Giáo án Ngữ văn 6 bài 26: Hoạt động Ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ

2 49 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:57

BÀI 26 - TIẾT 108: TIẾNG VIỆT: THI LÀM THƠ NĂM CHỮ I Mục tiêu cần đạt: Kiến thức: - Nắm đặc điểm yêu cầu thể thơ chữ, biết làm thơ chữchủ đề Kĩ năng: - Làm quen hoạt động hình thức tổ chức học tập, kích thích tinh thần sáng tạo -mạnh dạn trình bày miệng nhận xét làm bạn - Rèn KN giao tiếp, KN giải vấn đề… Thái độ: - Có ý thức tham gia vào hoạt động tích cực II Chuẩn bị: - Gv: Giáo án - sgk - sgv - số thơ chữ - Hs: ghi - tập - sgk - chuẩn bị làm thơ chữ nhà III Tiến trình tổ chức hoạt đơng dạy học: (3p) Kiểm tra: Kiểm tra việc chuẩna bị nhà học sinh Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiến thức cần đạt Hoạt động 1: Tìm hiểu số đặc điểm thể thơ chữ (10p) - Qua phân tích số thơ chữ em đặc điểm thể thơ chữ? I - Đặc điểm thơ chữ Trả lời - Câu thơchữ (thơ ngụ ngôn) - Nhịp 2/3 3/2 ? Em đọc thơ chữ nêu đặc điểm? - Vần có thay đổi - Bài thơ → nhiều khổ - Đọc thơ chữ đặc điểm thơ Hoạt động 2: Thi làm thơ chữ (27p) - Y/c thảo luận (10’)- trình bày cá nhân – nhận xét? Chọn hay đọc trước lớp? - Y/c nhận xét - Gv nhận xét – chốt ý II - Thi làm thơ chữ - Thảo luận (10’) nhóm bàn trao đổi – trình bày trước lớp - Nhận xét - Nghe - Mùa xuân - Tiến bước lên đoàn - Học tập Củng cố: (3p) - Nêu đặc điểm thể thơ năm chữ? - Nhận xét việc chuẩn bị bài, làm (ưu – nhược) Dặn dò: (2p) - Về nhà tiếp tục làm -Tiết sau: “Cây tre Việt Nam” ... Đọc thơ chữ đặc điểm thơ Hoạt động 2: Thi làm thơ chữ (27p) - Y/c thảo luận (10’)- trình bày cá nhân – nhận xét? Chọn hay đọc trước lớp? - Y/c nhận xét - Gv nhận xét – chốt ý II - Thi làm thơ chữ. .. lên đoàn - Học tập Củng cố: (3p) - Nêu đặc điểm thể thơ năm chữ? - Nhận xét việc chuẩn bị bài, làm (ưu – nhược) Dặn dò: (2p) - Về nhà tiếp tục làm -Tiết sau: “Cây tre Việt Nam”
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 26: Hoạt động Ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 26: Hoạt động Ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn