Sức mạnh riêng của văn chương

2 87 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 11:22

Sức mạnh riêng của văn chương Ngữ Văn 12 Bình chọn:Tác phẩm văn học muốn trường tồn đều phải mang trong mình một sức hấp dẫn riêng và cho đến nay, nhân loại đã có một kho tàng văn học khổng lồ.Phân tích một tác phẩm văn học đã gợi cho anh (chị) những cảm nghĩ sâu sắc nhất,...Về một tác phẩm văn học đã gợi cho anh (chị) những cảm nghĩ sâu sắc nhất, trước những...Bàn về thơ, Hoài Thanh khẳng định: Từ bao giờ đến bây giờ, từ Homero đến kinh thi,...Trong Một khúc ca xuân, nhà thơ Tố Hữu đã tâm sự với chúng ta: Ôi Sống đẹp là thế...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Tác phẩm văn học muốn trường tồn đều phải mang trong mình một sức hấp dẫn riêng và cho đến nay, nhân loại đã có một kho tàng văn học khổng lồ. Đọc một tác phẩm văn học điều mà chúng ta quan tâm hơn cả là sau những câu chữ, những cách thể hiện hấp dẫn, nhà văn đem đến cho độc giả điều gì? Nếu tài năng của họa sĩ đưực đánh giá bằng đường nét, màu sắc của bức vẽ, tài năng nhà văn được đánh giá dựa trên những vấn đề cuộc sống mà anh ta đề cập trong tác phẩm. Nói như vậy để khẳng định rằng văn học nghệ thuật nhất định phải liên hệ với cuộc sống, nhất định phải mang sức mạnh có được từ thiên chức của mình. Bản thân văn học cũng là một loại hình nghệ thuật mang tính đặc thù có tác động lớn đến cuộc sống. Có thể nói, nhà văn là “người thư kí trung thành của thời đại. Tuy nhiên, xin dừng hiểu một cách cực đoan, văn học chỉ chép lại những gì xảy ra trong cuộc sống. Ngược lại, văn học chỉ là sản phẩm đầy sáng tạo được nhào nặn từ chất liệu cuộc sống. Những sản phẩm ấy không bao giờ chấp nhận sự bình thường bởi: bình thường là cái chết của nghệ thuật” (Huygô). Và như vậy, một tác phẩm hay ra đời là một lần nữa sức mạnh văn học được khẳng định, mộl lần nữa nhà văn lại tìm đến cái thiên chức diệu kì của văn học đối với cuộc sống con người.Có ý kiến cho rằng: sức mạnh của văn học dựa trên những chức năng của nó. Vậy nên chăng, khi đề cập đến vấn đề này, chúng ta cũng tách bạch, phân định theo từng chức năng ấy.Thực ra, việc phân định như vậy chỉ mang tính lí thuyết. Trong thực tế, văn học tác động tới người đọc bằng cả một quá trình tổng hợp, kết chuyển nhiều yếu tố chức năng, và đương nhiên, sự tác động ấy cũng mang tính toàn diện. Phải thừa nhận rằng trong tri thức văn học là cả một “cuốn bách khoa toòn thư về cuộc sống”. Nó đáp ứng nhu cầu hiểu biết của con người về thế giới xung quanh. Và đó cũng chính là một yếu tố cơ bản cấu thành sức mạnh riêng của văn học nghệ thuật. Con người không phải lúc nào cũng đủ điều kiện để tìm hiểu cuộc sống mới lạ ở những vùng đất xa xôi. Với văn học, chúng ta còn có thể trở về Côn Sơn Kiếp Bạc qua những vần thơ Nguyên Trãi, vẫn có thể thấy Thăng Long của hàng trăm năm trước trong nỗi buồn Bà huyện Thanh Quan. Thậm chí, chúng ta còn có thể tới những vùng đất Hy Lạp xa xôi để chứng kiến cuộc thám hiểm của chàng Uylixơ thông minh gan dạ... Không phải đương nhiên chúng ta hiểu điều đó, mà trong quá trình sáng tạo, tác giả cho dù là một cá nhân hay một cộng đồng... đã đưa vào tác phẩm một lượng thông tin phong phú, giúp người đọc nắm bắt cuộc sống. Secnusepxky từng nói: “Những kết luận khoa học như những thỏi vàng chỉ lưu hành trong một phạm vi nhỏ hẹp, còn tri thức từ các tác phẩm văn học như những đồng tiền nhỏ dễ dàng lưu thông, len lỏi đến với mọi người”. Đó chính là tri thức của cuộc sống mà nếu đến với nó bằng một tình yêu, một sự khao khát hiểu biết, thì chúng ta sẽ dỗ dàng nắm bắt được. Không phải ai cũng một lần trong đời được đặt chân lên xứ Lạng Sơn song người ta có thể biết xứ Lạng qua câu ca dao giản dị:Đồng Đăng có phố Kỳ LừaCó nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh.Văn học mở ra những chân trời hiểu biết mới, những tầm nhận thức mới thúc đẩy quá trình phát triển của con người. Bởi lẽ mỗi chính thể văn học là một tấm gương cho độc giả soi mình vào để tự hoàn thiện bản thân, đồng thời đó cũng chính là kho tàng kinh nghiệm sống có tác dụng trực tiếp đến quá trình giao tiếp của con người. Một nhà lí luận đã rất đúngXem thêm tại: https:loigiaihay.comsucmanhriengcuavanchuongnguvan12c30a1372.htmlixzz5n1MDO0mP Sức mạnh riêng văn chương - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Tác phẩm văn học muốn trường tồn phải mang sức hấp dẫn riêng nay, nhân loại có kho tàng văn học khổng lồ • Phân tích tác phẩm văn học gợi cho anh (chị) cảm nghĩ sâu sắc nhất, • Về tác phẩm văn học gợi cho anh (chị) cảm nghĩ sâu sắc nhất, trước • Bàn thơ, Hồi Thanh khẳng định: "Từ đến bây giờ, từ Homero đến kinh thi, • Trong Một khúc ca xuân, nhà thơ Tố Hữu tâm với chúng ta: "Ôi! Sống đẹp Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Tác phẩm văn học muốn trường tồn phải mang sức hấp dẫn riêng nay, nhân loại có kho tàng văn học khổng lồ Đọc tác phẩm văn học điều mà quan tâm sau câu chữ, cách thể hấp dẫn, nhà văn đem đến cho độc giả điều gì? Nếu tài họa sĩ đưực đánh giá đường nét, màu sắc vẽ, tài nhà văn đánh giá dựa vấn đề sống mà đề cập tác phẩm Nói để khẳng định văn học nghệ thuật định phải liên hệ với sống, định phải mang sức mạnh có từ thiên chức Bản thân văn học loại hình nghệ thuật mang tính đặc thù có tác động lớn đến sống Có thể nói, nhà văn “người thư kí trung thành thời đại" Tuy nhiên, xin dừng hiểu cách cực đoan, văn học chép lại xảy sống Ngược lại, văn học sản phẩm đầy sáng tạo nhào nặn từ chất liệu sống Những sản phẩm không chấp nhận bình thường bởi: "bình thường chết nghệ thuật” (Huy-gô) Và vậy, tác phẩm hay đời lần sức mạnh văn học khẳng định, mộl lần nhà văn lại tìm đến thiên chức diệu kì văn học sống người Có ý kiến cho rằng: sức mạnh văn học dựa chức Vậy nên chăng, đề cập đến vấn đề này, tách bạch, phân định theo chức Thực ra, việc phân định mang tính lí thuyết Trong thực tế, văn học tác động tới người đọc trình tổng hợp, kết chuyển nhiều yếu tố chức năng, đương nhiên, tác động mang tính tồn diện Phải thừa nhận tri thức văn học “cuốn bách khoa tn thư sống” Nó đáp ứng nhu cầu hiểu biết người giới xung quanh Và yếu tố cấu thành sức mạnh riêng văn học nghệ thuật Con người lúc đủ điều kiện để tìm hiểu sống lạ vùng đất xa xơi Với văn học, trở Côn Sơn - Kiếp Bạc qua vần thơ Nguyên Trãi, thấy Thăng Long hàng trăm năm trước nỗi buồn Bà huyện Thanh Quan Thậm chí, tới vùng đất Hy Lạp xa xôi để chứng kiến thám hiểm chàng Uy-li-xơ thông minh gan Khơng phải đương nhiên hiểu điều đó, mà trình sáng tạo, tác giả - cho dù cá nhân hay cộng đồng đưa vào tác phẩm lượng thông tin phong phú, giúp người đọc nắm bắt sống Secnusepxky nói: “Những kết luận khoa học thỏi vàng lưu hành phạm vi nhỏ hẹp, tri thức từ tác phẩm văn học đồng tiền nhỏ dễ dàng lưu thông, len lỏi đến với người” Đó tri thức sống mà đến với tình u, khao khát hiểu biết, dỗ dàng nắm bắt Không phải lần đời đặt chân lên xứ Lạng Sơn song người ta biết xứ Lạng qua câu ca dao giản dị: Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa Có nàng Tơ Thị có chùa Tam Thanh Văn học mở chân trời hiểu biết mới, tầm nhận thức thúc đẩy trình phát triển người Bởi lẽ thể văn học gương cho độc giả soi vào để tự hồn thiện thân, đồng thời kho tàng kinh nghiệm sống có tác dụng trực tiếp đến trình giao tiếp người Một nhà lí luận Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/suc-manh-rieng-cua-van-chuong-ngu-van-12c30a1372.html#ixzz5n1MDO0mP ... Đăng có phố Kỳ Lừa Có nàng Tơ Thị có chùa Tam Thanh Văn học mở chân trời hiểu biết mới, tầm nhận thức thúc đẩy trình phát triển người Bởi lẽ thể văn học gương cho độc giả soi vào để tự hồn thiện... Secnusepxky nói: “Những kết luận khoa học thỏi vàng lưu hành phạm vi nhỏ hẹp, tri thức từ tác phẩm văn học đồng tiền nhỏ dễ dàng lưu thơng, len lỏi đến với người” Đó tri thức sống mà đến với tình
- Xem thêm -

Xem thêm: Sức mạnh riêng của văn chương, Sức mạnh riêng của văn chương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn