Giáo án Ngữ văn 6 bài 26: Hoạt động Ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ

2 49 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:57

Tiết 108 : THI LÀM THƠ NĂM CHỮ A – Mục tiêu cần đạt Kiến thức - Đặc điểm thơ chữ - Các khái niệm vần cố lại Kỹ - Vận dụng kiến thức thể thơ chữ vào việc tập làm thơ chữ - Tạo lập văn thể thơ chữ Thái độ - Sưu tầm số thơ theo thể thơ B – Chuẩn bị thầy trò - Giáo viên: Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ - Học sinh: Vở soạn, sách giao khoa C – Tiến trình hoạt động dạy học Hoạt động GV, HS - Kiểm tra việc chuẩn bị nhà học sinh Nội dung cần đạt * Hoạt động : - Cho học sinh đọc lại đoạn thơ TaiLieu.VN Page SGK ? Từ đoạn thơ trên, rút - Khổ thơ : Mỗi khổ thường có câu đặc đIểm thơ năm chữ ? có khổ câu không chia khổ - Vần thơ : Gieo vần lặp lại vần giống gần giống tiếng vị trí định Vần thơ thay đổi không thiết vần thơ liên tiếp - Cách ngắt nhịp : Thường nhịp 3/2 2/3 ? Đọc thơ chữ mà em biết - Học sinh trình bày nhận xét đặc điểm chúng? - Giáo viên lớp nhận xét, bổ sung -Thi làm thơ chữ lớp * Hoạt động 2: Bước 1: Cho HS ôn lại đặc đIểm thể thơ chữ Giáo viên nêu rõ yêu cầu tiết học Bước : Cho học sinh trao đổi theo nhóm thơ chữ làm nhà để giới thiệu trình bày trước lớp nhóm Bước : Mỗi tổ cử đại diện đọc bình thơ tổ trước lớp Bước : Cả lớp giáo viên nhận xét, đánh giá xếp loại Hoạt động : Giáo viên nhắc lại đặc điểm thơ năm chữ dặn học sinh nhà làm thơ năm chữ với chủ đề tự chọn TaiLieu.VN Page ... bình thơ tổ trước lớp Bước : Cả lớp giáo viên nhận xét, đánh giá xếp loại Hoạt động : Giáo viên nhắc lại đặc điểm thơ năm chữ dặn học sinh nhà làm thơ năm chữ với chủ đề tự chọn TaiLieu.VN Page... vần thơ liên tiếp - Cách ngắt nhịp : Thường nhịp 3/2 2/3 ? Đọc thơ chữ mà em biết - Học sinh trình bày nhận xét đặc điểm chúng? - Giáo viên lớp nhận xét, bổ sung -Thi làm thơ chữ lớp * Hoạt động. .. đặc đIểm thể thơ chữ Giáo viên nêu rõ yêu cầu tiết học Bước : Cho học sinh trao đổi theo nhóm thơ chữ làm nhà để giới thi u trình bày trước lớp nhóm Bước : Mỗi tổ cử đại diện đọc bình thơ tổ trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 26: Hoạt động Ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 26: Hoạt động Ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn