Ky nang thuyet trinh

33 110 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 01:29

phanmemgiaoduc.com.vn Making life better Presentation Guidelines Kỹ thuyết trình Chương trình đào tạo Nhân viên Kinh doanh Cworld 2006 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC | Date… I Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc Effective Presentation Skills phanmemgiaoduc.com.vn Making life better | Date… I Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc Phanmemgiaoduc.com.vn Making life better Tại cần đào tạo kỹ thuyết trình?        Đảm bảo đưa thơng điệp tới người nghe Để dấu biệu ngại ngùng – thiếu tự tin Để tối đa ảnh hưởng giọng nói bạn Để có ngơn ngữ thể mạnh mẽ Để thiết kế tài liệu hiệu hỗ trợ buổi thuyết trình Để mang tới thuyết trình hiệu Những điều ko nên làm thuyết trình? Title…… | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc Phanmemgiaoduc.com.vn Making life better Định nghĩa tầm quan trọng thuyết trình “A structured , prepared and speech-based means of communicating information, ideas, or arguments to a group of interested people in order to inform or persuade them” To inform, inspire, entertain, demonstrate ,prove and to persuade, that is an objective of a good presentation Title…… | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc Phanmemgiaoduc.com.vn Making life better Mục tiêu thuyết trình  Sự ý người nghe yếu tố quan trọng việc thuyết trình khơng phải truyền thơng điệp hay tiếp nhận Tòan chuẩn bị, thuyết trình nội dung thuyết trình phải tập trung vào người nghe khơng phải người nói  Vấn đề chủ yếu mục tiêu khán giả mà bạn hướng tới Title…… | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc Phanmemgiaoduc.com.vn Making life better Kế hoạch  Thật khó để đánh giá hết tầm quan trọng việc chuẩn bị cẩn thận phút tổ chức lại trước của phòng Giám đốc định việc đề án chấp nhận hay khơng  Với thuyết trình thơng thường, khơng nửa tiếng trình bày nên có phút chuẩn bị cho việc nói  Bạn nói nào, đâu? Title…… | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc Phanmemgiaoduc.com.vn Making life better Kế hoạch Cụ thể hóa mục tiêu bạn  Việc xác định điểm bắt đầu thuyết trình để cụ thể hóa mục tiêu mong muốn  Cần thật đơn giản, Tập trung – Ngắn gọn chìa khóa định  Nếu bạn không tập trung vào mục tiêu mình, người nghe khơng có lý để tập trung Xác định người nghe  Nhiệm vụ xác định người nghe để biết cách tốt khiến cho họ tiếp nhận mục tiêu thông điệp bạn Vậy nên bạn cần xác định mục tiêu mong muốn họ tham dự thuyết trình bạn Title…… | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc Phanmemgiaoduc.com.vn Making life better Kế hoạch Cấu trúc  Tất thuyết trình cần có cấu trúc rõ ràng; nói khơng có cấu trúc rõ ràng vô nghĩa Nếu bạn không xếp suy nghĩ bạn cách rõ ràng, người nghe không nắm bắt Tranh luận liên tục  Một cấu trúc đơn giản văn nghị luận Title…… | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc Phanmemgiaoduc.com.vn Making life better Kế hoạch Kim tự tháp  Có hai ưu điểm phong cách thuyết trình Đầu tiên, thu hút người nghe vào ý tưởng Ứu điểm thời gian thuyết trình dễ dàng thay đổi cách bỏ bớt nói Sandwich kẹp thịt  Đơn giản thẳng vào vấn đề Đây kiểu bố cục đơn giản (bắt đầu – – Kết thúc) vấn đề thuyết trình nằm xử lý lời giới thiệu tiếp sau lời kết – đánh giá Title…… | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc Phanmemgiaoduc.com.vn Making life better Cấu trúc thuyết trình  Bắt đầu “Nói với họ vấn đề mà bạn chuẩn bị trình bày“ Thu hút ý Chủ đề thuyết trình Tạo thiện cảm Nhu cầu người nghe 10 Title…… | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc Phanmemgiaoduc.com.vn Making life better Vượt qua sợ hãi nói trước đám đông P's:  “Đầu tư mức cho thuyết trình giảm lỗi khơng đáng có nhà thuyết trình trình bày”             Biết địa điểm Hiểu tài liệu bạn Học cách thư giãn Hình tượng hóa thuyết trình bạn Tập vào thông điệp bạn Sử dụng kỹ lôi kéo khán giả vào Nhớ tên khán giả sử dụng Gây tôn trọng cách nói Kinh nghiệm, cấp thành công… Sử dụng ánh mắt để tạo gần gũi Thu thập thông tin khán giả Lưu ý “giao diện” (trang phục mực, không thái quá, thỏai mái) Sử dụng phong cách riềng, đừng bắt chước 19 Title…… | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc Phanmemgiaoduc.com.vn Making life better 12 dấu hiệu thất bại Bắt đầu nhìn xuống Sờ lau mặt, tay, tóc Mắt đờ đẫn nhìn vào hình Sốt ruột Ngáp Đập nhẹ sổ tay Ghi chép liên miên Thở hắt Ngồi ngửa ghế khoanh tay Nhìn quanh khán phòng Nói chuyện Nhịp chân 20 Title…… | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc Phanmemgiaoduc.com.vn Making life better Mẹo nhỏ cho kỹ thuyết trình hiệu 21 Title…… | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc Phanmemgiaoduc.com.vn Making life better Mẹo nhỏ cho kỹ thuyết trình hiệu Duy trì liên hệ mắt Khẳng định vị trí Điều khiển linh hoạt âm lượng bạn Ngắt giọng, ngừng nghỉ hợp lý Đừng đứng để đọc lại thuyết trình Phát tóm tắt Chuẩn bị tự tin Sử dụng: dẫn chứng sinh động, câu truyện, câu hỏi, phim, ví dụ… 22 Title…… | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc Phanmemgiaoduc.com.vn Making life better Mẹo kỹ Truyền đạt • Nếu bạn có tóm tắt, đừng đọc từ • Đừng đút hai tay vào túi quần lâu • Nói với khán giả, khơng phải với chiếu • Nói to rõ đủ để người nghe • Ghi nhớ tên người tham gia nhanh tốt • Đi vòng quanh phòng bạn thuyết trình • Liệt kê trao đổi mục đích bạn bắt đầu thuyết trình • Đến sớm muộn 23 Title…… | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc Phanmemgiaoduc.com.vn Making life better Kế hoạch chuẩn bị Kiểm tra trước thuyết trình  Kiểm tra việc bố trí chỗ ngồi khán giả Nếu khơng hợp lý bạn, thay đổi  Kiểm tra sân khấu, bục phát biểu Cân nhắc xem bạn bố trí thứ để tiện cho thuyết trình  Hình tượng hóa lời nói bạn & cố gắng ghi nhớ tên khán giả  Đảm bảo thiết bị hỗ trợ sẵn sàng 24 Title…… | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc Phanmemgiaoduc.com.vn Making life better Kế hoạch chuẩn bị Thuyết trình  Bài giới thiệu bạn thu hút người nghe giải thích mục đích bạn chưa?  Và bạn có bước rõ quan điểm cách mạch lạc?  Điểm quan trọng có cần nhiều dẫn chứng minh họa?  Kết luận đủ tính thuyết phục?  Kết luận mở đầu bạn có thống nhất? Thuyết phục  Bạn có đủ thơng thái chủ đề thuyết trình mình?  Bạn có ghi khơng ? 25 Title…… | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc Phanmemgiaoduc.com.vn Making life better Nguyên tắc KISS  Keep It Short and Simple  Chỉ nêu điểm  Mỗi trang vấn đề  Câu từ ngắn gọn, xúc tích  Giọng nói truyền cảm  Đánh dấu số 26 Title…… | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc Phanmemgiaoduc.com.vn Making life better Make it Big (Text)    This is Arial 12 This is Arial 18 This is Arial 24  This is Arial 32  This is Arial 36 Too Small This is Arial 44 27 Title…… | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc Phanmemgiaoduc.com.vn Making life better Make It Big (How to Estimate)  Look at it from metres away 2m 28 Title…… | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc Phanmemgiaoduc.com.vn Making life better Falling Leaves Observed Christchurch Dunedin Wellington January 11,532,234 14,123,654 3,034,564 February 1,078,456 12,345,567 16,128,234 March 17,234,778 6,567,123 16,034,786 April 16,098,897 10,870,954 7,940,096 May 8,036,897 10,345,394 14,856,456 June 16,184,345 678,095 4,123,656 8,890,345 15,347,934 18,885,786 August 8,674,234 18,107,110 17,230,095 September 4,032,045 18,923,239 9,950,498 October 2,608,096 9,945,890 5,596,096 November 5,864,034 478,023 6,678,125 December 12,234,123 9,532,111 3,045,654 July Too detailed ! 29 Title…… | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc Phanmemgiaoduc.com.vn Making life better Falling Leaves in Millions In 106 Christchurch Dunedin Wellington January 11 14 February 12 16 March 17 16 April 16 10 May 10 14 June Much Simpler 16 15 18 August 18 17 September 18 October November December 12 July 30 Title…… | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc Phanmemgiaoduc.com.vn Making life better Falling Leaves Too detailed ! 31 Title…… | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc Phanmemgiaoduc.com.vn Making life better Falling Leaves Much Simpler 32 Title…… | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc Phanmemgiaoduc.com.vn Making life better Keep It Simple (Picture)  Gây tập trung Website: www.phanmemgiaoduc.vn Title…… | Cworld Proprietary Information 33 © 2006 Computer World.,jsc
- Xem thêm -

Xem thêm: Ky nang thuyet trinh , Ky nang thuyet trinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn