Giáo án Ngữ văn 6 bài 27: Câu trần thuật đơn có từ là

5 90 0
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:51

Tiếng Việt Tiết 112 CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN TỪ I Mục tiêu : Kiến thức: - Đặc điểm ngữ pháp câu trần thuật đơn từ - Các kiểu câu trần thuật đơn từ Kĩ năng: - Nhận biết câu trần thuật đơn từ xác định kiểu cấu tạo câu trần thuật đơn từ văn - Xác định CN VN câu trần thuật đơn từ - Đặt câu trần thuật đơn từ Thái độ: - Thấy tác dụng câu trần thuật đơn từ II Chuẩn bị : GV: - Bảng phụ ( VD Phần I), phiếu học tập HS: - Đọc nghiên cứu theo câu hỏi SGK III Tiến trình tổ chức dạy - học: Kiểm tra cũ: - Thế câu trần thuật đơn? Cho VD minh hoạ Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy trò HĐ1: HD HS tìm hiểu đặc điểm câu trần thuật đơn từ TaiLieu.VN Nội dung kiến thức I ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN TỪ LÀ: Page - GV treo bảng phụ ghi ví dụ phần I 1.Ví dụ: - HS đọc ví dụ Nhận xét: - GV chi lớp thành nhóm thảo luận - GV giao nhiệm vụ: Xác định CN-VN câu ? a Bà đỡ Trần / người huyện CN VN Đông Triều - HS: Đại diện nhóm trình bày kết -> Nhóm khác nhận xét - GV nhận xét, gạch chân bảng phụ b Truyền thuyết/ loại truyện dân CN VN ? Vị ngữ câu cụm từ tạo thành? gian kể các… kì ảo - HS: VD: a,b,c: vị ngữ: + cụm DT c Ngày thứ năm đảo CôTô/ d: VN: + tính từ CN ? Hãy chọn từ cụm từ phủ định ngày trẻo, sáng sủa thích hợp sau điền vào trước vị ngữ VN câu trên: Không, không phải, phải, chưa, chưa phải d Dế Mèn trêu chị Cốc / dại ? Qua phân tích ví dụ em hiểu CN VN câu trần thuật đơn từ ? - GV lưu ý: Khơng phải câu từ => VN: + cụm DT coi câu trần thuật đơn từ + tính từ VD: - Người ta gọi chàng Sơn Tinh (từ nối động từ gọi với phụ ngữ Sơn - Khi biểu thị ý phủ định: Từ phủ đinh + VN Tinh ) Hoặc: Rét rét; Nó hiền hiền ( từ dùng để nhấn mạnh, làm cho lời nói TaiLieu.VN Page sắc thái tự nhiên, từ đệm ) - HS đọc ghi nhớ SGK HĐ2: HD HS tìm hiểu kiểu câu trần thuật đơn từ - GV sử dụng bảng phụ - HS đọc ví dụ trả lời câu hỏi: * Ghi nhớ ( SGK) ? Vị ngữ câu trình bày cách hiểu vật, tượng, khái niệm nói II CÁC KIỂU CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN TỪ LÀ: chủ ngữ ? ? Vị ngữ câu tác dụng giới thiệu vật, tượng, khái niệm nói chủ ngữ ? ? Vị ngữ câu miêu tả đặc điểm, trạng thái vật, tượng, khái - Câu định nghĩa : Câu b niệm nói chủ ngữ ? ? Vị ngữ câu thể đánh - Câu giới thiệu : Câu a giá vật, tượng, khái niệm - Câu miêu tả : Câu c nói chủ ngữ ? ? Vậy kiểu câu trần thuật - Câu đánh giá đơn từ ? kiểu nào? : Câu d - HS đọc ghi nhớ HĐ3: Hướng dẫn học sinh luyện tập - HS đọc yêu câu tập - HS thảo luận theo nhóm bàn -> Đại diện nhóm lên bảng trình bày TaiLieu.VN Page - GV hướng dẫn HS nhận xét nhóm - sửa lại - HS đọc yêu cầu tập - HS thảo luận nhóm xác định C-V * Ghi nhớ (GSK) câu -> Đại diện nhóm lên trình bày III LUYỆN TẬP: - GV nhận xét, đánh giá Bài tập 1: Câu trần thuật đơn từ là: a.c.d.e Bài tập 2: a Hoán dụ/ tên gọi diễn đạt CN VN -> Câu định nghĩa b Tre/ cánh tay nông dân CN VN -> Câu giới thiệu - Tre/ nguồn vui tuổi thơ CN VN -> Câu đánh giá TaiLieu.VN Page c Bồ các/ bác chim ri CN VN -> Câu giới thiệu e Khóc/ nhục -> Đánh giá CN VN - Rên/ hèn; Van/ yếu đuối - Dại khờ/ lũ người câm -> lược bỏ từ -> đánh giá Củng cố: - Thế câu trần thuật đơn từ là? - Các kiểu câu trần thuật từ ? Hướng dẫn học nhà: - Học bài, nắm đặc điểm câu trần thuật đơn từ là, kiểu câu trần thuật đơn từ - Viết đoạn văn miêu tả sử dụng câu trần thuật đơn từ cho biết tác dụng câu trần thuật đơn từ - Làm tập SGK / 116 - Đọc soạn bài: Lao xao TaiLieu.VN Page ... bỏ từ -> đánh giá Củng cố: - Thế câu trần thuật đơn có từ là? - Các kiểu câu trần thuật có từ ? Hướng dẫn học nhà: - Học bài, nắm đặc điểm câu trần thuật đơn có từ là, kiểu câu trần thuật đơn có. .. kiểu câu trần thuật đơn có từ - Viết đoạn văn miêu tả có sử dụng câu trần thuật đơn có từ cho biết tác dụng câu trần thuật đơn có từ - Làm tập SGK / 1 16 - Đọc soạn bài: Lao xao TaiLieu.VN Page... - Câu định nghĩa : Câu b niệm nói chủ ngữ ? ? Vị ngữ câu thể đánh - Câu giới thiệu : Câu a giá vật, tượng, khái niệm - Câu miêu tả : Câu c nói chủ ngữ ? ? Vậy có kiểu câu trần thuật - Câu đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 27: Câu trần thuật đơn có từ là, Giáo án Ngữ văn 6 bài 27: Câu trần thuật đơn có từ là

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn