123doc vn meo thi toeic cuc hay voi nhieu meo vat giup cac ban de dang vuot qua ky thi toeic

6 51 0
  • Loading ...
1/6 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:37

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Mẹo cực hay cho kỳ thi TOEIC Nhiều bạn trẻ vô băn khoăn làm để vượt qua kỳ thi TOEIC thật tốt ôn luyện nhiều Đừng lo lắng bạn nhé, viết sau gợi ý cho bạn số nguyên tắc giúp bạn hoàn thành thi TOEIC thật tốt Mời bạn VnDoc tìm hiểu qua viết NGUYÊN TẮC 1: Khác bỏ! Nguyên tắc áp dụng bạn vận dụng kiến thức mà khơng làm được, làm phải suy nghĩ thời gian hết Giải thích: Ngun tắc ý nói xem xét đáp án từ vào thấy có đáp án khác với đa số lại ta loại đáp án Cách thức áp dụng: Khi làm bài, gặp câu dài, phức tạp, ta xem xét đồng thời lúc chọn lựa, từ vào trong, thấy chọn lựa khác với ta loại xét tiếp đoạn có chọn lựa khác với loại tiếp Cuối lại chọn lựa ta xem coi chúng khác chỗ mà xốy vào chỗ khác để suy luận sai, khơng suy luận chọn đại Ví dụ 1: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A She has to B She has to C She had to D She has to Thấy câu C khác câu nên loại, sau xem tiếp: A She has to have it taken B She has to have it taken C She had to D She has to have it to take Thấy câu D khác câu nên loại, sau xem tiếp câu lại khác chỗ mà đối chiếu với câu đề để tìm câu Ví dụ 2: I/have/stay/up late/last night/learn/lessons A I had had to stay up late last night to learn my lessons B I had to stay up late last night to learn my lessons C I had to stayed up late last night to learn my lessons D I have had to stay up late last night to learn my lessons Xem xét từ vào ta thấy A D khác B, C giống nên loại A, D A I had had to stay up late last night to learn my lessons B I had to stay up late last night to learn my lessons C I had to stayed up late last night to learn my lessons D I have had to stay up late last night to learn my lessons Khi lại B, C ta xét tiếp loại câu C sau had to mà dùng động từ thêm ed, lại đáp án B Ví dụ 3: They/prefer/classical music/pop music A They prefer classical music than pop music B They prefer classical music to pop music C They prefer to classical music than pop music D They would prefer classical music than pop music Câu C D khác nên loại, A B xét tiếp thấy khác chỗ TO THAN, VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí biết cấu trúc: prefer với TO ta chọn khơng biết chọn đại câu, xác xuất 50-50 Vì ngun tắc khơng phải lúc nên cần nhắc lại ta nên áp dụng nguyên tắc trường hợp sau : - Không kịp - Không hiểu câu NGUN TẮC 2: Có đảo ngữ đảo ngữ! Nguyên tắc dùng gặp câu đảo ngữ, nghĩa làm trắc nghiệm bạn gặp chọn lựa có 2, câu có đảo ngữ chắn đáp án nằm câu có đảo ngữ Ví dụ 1: Only if you promise to study hard to tutor you A will I agree B agree I C I agree D I will agree Không cần đọc đề, ta thấy chọn lựa có câu đảo ngữ A B, áp dụng nguyên tắc ta biết đáp án nằm câu B lọaị dễ dàng đảo ngữ mà đem nguyên động từ sai, cuối ta chọn A Ví dụ 2: you, I’d think twice about that decision It could be a bad move A If I had been B Were I C Should I be D If I am Cũng không cần đọc đề, ta thấy chọn lựa có câu đảo ngữ B C, áp dụng nguyên tắc ta biết đáp án nằm câu này, lúc nhìn lên câu đề, đoạn sau thấy có 'd viết tắt would câu điều kiện loại nên chọn B (were) Cách chọn câu trả lời Chúng giới thiệu hai loại câu hỏi thông dụng cách trả lời: Hoàn chỉnh câu (Sentence completion) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đề thi đưa câu chưa hồn chỉnh, đó, hay vài phần bỏ trống Theo sau đáp án, thường liệt kê từ hay cụm từ mệnh đề Thí sinh chọn số đáp án đưa ra, đáp án xác để hồn tất câu hợp với cú pháp hợp lý Ví dụ: Hãy chọn từ cụm từ (A, B, C D) thích hợp cho khoảng trống câu (Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best fits the blank space in the sentence) Last week, when John arrived at the airport, the plane A took off B had taken off C will take off D takes off Đáp án B Ta dùng past perfect (quá khứ hoàn thành) để hành động xảy trước hành động khác khứ Tuần trước, John đến phi trường phi cất cánh (hành động xảy trước: phi cất cánh - q khứ hồn thành; hành động sau: John đến phi trường - khứ đơn) Để trả lời câu hỏi loại này, ta cần ý: - Nếu đáp án ngắn, ta nên liếc nhanh tồn để có khái niệm thiếu sót câu - Nếu đáp án dài phức tạp, ta bắt đầu việc đọc câu Hãy cố hình thành diện mạo cấu trúc câu: Có mệnh đề câu? Mỗi mệnh đề có đủ chủ ngữ động từ hay chưa? Đã có liên từ kết nối mệnh đề với nhau? Còn phần thiếu sót? - Nếu chưa tìm đáp án ngay, cố gắng giải đáp phương pháp loại trừ, tức loại dần đáp án khơng hợp lý Đó đáp án: + Còn thiếu từ cụm từ thiết yếu khiến cho câu chưa hoàn chỉnh + Bao gồm từ hay cụm từ không cần thiết + Một phần đáp án sai ngữ pháp điền vào tồn câu Nhận diện sai sót (Error identification) Câu hỏi thường đưa từ hay cụm từ gạch (underline) Thí sinh nhận diện số đáp án đưa ra, đáp án sai, cần phải viết lại để câu hoàn chỉnh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ví dụ: Hãy chọn từ cụm từ gạch dưới, cần phải điều chỉnh lại cho (Choose the underlined word or phrase (A, B, C, or D) that needs correcting) In North American cultural (A), men not kiss (B) men when meeting (C) each other They shake hands (D) Với câu này, ta chọn đáp án A cutural tính từ, vị trí phải danh từ: culture Để trả lời câu hỏi loại này, ta cần lưu ý: - Đừng tập trung đọc từ hay cụm từ gạch dưới, từ hay cụm từ thường sai khơng hợp lý đặt vào ngữ cảnh toàn câu - Không trả lời câu hỏi đọc toàn câu Với câu hỏi tương đối dễ, thí sinh trả lời để tiếp tục qua câu khác Nếu chưa tìm điểm sai sót ngay, đọc lại toàn câu lần này, ý đến từ, cụm từ gạch Thơng thường, cách đọc ngày, có thói quen liếc nhanh qua "tiểu từ" mạo từ, giới từ từ khơng chứa thơng tin Tuy nhiên, thi trắc nghiệm, phần chứa sai sót nên ta cần lưu ý Những điểm cần lưu ý làm thi trắc nghiệm: - Theo hướng dẫn: đọc kỹ hướng dẫn làm thi - Đọc hết toàn câu hỏi tất chọn lựa đáp án trước chọn câu trả lời - Trả lời tất câu Mỗi câu có điểm, bỏ câu điểm câu Với câu hỏi mà ta khơng biết câu trả lời xác bạn phải nên đoán - Chọn câu trả lời tốt đáp án câu hỏi đưa Có thể bạn nghĩ câu trả lời không nằm số đáp án đưa ra, bạn bị giới hạn chọn lựa đáp án tốt số đáp án cho mà - Không nên phí thời gian cho câu hỏi đó, chưa hiểu rõ, khó Nếu chưa trả lời nên bỏ qua để làm câu Sau đó, thời gian làm trở lại câu bỏ qua nói Nhớ ghi số thứ tự câu bỏ qua vào giấy nháp để dễ nhận diện Do không bị trừ điểm thí sinh chọn câu sai, VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí nên trước hết thi, bạn cần chọn nhanh đáp án hợp lý cho câu chưa trả lời - Đọc câu trả lời câu Tránh cách làm việc trả lời trước giấy nháp toàn thi sau tơ vào trả lời, đơi lúc cập rập vào chót nên tơ lộn xộn phiếu trả lời - Phải đánh dấu câu trả lời theo hướng dẫn với số thứ tự câu trả lời: Dùng bút chì đen tơ kín tròn tương ứng với chữ chọn phiếu trả lời Cần lưu ý phải tơ đậm lấp kín diện tích ô (không dùng gạch chéo hay đánh dấu) - Nên nhớ không tô ô cho câu đề thi năm 2007 cho phương án cho câu Thí dụ câu trên, chọn tô đen đáp án C khơng tơ thêm Trong trường hợp tô nhầm muốn đổi phương án trả lời, phải tẩy thật cũ tơ kín ô chọn - Để tiết kiệm thời gian, bạn nên tập tô thử ô trước nhà Thơng thường, thí sinh hay gọt sẵn viết chì loại 2B (theo quy định) nhọn hoắt, nên tô vào ô nhiều thời gian Nếu ta tơ trước cho đầu nhọn bút chì tà tơ trọn nhanh Các bạn tiết kiệm vài ba giây chí - giây cho câu, thế, 10 câu ta có thêm thời gian làm hay câu Nên nhớ thi, thời gian tối quan trọng - Cần lưu ý việc dùng cục tẩy Thí sinh nên dùng cục tẩy rời mà không sử dụng cục tẩy viết chì động tác quay viết để tẩy làm Tốt tay cầm viết, tay cầm cục tẩy Nếu tay phải viết tay trái cầm cục tẩy (và ngược lại) để thấy sai tẩy ngay, tiết kiệm nhiều thời gian Trên chia sẻ VnDoc dành cho bạn chuẩn bị trước ngưỡng kỳ thi tới, hy vọng viết mang lại kinh nghiệm hữu ích dành cho bạn VnDoc chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả! ... chỉnh + Bao gồm từ hay cụm từ không cần thi t + Một phần đáp án sai ngữ pháp điền vào toàn câu Nhận diện sai sót (Error identification) Câu hỏi thường đưa từ hay cụm từ gạch (underline) Thí sinh... Chúng giới thi u hai loại câu hỏi thơng dụng cách trả lời: Hồn chỉnh câu (Sentence completion) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đề thi đưa câu chưa hồn chỉnh, đó, hay vài phần... trả lời nên bỏ qua để làm câu Sau đó, thời gian làm trở lại câu bỏ qua nói Nhớ ghi số thứ tự câu bỏ qua vào giấy nháp để dễ nhận diện Do khơng bị trừ điểm thí sinh chọn câu sai, VnDoc - Tải tài
- Xem thêm -

Xem thêm: 123doc vn meo thi toeic cuc hay voi nhieu meo vat giup cac ban de dang vuot qua ky thi toeic , 123doc vn meo thi toeic cuc hay voi nhieu meo vat giup cac ban de dang vuot qua ky thi toeic

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn