VIEN THUC PHAMTRƯỜNG đại học BÁCH KHOA hà NỘICHƯƠNG TRÌNH đào tạođại học 2009VIỆN CN SINH học và THỰC PHẨM(Phiên bản 2012, áp dụng cho các khóa từ k57) năm 2014 pdf

49 53 0
  • Loading ...
1/49 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:24

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NỘI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC- 2009 VIỆN CN SINH HỌC THỰC PHẨM (Phiên 2012, áp dụng cho khóa từ K57) NĂM 2014 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT Mơ hình chương trình đào tạo Mơ hình chương trình đào tạo Trường Đại học Bách khoa Nội áp dụng từ khóa nhập học năm 2009 (K54) đổi cách bản, toàn diện theo chuẩn mực quốc tế, trọng tính thiết thực nội dung chương trình lực làm việc người tốt nghiệp, đồng thời có tính mềm dẻo tính liên thơng cao, phát huy tối đa khả cá nhân sinh viên, đáp ứng tốt nhu cầu người học nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao xã hội xu kinh tế tri thức tồn cầu hóa Các bậc học cấu trúc lại theo mơ hình 4-1-1 (Cử nhân-Kỹ sư-Thạc sĩ) kết hợp 4-2 (Cử nhân-Thạc sĩ), phù hợp với mơ hình trường đại học giới Thạc sĩ KH/KT/QTKD 1-1,5 năm Kỹ sư năm năm năm Cử nhân Khoa học/QTKD năm Cử nhân Kỹ thuật năm năm năm CT chuyển đổi 0,5 năm Cử nhân Công nghệ năm Thi tuyển ĐH Tốt nghiệp PTTH Chương trình cử nhân thiết kế cho thời gian năm, định hướng bản, đào tạo ngành rộng; trang bị cho người học kiến thức khoa học-kỹ thuật tảng lực nghề nghiệp để có khả thích ứng với công việc khác lĩnh vực ngành rộng đào tạo Khối lượng chương trình cử nhân tối thiểu 130 tín tối đa 134 tín Sau hoàn thành cử nhân, người học làm học tiếp lên chương trình kỹ sư (≈1 năm ngành kỹ thuật) thạc sĩ (≈2 năm) Chương trình cử nhân chia làm loại:  Chương trình Cử nhân kỹ thuật (Bachelor of Engineering, BEng), áp dụng cho ngành thuộc khối kỹ thuật, đào tạo theo định hướng tính toán, thiết kế phát triển hệ thống, sản phẩm kỹ thuật, công nghệ Người tốt nghiệp Cử nhân kỹ thuật Trường ĐHBK Nội xét tuyển để học tiếp chương trình Kỹ sư ngành rộng  Chương trình Cử nhân khoa học (Bachelor of Science, BS)/Cử nhân quản trị kinh doanh (Bachelor of Business Administration, BBA) dạng tương đương khác, áp dụng cho ngành khoa học, kinh tế, sư phạm, ngôn ngữ Người tốt nghiệp Cử nhân khoa học (và tên gọi tương đương khác) muốn học chương trình kỹ sư phải phải hồn thành chương trình chuyển đổi theo quy định học văn thứ hai  Chương trình Cử nhân công nghệ (kỹ thuật) (Bachelor of Technology, BTech), áp dụng cho ngành thuộc khối Công nghệ (kỹ thuật), đào tạo định hướng ứng dụng vận hành hệ thống, thiết bị công nghệ Cử nhân công nghệ muốn học tiếp chương trình Kỹ sư thuộc lĩnh vực đào tạo phải hồn thành chương trình chuyển đổi để đạt yêu cầu tương đương với chương trình Cử nhân kỹ thuật Chương trình kỹ sư thiết kế cho thời gian năm (1 năm người tốt nghiệp cử nhân), áp dụng cho ngành kỹ thuật, định hướng nghề nghiệp, đào tạo ngành hẹp (chuyên ngành), bổ sung cho người học kiến thức kỹ thuật nâng cao lực nghề nghiệp chuyên sâu để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu thực tế cơng việc Chương trình kỹ sư có khối lượng tối thiểu 156-164 tín người học thẳng 34-38 tín người có cử nhân ngành học Người tốt nghiệp kỹ sư học tiếp lên chương trình thạc sĩ (≈ 1-1,5 năm), trường hợp xuất sắc xét tuyển để làm thẳng nghiên cứu sinh Cấu trúc chương trình khối kỹ thuật Cấu trúc chung cho khung chương trình ngành kỹ thuật thiết kế dựa chuẩn mực quốc tế (ABET, CDIO), đảm bảo đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ngành, đồng thời đảm bảo tính linh hoạt, liên thông bậc học ngành đào tạo Kỹ sư ∑ 158-166 TC TTTN + ĐATN: 3+9 TC Cử nhân ∑ 130-134 TC Chuyên ngành: 22-26 TC (12-16 bắt buộc + 8-10 tự chọn) ĐATN: TC ∑ 124-128 TC (Chứng CTCN) Tự chọn ≥ 26 TC Cơ sở cốt lõi ngành: 36 - 48 TC Tiếng Anh TOEIC: TC 2.1 Toán khoa học bản: ≥ 32 TC (26 chung khối ngành + riêng ngành) TT kỹ thuật: TC Lý luận CT, Pháp luật ĐC 12 TC Cấu trúc chương trình cử nhân TT Phần chương trình Giáo dục đại cương 1.1 Toán khoa học Bắt buộc toàn khối ngành Từng ngành bổ sung 1.2 Lý luận trị 1.3 Pháp luật đại cương 1.4 Giáo dục thể chất 1.5 Giáo dục quốc phòng-an ninh 1.6 Tiếng Anh ≥ 32 26 ≥6 10 Chứng Chứng Giáo dục chuyên nghiệp 80-84 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Cơ sở cốt lõi ngành Tự chọn theo định hướng Tự chọn tự Thực tập kỹ thuật Đồ án tốt nghiệp cử nhân 36-48 ≤ 18 ≥8 Tổng khối lượng chương trình 2.2 Số tín ≥ 50 130-134 Cấu trúc chương trình kỹ sư TT 2.1 2.2 2.3 Phần chương trình Số tín Chương trình mơn học cử nhân 124-128 (bao gồm mục 1.1-2.3 chương trình cử nhân) Chương trình chuyên ngành kỹ sư 34-38 Chuyên ngành bắt buộc Chuyên ngành tự chọn Thực tập cuối khóa đồ án tốt nghiệp kỹ sư 12-18 8-10 12 Tổng khối lượng chương trình 2.3 158-166 Chuẩn trình độ tiếng Anh Để có đủ lực học tập làm việc môi trường quốc tế, sinh viên ĐHBK Nội phải đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương 450 điểm theo chuẩn TOEIC trước làm khóa luận hay đồ án tốt nghiệp Để tạo điều kiện tốt cho sinh viên, Trường tổ chức lớp tiếng Anh tương ứng với trình độ khác cho sinh viên lựa chọn (theo kết kiểm tra phân loại đầu khoá) Những sinh viên có chứng tiếng Anh tương đương 450 TOEIC miễn học Để sinh viên có kế hoạch học tập đạt yêu cầu chuẩn đầu này, Nhà trường quy định yêu cầu chuẩn trình độ tiếng Anh theo trình độ năm học sinh viên sau:     Sinh viên trình độ năm thứ hai: 300 điểm Sinh viên trình độ năm thứ ba: 350 điểm Sinh viên từ trình độ năm thứ tư: 400 điểm Trước làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp: 450 điểm Sinh viên khơng đạt u cầu chuẩn trình độ tiếng Anh theo học kỳ bị Nhà trường hạn chế đăng ký học tập chuyên môn xuống mức tối thiểu (12TC) để bố trí thời gian học cải thiện trình độ tiếng Anh 3.1 Chương trình giáo dục đại cương Danh mục học phần học chung Chương trình đào tạo tất ngành kỹ thuật có yêu cầu chung phần kiến thức giáo dục đại cương sau (cột HK ghi học kỳ theo kế hoạch học tập chuẩn) Mã số Tên học phần MI1110 MI1120 Khối lượng HK Giải tích I 4(3-2-0-8) Giải tích II 3(2-2-0-6) MI1130 Giải tích III 3(2-2-0-6) MI1140 Đại số 4(3-2-0-8) PH1110 Vật lý I 3(2-1-1-6) PH1120 Vật lý II 3(2-1-1-6) EM1010 Quản trị học đại cương 2(2-0-0-4) IT1110 Tin học đại cương 4(3-1-1-8) FL1100 Tiếng Anh PreTOEIC 3(0-6-0-6) FL1101 Tiếng Anh TOEIC I 3(0-6-0-6) 2(2-1-0-4) 3(3-0-0-6) SSH1050 tưởng Hồ Chí Minh 2(2-0-0-4) 3-4 Đường lối CM Đảng SSH1130 CSVN 3(3-0-0-6) 4-5 SSH1170 Pháp luật đại cương 2(2-0-0-4) PE1010 Giáo dục thể chất A x(0-0-2-0) PE1020 Giáo dục thể chất B x(0-0-2-0) PE1030 Giáo dục thể chất C x(0-0-2-0) PE201x Giáo dục thể chất D x(0-0-2-0) PE202x Giáo dục thể chất E x(0-0-2-0) Những NL CN SSH1110 Mác-Lênin I Những NL CN SSH1120 Mác-Lênin II MIL1110 Đường lối QS Đảng x(3-0-0-6) MIL1120 Công tác QP-AN x(3-0-0-6) QS chung kỹ chiến thuật MIL1130 bắn súng AK x(3-1-1-8) Lưu ý:  Chương trình Giáo dục thể chất Giáo dục quốc phòng-an ninh theo quy định chung Bộ Giáo dục Đào tạo có cấp chứng riêng, không xét tổng khối lượng kiến thức cho ngành đào tạo Điểm học phần khơng tính tính điểm trung bình học tập sinh viên, khơng tính điểm trung bình tốt nghiệp  Hai học phần tiếng Anh tính vào tổng khối lượng chương trình tồn khóa, có quy định riêng chuẩn trình độ năm học chuẩn trình độ đầu nên khơng dùng để tính điểm trung bình học tập, khơng tính điểm trung bình tốt nghiệp sinh viên 3.2 Danh mục học phần tự chọn Các học phần thuộc khối kiến thức Toán khoa học ngành chọn bổ sung sinh viên tự chọn để đảm bảo khối lượng tối thiểu 32 TC theo chuẩn ABET Mã số MI2020 PH1130 CH1010 ME2015 ME2040 3.3 Tên học phần Khối lượng Xác suất thống kê Vật lý III Hóa đại cương Đồ họa kỹ thuật Cơ học kỹ thuật 3(2-2-0-6) 3(2-1-1-6) 3(2-1-1-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) Mơ tả tóm tắt nội dung học phần MI1110 Giải tích I 4(3-2-0-8) Cung cấp cho sinh viên kiến thức hàm số biến số nhiều biến số Trên sở đó, sinh viên học tiếp học phần sau Tốn mơn học kỹ thuật khác, góp phần tạo nên tảng Toán học cho ngành kỹ thuật, công nghệ kinh tế MI1120 Giải tích II 3(2-2-0-6) Học phần học trước: MI1110 (Giải tích I) Cung cấp cho sinh viên kiến thức Tích phân phụ thuộc tham số, Tích phân bội hai bội ba, Tích phân đường mặt, Ứng dụng phép tính vi phân vào hình học, Lý thuyết trường Trên sở đó, sinh viên học tiếp học phần sau Toán mơn học kỹ thuật khác, góp phần tạo nên tảng Toán học cho ngành kỹ thuật kinh tế MI1130 Giải tích III 3(2-2-0-6) Học phần học trước: MI1110 (Giải tích I) Cung cấp cho sinh viên kiến thức Chuỗi số, Chuỗi hàm, Chuỗi lũy thừa, Chuỗi Fourier, với kiến thức sở Phương trình vi phân cấp một, Phương trình vi phân cấp hai phần tối thiểu Hệ phương trình vi phân cấp Trên sở đó, sinh viên học tiếp học phần sau Tốn mơn học kỹ thuật khác, góp phần tạo nên tảng Tốn học cho ngành kỹ thuật, cơng nghệ kinh tế MI1140 Đại số 4(3-2-0-8) Cung cấp cho sinh viên kiến thức Lý thuyết ma trận, Định thức Hệ phương trình tuyến tính theo quan điểm cấu trúc kiến thức tối thiểu logic, Tập hợp, Ánh xạ, Trường số phức ý tưởng đơn giản đường bậc hai, mặt bậc hai Trên sở đó, sinh viên học tiếp học phần sau Tốn mơn học kỹ thuật khác, góp phần tạo nên tảng Tốn học cho ngành kỹ thuật, công nghệ kinh tế MI2020 Xác suất thống kê 3(2-2-0-6) Học phần học trước: MI1110 (Giải tích), MI1140 (Đại số) Mục tiêu: Cung cấp cho học sinh kiến thức xác suất khái niệm quy tắc suy diễn xác suất biến ngẫu nhiên phân phối xác suất thông dụng (một hai chiều); khái niệm thống kê toán học nhằm giúp sinh viên biết cách xử lý toán thống kê mơ hình ước lượng, kiểm định giải thiết hồi quy tuyến tính Trên sở sinh viên có phương pháp tiếp cận với mơ hình thực tế có kiến thức cần thiết để đưa lời giải cho tốn Nội dung: Sự kiện ngẫu nhiên phép tính xác suất, đại lượng ngẫu nhiên, phân phối xác suất, véc tơ ngẫu nhiên, lý thuyết ước lượng thống kê, lý thuyết định thống kê PH1110 Vật lý I 3(2-1-1-6) Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên kiến thức Vật lý đại cương (cơ học, nhiệt học), làm sở cho sinh viên học môn kỹ thuật Nội dung: Các đại lượng vật lý quy luật liên quan như: Động lượng, định lý định luật động lượng; mômen động lượng, định lý định luật mômen động lượng; động năng, năng, định luật bảo toàn Vận dụng xét chuyển động quay vật rắn, dao động sóng Thuyết động học phân tử sử dụng thống kê giải thích tính lượng: nhiệt độ, áp suất, nội (khí lý tưởng) Vận dụng định luật bảo tồn chuyển hóa lượng vào trình chuyển trạng thái nhiệt Xét chiều diễn biến trình nhiệt, nguyên lý tăng entrôpi PH1120 Vật lý II 3(2-1-1-6) Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên kiến thức Vật lý đại cương (điện từ) Nội dung: Các loại trường: Điện trường, từ trường; tính chất, đại lượng đặc trưng (cường độ, điện thế, từ thông, ) định lý, định luật liên quan Ảnh hưởng qua lại trường chất Quan hệ từ trường điện trường, trường điện từ thống Vận dụng xét dao động sóng điện từ PH1130 Vật lý III 3(2-1-1-6) Học phần học trước: PH1110 (Vật lý I), PH1120 (Vật lý II) Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên kiến thức Vật lý đại cương (quang học, vật lý lượng tử) làm sở cho sinh viên học môn kỹ thuật Nội dung: Các tính chất ánh sáng: Tính sóng (giao thoa, nhiễu xạ ), tính hạt (bức xạ nhiệt, Compton), phát xạ (tự nhiên, cảm ứng) hấp thụ ánh sáng, laser Vận dụng lưỡng tính sóng- hạt electron (vi hạt) để xét lượng quang phổ nguyên tử, trạng thái nguyên lý Pauli, xét tính chất điện vật liệu (kim loại, bán dẫn), spin loại thống kê lượng tử CH1010 3(2-1-1-6) Hóa học đại cương Mục tiêu: Sinh viên nắm kiến thức nguyên tử, cấu tạo phân tử liên kết hoá học tạo cho phương pháp luận đắn học tập chuẩn bị nghiên cứu sau này; cung cấp cho sinh viên khái niệm, quy luật hóa học lĩnh vực nhiệt động hóa học, động hóa học, điện hóa học dung dịch, tạo điều kiện để sinh viên học tốt biết vận dụng kiến thức lý thuyết hóa học học mơn học khác, giải toán cụ thể nhiều lĩnh vực Nội dung: Cung cấp cho sinh viên kiến thức cấu tạo nguyên tử, phân tử liên kết hoá học, thuyết Lewis, nắm nội dung phương pháp hoá học đại: phương pháp liên kết hoá trị (phương pháp VB) phương pháp obitan phân tử (phương pháp MO); Cung cấp cho sinh viên kiến thức sở tạo thành liên kết phân tử phức; Trang bị cho sinh viên kiến thức loại tinh thể (ion, nguyên tử, phân tử, kim loại); Nhiệt động hóa học: nghiên cứu biến đổi đại lượng nhiệt động ∆U, ∆H, ∆S, ∆G… q trình hóa học phản ứng hóa học, từ biết chiều hướng q trình, điều kiện cân hệ hóa học; Ứng dụng nguyên lý nhiệt động học vào nghiên cứu phản ứng cân dung dịch: cân axit – bazơ, cân chất điện ly chất điện ly tan, cân tạo phức…; Động hóa học: nghiên cứu tốc độ phản ứng chế phản ứng; Nghiên cứu quan hệ qua lại phản ứng oxi hóa khử dòng điện: pin ganvanic điện phân; Sau phần học phần tập bắt buộc để sinh viên nắm vững kiến thức học ME2015 Đồ họa kỹ thuật 3(3-1-0-6) Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức hình học chiếu (là tảng vẽ kỹ thuật) vẽ kỹ thuật Nội dung: Phần Hình hoạ: phép chiếu, biểu diễn đối tượng hình học, hình chiếu phụ xác định hình thật; giao đối tượng; Phần Vẽ kỹ thuật bản: tiêu chuẩn vẽ kỹ thuật, kỹ thuật vẽ phẳng, hình chiếu, hình cắt, mặt cắt, hình chiếu trục đơ, đọc hiểu 2D sang 3D, vẽ chi tiết ghép mối ghép, vẽ lắp đơn giản ME2040 Cơ học kỹ thuật 3(3-1-0-6) Mục tiêu: Sinh viên nắm kiến thức xây dựng mô hình lực, lập phương trình cân hệ lực, hai toán động lực phương pháp để giải chúng, phương trình chuyển động máy Nội dung: Phần Tĩnh học: Xây dựng mơ hình lực, thu gọn hệ lực phẳng, thành lập phương trình cân hệ lực phẳng tác dụng lên vật rắn hệ vật rắn Thu gọn hệ lực khơng gian Phương trình cân hệ lực không gian.Trọng tâm vật rắn Phần Động học: Các đặc trưng động học vật rắn điểm thuộc vật Cơng thức tính vận tốc gia tốc chuyển động vật rắn Tổng hợp chuyển động điểm, chuyển động vật Phần Động lực học: Động lực học chất điểm hệ Các định luật Newton, định lý tổng quát động lực học, nguyên lý Đalămbe, phương pháp Tĩnh hình học - Động lực, phương trình chuyển động máy IT1110 Tin học đại cương 4(3-1-1-8) Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức cấu trúc tổ chức máy tính, lập trình máy tính chế thực chương trình, kỹ để sử dụng máy tính hiệu học tập, nghiên cứu làm việc ngành kỹ thuật, công nghệ Nội dung: Tin học bản: Biểu diễn thơng tin máy tính Hệ thống máy tính Hệ điều hành Linux Lập trình ngơn ngữ C: Tổng quan ngôn ngữ C Kiểu liệu, biểu thức cấu trúc lập trình C Các kiểu liệu phức tạp: trỏ, mảng xâu C Mảng Cấu trúc Tệp liệu EM1010 Quản trị học đại cương 2(2-0-0-4) Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức phần kỹ quản lý hoạt động doanh nghiệp Nội dung: Bản chất, nội dung vai trò quản lý doanh nghiệp; phương pháp thực loại công việc cán quản lý doanh nghiệp Quy trình đào tạo thang điểm Trường ĐHBK Nội áp dụng quy trình đào tạo theo học chế tín Sinh viên chủ động lập kế hoạch đăng ký học tập, tích lũy phần kiến thức theo tiến độ phù hợp với điều kiện lực thân Với hỗ trợ cố vấn học tập, sinh viên chọn đăng ký môn học, lớp học thuận lợi cho kế hoạch học tập Mọi quy trình thực thuận lợi, dễ dàng qua mạng Quy chế đào tạo theo tín Trường xem tải trang Web dtdh.hust.edu.vn Điểm chữ (A, B, C, D, F) thang điểm quy đổi tương ứng sử dụng để đánh giá kết học tập thức Thang điểm 10 sử dụng cho điểm thành phần (điểm tiện ích) học phần Thang điểm 10 (điểm thành phần) Thang điểm Điểm chữ từ 9,5 từ 8,5 đến 9,4 A 4,0 từ 8,0 đến 8,4 B+ 3,5 từ 7,0 đến 7,9 B 3,0 từ 6,5 đến 6,9 C+ 2,5 từ 5,5 đến 6,4 C 2,0 từ 5,0 đến 5,4 D+ 1,5 từ 4,0 đến 4,9 D 1,0 F Dưới 4,0 10 A+ Điểm số đến 4,0 * Riêng TTTN ĐATN: Điểm tổng kết học phần từ C trở lên coi đạt Quy định học ngành thứ hai Quy định học ngành thứ hai đại học quy theo học chế tín cho phép sinh viên tự lựa chọn học thêm ngành thứ hai theo chương trình song ngành song Tồn văn quy định xem trang dtdh.hust.edu.vn Đối với chương trình song ngành, người tốt nghiệp cấp đại học ghi tên chung hai ngành, ví dụ Kỹ thuật Cơ khí Hàng khơng, Kỹ thuật Máy tính Phần mềm, Kỹ thuật Điện tử Máy tính, Kỹ thuật Hóa học Sinh học, Theo quy định, để nhận song ngành sinh viên cần hoàn thành kiến thức sở cốt lõi hai ngành, khối lượng kiến thức tồn khóa tăng thêm khoảng 24-32 tín so với chương trình đơn ngành, tương đương với 1-2 học kỳ Hiện tại, Trường đưa danh mục gồm 38 chương trình song ngành để sinh viên lựa chọn Trong chương trình song ngành hạn chế khả kết hợp ngành học tốt nghiệp, chương trình song sinh viên lựa chọn học thêm ngành thuộc khoa, viện khác để tốt nghiệp cấp hai cử nhân, hai kỹ sư, cử nhân kỹ sư Theo quy định, khối lượng kiến thức tồn khóa chương trình song tăng thêm khoảng 54-64 tín so với thơng thường, tương đương với 3-4 học kỳ Ví dụ, sinh viên ngành kỹ thuật học để lấy thêm cử nhân ngành thuộc khoa kinh tế, quản lý với khối lượng kiến thức tăng thêm 55 tín Một ưu điểm quy trình đào tạo theo tín sinh viên đăng ký học tích lũy tín ngành thứ hai từ năm thứ hai theo kế hoạch thân (có thể học thêm học kỳ hè), qua sinh viên học tốt rút ngắn đáng kể thời gian học tồn khóa Cấu trúc chương trình song ngành song quy định cụ thể bảng Chương trình Khối kiến thức Song ngành Song Giáo dục đại cương CN, KS CN, KS Cơ sở cốt lõi ngành CN, KS CN, KS - CN, KS KS KS Tự chọn định hướng Tự chọn bắt buộc NGÀNH Chuyên ngành bắt buộc Chuyên ngành tự chọn - - Tự chọn tự - - CN, KS CN, KS CN, KS CN, KS Thực tập kỹ thuật Thực tập tốt nghiệp Đồ án/khoá luận TN Giáo dục đại cương Cơ sở cốt lõi ngành CN, KS CN, KS - - Chuyên ngành bắt buộc KS KS Chuyên ngành tự chọn - - Tự chọn tự - - Thực tập kỹ thuật Thực tập tốt nghiệp - - Đồ án/khóa luận TN - CN, KS Tự chọn định hướng Tự chọn bắt buộc NGÀNH (CN, KS) CN, KS CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KỸ THUẬT SINH HỌC Ngành đào tạo: Kỹ thuật Sinh học Mã ngành: 52420202 Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Kỹ thuật Mục tiêu chương trình Mục tiêu Chương trình Cử nhân Kỹ thuật Sinh học Trường Đại học Bách khoa Nội đào tạo Cử nhân có: (1) Kiến thức sở chun mơn vững để thích ứng tốt với cơng việc khác lĩnh vực rộng ngành Kỹ thuật Sinh học (2) Kỹ chuyên nghiệp phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công nghề nghiệp (3) Kỹ xã hội cần thiết để làm việc hiệu nhóm đa ngành mơi trường quốc tế (4) Năng lực tham gia xây dựng phát triển hệ thống, tạo sản phẩm góp phần nghiên cứu giải pháp kỹ thuật sinh học bối cảnh kinh tế, xã hội mơi trường (5) Phẩm chất trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc Chuẩn đầu – Kết mong đợi Cử nhân tốt nghiệp ngành Kỹ thuật sinh học Trường Đại học Bách khoa Nội phải có được: Kiến thức sở chun mơn vững để thích ứng tốt với công việc khác thuộc lĩnh vực rộng ngành Kỹ thuật Sinh học : 1.1 Khả áp dụng kiến thức sở toán khoa học để mơ tả, tính tốn mơ q trình tạo sản phẩm công nghệ sinh học 1.2 Khả áp dụng kiến thức sở ngành học để nghiên cứu phân tích q trình tạo sản phẩm công nghệ sinh học 1.3 Khả áp dụng kiến thức cốt lõi ngành học kết hợp khai thác, sử dụng phương pháp, công cụ đánh giá thiết kế phần trình sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học Kỹ chuyên nghiệp phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công nghề nghiệp: 2.1 Lập luận phân tích giải vấn đề kỹ thuật 2.2 Khả thử nghiệm, nghiên cứu khám phá tri thức 2.3 hệ thống phê bình 2.4 Tính động, sáng tạo nghiêm túc 2.5 Đạo đức trách nhiệm nghề nghiệp 2.6 Hiểu biết vấn đề đương đại ý thức học suốt đời Kỹ xã hội cần thiết để làm việc hiệu nhóm đa ngành mơi trường quốc tế: 3.1 Kỹ tổ chức, lãnh đạo làm việc theo nhóm (đa ngành) 3.2 Kỹ giao tiếp hiệu thơng qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu công cụ phương tiện đại 3.3 Kỹ sử dụng tiếng Anh hiệu công việc, đạt điểm TOEIC ≥ 450 Năng lực tham gia xây dựng/phát triển hệ thống/sản phẩm/giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực ngành học bối cảnh kinh tế, xã hội môi trường: Nội dung:  Trang bị cho sinh viên ngành Kỹ thuật thực phẩm kiến thức cấu tạo, tính chất, chức năng, chuyển hoá hợp phần thực phẩm, chất xúc tác sinh học (enzym), làm tảng để sinh viên có khả tiếp thu kiến thức môn chuyên ngành  Hiểu chế chuyển hóa q trình thể nhằm ứng dụng sản xuất bảo quản sản phẩm sinh học, thực phẩm cách có hiệu BF3091 Thí nghiệm hố sinh 2(0-0-4-4) Học phần song hành: BF3010 /BF3050 Mục tiêu: Sinh viên học, làm quen rèn luyện kỹ chuẩn bị phân tích hợp phần thực phẩm, bao gồm protein, axit amin, gluxit, lipit , vitamin hoạt độ enzym Nội dung:  Thực hành số phương pháp phân tích định tính định lượng hợp phần thực phẩm phương pháp xác định hoạt độ enzym Các thí nghiệm thiết kế hồn chỉnh bao gồm từ lựa chọn phương pháp, pha hóa chất, chuẩn bị mẫu, phân tích, tính tốn, diễn giải kết  Các thí nghiệm bao gồm:Phương pháp Kendan Xác định hàm lượng nitơ tổng số protein, Phương pháp đo quang, xác định hàm lượng protein: Lowry/Bradforrd, Xác định hàm lượng đường khử tổng  Phân tích xác định hàm lượng đường không khử (saccarose, tinh bột), Kỹ thuật sắc ký mỏng Áp dụng đỊnh loại gluxit, lipit, axit amin, Đánh giá số lí hóa dầu mỡ, Định lượng vitamin (C B1), Xác định hoạt độ enzym, Áp dụng cho protease, amylase, polyphenoloxydase  Các qúa trình trao đổi chất vi sinh vật, sinh trưởng phát triển kiểm soát trưởng thành phát triển, sinh thái vi sinh vật ứng dụng, vi sinh vật ;  Động học vi sinh vật vai trò vi sinh vật công nghệ chế biến thực phẩm BF3013 Thí nghiệm vi sinh vật thực phẩm 2(0-0-4-4) Học phần song hành: BF3012 Mục tiêu: Trang bị số kiến thức chuẩn bị môi trường nuôi cấy vi sinh vật ; kỹ thuật làm tiêu nghiên cứu cấu trúc tế bào, đặc điểm hình thái sinh lý số nhóm vi sinh vật điển hình Nội dung: Các thí nghiệm bao gồm     Chuẩn bị dụng cụ nghiên cứu; Chế tạo môi trường dinh dưỡng nuôi vi sinh vật; Kỹ thuật sử dụng kính hiển vi; Các kỹ thuật gieo cấy vi sinh vật; Kỹ thuật phân lập vi sinh vật; Kỹ thuật định lượng tế bào vi sinh vật Kỹ thuật làm tiêu quan sát vi sinh vật, nghiên cứu khả lên men vi sinh vật BF3014 Quá trình thiết bị học 3(2-1-1-6) Học phần học trước: Mục tiêu: Sinh viên trang bị kiến thức sở vầ nguyên lý cấu tạo, vận hành thiết bị học sản xuất thực phẩm Nhờ sinh viên tốt nghiệp nắm phương pháp tính tốn sản xuất, biến thao tác, vận hành điều chỉnh thông số kỹ thuật thiết bị học sản xuất thực phẩm, cải tiến ứng dụng sản xuất sản phẩm thực phẩm khác 3(3-0-0-6) Nội dung: Học phần “ Quá trình thiết bị học sản xuất thực phẩm” trang bị cho sinh viên khái niệm bản, phương pháp tính cân vật liệu, lượng, cấu tạo nguyên tắc làm việc, thao tác, điều chỉnh, vận hành thiết bị học sản xuất thực phẩm Học phần học trước: BF3010/BF3050 BF3015 Mục tiêu: Trên sở kiến thức hóa hữu cơ, hóa sinh sinh sinh viên nắm cấu trúc tế bào vi khuẩn, virus vi nấm; đặc điểm sinh lý hệ thống phân loại vi sinh vật, vai trò vi sinh vật thực tiễn 3(2-1-1-6) BF3012 Vi sinh vật thực phẩm Nội dung:  Đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hố vi sinh vật, Q trình thiết bị chuyển khối Học phần học trước: BF3016 (quá trình thiết bị nhiệt) Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức truyền nhiệt chuyển chất q trình đặc, sấy, chưng luyện trích ly Nội dung: Q trình đặc – sấy – chưng luyện trích ly BF3016 Q trình thiết bị nhiệt 2(2-0-1-4) Học phần học trước: Mục tiêu: Sinh viên nắm kiến thức truyền nhiệt, dạng kết cấu thiết bị truyền nhiệt ứng dụng dạng thiết bị Cơng nghiệp thực phẩm Nội dung: Môn học gồm chương truyền nhiệt, thiết bị trao đổi nhiệt biến đổi xảy q trình gia cơng nhiệt BF3017 Đồ án I – Qúa trình thiết bị 1(0-0-0-2) Học phần học trước: BF3014,BF3015,ME2015 Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên ngành trình thiết bị SH - TP kiến thức hồn thành đồ án mơn học chun ngành tính tốn, thiết kế, vẽ kết cấu quy mô nhỏ trước lúc làm đồ án tốt nghiệp Nội dung: Sinh viên tính tốn nội dung nhiệt, tính bền phần liên quan đồng thời thiết bị( vẽ lắp) Ao.Đồ án môn học bảo vệ trước môn BF3018 phẩm Quản lý chất lượng công nghệ thực 2(2-0-0-4) Học phần học trước: BF3012; BF3032 Mục tiêu: Sinh viên trang bị kiến thức vai trò chất lượng, q trình phát triển chất lượng vấn đề liên quan đến quản lý chất lượng cơng nghiệp thực phẩm, tiêu chuẩn hóa giới thiệu số hệ thống chất lượng Nội dung:  Chất lượng thực phẩm  Hoạt động chất lượng hoạt động quản lýchất lượng  Kỹ thuật lấy mẫu kiểm tra quy hoạch mẫu  Kiểm sốt q trình sản xuất phương pháp thống kê  Tiêu chuẩn hóa  Giới thiệu số hệ thống quản lý chất lượng BF3019 tự động Kỹ thuật đo lường lý thuyết điều khiển 3(3-0-1-6) Học phần học trước: Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức kỹ thuật đo lường thông số công nghệ lý thuyết điều khiển tự động hệ tuyến tính hóa Sau hoàn thành học phần sinh viên biết xác định phương pháp đo, chọn dụng cụ đo xử lý kết đo thông số công nghệ hiểu nguyên lý hoạt động hệ thống điều chỉnh tự động q trình cơng nghệ Nội dung: Phần1: Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động hệ tuyến tính hóa Trong giới thiệu phương pháp phân tích tổng hợp hệ thống điều khiển tự động bao gồm phương pháp phương trình vi phân biến đổi Laplace Khảo sát đặc tính khâu Luật điều chỉnh Đánh giá độ ổn định hệ thống tự động chất lượng trình điều chỉnh Phần 2: Kỹ thuật đo lường thông số công nghệ Giới thiệu khái niệm khoa học đo lường, cấp xác dụng cụ đo, sai số phép đo Trình bày nguyên lý đo, cấu tạo cảm biến, sơ đồ đo phương pháp lắp đặt cảm biến vào đối tượng công nghệ để đo điều khiển thông số công nghệ (nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, mức, độ ẩm, pH) BF3032 Dinh dưỡng an toàn thực phẩm 3(2-2-0-4) Học phần học trước: BF3010/BF2110/BF3050 Mục tiêu: Sinh viên trang bị kiến thức vai trò chất dinh dưỡng, nguyên tắc xây dựng chế độ dinh dưỡng mối quan hệ hữu thực phẩm, tình trạng dinh dưỡng, đôc tố thực phẩm với bệnh tật có liên quan biện pháp nhằm đảm bảo an toàn dinh dưỡng va an toàn thực phẩm Nội dung:  Các chất dinh dưỡng vai trò chúng dinh dưỡng  Các nguyên tắc việc xây dựng chế độ dinh dưỡng cho đối tượng  Một số chế độ dinh dưỡng,  Sự ô nhiễm thực phẩm tác nhân sinh học,  Ô nhiễm thực phẩm tác nhân hoá học  Ngộ độc thực phẩm  Các biện pháp tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm BF3033 Các phương pháp Phân tich Kiểm tra chất lượng thực phẩm 4(3-0-2-8) Học phần học trước: CH3316 Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên kiến thức phương pháp phân tích vật lý, hố lý quan trọng phổ biến Giúp sinh viên biết cách vận hành thiết bị phân tích Biết ứng dụng phân tích, kiểm tra chất lượng thực phẩm BF4590 Nội dung:  Nhóm phương pháp quang phổ  Nhóm phương pháp điện hóa  Nhóm phương pháp tách làm giàu hố học  Nhóm phương pháp phân tích tiêu hố học Học phần học trước: Chỉ nợ tối đa 10 TC học phần tự chọn BF3023 Nhập môn Kỹ thuật thực phẩm 2(2-0-0-4) Học phần học trước: không Mục tiêu: Tạo môi trường thực hành điều kiện học trải nghiệm để sinh viện nhận thức sâu đặc điểm ngành nghề yêu cầu công việc sau này, tự khám phá kiến thức thông qua thực hành, đồng thời rèn luyện số kỹ tay nghề tối thiểu (thay cho môn thực tập nhận thức/thực tập xưởng trước kia) Sinh viên làm quen tìm hiểu ngành nghề thơng qua giảng cuả giảng viên, giảng giáo viên thỉnh giảng tập PTN Nội dung:  Khái niệm ngành  Nguyên tắc kỹ thuật sinh học công nghệ sản xuất sản phẩm thực phẩm  Giới thiệu chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm  Tham quan sở chuyên ngành/ giáo viên thỉnh giảng sở  Bài tập phòng thí nghiệm theo nhóm sinh viên thiết kế  Thực đề tài theo nhóm, báo cáo viết BF4580 Thực tập kỹ thuật 2(0-0-4-4) Học phần học trước: BF3019 Mục tiêu: Sinh viên bổ sung kiến thức thực tế nhà máy sản xuất thực phẩm từ nhập kiểm tra nguyên liệu, qui trình sản xuất, thiết bị sản xuất, tạo sản phẩm, bảo quản sản phẩm, đánh giá chất lượng sản phẩm, phân phối sản phẩm dịch vụ sau bán hàng Nội dung: Qui trình sản xuất thơng số công nghệ nhiều sản phẩm thực phẩm nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm, Cấu tạo nguyên tắc hoạt động thiết bị phụ trợ, Bố trí thiết bị phân xưởng sản xuất chính, Kiểm tra chất lượng sản phẩm, điều kiện bảo quản nguyên liệu sản phẩm, vệ sinh thiết bị nhà xưởng an tồn lao động Tùy theo định hướng có u cầu cụ thể nội dung Đồ án tốt nghiệp 6(0-0-12-12) Học phần học trước: Các học phần chuyên ngành thực tập kỹ thuật Mục tiêu: Rèn luyện kỹ liên kết khối kiến thức cốt lõi, mở rộng nâng cao kiến thức chuyên môn ngành rộng Phát triển lực chế tạo/thực hành vận hành/khai thác sản phẩm công nghệ… Rèn luyện kỹ chuyên nghiệp kỹ xã hội: Kỹ trình bày, thuyết trình; Kỹ giao tiếp làm việc nhóm; Kỹ sử dụng ngoại ngữ Nội dung: Tùy theo định hướng Công nghệ thực phẩm, quản lý chất lượng hay q trình thiết bị cơng nghệ thực phẩm Định hướng Công nghệ thực phẩm: Thiết kế công nghệ phân xưởng nhà máy sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm nghiên cứu khâu công nghệ vấn đề lý thuyết công nghệ Định hướng quản lý chất lượng: Thực theo nhóm 3-4 sinh viên (đề tài khác nhau) cán giảng dạy hướng dẫn Giờ thực hành sinh viên làm phòng thí nghiệm, xưởng thực hành (do cán giảng dạy hướng dẫn) ngồi cơng nghiệp (do cán giảng dạy cán trường đồng hướng dẫn) Theo dõi tiêu phân tích ngun nhân q trình thay đổi chất lượng sản phẩm Xây dựng văn hệ thống quản lý chất lượng Định hướng trình thiết bị cơng nghệ thực phẩm: Tính tốn thiết kế máy thiết bị chế biến thực phẩm BF4219 Kỹ thuật thực phẩm 3(3-0-0-6) Học phần học trước: BF3014, BF3023 học phần tương đương Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên khả điều hành, thực trình sản xuất sản phẩm thực phẩm phát triển sản phẩm Nội dung: Sơ đồ chi tiết qui trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm thực phẩm cụ thể BF4216 Nguyên liệu thực phẩm 2(2-0-0-4) Học phần học trước: BF3010, BF3012 Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên hiểu biết đặc tính cấu tạo, giá trị thương phẩm loại nguyên liệu thực phẩm Nội dung: Giới thiệu đặc tính, cấu tạo, nguồn gốc, giống loại, tính chất học, thành phần hoá học sinh hoá, giá trị dinh dưỡng nguyên liệu thực phẩm BF4212 Enzym công nghệ thực phẩm 2(2-0-0-4) Học phần học trước: BF3010, BF3012 Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên kiến thức sở vai trò tác dụng cơng nghệ enzim biến đổi sinh học trình chế biến bảo quản thực phẩm Nội dung: Các vai trò cơng nghệ enzym cơng nghiệp thực phẩm Nguyên tắc lựa chọn chế phẩm enzym điều khiển công nghệ Hệ enzym proteinaza công nghệ chế biến nguyên liệu giàu protein Hệ enzym amilaza công nghệ chế biến nguyên liệu giàu tinh bột Hệ enzym pectinaza công nghệ chế biến nguyên liệu giàu pectin Bản chất chuyển hoá vai trò số nhóm enzym khác BF4213 Bảo quản nông sản thực phẩm 2(2-0-0-4) Học phần học trước: BF3010, BF3012 Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức chất lượng nông sản thực phẩm, biến đổi nông sản thực phẩm sau thu hái, giết mổ, yếu tố ảnh hưởng đến q trình bảo quản qui trình cơng nghệ bảo quản số nông sản thực phẩm Nội dung: Tổn thất nông sản thực phẩm sau thu hoạch nguyên nhân gây tổn thất Các biến đổi xảy nông sản thực phẩm sau thu hoạch Một số bệnh thường gặp nông sản thực phẩm Các yếu tố ảnh hưởng đến q trình bảo quản nơng sản thực phẩm; Công nghệ bảo quản số nông sản thực phẩm BF4214 Thí nghiệm chuyên ngành CNTP 3(0-0-6-6) Học phần học trước: BF4219 Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức kỹ thực hành phân tích tiêu chất lượng nguyên liệu thành phẩm sản phẩm thực phẩm Thực hành công nghệ sản xuất số sản phẩm thực phẩm Nội dung : Hiểu thực thao tác tác phân tích số tiêu đánh giá chất lượng nguyên liệu sản phẩm thực phẩm Qui trình cơng nghệ sản xuất số sản phẩm thực phẩm BF4217 Công nghệ lạnh thực phẩm 2(1-2-0-4) Học phần học trước: (EE2012/EE2010), BF3016 Mục tiêu : Trang bị cho sinh viên kiến thức để thiết kế hệ thống cấp lạnh điều hành sản xuất nhà máy chế biến, bảo quản lạnh lạnh đông sản phẩm thực phẩm Nội dung :  Những khái niệm công nghệ lạnh thực phẩm  Cơ sở lý thuyết trình thiết bị hệ thống lạnh dùng thực phẩm  Tính chọn thiết bị cho hệ thống lạnh  Cơ sở lý thuyết kỹ thuật lạnh lạnh đông thực phẩm  Quy trình cơng nghệ, kỹ thuật chế biến lạnh lạnh đông thực phẩm nhiệt đới  Ứng dụng kỹ thuật lạnh ngành công nghiệp khác đời sống BF4317 Bao bì thực phẩm 2(2-0-0-4) Học phần học trước: CH3223; CH3080, BF3010 /BF3050 Mục tiêu: Cung cấp cho học viên hiểu biết bao bì thực phẩm bao gồm lĩnh vực:  Luật pháp bao bì ghi nhãn hàng  Các loại vật liệu để làm bao bì thực phẩm  Cơng nghệ chế tạo bao bì cơng nghệ đóng gói sản phẩm thực phẩm Nội dung : Bao gồm kiến thức chức bao bì, loại chất liệu để làm bao bì, Các phương pháp chế tạo bao bì, cơng nghệ đóng gói thực phẩm biến đổi chất lượng thực phẩm chứa đựng bao bì BF4319 Phụ gia thực phẩm 2(2-0-0-4) Học phần học trước: BF3010, BF3012 Mục tiêu: Cung cấp cho người học kiến thức phụ gia thực phẩm, chất trợ giúp trình chế biến thực phẩm Yêu cầu sinh viên biết sử dụng chất phụ gia thực phẩm vào q trình cơng nghệ sản xuất thực phẩm định; đồng thời sinh viên nắm rõ ảnh hưởng chất phụ gia thực phẩm đến an toàn vệ sinh thực phẩm tuân theo Pháp luật Nhà nước Nội dung : Các loại chất phụ gia phép sử dụng chế biến nông sản thực phẩm Các phương pháp sử dụng chất phụ gia trình chế biến, bảo quản lưu thông sản phẩm thực phẩm thị trường Khả gây độc hại chất phụ gia thực phẩm Các chất trợ giúp thường sử dụng q trình chế biến thực phẩm  Tính chọn thiết bị Bố trí mặt phân xưởng Thể mặt bằng, mặt cắt phân xưởng vẽ BF4340 3(3-0-0-6) Hệ thống Quản lý đảm bảo chất lượng BF4310 Công nghệ thực phẩm đại cương 2(2-1-0-4) Học phần học trước: BF3010, BF3012 Học phần học trước: BF3018, BF3033 Mục tiêu: Sinh viên trang bị kiến thức Hệ thống quản lý đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia quốc tế sản xuất tiêu thụ sản phẩm thực phẩm, xây dựng chiến lược chất lượng sản phẩm dựa hệ thống quản lý chất lượng quốc tế tình hình hội nhập kinh tế toàn cầu Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên khối kiến thức để nắm vững yêu cầu nguyên liệu công nghệ loại sản phẩm thực phẩm bao gồm thực phẩm truyền thống, thực phẩm chức năng, thực phẩm an nhanh, thực phẩm công nghiệp Nội dung:  Quản lý đảm bảo chất lượng  Hệ thống quản lý chất lượng  Hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm  Hệ thống quản lý chất lượng thử nghiệm BF3022 Kỹ thuật xử lý chất thải công nghệ thực phẩm 2(2-0-0-4) Học phần học trước: BF3010, BF3012, BF3023 Nội dung: Qui trình chế biến q trình cơng nghệ sản xuất thực phẩm BF4311 Kiểm soát CL VSV TP 2(1-0-2-4) Học phần học trước: CH3316, BF3012 Mục tiêu: Cung cấp kiến thức nguyên tắc kiểm tra vi sinh vật thực phẩm điều kiện sản xuất, phương pháp kiểm định tiêu vi sinh vật loại vi sinh vật thường bị nhiễm trình sản xuất mặt thiết bị, dụng cụ sản xuất thực phẩm sản phẩm thực phẩm  Tính chất phân loại chất thải công nghệ thực phẩm  Các phương pháp xử lý môi trường, đánh giá kết xử lý Nội dung:  Các nguồn vi sinh vật, yếu tố ảnh hưởng đến phát triển vi sinh vật  Các tiêu vi sinh vật thực phẩm  Các phương pháp kiểm định vi sinh vật thực phẩm nguyên tắc kiểm tra vi sinh vật cơng nghiệp  Các thí nghiệm bao gồm phân tích tiêu vi sinh vật thực phẩm BF4215 BF4312 Mục tiêu : Học sinh nắm nguyên lý phương pháp xử lý phế thải hữu nước thải công nghệ thực phẩm giải pháp sinh học Nội dung : Đồ án chuyên ngành CNTP Đánh giá cảm quan thực phẩm 2(0-0-4-4) 2(1-0-2-4) Học phần song hành: môn tự chọn định hướng Học phần tiên BF3010/BF3050 Mục tiêu: Trang bị kiến thức để sinh viên biết cách tính cân sản phẩm, tính điện, hơi, nước, tính chọn thiết bị, bố trí mặt phân xưởngỉan xuất, thể vẽ Từ sinh viên có khả thiết kế phân xưởng dây chuyền sản xuất công nghệ thực phẩm Nội dung:  Chọn thuyết minh dây chuyền cơng nghệ  Tính cân sản phẩm  Tính điện, hơi, nước quyết: CH3223, CH3080, Mục tiêu: Cung cấp cho người học kiến thức chế hoạt động quan cảm giác biết cách vận dụng đánh giá cảm quan sản phẩm thực phẩm; Biết cách tổ chức hội đồng đánh giá cảm quan thực phẩm; Biết tổ chức đánh giá cảm quan số sản phẩm thực phẩm cụ thể viết báo cáo Nội dung:  Đại cương đánh giá cảm quan thực phẩm  Cơ sở sinhhọc thần kinh đánh giá cảm quan  Các phép thử sử dụng kỹ thuật đánh giá cảm quan  Phương diện thực hành kỹ thuật đánh giá cảm quan thực phẩm  Thực hành đánh giá cảm quan số sản phẩm thực phẩm theo TCVN Nội dung: Đo lường, thu thập xử lý số liệu sơ cấp; Một số phương pháp thu thập số liệu sơ cấp bản; Phương pháp xử lý số liệu; Phân tích liệu; BF4313 Học phần học trước: EM1010 Phân tích thành phần lý hóa thực phẩm 2(1-0-2-4) Học phần học trước: CH3080, CH3316 Mục tiêu: Trang bị kiến thức rèn kỹ để sinh viên biết cách vận hành thiết bị phân tích; biết ứng dụng phân tích, kiểm tra chất lượng thực phẩm Nội dung:  Nhóm phương pháp phân tích tiêu vật lý  Nhóm phương pháp phân tích tiêu hoá học BF4314 Hệ thống văn quản lý chất lượng 3(2-2-0-6) Học phần học trước: BF3018, BF3031 Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức số kỹ xây dựng hệ thống văn tài liệu nhằm quản lý đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia quốc tế sản xuất tiêu thụ sản phẩm thực phẩm Nội dung: Giới thiệu  Phạm vi áp dụng hệ thống chất lượng  Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng  Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng  Theo dõi, đánh giá vận hành hệ thống quản lý chất lượng  Chứng nhận hệ thống BF4315 Xử lý thống kê ứng dụng 2(2-1-0-4) Học phần học trước: MI1140 Mục tiêu: Trang bị kiến thức phương pháp xử lý số liệu nghiên cứu khoa học để giúp sinh viên có công cụ làm nghiên cứu khoa học làm tốt nghiệp Môn học hướng dẫn cho sinh viên: Phương pháp thu thập xử lý tài liệu tham khảo/ thông tin thứ cấp; kỹ thuật thiết kế nghiên cứu để thu thập thông tin sơ cấp Hướng dẫn cách thức viết, trình bày báo cáo kết nghiên cứu, đặc biệt tập trung vào việc giúp sinh viên luyện tập để thực tiểu luận, luận văn (luận án) tốt nghiệp BF4316 Marketing thực phẩm 2(2-0-0-4) Mục tiêu: Học phần cung cấp kiến thức sở khoa học nội dung phương pháp maketing nói chung sản xuất thực phẩm nói riêng, xây dựng chiến lược sản phẩm dựa hệ thống marketing Nội dung:  Hệ thống sản xuất thực phẩm, người tiêu dùng thực phẩm, mối quan tâm người tiêu dùng thực phẩm,  Qui trình marketing kinh doanh thực phẩm, thương hiệu kinh doanh thực phẩm,  Hệ thống tiêu thụ sản phẩm thực phẩm, sản xuât thực phẩm  Xây dựng thị trường, thương mại thực phẩm giới BF4318 Tiêu chuẩn qui chuẩn thực phẩm 2(2-0-0-4) Học phần học trước: BF4310 Mục tiêu: Cung cấp cho học viên cao học hệ thống kiến thức pháp luật hành nhà nước Việt nam tiêu chuẩn hố chất lượng sản phẩm Có khả hiểu vận dụng kiến thức tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm vào trình sản xuất tham gia xây dựng tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm mức khác Có trình độ luật pháp để trường hợp cụ thể trực tiếp gián Nội dung:  Tiêu chuẩn hoá thực phẩm  Các tiêu chất lượng thực phẩm,  Các phương pháp qui trình xây dựng tiêu chuẩn BF4321 (QLCL) Đồ án chuyên ngành quản lý chất lượng 2(0-4-0-4) Học phần học trước: BF4310 Học phần song hành: BF 4314 Mục tiêu: Trang bị tổng quan kiến thức liên quan đến chất lượng đảm bảo chất lượng bao gồm nguyên liệu, thiết bị sản xuất, qui trình sản xuất, tạo sản phẩm, bảo quản sản phẩm, phân phối sản phẩm dịch vụ sau bán hàng tổ chức sản xuất kinh doanh cho đối tượng cụ thể Nội dung: Tổng quan kiến thức liên quan đến chất lượng mơ hình nhà máy cụ thể Phương án quản lý đảm bảo chất lượng BF4411 Máy thiết bị chế biến thực phẩm 3(3-0-0-6) Học phần học trước: BF4310, BF3014, BF3015, BF3016 Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên ngành trình thiết bị SH - TP kiến thức chung loại máy thiết bị sử dụng chế biến loại sản phẩm thực phẩm Nội dung: Học phần có chương gồm: Quá trình thiết bị vận chuyển – Làm sạch, phân loại, định lượng – Quá trình thiết bị làm nhỏ vật liệu – Máy thiết bị tạo hình sản phẩm – Máy thiết bị gia cơng nhiệt – Q trình tiết bị trộn, li tâm – Quá trình thiết bị chưng cất – Sấy sản phẩm , thực phẩm BF4412 Điều khiển tự động q trình cơng nghệ thực phẩm 2(2-0-0-4) Học phần tiên quyết: BF3019 Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên kiến thức thiết lập sơ đồ chức đo điều khiển q trình cơng nghệ tổng hợp hệ thống điều khiển tự động q trình cơng nghệ Nội dung: Ký hiệu quy ước sơ đồ chức đo điều khiển q trình cơng nghệ Thực hành thiết lập sơ đồ chức đo điều khiển trình cơng nghệ Giải pháp điều khiển q trình cơng nghệ ME3090 Chi tiết máy 3(3-0-1-6) Học phần học trước: Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức nguyên lý làm việc, cấu tạo phương pháp tính tốn thiết kế chi tiết máy máy thông dụng Rèn luyện khả phân tích hệ thống truyền động khí máy thông dụng áp dụng kiến thức học vấn đề thiết kế máy Nội dung: Các vấn đề tính tốn thiết kế chi tiết máy: tải trọng, ứng suất, tiêu khả làm việc, độ bền mỏi Các chi tiết máy ghép nối trục Các truyền thông dụng truyền động khí: truyền đai, xích, bánh răng, trục vít Trục, ổ trượt ổ lăn ME3190 Sức bền vật liệu 2(2-0-0-4) Học phần học trước: PH1120 Mục tiêu: Cung cấp kiến thức cần thiết tác dụng học để giải vấn đề thực tế liên quan đến khâu từ thiết chế tạo để phục vụ cho việc nghiên cứu môn học chuyên ngành khác lĩnh vực khí Nội dung: Khái niệm nội lực, ứng suất, trạng thái ứng suất, biến dạng, định luật Huc tổng quát Các kiến thức để biết tính tốn độ bền, độ cứng chịu kéo, nén, uốn, xoắn Các thuyết bền Đặc trưng hình học mặt cắt ngang BF4415 Thí nghiệm chuyên ngành QTTB 1(0-0-2-4) Học phần học trước: BF3015, BF3019 Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức để tiến hành thí nghiệm phương pháp lấy số liệu trình thí nghiệm để vẽ đồ thị, xác định yếu tố trình Nội dung:  Thực hành lấy số liệu thông số công nghệ  Thực hành tổng hợp hệ điều khiển thiết bị hoà trộn dùng PLC  Sinh viên làm thí nghiệm thực tế máy sấy sấy thí nghiệm để xác định thơng số vẽ đồ thị sấy  Thực hành vận hành tháp chưng luyện, nghiên cứu chế độ làm việc tính tốn số thơng số tháp chưng luyện cồn BF4416 Máy tự động sản xuất TP 2(2-0-0-4) Mục tiêu: Trang bị cho học viên kiến thức cấu tạo, nguyên lý hoạt động số máy tự động sản xuất thực phẩm Nội dung: Phân loại máy tự động Cấu tạo, nguyên lý hoạt động số máy tự động sản xuất thực phẩm Cấu trúc hệ điều khiển máy tự động Phương pháp tổng hợp hệ thống điều khiển logic cho máy tự động BF4419 Ứng dụng tin học tính tốn, thiết kế máy thiết bị 3(2-2-0-6) Học phần học trước:ME3090, ME3190, IT1110 Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên kiến thức sử dụng công cụ tin học lĩnh vực ứng dụng chính, bao gồm tốn tính tốn thiết kế cơng nghệ; tốn tính tốn thiết kế phần khí máy thiết bị cơng nghệ Sau hồn thành học phần sinh viên có khả lập trình tính tốn thiết kế thiết bị cơng nghệ sử dụng phần mềm thiết kế chiều thiết kế máy thiết bị Nội dung: Giới thiệu cơng cụ tốn học cần thiết để thực tính tốn thiết kế cơng nghệ với trợ giúp PC, bao gồm: phương pháp chuyển liệu dạng bảng thành hàm số; phương pháp tìm nghiệm gần giải mơ tả tốn học thiết bị cơng nghệ Trong tốn thiết kế: Tính tốn thiết kế thiết bị truyền nhiệt; thiết bị chưng luyện Trong tốn vận hành: Tính tốn khảo sát đặc tính tĩnh học trình chưng luyện BF4420 Đồ án chuyên ngành QTTB 2(0-4-0-4) Học phần học trước: BF 3014, BF 3015, BF 3016, Học phần song hành: BF 4411 Mục tiêu: Sử dụng tổng thể kiến thức học học phần BF 3014, BF 3015, BF 3016, BF 4411, biết tính tốn thiết kế máy thiết bị truyền nhiệt, chuyển khối thiết bị công nghệ sinh học, thực phẩm Nội dung: Tính tốn thiết kế máy thiết bị chế biến thực phẩm KHUNG CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ KỸ THUẬT THỰC PHẨM Tên chương trình: Chương trình Kỹ sư Kỹ thuật Thực phẩm Trình độ đào tạo: Đại học Ngành đào tạo: Kỹ thuật Thực phẩm Mã ngành: Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Mục tiêu chương trình Mục tiêu chương trình Kỹ sư Kỹ thuật Thực phẩm trang bị cho người tốt nghiệp: (1) Kiến thức sở chun mơn vững để thích ứng tốt với công việc khác lĩnh vực rộng đồng thời có kiến thức chuyên sâu chuyên ngành hẹp ngành Kỹ thuật Thực phẩm (2) Kỹ chuyên nghiệp phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công nghề nghiệp (3) Kỹ xã hội cần thiết để làm việc hiệu nhóm đa ngành mơi trường quốc tế (4) Năng lực lập dự án, thiết kế, thực vận hành thiết bị, trình kỹ thuật thực phẩm phù hợp bối cảnh kinh tế, xã hội mơi trường (5) Có phẩm chất trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc Người tốt nghiệp chương trình Kỹ sư Kỹ thuật Thực phẩm đảm nhiệm cơng việc với vai trò  Kỹ sư quản lý dự án  Kỹ sư thiết kế, phát triển  Kỹ sư vận hành, bảo dưỡng  Kỹ sư kiểm định, đánh giá  vấn thiết kế, giám sát tham gia giảng dạy nghiên cứu viện nghiên cứu nhà máy sản xuất sản phẩm công nghệ thực phẩm Chuẩn đầu – Kết mong đợi Sau tốt nghiệp, Kỹ sư kỹ thuật Thực phẩm Trường ĐHBK Nội phải có được: Kiến thức sở chun mơn vững để thích ứng tốt với công việc khác nghiên cứu, phát triển, vấn, quản lý sản xuất lĩnh vực rộng ngành công nghệ thực phẩm: 1.1 Khả áp dụng kiến thức toán học, vật lý, hóa học cơng nghệ 1.2 Khả áp dụng kiến thức sở ngành kỹ thuật thực phẩm nghiên cứu, phân tích lĩnh vực cơng nghệ thực phẩm 1.3 Khả áp dụng kiến thức cốt lõi chuyên sâu kỹ thuật thực phẩm để thiết kế dây chuyền sản xuất, đánh giá giải pháp công nghệ thực phẩm Kỹ chuyên nghiệp phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công nghề nghiệp: 2.1 Lập luận phân tích giải vấn đề kỹ thuật 2.2 Khả thử nghiệm, nghiên cứu khám phá tri thức 2.3 hệ thống phê bình 2.4 Tính động, sáng tạo nghiêm túc 2.5 Đạo đức trách nhiệm nghề nghiệp 2.6 Hiểu biết vấn đề đương đại ý thức học suốt đời Kỹ xã hội cần thiết để làm việc hiệu nhóm đa ngành mơi trường quốc tế: 3.1 Kỹ tổ chức, lãnh đạo làm việc theo nhóm đa ngành 3.2 Kỹ giao tiếp hiệu thơng qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu công cụ phương tiện đại 3.3 Kỹ sử dụng tiếng Anh hiệu công việc, đạt điểm TOEIC ≥ 450 Năng lực lập dự án, thiết kế, thực vận hành thiết bị sử dụng lĩnh vực công nghệ thực phẩm 4.1 Nhận thức mối liên hệ mật thiết giải pháp kỹ thuật ứng dụng công nghệ thực phẩm với yếu tố kinh tế, xã hội môi trường 4.2 Năng lực nhận biết vấn đề hình thành ý tưởng giải pháp, đề xuất xây dựng dự án ứng dụng kỹ thuật thực phẩm 4.3 Năng lực thiết kế dây chuyền công nghệ sản phẩm lĩnh vực công nghệ thực phẩm 4.4 Năng lực triển khai đưa vào vận hành hệ thống dây chuyền thiết bị lĩnh vực công nghệ thực phẩm Phẩm chất trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc: 5.1 Có trình độ lý luận trị theo chương trình quy định chung Bộ Giáo dục Đào tạo 5.2 Có chứng Giáo dục thể chất chứng Giáo dục quốc phòng-An ninh theo chương trình quy định chung Bộ Giáo dục Đào tạo Thời gian đào tạo khối lượng kiến thức tồn khóa 3.1 Chương trình quy  Thời gian đào tạo theo thiết kế: năm  Khối lượng kiến thức tồn khố: 162 tín (TC) 3.2 Chương trình chuyển hệ từ CNKT Áp dụng cho sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Kỹ Thuật Thực phẩm (4 năm) ngành gần Thời gian đào tạo khối lượng kiến thức phụ thuộc định hướng sinh viên lựa chọn chương trình Cử nhân kỹ thuật:  Thời gian đào tạo theo thiết kế: 1-1,5 năm  Khối lượng kiến thức tồn khố: 34-44 tín (TC) Đối tượng tuyển sinh   4.1 Học sinh trúng tuyển kỳ thi đại học vào nhóm ngành phù hợp Trường ĐHBK Nội theo học chương trình năm chương trình 4+1 năm 4.2 Người tốt nghiệp Cử nhân kỹ thuật Thực phẩm Trường ĐHBK Nội tuyển thẳng vào học chương trình chuyển hệ Người tốt nghiệp Cử nhân kỹ thuật Sinh học Trường    ĐHBK Nội tuyển thẳng vào học chương trình năm,i bổ sung số học phần để đạt yêu cầu tương đương chương trình Cử nhân Kỹ thuật Thực phẩm 4.3 Người tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ Thực phẩm Trường ĐHBK Nội xét tuyển vào học chương trình chuyển hệ năm sau hoàn thành học kỳ chuyển đổi, bổ sung 4.4 Người học chương trình Cử nhân Kỹ sư ngành khác Trường ĐHBK Nội học chương trình song theo Quy định học ngành thứ hai hệ đại học quy Trường ĐHBK Nội 4.5 Người tốt nghiệp đại học ngành khác Trường ĐHBK Nội trường đại học khác học chương trình thứ hai theo quy chế chung Bộ Giáo dục Đào tạo theo quy định cụ thể Trường ĐHBK Nội Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp Quy trình đào tạo điều kiện tốt nghiệp áp dụng Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng quy theo học chế tín Trường ĐHBK Nội Những sinh viên theo học chương trình song phải tuân theo Quy định học ngành thứ hai hệ đại học quy Trường ĐHBK Nội Thang điểm Điểm chữ (A, B, C, D, F) thang điểm quy đổi tương ứng sử dụng để đánh giá kết học tập thức Thang điểm 10 sử dụng cho điểm thành phần (điểm tiện ích) học phần Thang điểm Thang điểm 10 (điểm thành phần) Điểm đạt* Không đạt Điểm chữ Điểm số từ 9,5 đến 10 A+ từ 8,5 đến 9,4 A 4,0 từ 8,0 đến 8,4 B+ 3,5 từ 7,0 đến 7,9 B 3,0 từ 6,5 đến 6,9 C+ 2,5 từ 5,5 đến 6,4 C 2,0 từ 5,0 đến 5,4 D+ 1,5 từ 4,0 đến 4,9 D 1.0 F Dưới 4,0 4,0 * Riêng TTTN ĐATN: Yêu cầu điểm tổng kết học phần từ C trở lên Comment [C1]: Cử nhân Cong nghệ thực phẩm chưa thấy có? Nội dung chương trình 7.1 Cấu trúc chương trình đào tạo (so sánh với chương trình Cử nhân kỹ thuật) TT PHẦN CHƯƠNG TRÌNH I Giáo dục đại cương 1.1 Toán khoa học 35 1.2 Lý luận trị 1.3 Pháp luật đại cương 1.4 GD thể chất 1.5 GD quốc phòng-an ninh 1.6 Tiếng Anh II Cơ sở cốt lõi ngành III IV V CNKTTP KỸ SƯ 53TC 53TC Yêu cầu chung cho khối kỹ thuật 35 26 chung khối kỹ thuật + ngành 10 10 2 Theo quy định chung Bộ GD-ĐT GDTC GDQP-AN khơng tính vào tổng số tín tồn khóa (5) (5) (10) (10) GHI CHÚ 6 51 51 Yêu cầu chung cho CNKT KS Học theo lớp phân loại trình độ Thực tập kỹ thuật 2 Yêu cầu chung cho CNKT KS Tự chọn tự 8 Yêu cầu chung cho CNKT KS Chuyên ngành 14 44 5.1 Định hướng chuyên ngành CN 10 10 Yêu cầu chung cho CNKT KS 5.2 Bổ sung chuyên ngành KS - 14 5.3 Tự chọn bắt buộc - Yêu cầu riêng chương trình KS, khác chương trình CNKT từ HK8 5.4 Đồ án tốt nghiệp 12 Tổng khối lượng 134TC (chọn từ danh mục Viện phê duyệt) ĐATN kỹ sư theo chuyên ngành, kết hợp TTTN (3TC) 162TC Ghi chú:  Đối tượng tuyển sinh 4.1 học đầy đủ 162TC gồm tồn phần chương trình từ I-V  Đối tượng tuyển sinh 4.2, 4.3 phải học phần V (chuyên ngành) học phần chuyển đổi cần thiết 7.2 STT/ MÃ SỐ I Danh mục học phần chi tiết chương trình đào tạo KHỐI KIẾN THỨC/ TÊN HỌC PHẦN Giáo dục đại cương KHỐI LƯỢNG 53TC KỲ HỌC THEO KH CHUẨN 18 17 12 (xem chương trình Cử nhân kỹ thuật) II Cơ sở cốt lõi ngành (theo định hướng) 51TC (xem chương trình Cử nhân kỹ thuật) Công nghệ Thực phẩm 15 16 15 17 Quản lý Chất lượng Quá trình thiết bị Cơng nghệ thực phẩm 15 16 15 16 15 16 15 15 10 III Thực tập kỹ thuật 2TC (thực tuần từ trình độ năm thứ 3) IV Tự chọn tự IV-1 Công nghệ Thực phẩm IV-2 Quản lý Chất lượng 4 4 IV-3 Q trình thiết bị CNTP V Các mơn học chung cho chuyên ngành 8TC BF5011 Tối ưu hóa q trình tổ chức 2(2-1-0-4) sản xuất BF5020 Cơ sở lập dự án thiết kế nhà máy EM2104 Quản trị doanh nghiệp VI 4(3-2-08) 2(2-1-0-4) Các môn học theo chuyên ngành Thực tập đồ án tốt nghiệp BF5930 Thực tập tốt nghiệp CNTP 12 Đồ án tốt nghiệp CNTP VI-1 Chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm BF5210 12 20 Thơng gió, hút bụi điều hòa 2(2-0-0-4) khơng khí BF5350 Thiết kế đảm bảo vệ sinh 2(1-2-0-4) công nghiệp thực phẩm BF5681 Thực phẩm biến đổi gen 2(2-1-0-4) BF5682 Thực phẩm chức 2(2-1-0-4) Chọn 12 TC theo nhóm mơn cơng nghệ sau 20 TP1 BF5220 Công nghệ malt bia 3(2-0-1-6) BF5280 Công nghệ thuỷ sản 3(3-0-1-6) BF5270 Công nghệ ngũ cốc 3(3-0-1-6) BF5450 Công nghệ thuốc 3(3-0-1-6) BF5230 Công nghệ cồn rượu cao độ 3(3-0-1-6) BF5250 Công nghệ sữa 3(3-0-1-6) BF5470 Công nghệ đường 3(3-0-1-6) BF5430 Công nghệ dầu béo 3(3-0-1-6) TP2 TP3 BF5240 Công nghệ rượu vang 3(3-0-1-6) BF5290 Công nghệ chè 3(3-0-1-6) BF5480 Công nghệ bánh kẹo 3(3-0-1-6) BF5260 Công nghệ thịt 3(3-0-1-6) BF5460 Công nghê rau 3(3-0-1-6) BF5410 Công nghệ cà phê ca cao 3(3-0-1-6) BF5440 Công nghệ chất thơm 3(3-0-1-6) BF5440 Công nghệ chất thơm 3(3-0-1-6) CỘNG VI-2 Chuyên ngành Quản lý Chất lượng 18 17 17 15 16 18 17 16 20 12 20TC BF5310 Phân tích nhanh chất lượng TP BF5320 Kiểm định nguồn gốc thực phẩm 2(1-0-2-4) BF5331 Quản lý chất lượng toàn diện 3(2-1-0-4) chuỗi cung ứng TP BF5340 Thực phẩm hữu BF5350 Thiết kế đảm bảo vệ sinh 2(1-2-0-4) công nghiệp thực phẩm BF5681 Thực phẩm biến đổi gen 2(2-1-0-4) BF5682 Thực phẩm chức 2(2-1-0-4) BF5360 Tin học ứng dụng QLCL 2(2-1-0-4) 20 3(3-0-1-6) 2( 2-0-04) Chọn tự 6TC danh mục nhóm mơn cơng nghệ TP1, TP2, TP3 CỘNG VI-3 Chun ngành Q trình Thiết bị Cơng nghệ Thực phẩm BF5510 Đồ án chuyên ngành II 18 17 17 15 16 18 15 18 20 12 20 2( 0-2-04) BF5520 Thiết kế Máy gia công 3( 3-1-0học sản xuất thực phẩm 6) BF5530 Thiết kế thiết bị truyền nhiệt, chuyển khối sản xuất thực 4(3-1-1-8) phẩm BF5540 Tích hợp hệ thống tự động điều 3( 2-1-1khiển q trình cơng nghệ 6) BF5550 Trang thiết bị điện cho Máy thực 2( 2-0-0phẩm 4) Chọn 6TC danh mục học phần sau 20 BF5560 BF5570 BF5580 BF5590 BF5511 Cơ cấu chấp hành tự động thủy – 2( 2-1-0khí 4) Máy vận chuyển, định lượng 2( 2-1-0bao gói sản phẩm 4) Thiết kế hệ thống Bơm quạt máy 2( 2-1-0nén 4) Thiết kế hệ thống lạnh điều 2( 2-1-0hòa Khơng Khí 4) Thiết kế hệ thống sấy sản 2( 2-1-0phẩm thực phẩm 4) CỘNG Cộng khối lượng tồn khố 18 17 17 15 16 18 16 14 20 12 162TC ...KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT Mơ hình chương trình đào tạo Mơ hình chương trình đào tạo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội áp dụng từ khóa nhập học năm 2009 (K54) đổi cách bản, toàn... Tin sinh học 2(1-0-2-4) Học phần học trước: IT1110 (Tin học đại cương) Học phần học song hành: Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức chung lĩnh vực khoa học sinh học ứng dụng tin -sinh học Đại. .. lĩnh vực nêu áp dụng linh hoạt để giải toán sinh học, thực phẩm cơng nghệ hố học Nội dung: Cân hóa học yếu tố ảnh hưởng đến cân hóa học từ ứng dụng vào q trình cơng nghệ hóa học thực tế Các kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: VIEN THUC PHAMTRƯỜNG đại học BÁCH KHOA hà NỘICHƯƠNG TRÌNH đào tạođại học 2009VIỆN CN SINH học và THỰC PHẨM(Phiên bản 2012, áp dụng cho các khóa từ k57) năm 2014 pdf , VIEN THUC PHAMTRƯỜNG đại học BÁCH KHOA hà NỘICHƯƠNG TRÌNH đào tạođại học 2009VIỆN CN SINH học và THỰC PHẨM(Phiên bản 2012, áp dụng cho các khóa từ k57) năm 2014 pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn