thừa Doggy bag : túi xốp ( thường dùng để đựng phần thức ăn thừa) Have : dùng bữa Take a bite : cắn Sip : nhăm nhỉ, nhấp nháp tiệc tùng Banquet : bữa tiệc lớn Taste : vị, nếm Ingredient : thành phần ăn Seasoning : gia vị Medium : chín vừa Mediun rate : tái Rare : tái Grill : nướng Roast : quay Bake : nướng bánh Boil : luộc Simmer : nấu riu riu Steam : hấp, chưng Stir : đảo, thức ăn Slice : cắt lát Dice : xắt hội lựu Knead : đánh thành bột Beating and pouding : đánh bột Dough : bột nhào Batch : mẻ ( bánh) Từ vựng liên quan đến nơi giặc ủi quần áo : Flavor : hương vị Spicy (hot) : cay, có nhiều hương liệu Bland (mild) : vô vị, nhạt Greasy (oily) : có mỡ, cháy mỡ Sour : chua Food poisoning : ngộ độc thức ăn Grispy : giòn Cook (=fix) : nấu ăn Well-done : thức ăn, chín kỹ Medium well-done :thức ăn (chín vừa) Lundry (=dry) clearner’s of , Sew a buttom on : đơm nút vào lundrromat : cửa tiệm giạt ủi 35 Take in : bóp lại quần áo rộng Apparel (=attire, clothing Garmet, outfit) : quần áo Suit : Bộ comple Pants : (=trousers, slacks) : quần tây Shorts : quần sốc Leather jacket : áo khoát da Short-sleeved shirt : áo sơ mi tay ngắn Trench coat : áo mưa có đai thắc lưng Wear : mặc Put on : mặc Try on : mặt thử Be in Black : mặc quần áo màu đen Seam : đường may Pattern : mẫu vải Plain : trơn Striped['stripid] : sọc Tapestry : thảm thiêu Take off : cởi quần Dressing room : phòng thay đồ, thử đồ Take mesurement : lấy số đo Từ vựng liên quan đến Gôn : A golf club cf an iron (club) /a drive/ a wood (en club) : câu lạc chơi gôn Par : số lần đánh tiêu chuẩn để đưa banh vào gon Eagle ['i:gl]: loại điểm gon Bogey : par +1 Triple bogey : par +3 Putt : cú đánh nhẹ khoảng cách gần để đưa banh vào gon Yard : sân, thước anh (Bằng 0.914 mét) An indoor driving range : khu vực thực tập đánh gơn có mái che Birdie['bə:di] : Một loại điểm gon Albatross : loại điểm gon Double bogey : par + Shot : cú đánh Slice : cú đánh bên phải gon Từ vựng liên quan đến thời tiết : Weather forcast : dự báo thời tiết Weather advisory : khuyến cáo thời tiết Meteorologist:[,mi:tjərə'lɔdʒik]nhà khí tượng Atmosphere : khơng khí Celsious (centigrade) : độ C Low pressure : áp thấp (the low) : nhiệt độ thấp Heat ware : đợt nắng nóng Inclement : khắc nghiệt Weather condition : điều kiện thời tiết Weather forcaster : nhân viên dự báo thời tiết Call for : yêu cầu, cần phải làm Fahrenheit : độ F High pressure : áp cao (the) high : nhiệt độ cao Warm front : khơng khí lạnh Sunny: có nắng Cloudy : có mây 36 Overcast : u ám, có mây Chilly : lạnh Precipitation : mưa tuyết nói chung Heavy rain : mưa to Flurry : gió mạnh Flood : lụt Lightning : chớp High wind : gió lớn Frost : sương giá The fog is lifting : sương mù tan dần Freezing : lạnh buốt, rét Hot and Humid : nóng ẩm Shower : mưa rào Hail : mưa đá Accumulation : chất đống, tích lũy Drought : hạn hán Thunder : sấm Gusty wind : gió giậc Foggy : có sương mù Từ vựng liên quan đến Radio Tivi : Bulletin : Bản tin Host : dẫn chương trình, người dẫn chương trình Broadcast : phát sóng Folks : q vị Press : báo chí DJ (Disk Jockey) : người dẫn chương trình âm nhạc Live : trực tiếp Report : tin Stay tuned : giữ sóng (ti-vi-radio) Anchor : người đọc tin Guest : khách mời Correspondent: thơng viên Listener : thính giả Sponsor : nhà tài trợ Program show : chương trình Air : phát sóng Be sure to : quý vị nhớ Updates : thông tin cập nhật Từ vựng liên quan đến mua sắm : Shopping center (mall) : trung tâm mua sắm Main entrance : lối vào Information desk : thông tin Shopping district : khu mua sắm Department : khu vực, gian hàng Regular customer : khách hàng thường xuyên Get a refund : nhận tiền hoàn lại Replace : đổi Be all sold out : bán hết Be limited : bị giới hạn A good bargain : đồ mua với Customer service : dịch vụ khách hàng Receipt : Hóa đơn Return : trả lại Be out of stock : hết hàng Under the waranty : thời 37 hạn bảo hành Coupon : phiếu mua hàng Complimentary : để biếu, tặng Be on sale : giảm giá Price list : bảng giá Price tag : nhãn ghi giá Discount price : giá giảm Give a discount : giảm giá Cash register : máy tính tiền Shelf : kệ hàng giá hời Buy one get one tree : mua tặng Slash : cắt giảm Be marked down : giảm giá Price range : mứa giá Reasonable price : giá hợp lý Get a discount : giảm giá Check out line : quày tính tiền Aisle : lối Từ vựng liên quan đến cửa hàng thực phẩm : Grovery store (Grocer’s) : Tiệm tạp Cannes food : thức ăn đóng họp hóa Frozen food : thức ăn đong lạnh Vegetable : rau củ Onion : củ hành Carot : cà rốt Parsley : rau mùi tây Lettuce : rau diếp Garlic : tỏi Mushroom : nấm Potato : khoai tây Pumpkin : bí đỏ Egglant : cà tím Từ vựng liên quan đến cửa hàng thịt : Butcher’s (=meat counter) : hàng thịt Beef : thịt bò Poultry : thịt gia cầm, gia cầm Fat : mỡ Pound : đơn vị trọng lượng anh Meat : thịt Pork : thịt heo Mutton : thịt cừu Trim : cắt bớt Scale : cân Từ vựng liên quan đến thủy sản : Salmon : cá hồi Swordfish : cá mũi kiếm Sole (=habibut) : cá bơn Tuna : cá ngừ Cod(fish) : cá tuyết Rockfish : cá thuộc lồi scorpaenidae, vùng nước thái bình dương Lobster : tôm hùm Shrimp : tôm Shellfish : tôm, cua, so, ốc … Crab : cua Clam : sò 38 tranvantuxaydung@gmail.com 39
- Xem thêm -

Xem thêm: vocabulary part1,2,3,4 , vocabulary part1,2,3,4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn