Phân tích sở thích hành vi khách hàng

1 78 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 00:30

- Tạo nik fb vào like toàn page đối thủ, tạo hoạt động nick, vào wed đối thủ tìm kiếm từ khóa có liên quan đến sản phẩm google Sau đến ngày Vào link : https://www.facebook.com/ads/preferences/ phân tích sở thích Vào nick khách hàng đặt hàng cmt phân tích nhóm khách hàng Phân tích tối thiểu 50 nick
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích sở thích hành vi khách hàng , Phân tích sở thích hành vi khách hàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn