Huong dan ke khai viet hoa don va hach t

4 23 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:59

Cách khai, viết hóa đơn hạch tốn hàng gửi đại lý bán giá Hướng dẫn cách viết hoá đơn hàng gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng , cách khai thuế và cách hạch toán hoa hồng đại lý được hưởng, hàng gửi đại lý bán theo đúng quy định hiện hành Cách viết hoá đơn hàng gửi đại lý bán đúng giá: Căn cứ theo điểm 2.6 Phụ lục Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 “2.6 Tổ chức đăng ký kinh doanh khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hoá cho các sở hạch toán phụ thuộc các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán xuất điều chuyển chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hoá cho sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, sở lựa chọn hai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ sau: a) Sử dụng hoá đơn GTGT để làm toán và khai nộp thuế GTGT ở đơn vị và khâu độc lập với nhau; b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội kèm theo Lệnh điều động nội bộ;Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định hàng hoá xuất cho sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội - Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, sở nhận làm đại lý bán hàngkhi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng hàng hóa bán gửi sở có hàng hóa điều chuyển sở có hàng hoá gửi bán (gọi chung là sở giao hàng) để sở giao hàng lập hóa đơn GTGTcho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, sở nhận làm đại lý bán hàng - Trường hợp sở có số lượng và doanh số hàng hoá bán lớn, Bảng lập cho 05 ngày hay 10 ngày lần Trường hợp hàng hoá bán có thuế suất thuế GTGT khác phải lập bảng riêng cho hàng hoá bán theo nhóm thuế suất.” => Như vậy xuất hàng cho đại lý bán đúng giá hưởng hoa hờng, có cách sau: - Khi xuất hàng thì xuất hoá đơn GTGT - Khi xuất hàng lập Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, kèm theo Lệnh điều động nội -> Đại lý: Khi bán hàng phải lập hoá đơn giao cho người mua, đồng thời lập Bảng hàng hoá bán để gửi cho DN gửi bán -> DN gửi bán lập hoá đơn GTGT cho số hàng hoá thực tế tiêu thụ giao cho đại lý Lưu ý: Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý Bộ Tài (Tổng cục thuế) phát hành nhé (Các bạn lên quan thuế để mua đăng ký sử dụng) Cách khai thuế GTGT hàng gửi đại lý bán đúng giá: Căn cứ Điểm a Khoản Điều Thông tư 119/2014/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC) “a) Khai thuế giá trị gia tăng hoạt động đại lý - Người nộp thuế là đại lý bán hàng hóa, dịch vụ là đại lý thu mua hàng hóa theo hình thức bán, mua đúng giá hưởng hoa hồng khai thuế giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ bán đại lý; hàng hóa thu mua đại lý phải khai thuế giá trị gia tăng doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng - Đối với các hình thức đại lý khác người nộp thuế phải khai thuế giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ bán hàng đại lý; hàng hóa thu mua đại lý và thù lao đại lý được hưởng.” => Như vậy: Không phải khai thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán đại lý phải khai thuế GTGT doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng Cụ thể: Đại lý xuất hóa đơn cho DN có hàng gửi bán, ghi: Hoa hồng đại lý bán đúng giá quy định chủ hàng gửi bán, thuế GTGT theo thuế suất 10% - Đại lý khai hoá đơn đó vào bảng thuế GTGT đầu - DN gửi hàng khai vào bảng thuế GTGT đầu vào và hạch toán chi phí bán hàng Lưu ý: Các trường hợp khơng phải khai, tính nộp th́ GTGT Căn cứ theo điều Thông tư 219: “đ) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định bên giao đại lý hưởng hoa hờng dịch vụ: bưu chính, viễn thơng, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thủy; đại lý vận tải quốc tế; đại lý các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bán bảo hiểm e) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng từ hoạt động đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT.” Cách hạch toán hàng gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng : Trường hơp sử dụng hoá đơn GTGT khâu độc lập: -> Trường hợp này các bạn hạch toán bán hàng cho khách hàng a Bên xuất (cơ sở giao hàng) Nợ TK 131, 111, 112 Có TK 511 Có TK 3331 Nợ TK 632 Có TK 156 b Bên đại lý (Bên nhận hàng) Nợ TK 156 Có TK 111, 112, 331 Trường hợp sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, kèm theo Lệnh điều động nội a) Kế toán ở đơn vị giao hàng đại lý: - Khi xuất kho sản phẩm, hàng hoá giao cho các đại lý phải lập Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý Căn vào phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, ghi: Nợ TK 157 - Hàng gửi bán Có TK 155, 156 - Khi hàng hoá giao cho đại lý bán được, vào Bảng hoá đơn bán hàng hoá bán các bên nhận đại lý hưởng hoa hồng lập gửi kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán chưa có thuế GTGT, ghi: Nợ các TK 111, 112, 131, (tổng giá toán) Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) Đồng thời phản ánh giá vốn hàng bán ra, ghi: Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán Có TK 157 - Hàng gửi bán - Số tiền hoa hồng mà DN phải trả cho đại lý hưởng hoa hờng, ghi: Nợ TK 641, 6421 - Chi phí bán hàng (hoa hờng đại lý chưa có th́ GTGT) Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) Có các TK 111, 112, 131, … b) Kế toán ở đơn vị nhận đại lý, bán đúng giá hưởng hoa hồng: +/ Khi nhận được hàng: - Khi nhận hàng đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, DN chủ động theo dõi và ghi chép thông tin toàn giá trị hàng hoá nhận bán đại lý phần thuyết minh Báo cáo tài (Theo Thông tư 200 thay thế QĐ 15) - Nếu DN bạn sử dụng QĐ 48 thì: Khi nhận hàng đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, kế toán phản ánh toàn giá trị hàng hoá nhận bán đại lý vào tài khoản ngoài Bảng Cân đối kế toán - Tài khoản 003 Khi nhận hàng đại lý, ký gửi ghi đơn bên Nợ TK 003, xuất hàng bán xuất trả lại hàng cho bên giao hàng, ghi bên Có Tài khoản 003 +/ Khi hàng hoá nhận bán đại lý bán được: - Căn vào Hoá đơn GTGT Hoá đơn bán hàng và các chứng từ liên quan, kế toán phản ánh số tiền bán hàng đại lý phải trả cho bên giao hàng, ghi: Nợ các TK 111, 112, 131, Có TK 331 - Phải trả cho người bán (tổng giá toán) - Định kỳ, xác định doanh thu hoa hồng bán hàng đại lý được hưởng, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu có) - Khi trả tiền bán hàng đại lý cho bên giao hàng, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán Có TK 111, 112 Dịch vụ kế toán thuế GDT cảm ơn bạn quan tâm! Tìm hiểu thêm GDT:      Dịch vụ kế tốn thuế trọn gói Dịch vụ báo cáo tài cuối năm Dịch vụ kế tốn nội Dịch vụ báo cáo tài vay vốn ngân hàng Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Huong dan ke khai viet hoa don va hach t , Huong dan ke khai viet hoa don va hach t

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn