Edv NGALP ung dung BSC KPI trong GTT 27 3 2011 in

46 35 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 01:15

MODULE: ĐÁNH GIÁ PHẦN TRÌNH BẦY NHĨM Nhiệm vụ: • Trình bầy tập cuả nhóm • Trả lời câu hỏi • Đưa cơng cụ đo lường cho KPI KPI cho sale – marketing: 1.1 Tỷ lệ phản hồi / tổng số gửi đi: - Công thức = tổng số phản hồi khách hàng / tổng số thông tin gửi tới khách hàng - Tỷ lệ đo lường hiệu marketing trực tiếp sale rep.Các chương trình markeing trực tiếp gửi thư, gửi email… KPI cho sale – marketing 1.2 Tỷ lệ khách hàng bị sau mua hàng lầu đầu: - Công thức= tổng số khách hàng mua hàng lần đầu bỏ đi/tổng số khách hàng mua hàng lần đầu - Tỷ lệ thấp nguyên nhân: sản phẩm bạn không phù hợp, sản phẩm tốt quảng cáo không tốt dẫn đến khách hàng mục tiêu lại mua hàng bạn… KPI cho sale – marketing 1.3 Mức độ biết đến sản phẩm: đo lường trước sau quảng cáo - Tỷ lệ = số người nhận sản phẩm bạn/tổng số người thu thập - Tỷ lệ đo lường trước sau quảng cáo KPI cho nhân 2.1 Tỷ lệ vòng đời nhân viên - Tỷ lệ vòng đời nhân viên = tổng thời gian phục vụ DN tất nhân viên/ tổng số nhân viên doanh nghiệp tuyển - Bạn tính vòng cho tồn cơng ty cho chức danh, cho phận - Đối với chức danh vòng đồi thấp điều khơng phải phía cơng ty mà chất xã hội, ví dụ chức danh hay làm thời vụ - Đối với phận, phần cách quản lý trưởng phận dẫn đến vòng đồi NV thấp KPI cho nhân 2.2 Tỷ lệ nhân viên khơng hồn thành nhiệm vụ: - Cơng thức = số nhân viên khơng hồn thành/ tổng số nhân viên - Bạn xem xét tỷ lệ toàn công ty phận - Tỷ lệ thấp công ty phận làm bạn cần ý Đôi bạn cần phải xem lại, tỷ lệ thấp sếp phận đánh giá khắt khe, ngược lại khơng có nhân viên bị đánh giá tốt làm bạn lưu ý (sếp có xu hướng bình quân chủ nghĩa) KPI cho sản xuất Tỷ lệ sử dụng NVL tiêu hao: - Công thức: = số lượng tiêu hao thực tế định mức / số lượng tiêu hao cho phép - Tỷ lệ đo lường tỷ lệ 100 % Tỷ lệ cao chứng tỏ doanh nghiệp tiêu tốt nhiều NVL định mức - Tỷ lệ giúp bạn xác định mức tiêu hao trung bình NVL từ có định tỷ lệ phù hợp cho đơn hàng tới Ở đơn vị gia công, tỷ lệ tiêu hao thấp giúp cho DN có thêm nguồn thu nhập bán lại NVL tiêu hao dư Thiết lập xây dựng BSC Chín bước áp dụng thành cơng Bước 1: Đánh giá - Kế hoạch phát triển BSC - Các thành phần chiến lược - Quản lý thay đổi Step One: Assessment - BSC Development Plan - Strategic Elements - Change Management Step Two: Strategy - Customer Value - Strategic Themes - Strategic Results Bước 2: Chiến lược - Giá trị khách hàng - Các chủ đề chiến lược - Các kết chiến lược RÀO CẢN TRONG GIAO TIẾP RÀO CẢN TRONG GIAO TIẾP Lựa chọn từ ngữ không phù hợp Kỹ trình bày giới thiệu Nội dung thông điệp không phù hợp Thiếu nhã nhặn, lịch giao tiếp Người nhận thông điệp không ý lắng nghe Phản hồi thông tin không đầy đủ Kênh chuyển tải không phù hợp Bối cảnh (không gian, thời gian, địa điểm) không thuận lợi  Khác văn hoá         Để lắng nghe hiệu quả…  Kiểm soát cảm xúc thân  Đừng võ đốn  Phải nói KHƠNG với định kiến PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI NGHE TỐT  ĐỂ CHO NGƯỜI NÓI NĨI XONG MÀ KHƠNG NGẮT LỜI  HỎI CÂU HỎI NẾU CÒN CHƯA RÕ  GIAO TIẾP BẰNG MẮT MỘT CÁCH THOẢI MÁI  DUY TRÌ SỰ CỞI MỞ  ĐƯA RA Ý KIẾN PHẢN HỒI  CHÚ Ý ĐẾN NHỮNG TÍN HIỆU KHƠNG LỜI  KHƠNG QUAY ĐI KHI NGƯỜI KHÁC ĐANG NĨI Kỹ HỎI CẢM THƠNG Cảm nhận mà người khác cảm nhận Có khả đặt vào vị trí người khác Hiểu cảm giác người khác Không thiết Phải đồng ý Với người đánh giá Vẫn giữ tính độc lập Động lực làm việc • Động lực làm việc gì? Một lực thúc đẩy tâm lý tạo nên mong muốn làm việc định hướng cho hành động ứng xử cá nhân nơi làm việc • Bằng cách để tạo động lực làm việc cho nhân viên? Phải tiền? 38 Tạo động lực làm việc Kết công việc = Khả @ Động lực làm việc Khả = Kiến thức @ Kỹ @ Nguồn lực khác Động lực = Sự mong muốn @ Nhiệt huyết Vì vậy, kết cơng việc tồi, do: - Khả khơng đủ -Thiếu động lực làm việc - Cả hai yếu tố 39 Một số lý thuyết tạo động lực làm việc • Nhu cầu người (Maslow) • Đánh giá đặc điểm nhân viên (McGregor) • Yếu tố trì & tạo động lực (Herzberg) • Thuyết kỳ vọng 40 Tháp nhu cầu Maslow Nhu cầu tự hoàn thiện Nhu cầu nhận biết tôn trọng Nhu cầu hòa nhập Nhu cầu an tồn Nhu cầu thiết yếu 41 Thuyết X thuyết Y McGregor Lý thuyết X Cho nhân viên khơng thích trách nhiệm nên phải ép làm việc Họ thích bị kiểm sốt, dẫn NV hồi bão khơng thích làm việc Lý thuyết Y Cho nhân viên u thích cơng việc,sáng tạo, chịu trách nhiệm tự điều khiển Douglas McGregor 42 Các yếu tố trì (khơng có bất mãn, có khơng có tác dụng tạo động lực làm việc) Các yếu tố liên quan đến môi trường làm việc! Các yếu tố động viên thực (khơng có bất mãn, có có tác dụng tạo động lực làm việc cho người lao động) Các yếu tố cảm nhận ngưòi cơng việc! Thuyết hai yếu tố Herzberg 43 Yếu tố trì tạo động lực Các yếu tố trì Các yếu tố tạo động lực 44 Any Questions ??? Feedback??? Sharing??? EDUVIET BUSINESS SCHOOL THANK YOU FOR YOUR ATTENTION! ... lường cho KPI KPI cho sale – marketing: 1.1 Tỷ lệ phản hồi / tổng số gửi đi: - Công thức = tổng số phản hồi khách hàng / tổng số thông tin gửi tới khách hàng - Tỷ lệ đo lường hiệu marketing trực... lượm thơng tin P – Cung cấp thông tin L – Dẫn dắt để kết thúc buổi đánh giá E – Đánh giá & Kết luận II- TRONG KHI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ        Đánh giá MTCV Xem xét mục tiêu /KPI đề Thảo... bạn… KPI cho sale – marketing 1 .3 Mức độ biết đến sản phẩm: đo lường trước sau quảng cáo - Tỷ lệ = số người nhận sản phẩm bạn/tổng số người thu thập - Tỷ lệ đo lường trước sau quảng cáo KPI cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Edv NGALP ung dung BSC KPI trong GTT 27 3 2011 in , Edv NGALP ung dung BSC KPI trong GTT 27 3 2011 in

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn