tieu luan mon bieu dien tri thuc va suy luan mo hinh cokb va ung dung vao giai toan hinh hoc 4943

33 70 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:24

Đại Học Quốc Gia TP.HCM Đại Học Công Nghệ Thông Tin BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ BIỂU DIỄN TRI THỨC ỨNG DỤNG ĐỀ TÀI: HÌNH COKB ỨNG DỤNG VÀO GIẢI TỐN HÌNH HỌC GVHD: Người thực hiện: Lớp: PGS.TS ĐỖ VĂN NHƠN Trần Quốc CườngMã số: CH1301082 Cao học khóa NHA TRANG – 2014 Báo cáo mơn học: Biểu Diễn TT Ứng Dụng GVHD: PGS.TS Đỗ Văn Nhơn MỤC LỤC  MỤC LỤC PHẦN 1.MÔ HÌNH COKB I Khái niệm đối tượng tính toán COKB Giới thiệu Định nghĩa hình cho đối tượng tính tốn II hình tri thức đối tượng tính tốn Giới thiệu hình Ví dụ áp dụng III Tổ chức sở tri thức COKB 11 Các thành phần COKB: 11 Biểu đồ liên hệ thành phần COKB 12 IV Giải toán đối tượng tính tốn 12 Các vấn đề cho hành vi đối tượng 12 Giải vấn đề 13 PHẦN 2: ÁP DỤNG HÌNH COKB GIẢI TỐN HÌNH HỌC PHẲNG I Giới thiệu II Thiết kế hệ sở tri thức cho miền tri thức hình học phẳng 16 16 16 Tập C – tập khái niệm đối tượng tính tốn 16 Tập H tập quan hệ phân cấp đối tượng 16 Tập R – tập quan hệ đối tượng tính tốn Tập Ops – tập hợp toán tử 17 Tập Funcs – tập hợp hàm 17 Rules – tập hợp luật 16 17 Tập Sample – tập hợp toán mẫu 17 III Thiết kế suy diễn tự động chương trình 18 PHẦN 3: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG COKB GIẢI TỐN HÌNH HỌC PHẲNG I Giới thiệu: 20 20 HVTH: Trần Quốc Cường Trang: Báo cáo môn học: Biểu Diễn TT Ứng Dụng II Tạo package đọc File: GVHD: PGS.TS Đỗ Văn Nhơn 20 Danh sách files theo cấu trúc COKB 20 Tạo package đọc files: 21 III Code xử lý chương trình: Hàm đọc kiện Facts: Hàm đọc Rules: 23 23 Hàm xử lý cho tốn: IV Kết chương trình: V 23 23 28 Hướng dẫn sử dụng chương trình: 29 KẾT LUẬN 32 TÀI LIỆU THAM KHẢO 33 HVTH: Trần Quốc Cường Trang: Báo cáo môn học: Biểu Diễn TT Ứng Dụng GVHD: PGS.TS Đỗ Văn Nhơn LỜI MỞ ĐẦU  Trong khoa học trí tuệ nhân tạo, có nhiều phương pháp để biểu diễn tri thức phương pháp lại không hiệu việc biểu diễn suy luận tri thức phức tạp Bên cạnh đó, phương pháp suy diễn đóng vai trò quan trọng hệ sở tri thức, nghững phương pháp suy diễn mang tính khái qt cao, chưa thể lối tư người Trong thực tế, giải toán, thường khơng tìm lời giải mà trước tiên ta tìm tốn liên quan với tốn để từ có cách giải phù hợp hình mẫu COKB, hướng tiếp cận đại, nghiên cứu phát triển khả ứng dụng việc biểu diễn tri thức hình COKB hình sử dụng hiệu việc thiết kế hệ sở tri thức phức tạp, miền tri thức Hình học, Giải tích, Vật lý… Trong phạm vi thu hoạch nhỏ này, em trình bày khái niệm hình COKB từ ứng dụng hình việc xây dựng chương trình giải tốn hình học phẳng cấp THCS Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn đến Phó Giáo Sư - Tiến sỹ Đỗ Văn Nhơn , người tận tâm truyền đạt kiến thức tảng cho em môn học “Biểu diễn tri thức ứng dụng” Bên cạnh tơi xin chân thành cảm ơn toàn thể bạn bè học viên lớp tận tình giúp đỡ cho tơi thời điểm khó khăn tìm hiểu tiểu luận HVTH: Trần Quốc Cường Trang: Báo cáo môn học: Biểu Diễn TT Ứng Dụng GVHD: PGS.TS Đỗ Văn Nhơn PHẦN 1.MƠ HÌNH COKB I Khái niệm đối tượng tính tốn COKB Giới thiệu Trong nhiều vấn đề giải toán dựa tri thức ta thường đề cập đến đối tượng khác đối tượng có cấu trúc bao gồm số thuộc tính với quan hệ định giúp ta thực suy diễn, tính tốn Cấu trúc đối tượng số hành vi giải toán định để tạo đối tượng Nhiều tốn khác biểu diễn dạng mạng đối tượng Cách biểu diễn ny áp dụng cách có hiệu hệ giải toán, chẳng hạn hệ giải tốn hình học Định nghĩa Một đối tượng tính tốn đối tượng O có cấu trúc gồm: - Một danh sách thuộc tính Attr(O) = x1, x2, , xn thuộc tính lấy giá trị miền xác định định, thuộc tính ta có quan hệ thể qua kiện, luật suy diễn hay cơng thức tính tốn - Các hành vi liên quan đến suy diễn tính tốn thuộc tính đối tượng hay kiện như: Xác định bao đóng tập hợp thuộc tính A  Attr(O) Xác định tính giải tốn suy diễn tính tốn có dạng A  B với A  Attr(O) B  Attr(O) Thực tính tốn Xem xét tính xác định đối tượng, hay kiện HVTH: Trần Quốc Cường Trang: Báo cáo môn học: Biểu Diễn TT Ứng Dụng GVHD: PGS.TS Đỗ Văn Nhơn Ví dụ: Cấu trúc tam giác gồm yếu tố : cạnh a, b, c; góc tương ứng với cạnh : , , ; đường cao tương ứng : ha, hb, hc; diện tích S tam giác, v.v … với công thức liên hệ chúng trở thành đối tượng tính tốn ta tích hợp cấu trúc ny với hành vi xử lý liên quan đến việc giải toán tam giác hành vi xem xét kiện liên quan đến thuộc tính hay thân đối tượng hình cho đối tượng tính tốn Một đối tượng tính tốn hình bộ: (Attrs, F, Facts, Rules) Attrs tập hợp thuộc tính đối tượng, F tập hợp quan hệ suy diễn tính tốn, Facts tập hợp tính chất hay kiện vốn có đối tượng, Rules tập hợp luật suy diễn kiện liên quan đến thuộc tính liên quan đến thân đối tượng Ví dụ: Đối tượng “TAM_GIAC” biểu diễn theo hình gồm có: - Attrs =  GocA, GocB, GocC, a, b, c, ha, hb, hc, ma, mb, mc, pa, pb, pc, S, p, R, r, ra, rb, rc  - F =  GocA + GocB + GocC = Pi, a*sin(GocB) = b*sin(GocA), a^2 = b^2 + c^2 - 2*b*c*cos(GocA),  - Facts =  - Rules =  {GocA = GocB} {a = b}, {a = b}  {GocA = GocB}, {GocA=pi/2}  {a^2 = b^2+c^2, bc},  Xét loại Com-object, với cấu trúc sau: HVTH: Trần Quốc Cường Trang: Báo cáo môn học: Biểu Diễn TT Ứng Dụng GVHD: PGS.TS Đỗ Văn Nhơn (Attrs, F, Facts, Rules) Cho trước (gt) A  Attrs, Xác định B  Attrs Ký hiệu vấn đề là: A  B Algorithm: GĐ 1: Tìm lời giải Solution dựa suy diễn tiến; Solution có dạng danh sách quan hệ suy diễn tính tốn hay luật áp dụng GĐ 2: Thực loại bước thừa Solution để Solution cuối II hình tri thức đối tượng tính tốn Giới thiệu Mỗi loại đối tượng tính tốn xét riêng biệt thể phần tri thức có tính chất cục ứng dụng kiến thức người lĩnh vực hay phạm vi kiến thức thường bao gồm khái niệm loại đối tượng khác với mối quan hệ v thành phần khác liên quan Ví dụ: cạnh a tam giác thuộc tính đối tượng tam giác, xét đối tượng độc lập l “đoạn thẳng”, loại đối tượng có luật riêng Để có mot hình biểu diễn tri thức rộng sử dụng việc xây dựng hệ sở tri thức giải toán loại đối tượng khác ta cần phải xem xét khái niệm đối tượng tính tốn hệ thống khái niệm đối tượng với loại kiện, loại quan hệ khác dạng luật liên quan đến chúng hình tri thức đối tượng tính tốn hình cho dạng sở tri thức bao gồm khái niệm đối tượng có cấu trúc với loại quan hệ cơng thức tính toán liên quan HVTH: Trần Quốc Cường Trang: Báo cáo môn học: Biểu Diễn TT Ứng Dụng GVHD: PGS.TS Đỗ Văn Nhơn hình Ta gọi hình tri thức đối tượng tính tốn, viết tắt hình COKB (Computational Objects Knowledge Base), hệ thống (C, H, R, Ops, Rules) gồm: - Một tập hơp C khái niệm đối tượng tính tốn - Mỗi khái niệm loại đối tượng tính tốn có cấu trúc phân mức theo thiết lập cấu trúc đối tượng, gồm: biến thực, đối tượng bản, đối tượng mức đối tượng mức - Các đối tượng có cấu trúc rỗng có cấu trúc gồm số thuộc tính thuộc kiểu thực Các đối tượng loại ny làm cho thiết lập đối tượng mức cao - Các đối tượng tính tốn mức có thuộc tính loại thiết lập từ danh sách đối tượng Các đối tượng tính tốn mức có thuộc tính loại real thuộc tính thuộc loại đối tượng mức 1, đối tượng thiết lập danh sách đối tượng - Một tập hơp H quan hệ phân cấp loại đối tượng Trên tập hợp C ta có quan hệ phân cấp theo có số khái niệm đặc biệt hóa khái niệm khác, chẳng hạn tam giác cân tam giác, hình bình hành tứ giác Có thể nói H biểu đồ Hasse xem quan hệ phân cấp quan hệ thứ tự C - Một tập hơp R khái niệm loại quan hệ loại đối tượng Mỗi quan hệ xác định loại đối tượng quan hệ, quan hệ có số tính chất tính chất sau đây: tính chất phản xạ, tính chất đối xứng, tính chất phản xứng tính chất bắc cầu - Một tập hơp Ops toán tử HVTH: Trần Quốc Cường Trang: Báo cáo môn học: Biểu Diễn TT Ứng Dụng GVHD: PGS.TS Đỗ Văn Nhơn Các toán tử cho ta số phép toán biến thực đối tượng, chẳng hạn phép tốn số học tính tốn đối tượng đoạn góc tương tự biến thực - Một tập hơp Rules gồm luật Các luật thể tri thức mang tính phổ quát khái niệm loại kiện khác Mỗi luật cho ta qui tắc suy luận để đến kiện từ kiện đó, mặt cấu trúc gồm thành phần là: phần giả thiết luật phần kết luận luật Phần giả thiết phần kết luận tập hợp kiện đối tượng định Một luật r hình dạng: r : sk1, sk2, , skn   sk1, sk2, , skm  * Phân loại kiện: Mỗi kiện phát biểu khẳng định tính chất hay số đối tượng tính tốn Ở xem xét loại kiện khác sau: Loại 1: Phát biểu loại (hay tính chất) đối tượng Ví dụ: Ob tam giác Loại 2: Phát biểu tính xác định đối tượng (các thuộc tính coi biết) hay thuộc tính Ví dụ: Giả sử đoạn AB tam giác ABC cho trước Loại 3: Phát biểu xác định thuộc tính hay đối tượng thơng qua biểu thức Ví dụ: đoạn AB = 2*m^2 + (với m cho trước), góc ABC =  / Loại 4: Sự kiện đối tượng hay thuộc tính với đối tượng hay thuộc tính khác Ví dụ: thuộc tính a đối tượng Ob thuộc loại tam giác = đoạn CD, đối tượng Ob1 = đối tượng Ob2 HVTH: Trần Quốc Cường Trang: Báo cáo môn học: Biểu Diễn TT Ứng Dụng GVHD: PGS.TS Đỗ Văn Nhơn Loại 5: Sự kiện phụ thuộc đối tượng hay thuộc tính theo đối tượng hay thuộc tính khác thơng qua cơng thức tính tốn Ví dụ: O1.a = O2.a + 2*O2.b Loại 6: Sự kiện quan hệ đối tượng hay thuộc tính đối tượng Ví dụ: đoạn AB song song với đoạn CD, điểm M thuộc đoạn AB Ví dụ p dụng Phần kiến thức tam giác tứ giác hình học phẳng biểu diễn theo hình tri thức đối tượng tính tốn - Các khái niệm đối tượng gồm: o Điểm, đđường thẳng o Đoạn thẳng tia o Góc o Các loại tam giác loại tứ giác - Các quan hệ phân cấp loại đối tượng: Giữa khái niệm loại tam giác loại tứ giác có quan hệ phân cấp theo đặc biệt hóa khái niệm, thể biểu đồ sau đây: HVTH: Trần Quốc Cường Trang: Báo cáo môn học: Biểu Diễn TT Ứng Dụng GVHD: PGS.TS Đỗ Văn Nhơn  {[“DUONGCAO”, DOAN[C,H], TAMGIAC[A,B,C]]} Bởi “Luật suy diễn”: [“Tính chất tam giác”] o Bước 4: {[“DUONGCAO”, DOAN[C,H], TAMGIAC[A,B,C]], DOAN[A,B,C] }  {DOAN[B,C]} Bởi “Luật suy diễn”: [“Tính chất tam giác”] HVTH: Trần Quốc Cường Trang: 18 Báo cáo môn học: Biểu Diễn TT Ứng Dụng GVHD: PGS.TS Đỗ Văn Nhơn PHẦN 3: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG COKB GIẢI TỐN HÌNH HỌC PHẲNG I Giới thiệu: Để viết chương trình demo giải tốn hình học phẳng theo hình COKB, em định sử dụng ngơn ngữ lập trình Maple ưu điểm sau: - Maple phần mềm chun dụng cho cơng việc tính tốn bao gồm tính tốn túy ký hiệu tốn học, tính tốn số tính tốn đồ thị - Maple dễ sử dụng, đòi hỏi cấu hình khơng lớn, đáp ứng nhu cầu tính toán nhiều đối tượng II Tạo package đọc File: Danh sách files theo cấu trúc COKB Danh sách files theo cấu trúc COKB đề cập mục III.1 - TIA.txt - DIEM.txt - DOAN.txt - DUONG_THANG.txt - GOC.txt - HINH_BINH_HANH.txt - HINH_VUONG.txt - TAM_GIAC.txt - TU_GIAC.txt - OBJECTS.txt HVTH: Trần Quốc Cường Trang: 19 Báo cáo môn học: Biểu Diễn TT Ứng Dụng - Hierarchy.txt - RELATIONS.txt - RULES.txt GVHD: PGS.TS Đỗ Văn Nhơn Tạo package đọc files: Đây code mẫu để đọc file Rules Readrules := proc() local read_1Rule; read_1Rule := proc() local loai, tens, kieus, ten1, n1, kieu1, gt_kl, k; loai := ""; tens := []; kieus := []; gt_kl := [{},{}]; line := readline(fd); # bo qua dong begin_rule while line and SearchText("begin_rule", line) = and SearchText("end_rules", line) = line := readline(fd); end do; # thoat khoi ham neu den dong cuoi cung end_rules if SearchText("end_rules", line) > then RETURN (NULL); fi; line := readline(fd); # doc den dong end_rule thi dung lai while line and SearchText("end_rule", line) = if SearchText("kind_rule", line) > then loai := rhs(parse(line)); else k := SearchText(":", line); # doc phan hypothesis_part va gan vao bien hypothesis_part = gt_kl[1] if SearchText("hypothesis_part", line) > then gt_kl[1] := substring(line, (k+1) length(line)); line := readline(fd); while line and SearchText("end_hypothesis_part", line) = gt_kl[1] := cat (gt_kl[1], line); line := readline(fd); end do; gt_kl[1] := parse(gt_kl[1]); # doc phan goal_part va gan vao bien goal_part = gt_kl[2] elif SearchText("goal_part", line) > then gt_kl[2] := substring(line, (k+1) length(line)); line := readline(fd); while line and SearchText("end_goal_part", line) = gt_kl[2] := cat (gt_kl[2], line); line := readline(fd); end do; gt_kl[2] := parse(gt_kl[2]); HVTH: Trần Quốc Cường Trang: 20 Báo cáo môn học: Biểu Diễn TT Ứng Dụng GVHD: PGS.TS Đỗ Văn Nhơn # doc phan A,B,C : DIEM; tens = A,B,C; kieus = DIEM elif k > then ten1 := [parse( substring(line, (k-1)) )]; n1 := nops(ten1); kieu1 := convert ( parse( substring(line, (k+1) length(line)) ), string); tens := [op(tens), op(ten1)]; kieus := [op(kieus), kieu1 $ n1]; fi; fi; line := readline(fd); end do; # while if gt_kl[1] {} or gt_kl[2] {} then Rule := [op(Rule), [loai, tens, kieus, gt_kl] ]; fi; end: # Read_1Rule while line and SearchText("end_rules", line) = read_1Rule(); end do; # while end: # Readrules III.Code xử lý chương trình: Hàm đọc kiện Facts: GetFacts:=proc(nameObj) local facts,f; facts := {}; for f in ObjStruct(nameObj)[6] facts := `union`(facts, {f[6]}); end do; return facts end proc: Hàm đọc Rules: GetRules:=proc(nameObj) local rules,r; rules := {}; for r in ObjStruct(nameObj)[7] rules := `union`(rules, {{r[4][1][1], r[4][2][1]}}); end do; return rules; end proc: Hàm xử lý cho tốn: Tinh:=proc(GT,KL,nameObj) HVTH: Trần Quốc Cường Trang: 21 Báo cáo môn học: Biểu Diễn TT Ứng Dụng local GVHD: PGS.TS Đỗ Văn Nhơn knownVar,knownVal,r,flag,Vnew,findResultPath,flag1,exactResult, checked,knowVar1,r1,rr1,rules,g,u,M,F,s,conditions,v; M := ObjStruct(nameObj)[2]; F := GetFacts(nameObj); findResultPath := []; knownVal := GT; knownVar := {}; # start of bo them vao F dua vao rules for g in GT if evalb(SetVars(rhs(g),nameObj) = {}) then knownVar := {lhs(g), op(knownVar)}; else # duyet rules va gan vao cho F rules := GetRules(nameObj); for u in rules if evalb(u[1] = g) then F := `union`(F, {convert(g, name), convert(u[2], name)}); elif evalb(u[2]=g) then F := `union`(F, {convert(g, name), convert(u[1], name)}); else F := `union`(F, {convert(g, name)}); end if; end do; end if; end do; # end of bo them vao F dua vao rules while not(KL subset knownVar) HVTH: Trần Quốc Cường Trang: 22 Báo cáo môn học: Biểu Diễn TT Ứng Dụng GVHD: PGS.TS Đỗ Văn Nhơn flag := false; for r in F if nops(SetVars(parse(r),nameObj) minus knownVar) = then flag := true; Vnew := `minus`(SetVars(parse(r), nameObj), knownVar); break; end if; end do; if not flag then return printf(" Khong tim duoc ket qua \n"); end if; knownVar := `union`(knownVar, Vnew); # sub: thay the KnownVal ctrinh r knownVal := `union`(knownVal, solve(subs(knownVal, parse(r)), Vnew)); findResultPath := [op(findResultPath), [parse(r), Vnew[1]]]; end do; # viet thuat giai loai bo luat thua # danh sach tham so tinh ket qua minus tham so gia thiet knowVar1 := `minus`(knownVar, map(proc (x) options operator, arrow; lhs(x) end proc, GT)); # danh sach ket qua da rut gon exactResult := [findResultPath[nops(findResultPath)]]; # truy vet lai ket qua vi du: p=2⋅a+2⋅b suy duoc qua tham so a va b checked := `minus`(SetVars(findResultPath[nops(findResultPath)][1], nameObj), KL); # lap lai cho den ket qua truy vet la {} while not evalb(nops(checked) = 0) for r1 in checked[1] for rr1 in findResultPath if (evalb(rr1[2] = r1)) and not ({r1} subset map(x->lhs(x),GT)) then HVTH: Trần Quốc Cường Trang: 23 Báo cáo môn học: Biểu Diễn TT Ứng Dụng GVHD: PGS.TS Đỗ Văn Nhơn checked := `minus`(`union`(checked, SetVars(rr1[1], nameObj)), {rr1[2]}); checked := `minus`(checked, {r1}); exactResult := [op(exactResult), rr1]; end if; end do; end do; if (not (checked subset knowVar1)) and evalb(nops(checked)=nops(GT)) then checked := `minus`(checked, map(proc (x) options operator, arrow; lhs(x) end proc, GT)); end if; if (not (checked subset knowVar1)) then checked := `minus`(checked, map(proc (x) options operator, arrow; lhs(x) end proc, GT)); end if; end do; # Xuat ket qua XuatKQ(exactResult, GT, nameObj); # In gia tri ket qua for s in knownVal if evalb(lhs(s)=KL[1]) then printf("_ Ket qua %s \n", convert(s, string)); end if; end do; end proc: XuatKQ:=proc(Results,GT,nameObj) local i,j,xuat,temp,temp1,deduces,l,temp2,temp3,temp4,temp5,m; j := 1; deduces := []; HVTH: Trần Quốc Cường Trang: 24 Báo cáo môn học: Biểu Diễn TT Ứng Dụng GVHD: PGS.TS Đỗ Văn Nhơn for i from nops(Results) by -1 to deduces := [op(deduces), [Results[i], j]]; j := j+1; end do; j := 1; for i from nops(Results) by -1 to temp := convert(Results[i][1], string); temp1 := convert(j, string); printf("_ Buoc thu %s : %s \n", temp1, temp); # Xet tung bien ben ve phai for l in SetVars(Results[i][1],nameObj) # Chi xet truong hop khong phai la ket qua if not evalb(l = Results[i][2]) then # Kiem tra co thuoc tap gia thiet if {l} subset map(x->lhs(x),GT) then temp2 := convert(l, string); printf(" %s : gia thiet \n", temp2); else # Kiem tra co thuoc tap suy dien for m in deduces if evalb(m[1][2] = l) then temp3 := convert(m[1][2], string); temp4 := convert(m[2], string); printf(" %s : suy tu buoc thu %s \n", temp3, temp4); end if; end end if; end if; HVTH: Trần Quốc Cường Trang: 25 Báo cáo môn học: Biểu Diễn TT Ứng Dụng GVHD: PGS.TS Đỗ Văn Nhơn end do; # In ket qua temp5 := convert(Results[i][2], string); printf(" Tinh duoc %s \n", temp5); j := j+1; end do; return deduces; end proc: IV Kết chương trình: - Bài toán 1: Cho tam giác ABC, với giả thiết GT sau: bán kính đường tròn nội tiếp r = 3, chu vi p = 4, đoạn AC = 21 Tính đường cao HB o Nhập vào chương trình sau: Tinh({b = 21, p = 4, r = 3}, {hb}, "TAM_GIAC") o Kết xuất ra: _ Buoc thu : S = p*r p : gia thiet r : gia thiet Tinh duoc S _ Buoc thu : S = 1/2*b*hb S : suy tu buoc thu b : gia thiet Tinh duoc hb _ Ket qua hb = 8/7 - Bài toán 2: Cho tam giác ABC với giả thiết sau: đoạn AH = 6, BC = 211, Góc A = 50o Tính đoạn AB o Nhập vào chương trình sau: Tinh({b = 211, = 6, GocA = 50}, {a}, "TAM_GIAC") o Kết xuất ra: _ Buoc thu : = b*sin(GocC) HVTH: Trần Quốc Cường Trang: 26 Báo cáo môn học: Biểu Diễn TT Ứng Dụng GVHD: PGS.TS Đỗ Văn Nhơn b : gia thiet : gia thiet Tinh duoc GocC _ Buoc thu : GocA+GocB+GocC = Pi GocA : gia thiet GocC : suy tu buoc thu Tinh duoc GocB _ Buoc thu : hc = b*sin(GocA) b : gia thiet GocA : gia thiet Tinh duoc hc _ Buoc thu : hc = a*sin(GocB) hc : suy tu buoc thu GocB : suy tu buoc thu Tinh duoc a _ Ket qua a = 211*sin(50)/sin(Pi-50-arcsin(6/211)) - Bài toán 3: Cho tam giác ABC với giả thiết sau: góc A = 50 o, AC = 69 Tính đoạn BC o Nhập vào chương trình sau: Tinh({b = 69, GocA = 50}, {a}, "TAM_GIAC") o Kết xuất ra: Khong tim duoc ket qua V Hướng dẫn sử dụng chương trình: - Download phần mềm Maple 13 - Tạo thư mục CObject_Knowledge ổ đĩa D, chép files TIA.txt, DIEM.txt, DOAN.txt, HINH_BINH_HANH.txt, DUONG_THANG.txt, HINH_VUONG.txt, GOC.txt, TAM_GIAC.txt, TU_GIAC.txt, OBJECTS.txt, Hierarchy.txt, RELATIONS.txt, RULES.txt - Chép file package “TriangleLib.m” vào thư mục lib thư mục cài đặt Maple (thường C:\Program Files\Maple 13\lib) - Sử dụng maple để mở file “TieuLuan_Triangle.mw” HVTH: Trần Quốc Cường Trang: 27 Báo cáo môn học: Biểu Diễn TT Ứng Dụng GVHD: PGS.TS Đỗ Văn Nhơn - Click vào biểu tượng - Đưa trỏ đến cuối dòng chương trình thực tính tốn bước để thực thi chương trình II.4 o Bài tốn: Cho tứ giác ABCD, với giả thiết sau: Góc A = 60, cạnh AB = 110, cạnh BC = 10, cạnh CD = 120, chu vi p = 190, Góc C = 30, Góc D = 140 Tính diện tích S o Nhập vào chương trình sau: tugiac := Tinh({GA = 60, GC = 30, GD = 140, a = 110, b = 10, c = 120, p = 190}, {S}, "TU_GIAC") o Kết xuất ra: _ Buoc thu : a+b+c+d = p a : gia thiet b : gia thiet c : gia thiet p : gia thiet Tinh duoc d _ Buoc thu : GA+GB+GC+GD = 2*Pi GA : gia thiet GC : gia thiet GD : gia thiet Tinh duoc GB _ Buoc thu : 2*S = a*b*sin(GB)+c*d*sin(GD) GB : suy tu buoc thu GD : gia thiet a : gia thiet b : gia thiet c : gia thiet d : suy tu buoc thu Tinh duoc S _ Ket qua S = 550*sin(2*Pi-230)-3000*sin(140) HVTH: Trần Quốc Cường Trang: 28 Báo cáo môn học: Biểu Diễn TT Ứng Dụng GVHD: PGS.TS Đỗ Văn Nhơn KẾT LUẬN  M hình COKB hình thích hợp cho việc thiết kế sở tri thức với khái niệm biểu diễn đối tượng tính tốn, cấu trúc tường minh giúp dễ dàng thiết kế môđun truy cập sở tri thức Tiện lợi cho việc thiết kế đun giải tốn tự động Thích hợp cho việc định ngơn ngữ khai báo tốn đặc tả tốn cách tự nhiên Các hình thuật giải đề xuất làm cơng cụ cho việc xây dựng hệ giải toán dựa tri thức, hệ sở tri thức, phầm mềm dạy học với hỗ trợ giải tốn thơng minh HVTH: Trần Quốc Cường Trang: 29 Báo cáo môn học: Biểu Diễn TT Ứng Dụng GVHD: PGS.TS Đỗ Văn Nhơn Là hình tốt cho việc biểu diễn tri thức người, đặc biệt tri thức Toán học, Vật lý, Hóa học Chương trình giải tốn tự động Tốn Hình Học phẳng THCS xây dựng ứng dụng hình COKB cho việc biểu diễn tri thức miền tri thức Lời giải hện thống tự nhiên, xác phù hợp cách suy nghĩ người Tuy nhiên việc ứng dụng thuật tốn vào thực tiễn tốn khó, kiến thức học viên chưa sâu chương trình nội dung tiểu luận khiếm khuyết, mong Thầy nhận xét góp ý để học viên hiểu biết thêm nhiều kiến thức công nghệ Em xin chân thành cảm ơn Thầy PGS.TS Đỗ Văn Nhơn, giảng viên chuyên đề Biểu Diễn tri thức Ứng dụng, truyền đạt kiến thức quý báu thuật toán tạo hội làm chuyên đề để hiểu sâu Trận trọng cảm ơn Thầy HVTH: Trần Quốc Cường Trang: 30 Báo cáo môn học: Biểu Diễn TT Ứng Dụng GVHD: PGS.TS Đỗ Văn Nhơn TÀI LIỆU THAM KHẢO  [1] Slide COKB(2011) – components PGS.TS Đỗ Văn Nhơn [2] Phương pháp suy diễn hình COKB dựa tri thức toán mẫu ứng dụng PGS.TS Đỗ Văn Nhơn [3] Đỗ Văn Nhơn, Xây dựng hệ tính tốn thơng minh – Xây dựng phát triển hình biểu diễn tri thức cho hệ giải toán tự động, Luận án tiến sĩ, Đại học quốc gia – HCM (2001-2002) [4] Hoàng Kiếm & Đỗ Văn Nhơn, Mở rộng phát triển hình tri thức đối tượng tính tốn, Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia Một số vấn đề chọn lọc CNTT, NXB Khoa học kỹ thuật (2005) [5] Đỗ Văn Nhơn, Kiến trúc hệ giải tập cho người học kỹ thuật thiết kế, Tạp chí Khoa Học Giáo dục kỹ thuật, Đại học sư phạm kỹ thuật TpHCM, Số 2(4) 2007 [6] Bộ Giáo dục Đào tạo, Sách Giáo khoa Bài học Bài tập lớpTHCS, NXB Giáo dục [7] Hoàng Kiếm, Giải Bài tốn Máy tính nào, tập 1, NXB Giáo Dục (2000) [8] G Polya, Giải toán nào, Nhà xuất Giáo dục (1997) [9] Frank van Harmelem & Vladimir & Bruce, 2008, “Handbook of Knowledge, Representation”, Elsevier [10] Stuart Russell & Peter Norvig, Artificial Intelligence – A modern approach (second edition), Prentice Hall (2003) [11] John F Sowa Knowledge Representation: Logical, Philosophical and Computational Foundations, Brooks/Cole (2000) HVTH: Trần Quốc Cường Trang: 31 Báo cáo môn học: Biểu Diễn TT Ứng Dụng GVHD: PGS.TS Đỗ Văn Nhơn [12] Nhon Do, An ontology for knowledge representation and Applications, Proceeding of World Academy of science, engineer and technology, vol 32, August 2008, ISSN: 2070-370 [13] Nhon Van Do, Computational Networks for Knowledge Representation, World Academy of Science, Engineering and Technology, Volume 56, August 2009, ISSN 2070 – 3724 (ICCSISE 2009), Singapore, 2009 [14] Nhon Do & Hien Nguyen, Model for Knowledge Representation using Sample Problems and Designing a Program for automatically solving algebraic problems, World Academy of Science, Engineering and Technology, (ICEEEL 2010), Paris, 2010 [15] Nhon Do, Hien Nguyen, “A reasoning method on Computation Network and Its applications.”, 2011 International MultiConference of Engineers and Computer Scientists, IMECS 2011, ISBN: 978-988-18210-3-4, pp 137-141, Hongkong , March 2011 [16] http://www.maplesoft.com [17] http://maplevn2008.wordpress.com HVTH: Trần Quốc Cường Trang: 32
- Xem thêm -

Xem thêm: tieu luan mon bieu dien tri thuc va suy luan mo hinh cokb va ung dung vao giai toan hinh hoc 4943, tieu luan mon bieu dien tri thuc va suy luan mo hinh cokb va ung dung vao giai toan hinh hoc 4943, PHẦN 1.MÔ HÌNH COKB, II. Mô hình tri thức về các đối tượng tính toán, Giải quyết vấn đề, PHẦN 2: ÁP DỤNG MÔ HÌNH COKB GIẢI TOÁN HÌNH HỌC PHẲNG, PHẦN 3: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG COKB GIẢI TOÁN HÌNH HỌC PHẲNG, Hàm xử lý chính cho bài toán:, V. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn