Giáo án Ngữ văn 6 bài 25: Viết bài tập làm văn số 6 Văn tả người

3 59 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:01

Tiết 105 + 106: VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN TẢ NGƯỜI A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Bài tập làm văn nhằm đánh giá học sinh phương diện: - Biết cách lmà văn tả người qua thực hành viết - Trong thực hành, biết cách vận dụng kĩ kiến thức miêu tả nói chung tả người nói riêng học tiết trước - Các kĩ viết nói chung (diễn đạt, trình bày, chữ viết, tả, ngữ pháp ) B ĐỀ BÀI VÀ ĐIỂM SỐ *HĐ1, GV chép đề lên bảng I Đề bài: Em viết văn tả người thân yêu gần gũi với (ơng, bà,cha, mẹ, anh, chị em) I u cầu chung - Về nội dung: Học sinh biết viết văn tả người, phải làm bật đặc điểm nhân vật: ngoại hình xen với hoạt động tính cách; biết vận dụng kĩ học vào văn miêu tả (người) - Về hình thức: học sinh biết diễn đạt sáng, biết trình bày sẽ, sáng sủa, cấu trúc đủ phần II Đáp án chấm Mở bài: (1,0 điểm) Giới thiệu khái quát người thân TaiLieu.VN Page Thân bài: (7.0 điểm) (Chọn tả người đối tượng mà đề yêu cầu) - Tả nét tiêu biểu ngoại hình( 2,5 điểm) +Độ tuổi + Khn mặt, nước da, tóc, mắt nhìn, trán, môi - cười, dáng người - lại; bàn tay - làm việc, âu yếm, giọng nói - Miêu tả tính nết nhân vật qua số nét tiêu biểu cụ thể sống hàng ngày: ( 4,0 điểm)Trong cơng việc, tình cảm gia đình - Tình cảm cuả em với nhân vật tả.( 0,5 điểm) Kết luận (1,0 điểm) - Nêu suy nghĩ, cảm xúc nhân vật **Yêu cầu trình bày bố cục phần Diễn đạt sáng sủa, viết câu rõ ràng Ít sai tả Nếu mắc lỗi không cho điểm tối đa Cứ sai lơĩ tả trừ điểm *Thưởng điểm : Những viết lưu lốt, có sáng tạo cách viết( điểm) C TỔ CHỨC KIỂM TRA: *HĐ2 KT sĩ số, 1.Ổn định tổ chức: Sĩ số: 6A……………… 6B…………… 6C……………… TaiLieu.VN Page 2 Tiến hành kiểm tra -GV theo dõi HS làm 3.Thu bài- nhận xét *HĐ3 Củng cố,hướng dẫn nhà D.HƯỚNG ĐẪN VỀ NHÀ - Đọc số văn hay, văn chọn lọc - Đọc trước Thi làm thơ chữ chuẩn bị bài: Các thành phần câu TaiLieu.VN Page ... chức: Sĩ số: 6A……………… 6B…………… 6C……………… TaiLieu.VN Page 2 Tiến hành kiểm tra -GV theo dõi HS làm 3.Thu bài- nhận xét *HĐ3 Củng cố,hướng dẫn nhà D.HƯỚNG ĐẪN VỀ NHÀ - Đọc số văn hay, văn chọn lọc... sáng sủa, viết câu rõ ràng Ít sai tả Nếu mắc lỗi không cho điểm tối đa Cứ sai lơĩ tả trừ điểm *Thưởng điểm : Những viết lưu lốt, có sáng tạo cách viết( điểm) C TỔ CHỨC KIỂM TRA: *HĐ2 KT sĩ số, ... Thân bài: (7.0 điểm) (Chọn tả người đối tượng mà đề yêu cầu) - Tả nét tiêu biểu ngoại hình( 2,5 điểm) +Độ tuổi + Khn mặt, nước da, tóc, mắt nhìn, trán, mơi - cười, dáng người - lại; bàn tay - làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 25: Viết bài tập làm văn số 6 Văn tả người, Giáo án Ngữ văn 6 bài 25: Viết bài tập làm văn số 6 Văn tả người

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn