PART 3 từ VỰNG và PARAPHRASING (1)

8 25 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:11

THI THỬ TOEIC MIỄN PHÍ-CĨ CHỮA ĐỀ-CHIỀU CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN 14h30-17h 51 VÕNG THỊ TÂY HỒ TỪ VỰNG PART 3: SHORT CONVERSATION 1.make a last-minute change to… (v): đưa thay đổi cuối cho… 2.low-fat diet (n) : chế độ ăn uống chất béo 3.hands-on (adj) : thực hành, thực tế, tai nghe mắt thấy 4.take a tour (v): tham quan, du lịch in person ( phrase): đích thân, tận tay signature (n): chữ kí 7.commercial (n) (adj): quảng cáo thương mại, thuộc thương mại 8.make a revision (v): sửa đổi on one’s way to ( phrase): đường tới… 10 delivery cost (n): phí giao hàng 11.carpool (n): chung xe 12 give sb a ride (v): cho nhờ 13 be in out of stock (v): hết hàng 14.maintenance department (n): phận bảo dưỡng 15.on sale: giảm giá 16.heating system (n): hệ thống lò sưởi, điện 17.technical support (n): hỗ trợ kĩ thuật 18.get in touch with (v): liên lạc với 19.agenda (n): nhật kí cơng tác, chương trình nghị 20.stay in contact with (v): giữ liên lạc với 21.donation (n): qun góp THI THỬ TOEIC MIỄN PHÍ-CĨ CHỮA ĐỀ-CHIỀU CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN 14h30-17h 51 VÕNG THỊ TÂY HỒ 22.find out (v): tìm 23.specialize in (v): chuyên môn 24.awards banquet (n): bữa tiệc trao giải 25 right after : sau 26 have trouble –Ving (v): gặp khó khăn làm 27.blueprint (n): thiết kế chi tiết 28.application (n): đơn xin việc 29 be ahead of time ( v): trước thời hạn 30.building plan (n): kế hoạch xây dựng 31.construction (n): cơng trình 32.renovation (n): cải tạo 33.budget plan (n): kế hoạch ngân sách 34.main entrance (n): cổng 35.give a presentation (n): thuyết trình 36.be scheduled to (v): xếp lịch, dự định 37 sale report/ sale figures (n): báo cáo/ số liệu bán hàng 38 transfer to (v): chuyển đến… 39 place an order (v): đặt hàng 40 leave a message (v): để lại tin nhắn 41.conference call (n): hội nghị điện đàm 42 retailer (n): đại lý bán lẻ 43 on assignment ( phrase): làm nhiệm vụ THI THỬ TOEIC MIỄN PHÍ-CĨ CHỮA ĐỀ-CHIỀU CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN 14h30-17h 51 VÕNG THỊ TÂY HỒ 44 enroll (v): ghi danh 45 suspend (v): đình chỉ, hỗn lại 46 submit a report (v): nộp báo cáo 47 be in a bit of a hurry ( v): vội chút 48 get promotion (v): thăng chức 49 photo identification (n): ảnh chứng minh thư 50.fill in for sb(v): thay 51 set up a savings account (v): tạo tài khoản tiết kiệm 52 make a suggestion (v): đưa gợi ý 53 set up a meeting (v): chuẩn bị cho họp 54.make an improvement (v): nâng cao 55.remodel (v): sửa lại 56 put st on the market (v): đưa sản phẩm thị trường 57 go on a business trip (v): công tác 58 lost item (n): vật bị 59 double-check (v): kiểm tra tỉ mỉ 60 act up: cư xử khơng ( người), bị trục trặc (máy móc) 61 line-up (n): xếp hàng, đội hình 62 ask for (v): yêu cầu 63 flower bouquet (n): bó hoa 64 get to work (v): làm 65 at no extra charge ( phrase): khơng cần trả thêm phí THI THỬ TOEIC MIỄN PHÍ-CĨ CHỮA ĐỀ-CHIỀU CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN 14h30-17h 51 VÕNG THỊ TÂY HỒ 66 be on the phone with (v): nói chuyện qua điện thoại với… 67 put aside (v): để dành 68 take a look (v): kiểm tra 69 on display (v): trưng bày 70 vice president (n): phó chủ tịch 71 figure out (v): nhận 72 training session (n): buổi đào tạo 73 exterior building (n): thiết kế bên ngồi tòa nhà 74 make a decision (v): đưa định 75 turn down (v): từ chối 76 place an advertisement (v): quảng cáo 77 extra help (n): hỗ trợ 78 warehouse (n): nhà kho 79.career fair (n): hội chợ việc làm 80 special offer (n): ưu đãi 81 cut back on (v): cắt giảm chi tiêu 82 heating bill (n): hóa đơn tốn tiền điện, đốt lò sưởi 83 safety inspection (n): kiểm tra an tồn 84 be out of town (v): vắng 85 make the arrangements (v): xếp 86 prepare for (v): chuẩn bị cho 86 vending machine (n): máy bán hàng tự động THI THỬ TOEIC MIỄN PHÍ-CĨ CHỮA ĐỀ-CHIỀU CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN 14h30-17h 51 VÕNG THỊ TÂY HỒ 87 coordinator (n): điều phối viên 88 provide a referral (v): giới thiệu, đề xuất 89 a policy change (n): sách thay đổi 90 pharmacy (n): hiệu thuốc 91 be late for work (v): muộn làm 92 ship a package (n): giao hàng 93 update a résumé (v): cập nhật sơ yếu lí lịch 94 take a lunch break (v); nghỉ trưa 95 contract negotiations (n): thương thuyết hợp đồng 96.an architectural firm (n): công ty kiến trúc 97 contribute to (v): đóng góp cho 98 make a correction (v): sửa lại 99 break down (v): hỏng (máy móc) 100 catering (n): cung cấp đồ ăn NHỮNG KIỂU PARAPHRASING THƯỜNG GẶP * Paraphrasing kiểu diễn đạt ý nghĩa từ, cụm từ cách sử dụng từ, cụm từ khác Trong Part TOEIC- phần coi “bẫy” nhất, câu hỏi phương án lựa chọn thường diễn đạt theo cách, audio người nói lại diễn đạt theo cách khác, câu trả lời đáp án trùng nhau, bạn cần “quen” với kiểu paraphrasing để vừa đọc phương án nhanh, vừa nghe - nắm ý nhanh, từ đưa câu trả lời xác để tối đa hóa điểm số l.inclement weather bad weather: thời tiết xấu 2.the manual an instruction book: sách hướng dẫn THI THỬ TOEIC MIỄN PHÍ-CĨ CHỮA ĐỀ-CHIỀU CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN 14h30-17h 51 VÕNG THỊ TÂY HỒ 3.confirm his appointment remind him of his appointment: xác nhận lại/ nhắc nhở hẹn 4.make copies of the handouts duplicate the handouts: photo tài liệu 5.go to the gym/ exercise work out: tập thể dục 6.give sb a call contact sb: liên lạc với 7.be delayed arrive late: bị hoãn lại 8.on foot walk: 9.not spacious small: chật hẹp, nhỏ 10.monthly every month: tháng 11.annually  every year: năm 12.weekly every week: tuần 13.once in weeks- every other week: tuần lần 14.it’s been a year a year ago: năm trước 15.there were too many people it was crowed: đông đúc 16.take the bus use public transportation: sử dụng phương tiện công cộng 17.no later than pm  pm at the latest: muộn chiều 18.work on st  repair st  try to improve st: sửa chữa 19.run behind schedule  miss the deadline: trễ thời hạn 20.factory plant manufacturing plant: kế hoạch nhà máy 21.implement  carry out: tiến hành 22.magazine journal, issue, periodical, publication: ấn 23.give a presentation give a speech: thuyết trình THI THỬ TOEIC MIỄN PHÍ-CĨ CHỮA ĐỀ-CHIỀU CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN 14h30-17h 51 VÕNG THỊ TÂY HỒ 24 give sb a call make a telephone call: gọi điện cho 25 a television broadcast be on television: lên truyền hình 26 a new health care facility  a new hospital wing: sở y tế 27 locate my schedule  find my daily timetable: tìm thời gian biểu 28 call technical support contact technical department: liên lạc với phận kĩ thuật 29 provide me with information  pass details along to me: cung cấp thông tin cho 30 sick  not feeling well: cảm thấy không khỏe, ốm 31.it’s broken it’s not work properly/ it’s malfunctioning: bị hỏng, lỗi 32 extending his stay  he stays at the hotel for extra night: thêm ngày 33 it’s full it has already booked: đặt 34 be away  be out of town: vắng 35 have a look at st- check st: kiểm tra 36 move up- reschedule: chuyển lịch 37 look over our expenses review financial records: kiểm tra báo giá 38 recruitment fair career fair: hội chợ việc làm 39.job application application form: đơn xin việc 40 showcasing display/ exhibiting : trưng bày 41 receive a refund get their money back: hoàn lại tiền THI THỬ TOEIC MIỄN PHÍ-CĨ CHỮA ĐỀ-CHIỀU CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN 14h30-17h 51 VÕNG THỊ TÂY HỒ 42 write down my comments provide written comments: viết lời bình luận 43 a local university  a nearby university: trường đại học địa phương 44 vending machine  ticket machine: máy bán hang/vé tự động 45 feedback reaction: phản hồi 46.it isn’t easy it’s complicated: phức tạp 47.software computer program: phần mềm máy tính 48 purchasing  buying: mua 49 put up signs post signs: treo biển 50 take photographs take pictures: chụp ảnh ... trước thời hạn 30 .building plan (n): kế hoạch xây dựng 31 .construction (n): cơng trình 32 .renovation (n): cải tạo 33 .budget plan (n): kế hoạch ngân sách 34 .main entrance (n): cổng 35 .give a presentation... 100 catering (n): cung cấp đồ ăn NHỮNG KIỂU PARAPHRASING THƯỜNG GẶP * Paraphrasing kiểu diễn đạt ý nghĩa từ, cụm từ cách sử dụng từ, cụm từ khác Trong Part TOEIC- phần coi “bẫy” nhất, câu hỏi phương... 32 extending his stay  he stays at the hotel for extra night: thêm ngày 33 it’s full it has already booked: đặt 34 be away  be out of town: vắng 35 have a look at st- check st: kiểm tra 36
- Xem thêm -

Xem thêm: PART 3 từ VỰNG và PARAPHRASING (1) , PART 3 từ VỰNG và PARAPHRASING (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn