NGỮ PHÁP TOEIC TỔNG hợp GIỚI từ

17 65 0
  • Loading ...
1/17 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:34

Ngữ pháp TOEIC Tổng hợp giới từ tiếng anh TỔNG HỢP GIỚI TỪ Tài liệu gồm có phần Phần 1: GIỚI TỪ THEO SAU ĐỘNG TỪ (Động từ + Giới từ) Phần 2: GIỚI TỪ THEO SAU TÍNH TỪ (Tính từ + Giới từ) Phần 3: GIỚI TỪ THEO SAU DANH TỪ (Danh từ + Giới từ) Phần 4: PREPOSITIONAL PHRASES Biên soạn: Nguyễn Phương Mai Fanpage: https://www.facebook.com/Luy%E1%BB%87n-Thi-Toeic-C%C3%B4Ph%C6%B0%C6%A1ng-Mai-854520074634991/?fref=ts Chúc bạn học tốt Phần 1: GIỚI TỪ THEO SAU ĐỘNG TỪ (Động từ + Giới từ) ABOUT - Ask about : hỏi - Argue about/ over : tranh luận - Care about : quan tâm - Complain about/ of : phàn nàn - Dream about/ of : mơ - Forget about : qn điều - Talk about : nói - Think about/ of : suy nghĩ - Worry about : lo lắng điều For example: They are talking about the new movie (Họ nói chuyện phim mới.) He always dreams about being a millionaire (Anh mơ việc trở thành triệu phú.) The students want to ask about the result of the test (Các sinh viên muốn hỏi kết kiểm tra.) Sorry, I forgot about the meeting (Xin lỗi, quên buổi họp.) I am thinking about buying a new car (Tôi suy nghĩ đến việc mua xe mới.) AGAINST - Compete against : chiến đấu chống lại - Decide against : định khơng làm - Fight against : chiến đấu chống lại - Guard against : bảo vệ khỏi - Immunize against : miễn dịch - Insure against : bảo hiểm - Protect against : bảo vệ khỏi điều - Protest against : chống đối điều - Warn … against/ about : cảnh báo điều - Vaccinate … against : tiêm vắc xin phòng… For example: He decided against cheating on his exam (Cậu định không gian lận thi cử.) Biên soạn: NGUYỄN PHƯƠNG MAI Fanpage: https://www.facebook.com/Luy%E1%BB%87n-Thi-Toeic-C%C3%B4-Ph%C6%B0%C6%A1ngMai-854520074634991/?fref=ts Ngữ pháp TOEIC Tổng hợp giới từ tiếng anh His mother warned him against playing computer games so much (Mẹ cậu ta cảnh báo cậu ta việc chơi điện tử nhiều.) FOR - Apply for : đề nghị, xin (việc, hộ chiếu ) - Apologize for : xin lỗi điều - Ask for : yêu cầu - Blame for/ on : đổ lỗi điều - Care for : quan tâm, chăm sóc - Criticize for : phê bình điều - Forgive for : tha lỗi cho điều - Hope for : hi vọng điều - Pay for : trả tiền cho thứ - Plan for : lên kế hoạch chi tiết - Prepare for : chuẩn bị cho điều - Thank for : cảm ơn điều For example: John apologized for forgetting my birthday party (John xin lỗi quên bữa tiệc sinh nhật tôi.) She decided to stop working in order to care for her children (Cô định nghỉ việc để chăm sóc cái.) We are hoping for nice weather on the weekend (Chúng hi vọng thời tiết đẹp vào cuối tuần.) He is planning for the next meeting (Anh lên kế hoạch chi tiết cho buổi họp lần tới.) I thanked my best friend for the nice birthday present (Tôi cảm ơn người bạn thân q sinh nhật tuyệt vời.) FROM - Ban from/ on : cấm làm điều - Benefit from : có lợi từ - Borrow … from : mượn từ - Derive from : bắt nguồn từ - Differ from : khác với - Distinguish from : phân biệt với - Distract from : làm xao lãng khỏi việc - Escape from : khỏi - Extract from : trích từ - Prevent from : ngăn cản khỏi điều - Prohibit from : ngăn cấm, ngăn cản - Protect from : bảo vệ khỏi điều - Refrain from : kiềm chế khơng làm việc - Resign from : từ chức - Result from : bắt nguồn từ - Stop from : ngăn cản - Suffer from : chịu đựng điều For example: Students can borrow books from the library (Sinh viên mượn sách từ thư viện.) The interesting film distracted me from doing my homework (Bộ phim thú vị làm tơi xao nhãng khỏi việc làm tập nhà.) Biên soạn: NGUYỄN PHƯƠNG MAI Fanpage: https://www.facebook.com/Luy%E1%BB%87n-Thi-Toeic-C%C3%B4-Ph%C6%B0%C6%A1ngMai-854520074634991/?fref=ts Ngữ pháp TOEIC Tổng hợp giới từ tiếng anh She managed to escape from the burning car (Cơ cố gắng xoay sở để khỏi xe cháy.) He was banned from driving for months (Anh bị cấm lái xe khoảng tháng.) Many companies are suffering from a shortage of skilled staff (Nhiều công ty lâm vào cảnh thiếu nhân công lành nghề.) IN - Believe in : tin vào - Confide in : tiết lộ bí mật cho - Involve in : làm liên quan tới - Join in : tham gia vào - Participate in : tham gia vào - Persist in : khăng khăng - Result in : dẫn đến - Specialize in : chuyên - Succeed in : thành công For example: I used to confide in my best friend whenever I was in trouble (Tôi thường chia sẻ với bạn thân gặp rắc rối.) I wanted to join in the game, but I didn’t know the rules (Tơi muốn tham gia trò chơi lại luật chơi.) Would you like to participate in our trip on Sunday? (Bạn có muốn tham gia vào chuyến dã ngoại với vào chủ nhật không?) He succeeded in unlocking the door (Anh thành công việc mở cửa đó.) This author specializes in detective stories (Tác giả chuyên truyện trinh thám.) OF - Accuse of : buộc tội điều - Approve of : tán thành - Consist of : bao gồm - Remind of : gợi nhắc điều - Suspect of : nghi ngờ điều For example: He is accused of stealing the car (Anh bị buộc tội ăn trộm xe hơi.) That song always reminds me of my first love (Bài hát ln gợi nhắc tơi nhớ lại mối tình đầu.) I suspected him of telling a lie (Tơi nghi ngờ nói dối.) ON - Agree on/ about/ upon : đồng ý điều - Base on : dựa vào - Concentrate on : tập trung vào - Congratulate on : chúc mừng việc - Depend on/ upon : dựa vào, phụ thuộc vào - Elaborate on : giải thích chi tiết - Focus on/ upon : tập trung vào Biên soạn: NGUYỄN PHƯƠNG MAI Fanpage: https://www.facebook.com/Luy%E1%BB%87n-Thi-Toeic-C%C3%B4-Ph%C6%B0%C6%A1ngMai-854520074634991/?fref=ts Ngữ pháp TOEIC Tổng hợp giới từ tiếng anh - Insist on : khăng khăng vào việc - Plan on : dự định làm điều - Rely on : dựa vào - Work on/ at : làm việc For example: He agreed with me on all the major issues, but we had some small disagreements (Anh đồng ý với tơi tất chúng tơi có vài điểm nhỏ khơng thống nhất.) I congratulated her on winning the first prize (Tôi chúc mừng cô việc giành giải nhất.) She doesn’t want to depend too much on her parents (Cô không muốn phụ thuộc nhiều vào bố mẹ cô ấy.) Our lesson today focuses on the function of nouns (Bài học hôm tập trung vào chức danh từ.) My mother insists on not going to hospital despite her illness (Mẹ khăng khăng không đến bệnh viện dù bị ốm.) TO - Adjust to : điều chỉnh phù hợp với điều - Admit to : thừa nhận - Apologize to : xin lỗi - Answer to : trả lời cho - Attend to : ý vào - Belong to : thuộc - Complain to : phàn nàn với - Confess to : thừa nhận - Devote to : cống hiến cho việc - Happen to : xảy với - Listen to : lắng nghe - Look forward to : mong đợi điều - Object to : phản đối - React to : phản ứng - Refer to : đề cập đến For example: She admits to being strict with children (Cô thừa nhận nghiêm khắc với cái.) This beautiful house belongs to her (Ngôi nhà đẹp thuộc cô ấy.) 3.I like listening to music in my free time (Tơi thích nghe nhạc thời gian rỗi.) 4.I apologized to my mother for breaking the old vase (Tôi xin lỗi mẹ làm vỡ bình hoa cổ.) 5.I am going to complain to your manager about your attitude (Tôi phàn nàn với người quản lý thái độ anh.) WITH - Agree with : đồng ý với - Associate with : có liên quan tới - Collide with : va chạm với - Combine with : kết hợp với - Continue with : tiếp tục với Biên soạn: NGUYỄN PHƯƠNG MAI Fanpage: https://www.facebook.com/Luy%E1%BB%87n-Thi-Toeic-C%C3%B4-Ph%C6%B0%C6%A1ngMai-854520074634991/?fref=ts Ngữ pháp TOEIC Tổng hợp giới từ tiếng anh - Cope with : giải quyết, xoay sở với - Deal with : giải - Face with : đương đầu với - Fill with : làm đầy, điền vào chỗ trống - Meet with : gặp gỡ để thảo luận với - Provide with : cung cấp thứ - Supply with : cung cấp thứ For example: When he fell, his head collided with the table (Khi cậu nhóc ngã, đầu đập vào bàn.) Hydrogen combines with oxygen to form water (Hydro kết hợp với oxy tạo thành nước.) He has always been excellent at coping with problems (Anh ln có tài việc giải vấn đề.) Can you fill this vase with water for me? (Bạn đổ đầy nước vào bình hoa giúp tớ không?) The volunteers provided people in remote areas with food and clothes (Những người tình nguyện cung cấp thức ăn quần áo cho người vùng xa xôi hẻo lánh.) Phần 2: GIỚI TỪ THEO SAU TÍNH TỪ (Tính từ + Giới từ) ABOUT - Annoyed about/ at : bực điều - Angry about/ at : tức giận điều - Anxious about : lo lắng điều - Certain about/ of : chắn điều - Concerned about/ for : lo lắng điều - Confused about/ at/ by : bối rối, lúng túng - Curious about : tò mò - Doubtful about : nghi ngờ điều - Enthusiastic about : nhiệt tình, hăng hái - Excited about/ at : hào hứng - Furious about/ at : tức giận điều - Pessimistic about : bi quan điều - Pleased about/ at : hài lòng điều - Serious about : nghiêm túc - Sorry about : xin lỗi điều - Upset about : buồn, thất vọng điều - Worry about : lo lắng - Wrong about : sai lầm điều For example: I am very annoyed with my brother about his carelessness (Tơi bực với anh trai tơi tính bất cẩn anh ấy.) I was very angry with myself about making such a stupid mistake (Tơi thấy bực với mắc lỗi ngớ ngẩn thế.) The children are very excited about receiving lucky money (Trẻ hào hứng việc nhận tiền lì xì năm mới.) My family is very curious about my sister’s boyfriend (Cả gia đình tơi tò mò bạn trai chị gái tôi.) He is upset about failing the entrance exam Biên soạn: NGUYỄN PHƯƠNG MAI Fanpage: https://www.facebook.com/Luy%E1%BB%87n-Thi-Toeic-C%C3%B4-Ph%C6%B0%C6%A1ngMai-854520074634991/?fref=ts Ngữ pháp TOEIC Tổng hợp giới từ tiếng anh (Cậu buồn trượt đại học.) AT - Bad at : dở việc - Brilliant at : bật, thông minh - Clever at : khéo léo, tài giỏi - Expert at/ in : giỏi việc - Good at : giỏi việc For example: Peter is good at Maths (Peter giỏi mơn tốn.) She is clever at making flower arrangements (Cô khéo léo cắm hoa.) She is expert at making cheap but beautiful clothes (Cô giỏi việc làm quần áo rẻ đẹp.) AT/ BY - Amazed at/ by : kinh ngạc điều - Astonished at/ by : kinh ngạc điều - Surprised at/ by : ngạc nhiên điều - Delighted at/ by/ with : vui, hài lòng điều For example: I was amazed at his knowledge of history (Tôi ngạc nhiên kiến thức lịch sử anh ấy.) We were very astonished at his promotion (Chúng ngạc nhiên thăng chức anh ấy.) I am delighted with the news of her wedding (Tôi vui nghe tin cô làm đám cưới.) FOR - Anxious for : lo lắng cho - Available for : có sẵn cho - Eager for : háo hức - Famous for : tiếng - Grateful for : biết ơn điều - Known for : biết đến với/vì - Late for : trễ cho việc - Notorious for : khét tiếng - Ready for : sẵn sàng cho việc - Responsible for : chịu trách nhiệm - Sorry for : cảm thông với - Suitable for : phù hợp với For example: Her parents are always anxious for her because she lives far alone (Bố mẹ lo lắng cho sống xa mình.) The children are ready for school (Những đứa trẻ sẵn sàng đến trường.) I am extremely grateful to all the teachers for their help (Tôi vô biết ơn tất giáo viên giúp đỡ họ.) This film is not suitable for children (Bộ phim không phù hợp cho trẻ con.) Biên soạn: NGUYỄN PHƯƠNG MAI Fanpage: https://www.facebook.com/Luy%E1%BB%87n-Thi-Toeic-C%C3%B4-Ph%C6%B0%C6%A1ngMai-854520074634991/?fref=ts Ngữ pháp TOEIC Tổng hợp giới từ tiếng anh IN - Disappointed in : thất vọng - Engaged in/ on : bận rộn làm điều - Experienced in : có kinh nghiệm - Interested in : quan tâm, thích - Involved in : có liên quan tới - Successful in/ at : thành công For example: Mary is interested in collecting old stamps (Mary thích thú với việc sưu tầm tem cổ.) He is experienced in looking after babies (Anh có kinh nghiệm việc chăm sóc trẻ con.) They were successful in winning the contract (Họ thành công việc giành hợp đồng.) I am disappointed in you (Mình thất vọng bạn.) OF - Afraid of : lo sợ, sợ hãi - Ashamed of : xấu hổ việc - Aware of : có nhận thức - Capable of : có khả làm điều - Confident of : tự tin - Conscious of : có ý thức - Envious of : ganh tị - Fond of : thích - Full of : đầy - Frightened of : sợ điều - Guilty of : cảm thấy tội lỗi - Independent of : độc lập, không lệ thuộc - Jealous of : ganh tị - Nervous of / about : lo lắng - Proud of : tự hào - Scared of : lo sợ - Sure of : chắn điều - Terrified of : sợ hãi - Tired of : mệt mỏi For example: I always feel afraid of going out alone at night (Tôi cảm thấy sợ ngồi buổi tối.) It’s necessary for people to be aware of the health risks (Mọi người cần nhận thức nguy sức khỏe.) He is capable of answering many difficult questions (Anh trả lời nhiều câu hỏi khó.) My family is fond of going swimming in summer (Gia đình tơi thích bơi vào mùa hè.) They are envious of her promotion (Họ ghen tị với thăng tiến cô ấy.) I am very tired of hearing their arguments (Tôi mệt mỏi nghe tranh cãi họ.) Biên soạn: NGUYỄN PHƯƠNG MAI Fanpage: https://www.facebook.com/Luy%E1%BB%87n-Thi-Toeic-C%C3%B4-Ph%C6%B0%C6%A1ngMai-854520074634991/?fref=ts Ngữ pháp TOEIC Tổng hợp giới từ tiếng anh ON - Dependent on/ upon : phụ thuộc vào - Keen on : háo hức For example: You shouldn’t be too dependent on your parents (Bạn không nên phụ thuộc nhiều vào bố mẹ bạn.) I am very keen on going to the party (Tôi háo hức để đến bữa tiệc.) TO - Addicted to : nghiện thứ - Attentive to : ý vào - Committed to : tận tâm - Different to/ from : khác với - Engaged to : đính với - Faithful to : chung thủy, trung thành - Harmful to : có hại - Inferior to : thấp (địa vị, phẩm chất) - Married to : cưới - Obvious to : rõ ràng với - Opposed to : phản đối điều gì, khác điều - Related to : liên quan tới - Relevant to : liên quan tới - Similar to : tương tự với - Superior to : cao (địa vị, phẩm chất) - Sympathetic to : thông cảm với For example: He’s addicted to computer games (Cậu nghiện trò chơi máy tính.) Life in the countryside is different to life in the city (Cuộc sống nông thôn khác với sống thành phố.) She is engaged to Peter (Cơ đính với Peter.) He always feels inferior to his older siblings (Anh ln cảm thấy cỏi anh chị anh ấy.) They are totally opposed to abortion (Họ hoàn toàn phản đối việc nạo phá thai.) WITH - Angry with : tức giận - Annoyed with : bực với - Bored with : chán - Busy with : bận rộn với - Connected with : có liên quan tới - Crowded with : đông đúc - Happy with/ about : vui mừng - Impressed with/ by : ấn tượng - Patient with : kiên nhẫn với - Popular with (sb) : ưa thích - Satisfied with : hài lòng với Biên soạn: NGUYỄN PHƯƠNG MAI Fanpage: https://www.facebook.com/Luy%E1%BB%87n-Thi-Toeic-C%C3%B4-Ph%C6%B0%C6%A1ngMai-854520074634991/?fref=ts Ngữ pháp TOEIC Tổng hợp giới từ tiếng anh - Wrong with : trục trặc, có vấn đề For example: I am bored with doing the same thing day after day (Tôi chán với việc làm việc hết ngày qua ngày khác.) My sister is always busy with caring for her three children (Chị gái lúc bận rộn với việc chăm sóc đứa trẻ.) In rush hour, this street is always crowded with vehicles (Trong cao điểm, phố đông đúc xe cộ.) All of us are impressed by her generosity (Tất chúng tơi ấn tượng hào phóng cô ấy.) She’s never satisfied with what she’s got (Cơ khơng hài lòng với có.) Phần 3: GIỚI TỪ THEO SAU DANH TỪ (Danh từ + Giới từ) ABOUT - Anxiety about : nỗi lo lắng - Complaint about : điều phàn nàn - Discussion about/ on : thảo luận - Doubt about : nghi ngờ - Story about : câu chuyện For example: We received a number of complaints from customers about poor service (Chúng nhận nhiều lời phàn nàn từ khách hàng dịch vụ chất lượng.) They had a discussion about the advantages and disadvantages of the new strategy (Họ có buổi thảo luận thuận lợi bất lợi chiến lược mới.) This is a story about Snow White and the Huntsman (Đây câu chuyện nàng Bạch Tuyết Chàng Thợ Săn.) FOR - Admiration for : hâm mộ - Apology for : lời xin lỗi điều - Application for : xin (việc ), đăng ký - Chance for : hội cho - Demand for : yêu cầu, nhu cầu (cái gì) - Desire for : khao khát - Excuse for : cớ, lý - Fondness for : yêu thích - Hope for (sth) : niềm hi vọng - Need for : cần thiết - Plan for : kế hoạch - Pity for : điều đáng tiếc - Preference for : ưa thích - Reason for : lý - Reputation for : danh tiếng - Respect for : tôn trọng - Responsibility for : trách nhiệm - Substitute for : người/ vật thay - Sympathy for : thông cảm - Wish for : niềm ao ước Biên soạn: NGUYỄN PHƯƠNG MAI Fanpage: https://www.facebook.com/Luy%E1%BB%87n-Thi-Toeic-C%C3%B4-Ph%C6%B0%C6%A1ngMai-854520074634991/?fref=ts Ngữ pháp TOEIC Tổng hợp giới từ tiếng anh For example: You owe him an apology for what you said (Bạn nợ anh lời xin lỗi bạn nói.) There will be a chance for all students to go camping next week (Tất học sinh có hội cắm trại vào tuần tới.) His excuse for forgetting her birthday was unacceptable (Lý bào chữa anh cho việc quên sinh nhật cô chấp nhận được.) We have no reason for doubting him (Chúng ta lý để nghi ngờ anh ấy.) I have great respect for my teacher (Tơi có tơn trọng lớn lao dành cho giáo viên mình.) IN - Belief in : niềm tin - Confidence in : tự tin - Difficulty in : khó khăn - Experience in : kinh nghiệm - Interest in : ưa thích - Pleasure in : ưa thích - Success in : thành công For example: Nowadays many people lack confidence in government (Ngày nhiều người thiếu niềm tin vào phủ.) I had no difficulty in persuading her to change her mind (Tơi khơng gặp khó khăn việc thuyết phục cô thay đổi suy nghĩ.) She has a lot of experience in working with children (Cô có nhiều kinh nghiệm với trẻ con.) Do you have any interest in going fishing? (Bạn có thích câu cá không?) I didn’t have much success in finding a job (Tơi khơng có nhiều thành cơng cơng tìm việc.) OF - Advantage of : lợi - Example of : mẫu, thí dụ - Danger of : mối nguy hiểm - Disadvantage of : bất lợi - Fear of : sợ hãi - Habit of : thói quen - Lack of : thiếu hụt - Memory of : kỷ niệm - Opportunity of : hội - Possibility of : khả xảy - Standard of : tiêu chuẩn - Symbol of : biểu tượng For example: Of the two candidates, Peter has the advantage of experience (Trong người dự tuyển, Peter có lợi kinh nghiệm.) This dictionary has many examples of how words are used (Cuốn từ điển có nhiều ví dụ cách sử dụng từ.) Many rare animals are in danger of extinction 10 Biên soạn: NGUYỄN PHƯƠNG MAI Fanpage: https://www.facebook.com/Luy%E1%BB%87n-Thi-Toeic-C%C3%B4-Ph%C6%B0%C6%A1ngMai-854520074634991/?fref=ts Ngữ pháp TOEIC Tổng hợp giới từ tiếng anh (Nhiều lồi động vật q có nguy bị tuyệt chủng.) I have a habit of turning on the TV when I come home (Tơi có thói quen bật ti vi đến nhà.) Please give me the opportunity of explaining what happened (Làm ơn cho tơi hội để giải thích chuyện xảy ra.) ON - Advice on : lời khuyên - Attack on : công - Effect on : ảnh hưởng - Emphasis on / upon : nhấn mạnh vào - Impact on : tác động, ảnh hưởng - Impression on : ấn tượng tốt - Influence on/ over/ upon : ảnh hưởng - Report on/ of : tường thuật - Comment on/ about : ý kiến - Expert on/ at/ in : chuyên gia For example: You should ask your teacher for advice on how to prepare for the exam (Bạn nên hỏi giáo viên cho lời khuyên làm để chuẩn bị cho kỳ thi.) Using pesticides in farming can have a big effect on land (Sử dụng thuốc trừ sâu nơng nghiệp gây ảnh hưởng lớn đến đất.) Her speech made a profound impact on everyone (Bài phát biểu có ảnh hưởng sâu sắc người.) Her appearance made a strong impression on him (Ngoại hình gây ấn tượng mạnh với anh ta.) My teacher made helpful comments on my essay (Giáo viên tơi đưa lời nhận xét hữu ích luận tôi.) TO - Access to : tiếp cận, truy cập - Addiction to : thói nghiện ngập - Attitude to/ towards : thái độ - Answer to : câu trả lời cho - Apology to : lời xin lỗi - Damage to : thiệt hại - Dedication to : dâng hiến, hiến tặng - Devotion to : cống hiến - Exception to : trường hợp ngoại lệ - Objection to : phản đối - Reaction to : phản ứng - Response to : câu trả lời cho - Solution to : giải pháp cho For example: You need a password to get access to the computer system (Bạn cần mã bảo vệ để truy cập vào hệ thống máy tính.) I always have a negative attitude towards hunting wild animals (Tơi ln có thái độ phản việc săn bắt động vật hoang dã.) It is difficult to give an answer to this question (Thật khó để đưa câu trả lời cho câu hỏi này.) The storm caused serious damage to many houses in the village 11 Biên soạn: NGUYỄN PHƯƠNG MAI Fanpage: https://www.facebook.com/Luy%E1%BB%87n-Thi-Toeic-C%C3%B4-Ph%C6%B0%C6%A1ngMai-854520074634991/?fref=ts Ngữ pháp TOEIC Tổng hợp giới từ tiếng anh (Trận bão gây nên thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều nhà làng.) I have a better solution to this problem (Tơi có cách giải hay cho vấn đề này.) WITH - Link with : liên hệ với - Connection with/ to : liên hệ với - Relation with : liên quan với - Contrast with : tương phản với - Trouble with : vấn đề với - Matter with : vấn đề với - Encounter with : đối mặt với For example: His resignation must have some connection with the recent scandal (Việc từ chức ơng hẳn có chút liên hệ với vụ bê bối gần đây.) She always has trouble with her neighbours (Cô gặp vấn đề với hàng xóm mình.) What is the matter with your computer? (Có vấn đề với máy tính bạn vậy?) Phần 4: PREPOSITIONAL PHRASES AT at any rate : giá at fault : bị hỏng at first sight : từ nhìn at the first attempt : từ lần cố gắng at peace : hòa bình at war : chiến tranh at first : at last : cuối at a time : at times : at the same time : lúc, đồng thời at once : at a loss : bị thua lỗ at a profit : lãi at heart : thực at a discount : giảm giá at a disadvantage : bị bất lợi at large : nói chung E.g - It was love at first sight, and they got married three weeks later (Đó tình u sét đánh họ cưới sau có ba tuần.) - All clothes in the store are now available at a discount (Tất quần áo cửa hàng giảm giá.) BEYOND beyond belief : không tin tưởng beyond a joke : khơng trò đùa beyond repair : sửa chữa 12 Biên soạn: NGUYỄN PHƯƠNG MAI Fanpage: https://www.facebook.com/Luy%E1%BB%87n-Thi-Toeic-C%C3%B4-Ph%C6%B0%C6%A1ngMai-854520074634991/?fref=ts Ngữ pháp TOEIC Tổng hợp giới từ tiếng anh beyond a shadow of a doubt : khơng nghi ngờ E.g - This car is beyond repair You should buy a new one (Chiếc xe ô tô sửa chữa Anh nên mua mới.) - Her intelligence is beyond belief (Sự thông minh cô thật khó tin.) BY by dozen : tá by law : theo luật by force : bắt buộc by rights : có quyền by nature : chất by coincidence : trùng hợp by mistake : nhầm lẫn by chance : tình cờ by accident : vơ tình by all means : chắn by day : vào ban ngày by night : vào ban đêm by name : tên by sight : mắt by far : by oneself : (khơng có giúp đỡ) by hand : tay by heart : thuộc lòng by surprise : bất ngờ by virtue of : E.g - I’m sorry I took your hat by mistake (Tớ xin lỗi Tớ vơ tình cầm nhầm mũ bạn.) - He is very kind by nature (Bản chất anh tốt bụng.) FOR for fear of : sợ, e for life : suốt đời for fun : vui for sale : để bán for the time being : tại, thời for the foreseeable future : nhỡn tiền, trước mắt E.g - They spoke quietly for fear of waking the baby (Họ nói khẽ để tránh đánh thức đứa trẻ.) - He is a doctor He writes novels just for fun (Ông bác sĩ Ông viết tiểu thuyết vui thôi.) ON on credit : nợ on average : trung bình on approval : tán thành 13 Biên soạn: NGUYỄN PHƯƠNG MAI Fanpage: https://www.facebook.com/Luy%E1%BB%87n-Thi-Toeic-C%C3%B4-Ph%C6%B0%C6%A1ngMai-854520074634991/?fref=ts Ngữ pháp TOEIC Tổng hợp giới từ tiếng anh on loan : cho mượn on offer : khuyến on behalf of : thay mặt cho, nhân danh on no account : khơng lí on the whole : nói chung on a diet : ăn kiêng on hire purchase : trả góp on a regular basis : đặn on the contrary : ngược lại on good terms (with) : có quan hệ tốt (với) on the market : thị trường on strike : đình cơng, bãi cơng on purpose : cố tình on sale : giảm giá on the increase : gia tăng on the move/quiet : chuyển động, đứng yên on the verge of : chuẩn bị, sửa on business : công tác on duty : làm nhiệm vụ, trực on leave : nghỉ phép on the house : nhà vườn on the phone : điện thoại on the one hand : mặt on the other hand : mặt khác E.g - On behalf of all men in the company, I wish you a happy Women’s Day (Thay mặt cho anh em công ty, chúc chị em ngày Quốc tế Phụ nữ hạnh phúc.) - I didn’t pour water onto you on purpose It was just an accident (Tôi không cố tình đổ nước vào anh Đó tai nạn.) - You won’t see me at the company because I am on leave at the moment (Cô gặp tơi cơng ty nghỉ phép.) OUT OF out of date : lạc hậu, lỗi thời out of doors : trời out of order : bị hỏng (máy móc) out of reach : tầm với out of stock : hết (trong cửa hàng) out of work : thất nghiệp out of breath : hụt out of sight : khơng nhìn thấy out of mind : khơng nghĩ tới out of control : ngồi tầm kiểm sốt, khơng kiểm soát out of danger : thoát hiểm out of focus : mờ, nhòe out of luck : rủi ro out of practice : không rèn luyện, bỏ thực tập out of the question : khả out of fashion : lỗi mốt out of office : mãn nhiệm out of the ordinary : phi thường 14 Biên soạn: NGUYỄN PHƯƠNG MAI Fanpage: https://www.facebook.com/Luy%E1%BB%87n-Thi-Toeic-C%C3%B4-Ph%C6%B0%C6%A1ngMai-854520074634991/?fref=ts Ngữ pháp TOEIC Tổng hợp giới từ tiếng anh out of the way : khơng sử dụng E.g - I had to leave the office because our photocopier was out of order (Tôi phải rời khỏi văn phòng máy phơ tơ bị hỏng.) - These children are very mischievous They are completely out of control (Những đứa trẻ vô hiếu động Hồn tồn khơng thể kiểm sốt chúng.) - Some colors like black and white never go out of fashion (Những màu trắng đen không lỗi mốt.) IN in pain : đau đớn in love : yêu in doubt : nghi ngờ in office : đương nhiệm in fact : thực tế in reality : thật ra, thực tế in advance : trước in comfort : dễ chịu in demand : có nhu cầu in dispute : bàn cãi in distress : khốn khó in debt : nợ nần in difficulties : gặp khó khăn in prison : tù in public : chỗ đông người, công cộng in private : chỗ riêng tư in ink/pencil : mực, bút chì in the balance : không chắn, dự, lưỡng lự in all likelihood : chắn in answer to : để trả lời cho in response to : để đáp lại in any case : dù in charge of : phụ trách in comparison with : so sánh với in the early stage : ban đầu in favour of : thích, đồng ý, ủng hộ in good/poor condition : tốt/đã cũ nát in high spirit : phấn chấn in no mood for : khơng muốn, khơng có tâm trạng in the meantime : lúc in moderation : điều độ in fashion : hợp mốt in silence : im lặng in harmony : hòa thuận in jeopardy : lâm vào cảnh nguy hiẻm in theory : lí thuyết in other words : nói cách khác in trouble : gặp rắc rối in turn : đổi lại in danger : gặp nguy hiểm in a hurry : vội 15 Biên soạn: NGUYỄN PHƯƠNG MAI Fanpage: https://www.facebook.com/Luy%E1%BB%87n-Thi-Toeic-C%C3%B4-Ph%C6%B0%C6%A1ngMai-854520074634991/?fref=ts Ngữ pháp TOEIC Tổng hợp giới từ tiếng anh in common : giống in general : nói chung in particular : nói riêng in secret : bí mật in tears : khóc in focus : rõ nét E.g - She has just fallen off her bike She is clearly in a lot of pain (Con bé vừa bị ngã xe đạp Rõ ràng đau.) - It’s cheaper if you book the tickets in advance (Nếu bạn đặt trước vé rẻ đấy.) - Some animals are in danger of extinction (Một số lồi động vật có nguy tuyệt chủng.) - They are very different from each other They have nothing in common (Họ khác Họ chẳng có điểm chung.) UNDER under age : chưa đến tuổi trưởng thành under control : bị kiểm soát, kiếm soát under a law : theo luật under pressure : chịu áp lực under repair : sửa chữa under stress : bị căng thẳng under suspicion : bị nghi ngờ under … circumstances : hoàn cảnh … under cover of : vẻ under the impression that : có ấn tượng under the influence : chịu ảnh hưởng under an obligation : bị bắt buộc under construction : xây dựng under observation : bị theo dõi E.g - Under pressure from her parents, she had to marry a man she even didn’t know (Dưới áp lực bố mẹ, cô phải lấy người đàn ơng mà chí khơng biết.) - You shouldn’t, under any circumstances, tell her the truth It may hurt her (Trong hoàn cảnh bạn khơng nên nói cho thật Nó làm cô bị tổn thương.) - I was under the impression that I had met him before (Tôi có ấn tượng tơi gặp anh trước đó.) WITH with the exception of : ngoại trừ with intent to : có ý định with regard to : xét with a view to : nhằm để E.g - With regard to solving this problem, I think his way is the best (Xét giải pháp cho vấn đề này, nghĩ giải pháp tốt nhất.) - He donated a lot of money with a view to helping the poor (Anh ta khuyên góp nhiều tiền để giúp người nghèo.) 10 WITHIN 16 Biên soạn: NGUYỄN PHƯƠNG MAI Fanpage: https://www.facebook.com/Luy%E1%BB%87n-Thi-Toeic-C%C3%B4-Ph%C6%B0%C6%A1ngMai-854520074634991/?fref=ts Ngữ pháp TOEIC Tổng hợp giới từ tiếng anh within the law : theo luật, luật within reach : tầm với E.g - He was found not guilty because he did everything within the law (Anh ta kết luận vô tội tất việc làm pháp luật.) - Position the shelves so that the books are within reach of your desk (Đặt giá sách cho sách tầm với so với bàn bạn.) 11 WITHOUT without delay : không chậm trễ without warning : không báo trước without exception : không ngoại trừ without a word : không lời without doubt : không nghi ngờ E.g - I demand that these packages be delivered without delay (Tơi u cầu gói hàng cần chuyển không chậm trễ) - He left without a word (Anh bỏ mà khơng nói lời.) 17 Biên soạn: NGUYỄN PHƯƠNG MAI Fanpage: https://www.facebook.com/Luy%E1%BB%87n-Thi-Toeic-C%C3%B4-Ph%C6%B0%C6%A1ngMai-854520074634991/?fref=ts ... phù hợp cho trẻ con.) Biên soạn: NGUYỄN PHƯƠNG MAI Fanpage: https://www.facebook.com/Luy%E1%BB%87n-Thi -Toeic- C%C3%B4-Ph%C6%B0%C6%A1ngMai-854520074634991/?fref=ts Ngữ pháp TOEIC Tổng hợp giới từ. .. Fanpage: https://www.facebook.com/Luy%E1%BB%87n-Thi -Toeic- C%C3%B4-Ph%C6%B0%C6%A1ngMai-854520074634991/?fref=ts Ngữ pháp TOEIC Tổng hợp giới từ tiếng anh - Insist on : khăng khăng vào việc - Plan... Fanpage: https://www.facebook.com/Luy%E1%BB%87n-Thi -Toeic- C%C3%B4-Ph%C6%B0%C6%A1ngMai-854520074634991/?fref=ts Ngữ pháp TOEIC Tổng hợp giới từ tiếng anh (Cậu buồn trượt đại học.) AT - Bad at :
- Xem thêm -

Xem thêm: NGỮ PHÁP TOEIC TỔNG hợp GIỚI từ , NGỮ PHÁP TOEIC TỔNG hợp GIỚI từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn