Giáo án Ngữ văn 6 bài 27: Lòng yêu nước

4 60 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:55

BÀI 27 - TIẾT 111: VĂN BẢN: HDDT: LÒNG YÊU NƯỚC (I- Li- A-Ê.ren.bua) I Mục tiêu cần đạt: Kiến thức: - Hiểu tư tưởng văn: lòng u nước bắt nguồn từ lòng u gần gũi, thân thuộc quê hương, tình cảm tác giả Kĩ năng: - Phân tích nghệ thuật đặc sắc văn tuú bút Cảm nhận ( kết hợp luận trữ tình (TT đầy sức thuyết phục) - Rèn KN giải vấn đề, KN tự nhận thức Thái độ: - Từ có ý thức xây dựng quê hương, cống hiến II.Chuẩn bị: - Gv: Giáo án sgk – sgv - Hs: ghi soạn - sgk – phiếu học tập III Tiến trình tổ chức hoạt đơng dạy học: (5p) Kiểm tra: ? Đọc câu tục ngữ, cao dao, truyện cổ nói đến tre? Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiến thức cần đạt Hoạt động 1: Tìm hiểu tác giả - tác phẩm (5p) - Y/c đọc thích  - Đọc thích ? Nêu vài nét tác giả - tác phẩm - Trình bày – bổ xung - Gv: văn thể tình yêu tư tưởng yêu nước tác giả người dân xứ việt Lòng yêu nước bắt nguồn từ nhứng gần gũi thử thách gay gắt chiến I Giới thiệu tác giả - tác phẩm Sgk/107 - Nghe tranh bảo vệ tổ quốc Hoạt động 2: Đọc – hiểu văn (7p) - HDHS cách đọc? đọc mẫu - Nghe II - Đọc, hiểu văn - Gọi học đọc tiếp - Đọc Đọc - em kể tóm tắt - Kể tóm tắt Chú thích - Giải thích - HD tìm hiểu số thích - Chia đoạn - Nêu bố cục văn bản? nội dung đoạn Bố cục: phần + Đ1: Lòng yêu tổ quốc + Đ2: Còn lại Hoạt động 3: HDHS thảo luận câu hái sgk (18p) - Y/c đọc câu mở đầu câu kết đoạn + Nhận xét trình tự lí luận? (câu mở đầu nhận định lòng yêu nước  câu nói râ cho câu  câu kết khái quát cac ý đúc kết thành chân lí - Đọc II Tìm hiểu chi tiết Ngọn nguồn lòng yêu nước - Suy nghĩ – trả lời - Mở đầu tác giả nêu rút từ thực tiễn nào? ? Nhắc đến quê hương người dân xứ Việt vùng nhớ đến vẻ đẹp tiêu biểu - Trả lời - Lòng yêu nước ban đầu q hương Đó vẻ đẹp nào? - Thảo luận nhóm phút – trình ? Nhận xét cách chọn lọc bày miêu tả tác giả lòng yêu lẽ thường  khái quát quy luật tình cảm người - Gv: chọn cảnh mang vẻ đẹp tiêu biểu cho vùng đất nước từ thiên nhiên đến văn hoá, lịch sử - Nhận xét - Nghe  thấm thía, dễ hiểu + Người vùng Bắc: cánh rừng thân người yêu + Người U - Crai - Na: Bóp th dương + Gzu-di-a: khí trời nén cao trạng thái giản dị ? Qua miêu tả em hiểu tác giả + Người Lê-niu-Grat: Sương mù, sông NêVa lịch sử + Người Mat-Xcơ-va: Phố cũ điệu Krem-li, tháp cổ? ? Tác giả cảm nhận sức mạnh lòng u nước hồn cảnh nào? - Có tính chất sâu sắc với miền đất nước Tác bày tá lòng yêu nước - Trả lời -bổ xung ? Lòng yêu nước người dân xứ việt với người dân Việt  chọn lọc, tiêu biểu  thân thuộc sống người vùng đất xứ việt Lòng yêu nước thử thách thể chiến tranh chống xâm lược bảo vệ tổ quốc - Thử thách chíên tranh Nam có gần gũi ? Hãy câu văn nêu chân lí sâu sắc lòng yêu nước? - Lòng yêu nước giá trị tinh thần - Suy nghĩ- trả lời ? Nếu nói q hương em nói gì? Liên hệ? ? Bài văn gợi cảm xúc gì? - Gv chốt ý - Nhắc lại câu (đầu-kết) - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - Trình bày (Hà Giang) *)Ghi nhớ: sgk - Suy nghĩ-trả lời - Nghe - Đọc ghi nhớ Hoạt động 4: HDHS luyện tập (5p) - Y/c trình bày tình cảm quê hương - Cá nhân bộc lộ Củng cố: (3p) - Hệ thống kiến thức Dặn dũ: (2p) - Về nhà: học Viết đoạn văn thể tình yêu quê hương - Tiết sau: Câu trần thuật đơn có từ III Luyện tập - Nói vẻ đẹp quê hương ... đất xứ việt Lòng yêu nước thử thách thể chiến tranh chống xâm lược bảo vệ tổ quốc - Thử thách chíên tranh Nam có gần gũi ? Hãy câu văn nêu chân lí sâu sắc lòng yêu nước? - Lòng yêu nước giá trị... tháp cổ? ? Tác giả cảm nhận sức mạnh lòng yêu nước hồn cảnh nào? - Có tính chất sâu sắc với miền đất nước Tác bày tá lòng u nước - Trả lời -bổ xung ? Lòng yêu nước người dân xứ việt với người dân... Ngọn nguồn lòng yêu nước - Suy nghĩ – trả lời - Mở đầu tác giả nêu rút từ thực tiễn nào? ? Nhắc đến quê hương người dân xứ Việt vùng nhớ đến vẻ đẹp tiêu biểu - Trả lời - Lòng yêu nước ban đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 27: Lòng yêu nước, Giáo án Ngữ văn 6 bài 27: Lòng yêu nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn