Tuyet cau hoi phong van tin dung

4 27 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:24

CÂU HỎI PHỎNG VẤN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG NĂM 2014 Câu 1: Ở vị trí cán tín dụng, Anh (chị) cho biết yếu tố định thành cơng dự án đầu tư? Vì (?) Gợi ý trả lời: */ Nêu nội dung thẩm định dự án đầu tư - Sự cần thiết phải đầu tư - Phân tích thị trường khả tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đầu dự án - Đánh giá khả cung cấp nguyên vật liệu yếu tố đầu vào - Đánh giá, nhận xét nội dung phương diện kỹ thuật - Đánh giá phương diện tổ chức, quản lý thực dự án - Thẩm định tổng mức đầu tư tính khả thi phương án nguồn vốn - Đánh giá hiệu mặt tài dự án - Phân tích rủi ro gặp phải triển khai thực dự án đầu tư */ Yếu tố định thành công dự án: Yếu tố định thành công dự án là: + Thị trường khả tiêu thụ sản phẩm đầu dự án, + Khả cung cấp yếu tố đầu vào dự án Hai yếu tố định đến hiệu dự án đầu tư Câu 2: Theo bạn, xác định thời hạn cho vay khách hàng doanh nghiệp cần dựa yếu tố nào? Căn xác định thời gian ân hạn cho vay dự án đầu tư ? Gợi ý trả lời: - Căn vào chu kỳ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp (đối với cho vay ngắn hạn); thời gian hoàn vốn dự án đầu tư (đối với cho vay trung dài hạn); khả trả nợ khách hàng; - Căn vào thời hạn lại giấy phép hoạt động doanh nghiệp (đối với lĩnh vực kinh doanh/doanh nghiệp đặc thù) - Xác định thời gian ân hạn cho vay dự án đầu tư vào thời gian xây dựng dự án thời gian dự án triển khai vận hành chạy thử (chưa vào hoạt động thức) Câu 3: Theo anh/chị điểm khác biệt chiến lược kinh doanh kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp gì? Khi đánh giá, phân tích khách hàng để đưa định cho vay, anh/chị quan tâm đến chiến lược kinh doanh hay kế hoạch kinh doanh khách hàng? [Type text] Page Gợi ý trả lời: Chiến lược kinh doanh Kế hoạch kinh doanh Xây dựng cho thời kỳ tương Hàng năm, quý Thời đối dài: năm, năm, gian tới 10 năm Tính định hướng, xác định Các mục tiêu lượng hoá, liên kết với Mục giải pháp, sách thành hệ thống tiêu phản ánh toàn tiêu lớn mục tiêu chủ diện hoạt động sản xuất kinh doanh doanh yếu nghiệp năm thời gian ngắn định - Khi xem xét để đưa định cho vay, cần xem xét đến kế hoạch chiến lược kinh doanh khách hàng để có đầy đủ thơng tin hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng tương lai, từ có biện pháp quan hệ ứng xử phù hợp Câu 4: Bảo lãnh ngân hàng gì? Sắp xếp loại bảo lãnh sau theo thứ tự phát sinh trình thực hợp đồng kinh tế khách hàng: Bảo lãnh hoàn tạm ứng, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh thực hợp đồng, bảo lãnh dự thầu? Gợi ý trả lời: - Bảo lãnh ngân hàng hình thức cấp tín dụng theo bên bảo lãnh cam kết văn với bên nhận bảo lãnh thực nghĩa vụ tài thay cho bên bảo lãnh bên bảo lãnh không thực thực không đầy đủ nghĩa vụ cam kết với bên nhận bảo lãnh, bên bảo lãnh phải nhận nợ hoàn trả cho bên bảo lãnh theo thỏa thuận - Thứ tự loại hình bảo lãnh: Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hợp đồng, bảo lãnh hoàn tạm ứng, bảo lãnh bảo hành Câu 5: Liệt kê số loại rủi ro có khả xảy hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại? Trong thời gian gần đây, ngân hàng thương mại phải đối mặt với loại rủi ro nhiều nhất? Gợi ý trả lời: - Một số loại rủi ro: Rủi ro tín dụng, rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất, rủi ro tác nghiệp, rủi ro thị trường, rủi ro khoản, rủi ro đạo đức nghề nghiệp (Có thể hỏi thêm: Nêu khái niệm rủi ro tín dụng nguyên nhân chủ quan từ phía người vay? Rủi ro tín dụng thiệt hại/tổn thất tài sản mà ngân hàng phải gánh chiij bên vay (là khách hàng hay ngân hàng) khơng có khả tốn khoản vay theo điều khoản hợp đồng tín dụng ký với ngân hàng Nguyên [Type text] Page nhân khách quan chủ quan từ phía người vay: vốn tự có tham gia sản xuất kinh doanh doanh nghiệp không đáp ứng nhu cầu; lực điều hành hạn chế, thiếu thơng tin thị trường thơng tin đối tác, bạn hàng làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh; công nghệ sản xuất khơng tạo sản phẩm có tính cạnh tranh cao; khách hàng thiếu thiện chí trả nợ vay ngân hàng từ xin vay vốn) - Gần đây, ngân hàng phải đối mặt nhiều với rủi ro đạo đức nghề nghiệp cán bộ, cán làm công tác cho vay Câu 6: Bạn hiểu khái niệm quy trình tín dụng ngân hàng, ý nghĩa quan trọng việc thực quy trình tín dụng? Gợi ý trả lời: - Khái niệm quy trình tín dụng: Là tập hợp bước mà ngân hàng thực xét duyệt khoản cấp tín dụng cho khách hàng theo trình tự thời gian định - Ý nghĩa việc thực quy trình tín dụng: + Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Ngân hàng nhà nước, ngân hàng + Hạn chế tối đa rủi ro khoản cấp tín dụng cho khách hàng + Nâng cao chất lượng cấp tín dụng cho khách hàng Câu 7: Bạn hiểu kiểm tra trước, sau cho vay? Gợi ý trả lời: - Kiểm tra trước cho vay: + Kiểm tra hồ sơ pháp lý doanh nghiệp, báo cáo tài chính; + Kiểm tra phương án/dự án vay vốn: vay bao nhiêu, vay để làm gì, thời hạn vay, tính hiệu quả, khả thi,… + Kiểm tra tài sản bảo đảm: tính pháp lý, thẩm định định giá, ký kết đăng ký giao dịch bảo đảm + Kiểm tra trình phê duyệt khoản vay/dự án - Kiểm tra cho vay: + Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ chứng từ giải ngân: hoá đơn, hợp đồng,… + Kiểm tra tiền vay chuyển đâu, trả cho ai, tiền mặt hay chuyển khoản - Kiểm tra sau cho vay: + Kiểm tra khách hàng có sử dụng vốn vay mục đích ban đầu hay khơng + Kiểm tra giá trị vật tư hàng hố thực tế có cân giá trị vốn vay phát + Kiểm tra khách hàng có vi phạm cam kết hợp đồng tín dụng, có báo cáo trung thực hay khơng + Kiểm tra tình hình hoạt động, tài khách hàng Câu 8: Các điều kiện để tài sản ngân hàng xem xét nhận làm tài sản bảo đảm tiền vay? [Type text] Page Gợi ý trả lời: - TSBĐ phải thuộc quyền sở hữu, quyền quản lý, quyền sử dụng đất bên bảo đảm; TSBĐ phải tài sản phép giao dịch Tài sản khơng có tranh chấp Tài sản có khả khoản Tài sản mà pháp luật quy định phải mua bảo hiểm bên bảo đảm phải mua bảo hiểm tài sản suốt thời hạn cầm cố, chấp Câu 9: Theo qui định phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro Ngân hàng nhà nước, ngân hàng thực phân loại nợ làm nhóm tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tương ứng? Những nhóm nợ xếp vào nợ xấu ngân hàng? Gợi ý trả lời: - Theo qui định phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro NHNN, ngân hàng thực phân loại nợ làm 05 nhóm nợ: + Nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn, tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro 0% + Nhóm 2: Nợ cần ý, tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro 05% + Nhóm 3: Nợ tiêu chuẩn, tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro 20% + Nhóm 4: Nợ nghi ngờ, tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro 50% + Nhóm 5: Nợ có khả vốn, tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro 100% - Các khách hàng có dư nợ phân loại vào nợ nhóm 3, nợ nhóm 4, nợ nhóm định nghĩa nợ xấu ngân hàng Câu 10: Theo bạn, việc đánh giá khách hàng qua vấn qua hồ sơ tín dụng khách hàng gửi đến, cần tìm hiểu đánh giá thêm thơng tin xem xét cấp tín dụng cho khách hàng? Gợi ý trả lời: - Tìm hiểu thực tế tình hình sản xuất kinh doanh khách hàng trụ sở, nhà máy sản xuất - Tìm hiểu thông tin Internet, phương tiện thông tin đại chúng khác liên quan đến hoạt động khách hàng - Đánh giá lịch sử tín dụng khách hàng tổ chức tín dụng qua CIC, bạn bè cán ngân hàng khác - Uy tín khách hàng tốn cơng nợ thực cam kết qua việc tìm hiểu số nhà cung cấp - Đánh giá so sánh với doanh nghiệp ngành [Type text] Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyet cau hoi phong van tin dung , Tuyet cau hoi phong van tin dung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn