Ky nang lam viec nhom

11 67 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 01:29

thegioimaytinh.com.vn Making life better Kỹ làm việc nhóm Teamwork - Collaboration Khóa đào tạo nhân viên Cworld 2006 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC | Date -7 - 2006 I Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc thegioimaytinh.com.vn Making life better Cơng việc hồn thành nhiều người hợp tác với cá nhân phụ trách phần cơng việc chung Nhưng đặc biệt, người đặt lợi ích nhóm lên cao Teamwork skill | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc thegioimaytinh.com.vn Making life better Tại cần Kỹ làm việc nhóm  Thành cơng tập thể thể qua công việc họ    làm với Công ty có nhiều người tài giỏi, họ không hợp tác với nhau, Công ty phát triển Hỗ trợ tạo dựng tự tin thành viên Thúc đẩy, vươn lên Đạt thành công to lớn Teamwork skill | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc thegioimaytinh.com.vn Making life better Ưu điểm – Nhược điểm  Được gặp nhiều người  Được lắng nghe nhiều ý tưởng  Tốn nhiều thời gian  Kết mang lại thường không     Ý tưởng qua kiểm nghiệm Nhận giúp đỡ từ người khác Cam kết theo đuổi mục tiêu chung nhóm Teamwork skill | Cworld Proprietary Information tốt Tốn nhiều chi phí © 2006 Computer World.,jsc thegioimaytinh.com.vn Making life better Phân biệt Nhóm Đội Thành viên Độc lập Phụ thuộc Mục tiêu Riêng lẻ Chung Vai trò thành viên Mỗi cá nhân khơng biết Cá nhân biết rõ vai trò Lãnh đạo Rõ ràng Chia sẻ Thành Cá nhân Chung Phần thưởng Cá nhân Chung Xung đột Phản ứng cá nhân Mong đợi Teamwork skill | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc thegioimaytinh.com.vn Making life better Kỹ cần thiết  Sự am hiểu chuyên môn nhiệm vụ  Kỹ giải vấn đề  Kỹ định  Hòa đồng  Kỹ quản lý Teamwork skill | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc thegioimaytinh.com.vn Making life better Quy trình thực  Mục tiêu chung nhóm  Tập trung, yên lặng tìm ý tưởng  Thay chia sẻ ý tưởng  Đánh giá đóng góp chung cho nhóm  Thảo luận nhóm  Cá nhân đánh giá lại  Tổng kết lại ý kiến Nhất trí Teamwork skill | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc thegioimaytinh.com.vn Making life better Thành viên cần làm gì?  Thành viên sẵn sàng giúp đỡ lẫn  Thành viên giải thích ý tưởng cách bình tĩnh chi     tiết cho thành viên khác Thành viên ln sẵn sàng hồn thành cơng việc phụ trách Thành viên chia sẻ thành công nhau, tránh đố kỵ ghen tị Thành viên cần bày tỏ cảm thông lẫn Thành viên phải biết tha thứ Vì đơn giản điều, ALL nhằm đạt mục tiêu chung nhóm Teamwork skill | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc thegioimaytinh.com.vn Making life better Cách tăng hiệu làm việc nhóm  Lịch làm việc cụ thể  Quản lý thời gian  Đánh giá kết  Tập trung vào Mục tiêu  Nâng cao trí chung  Không ngại xung đột – công việc  Tin tưởng vào Mục tiêu chung Teamwork skill | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc thegioimaytinh.com.vn Making life better Nâng cao hiệu làm việc theo nhóm  Tránh tranh luận, cãi vã  Tránh tư tưởng Thắng – Thua  Không nên thay đổi quan điểm để nhằm giảm xung đột  Tránh phương pháp giảm thiểu xung đột cách bổ phiếu đa số  thỏa thuận Đánh giá quan điểm khác cách khách quan tôn trọng thỏa thuận Thúc đẩy tiến trình làm việc khơng phải thúc đẩy cá nhân Teamwork skill | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc thegioimaytinh.com.vn Making life better lời khuyên để có nhóm làm việc hiệu  Đưa định chuẩn mực chung cho Tổ chức  Tìm hiểu học hỏi nhóm làm việc hiệu  Biết cách lắng nghe người khác  Xác định rõ ràng hội làm hay không làm việc theo      nhóm Ln nhớ cơng việc người liên quan đến Luôn hướng đến mục tiêu chung to lớn nhóm Biết cách cân sống cơng việc Hoạt động theo ngun tắc nhóm đồng thuận Trưởng nhóm nên hướng nhân viên đến mục tiêu chung, tránh vào tiểu tiết Website: www.phanmemgiaoduc.vn Teamwork skill | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc
- Xem thêm -

Xem thêm: Ky nang lam viec nhom , Ky nang lam viec nhom

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn